Christus en antichrist is niet hetzelfde als goed en kwaad

ONDERWERPEN: Christus is één met God – de antichrist is van God gescheiden – Christus is niet het tegenovergestelde van de antichrist – in het materiële universum mag je tegen God ingaan – het universum is net een spiegel – wanneer je een onevenwichtige handeling wegzendt, creëert de spiegel een tegenovergestelde reactie – Lucifer en de gevallen wezens zonden een actie uit die het kwaad werd – de kosmische spiegel zendt een reactie die goed is – zowel goed als kwaad stammen van het bewustzijn van de antichrist – het kwaad is niet het tegenovergestelde van God; het is het tegenovergestelde van zichzelf – de antichrist verwijderen, betekent dat je de epische dualistische strijd ontstijgt

Vraag: Zou je mij meer inzicht kunnen geven in het concept dualiteit en non-dualiteit? Wat is precies het verschil tussen Christus en antichrist? Zijn ze hetzelfde als goed en kwaad – zoals mijn fundamentalistische vrienden geloven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het bewustzijn van de antichrist is een bewustzijnsstaat die één is met God, met Gods bedoeling en Gods wil. Het bewustzijn van de antichrist is een bewustzijnsstaat die van God gescheiden is en dus het tegenovergestelde is van Gods bedoeling en overtreedt zijn wetten. Maar je kunt de concepten Christus en antichrist niet vergelijken met de dualistische concepten goed en kwaad.

In feite zie je dat ik persoonlijk nooit de term antichrist gebruikte en het probleem is dat het het laat lijken alsof de kracht van de antichrist het tegenovergestelde is van Christus. Daarom wordt het verleidelijk voor mensen in een dualistische bewustzijnsstaat om te redeneren dat Christus hetzelfde is als goed en de antichrist als kwaad – volgens de definitie van goed en kwaad. Dit klopt niet, omdat, zelfs hoewel het bewustzijn van de antichrist het tegenovergestelde is van God en het bewustzijn van Christus, het bewustzijn van Christus niet het tegenovergestelde is van het bewustzijn van de antichrist. Het bewustzijn van Christus staat gewoon boven het bewustzijn van de antichrist.

Ik weet dat dit een subtiel onderscheid is dat moeilijk te begrijpen valt, maar laat ik proberen om het uit te leggen. Toen de Schepper van zichzelf bewuste wezens schiep en hen vrije wil gaf, wist God dat sommige van hen hun vrije wil misschien verkeerd zouden gebruiken om zijn bedoelingen met de schepping tegen te werken. Door dat te doen, konden ze niet meer in de Rivier van Leven blijven en de spirituele wereld ingaan. Daarom daalde Lucifer, en degenen die hem volgden bij zijn rebellie, onvermijdelijk af naar een lager niveau van Gods schepping, namelijk het materiële universum.

In het materiële universum mag een bewust wezen tegen Gods wetten ingaan. Maar dit universum fungeert wel als spiegel en zendt alles terug wat je uitzendt. Dit principe is door de wetenschap ontdekt in de vorm van de wet van actie en reactie. Deze wet zegt eenvoudig dat als je een actie naar het universum zendt, de kosmische spiegel die impuls reflecteert met de gelijke, maar tegenovergestelde, kracht. In werkelijkheid biedt het universum geen weerstand aan je actie. Het spiegelt simpelweg je eigen actie naar jou terug en mensen zien dit als een reactie.

Dus toen Lucifer en zijn volgelingen tot het materiële universum vervielen en het bewustzijn van de antichrist belichaamden, werden ze de kracht die menselijke wezens tegenwoordig het kwaad noemen. Door dat te doen, zonden ze een actie het universum in en de kosmische spiegel reflecteerde het naar hen in de vorm van een kracht die het tegenovergestelde van de vorm van het kwaad lijkt te zijn. Dit is de kracht die mensen gewoonlijk het goede noemen.

Het belangrijke onderscheid is hier dat wat mensen goed noemen, niet beslist goed is in de ogen van God. Het is simpel de reflectie van het bewustzijn van de antichrist die zijn eigen tegenovergestelde, zijn eigen reactie, zijn eigen tegenovergestelde kracht, heeft gecreëerd. Met andere woorden, hoewel Lucifer en zijn volgelingen geloofden dat zij in feite God tegenstand boden, zij in werkelijkheid tegenstand aan zichzelf boden. Het bewustzijn van de antichrist en elk menselijk wezen dat besluit dat bewustzijn te belichamen, vecht in feite niet tegen God. Zij vechten tegen zichzelf.

Omdat God de mensen vrije wil heeft gegeven, kan God niets doen om dit te stoppen, zodat dit doorgaat in een schijnbaar eindeloze spiraal van geweld en bloedvergieten op deze planeet. Wij, de geascendeerde meesters, kunnen mensen niet dwingen om deze eindeloze worsteling op te geven. We kunnen hen slechts spirituele leringen blijven aanbieden en hopen dat zij op den duur, net als Don Quichot, genoeg krijgen van het vechten tegen de windmolens.

We kunnen alleen maar helpen door de mensen te laten zien dat er een epische strijd tussen twee krachten op deze planeet bestaat, twee krachten die niet kunnen worden gedefinieerd in zwart-wittermen. Wat de meeste mensen goed en kwaad noemen, zijn gewoon twee uitdrukkingsvormen van het bewustzijn van de antichrist dat zijn eigen tegenovergestelde heeft gecreëerd. Daarom is de enig juiste manier om de antichrist van de aarde te verwijderen, de dualistische strijd te ontstijgen waarbij beide zijden proberen mensen te dwingen om gered te worden. Met andere woorden, zelfs een politieke of religieuze institutie die beweert voor het goede te werken, maar geweld gebruikt om mensen zich daarnaar te laten schikken, is in werkelijkheid een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van de antichrist. Die respecteert niet de Wet van Vrije Wil en daardoor is het tegengesteld aan Gods bedoeling met de schepping.

Wanneer je het Christusbewustzijn krijgt, kun je niet passief naar het kwaad kijken, maar je definieert het kwaad niet in dualistische termen. Je bemoeit je niet met de dualistische strijd tussen de God en Magog, als de valse goden op deze wereld. Je ontstijgt de dualiteit met de enkelvoudige visie van de Christusgeest. Wanneer je oog enkelvoudig is – wat betekent dat je boven de dualiteit staat – bestaat jouw hele lichaam uit licht (Matteüs 6:22), het licht van de universele Christusgeest. Je kunt dan het ware licht brengen en de duisternis verdrijven die verhindert dat de mensen zelfs maar begrijpen dat wat zij goed noemen niet op één lijn zit met de waarheid van Christus. Dit kan vele christenen schokken, maar denk aan mijn uitspraak: “Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.” (Matteüs 5:20). Dus er bestaat ware gerechtigheid in Christus en valse gerechtigheid door de mens gedefinieerd.

Wanneer je de geest van Christus aandoet, word je de open deur om hoger bewustzijn, een hogere cultuur en een hogere vorm van regering naar buiten te brengen die de problemen kan oplossen waar tegenwoordig geen oplossingen voor lijken te zijn. Mijn hele bedoeling met deze website is mensen de middelen en de inzichten te geven die zij nodig hebben om het Christusbewustzijn te manifesteren. “Alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.” (Jacobus 1:22) Wees de doeners van het woord door het vleesgeworden Woord te zijn.