Osama Bin Laden was onbewust een hulpmiddel voor de machtselite

ONDERWERPEN: Een pion in een zinloos spel – echte helden praktiseren geweldloosheid – mensen bouwen een mythe rondom Bin Laden – De V.S. had ook niets kunnen zeggen – enkel met vergeving sluit je het af – zeg niet dat je Christus bent als je andere mensen als je vijand beschouwt – is Amerika echt een christelijk land? – wees wie je bent hoe anderen ook daarop reageren – de machtselite heeft een dualistische strijd tussen het westen en moslims laten ontstaan – Bin Laden als propagandamiddel – internationale bankiers profiteren van conflicten – duistere krachten achter de machtselite – na de koude oorlog had de machtselite een andere bron nodig om winst te maken – Bin Laden gemanipuleerd door de machtselite – de ware oorzaak van conflicten zijn niet de mensen – wanneer krijgen de mensen genoeg van machtspelletjes? – echte helden laten zich niet meeslepen in de dualistische strijd

Vraag: Ik heb een paar vragen voor elke willekeurige meester die antwoord wil geven over de dood van Osama Bin Laden.

Hoe moeten wij ons voelen over de dood van Osama Bin Laden? Eerst was ik blij toen ik het nieuws hoorde, maar daarna besefte ik dat ik meedeed aan het dualiteitsbewustzijn – de ‘Zij en Wij’-mentaliteit, ‘Oog om Oog’, wraak, vergelding, enzovoort. De hele natie wordt hierdoor verder in het dualiteitsbewustzijn gezogen, toch? Iedereen, zoals de president, zegt dat er recht gedaan is, maar degenen die deze website lezen, weten wel beter. Het heeft de dingen slechts op lange termijn slechter gemaakt, nietwaar?

Ik ben bang dat bijna iedereen er de komende weken op mijn werk of om mij heen over zal spreken. Ze zullen hun opgetogenheid en leedvermaak tot uitdrukking brengen en verwachten dat ik en alle anderen het met hen eens zijn. Hoe kan ik het op een beleefde manier niet met hen eens zijn zonder ervan beschuldigd te worden dat ik een ‘pretbederver’, ‘negatief’, of een verrader ben, zonder uitleg te geven over karma en het dualiteitsbewustzijn, iets wat zij niet kunnen begrijpen?

Maar ook omdat ik me zorgen maak over de levensstroom van Osama die nu op het astrale vlak verkeert en daar groot kwaad aanricht. Ik hoorde in leringen van de meesteres over de ziel of de ‘Ka’ die eruit gaat na de dood en zelfs nog groter kwaad aanricht dan wanneer men geïncarneerd is. Klopt dat? Moeten wij oproepen doen aan Aartsengel Michaël om zijn levensstroom te brengen waar die hoort te zijn in het spirituele rijk?

Geef ons alsjeblieft advies over hoe wij op anderen moeten reageren, hoe wij ons diep in ons hart moeten voelen, welke oproepen wij moeten doen en wat wij kunnen doen om de situatie te verbeteren.
Dank je

Vraag: Vanmorgen zond mijn vriend een interessante boodschap naar Facebook en ik voelde dat het weerklank bij mij vond. Omdat ik in een moslimland woon, werd het doden van Bin Laden niet erg positief opgenomen door de bevolking en het is heel schokkend om te horen dat veel politici hun steun daaraan geven. Kun je hier wat over zeggen.

En hier is die uitstekende quote:

“Ik rouw om het verlies van duizenden kostbare levens, maar ik zal mij niet verheugen over de dood van één mens, zelfs geen vijand. Haat met haat vergelden, vermenigvuldigt haat en voegt nog meer duisternis toe aan een nacht die het toch al aan sterren ontbreekt. Duisternis kan geen duisternis verdrijven: enkel licht. Haat kan geen haat verdrijven: enkel liefde kan dat doen.” Martin Luther King Jr.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (7 mei 2011):

Zoals ik al eerder gezegd heb, zal Osama Bin Laden in toekomstige samenlevingen niet als historisch belangrijk worden beschouwd. De reden daarvoor is dat hij gewoon een van de vele mensen is die zich hebben laten meeslepen in de dualistische strijd. En als naties eenmaal de dualiteit beginnen te ontstijgen, wordt de geschiedenis opnieuw geëvalueerd op basis van inzichten in het dualiteitsbewustzijn, wat inhoudt dat veel van de helden en boeven die er tegenwoordig zijn, gewoon als pionnen in het dualistische spel worden beschouwd. En het spel zelf zal als totaal zinloos worden beschouwd.

