Vraag over Vladimir Putin

Vraag: Vervult president Putin zijn taak of beheerst hij het bewustzijn van het Russische volk?

Antwoord van Master MORE door Kim Michaels:

Elke leider van een natie is de uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van het volk. Dus is president Putin de vertegenwoordiger van het overheersende bewustzijn dat er nu op dit moment in Rusland bestaat. Anders zou hij niet herkozen zijn, ondanks zijn manipulaties om weer voor het presidentschap in aanmerking te komen. Als het volk niet een beperkte bewustzijnsstaat had gehad, zou er nooit een verandering van de grondwet zijn geaccepteerd.

Dus kun je wel zeggen dat Putin, net als elke leider, de rol vervult die de mensen hun leider hebben gegeven door hun bewustzijnsstaat. Maar laat het wel duidelijk zijn dat Putin niet een erg hoge bewustzijnsstaat heeft, hij is niet in staat om om de geascendeerde meesters te werken of zich door hen te laten inspireren. Hij is dus niet de soort leider die de mensen kan helpen hun bewustzijn te transcenderen door een positieve spiraal.

Hij is de soort leider die het bewustzijn van het volk steeds extremer kan uitbeelden, zodat de mensen op den duur wakker worden en beseffen dat dit niet de soort leider is die wij willen. Als wij dus een hogere leider willen, moeten wij veranderen, wij moeten ons bewustzijn verhogen.

Dat gezegd hebbende, het is ook duidelijk dat één van de negatieve mogelijkheden voor Rusland een bepaalde uitdrukkingsvorm van wetteloosheid en chaos is, omdat de corruptie nog weelderig kan gaan tieren dan nu. En als zodanig zou je kunnen zeggen dat Putin de soort leider is die de ergste vormen van wetteloosheid kan laten botvieren. Hoewel je dan ook moet zeggen dat hij de uitdrukkingsvorm is van een elitair systeem dat op een bepaalde wetteloosheid van de elite wordt gebaseerd, wat in feite niet zo erg is als anarchie of totale wetteloosheid zoals je in bepaalde naties, bijvoorbeeld in Afrika, ziet waar je verschillende groeperingen hebt, zoals stammen of etnische groeperingen, die elkaar bestrijden. Dit kan in principe ook in bepaalde delen van Rusland gebeuren. Putin kan er wel voor zorgen dat dit niet wordt opgedreven.

Als de mensen niettemin het bewustzijn konden transcenderen dat ervoor heeft gezorgd dat hij werd verkozen, zouden ze niet zo’n leider nodig hebben, maar dan zouden ze een hogere leider aantrekken die enige leiding en sponsering van de geascendeerde meesters zou kunnen ontvangen. Dit is het potentieel voor de spirituele mensen in Rusland, doen wat ik al eerder heb gezegd en wat Kuan Yin gisteren heeft gezegd, zodat jullie de voorlopers kunnen zijn van een verandering in bewustzijn die het mogelijk zal maken dat de meerderheid van het Russische volk de noodzaak begrijpt om hoger leiderschap te eisen in plaats van de misbruik makende vorm van elitair leiderschap waar zij al eeuwen onder hebben geleden, zozeer dat zij dachten dat lijden normaal, nodig of zelfs voor hun eigen bestwil is.

Velen denken dat er een sterke man in Rusland nodig is. Velen kijken zelfs om naar Stalin, net zoals er mensen in het westen zijn die dachten dat Hitler de orde en het gezag heeft hersteld en de mensen werk gaf en ervoor zorgde dat de treinen op tijd gingen. Maar ik heb liever dat de treinen vertraging hebben en het volk meer vrijheid. Maar zoals ik al eerder zei, tot je in je eigen onderhoud kunt voorzien en bereid jouw eigen beslissingen te nemen, krijg je de soort leider die je geeft wat jij onderbewust zegt dat jij wilt: de vrijheid om geen verantwoordelijkheid te dragen.