Het type mensen dat in de toekomst als ‘helden’ beschouwd zal worden, zijn juist mensen zoals Martin Luther King die voor iets aan het werk waren, maar geweldloosheid uitoefenden en bepleitten. Als je eenmaal de illusie van de dualiteit vernietigt, zie je goed dat het woord machtiger is dan het zwaard. Je ziet ook dat niemand die ooit voor of tegen iets gevochten heeft, de wereld vooruit heeft geholpen – vanuit non-dualistisch perspectief bekeken.

Natuurlijk heeft de Amerikaanse regering het de mensen nu gemakkelijker gemaakt om Bin Laden betekenisvoller te maken door van hem een martelaar te maken en wat ze verder ook maar van hem willen maken. Zolang er een echt persoon is om mee te vergelijken, is het een beetje moeilijker om een mythe op te bouwen, maar als iemand dood is, gebruiken de mensen hun fantasie om elk symbool te veranderen in precies wat zij willen – ongeacht wie de persoon echt was. Geloof me, ik weet hier het een en ander van af.

Het intelligentste wat de Amerikaanse regering had kunnen doen, was Bin Laden doden en er niets over zeggen, de wereld in onzekerheid latend. Ik zeg hiermee niet dat ik het doden van Bin Laden goedkeur. Ik accepteer gewoon het feit dat gezien de huidige bewustzijnsstaat in de Verenigde Staten, het een gegeven was dat ze Bin Laden zouden doden zodra ze de kans kregen, en het was een gegeven dat die kans eens zou komen. Het feit dat het zo lang geduurd heeft, getuigt niet van efficiëntie bij de Amerikaanse geheime dienst.

Het is natuurlijk ook niet realistisch dat de regering niets zou zeggen. Gedeeltelijk vanwege de Amerikaanse neiging om op te scheppen bij de wereld over waartoe de natie in staat is. Gedeeltelijk omdat het onweerstaanbare PR-waarde heeft waaraan geen enkele president die voor herverkiezingen staat, weerstand kan bieden. En gedeeltelijk omdat je natuurlijk de wens hebt om het 9/11 incident op een of andere manier voor de mensen die er direct bij betrokken zijn, zelfs voor de nationale psyche, af te sluiten. Vanzelfsprekend kan geen enkele gewelddaad iets echt afsluiten (alleen met totaal vergeven kan dat), maar opnieuw, ik accepteer de Amerikaanse psyche zoals die is en niet hoe die in de toekomst is.

Dus om op de vragen terug te komen, het is juist dat in ieder geval een segment van Amerika verder de dualiteit is ingezogen door deze reactie. Je hoeft maar naar de mensen te kijken die in de straten aan het feestvieren zijn. En vergelijk dat dan eens met de taferelen in het Midden-Oosten, waar de menigte Amerikaanse vlaggen verbrandt of in koor roept: ”De dood aan Amerika!” Hoe komt het dat de Amerikanen niet inzien dat zij precies hetzelfde doen als de mensen in het Midden-Oosten? En hoe komt het dat ze niet inzien dat dit NIET in overeenstemming is met hun bewering dat Amerika een christelijk land is. Waar kom je ooit mijn woorden tegen dat je de dood van je vijand in het openbaar moet vieren? Waar heb ik ooit gezegd dat jij je vijand moet doden? Waar heb ik ooit gezegd dat jij andere mensen als vijand mag beschouwen?

Amerika heeft het potentieel om sneller aan de dualiteit te ontstijgen dan de overgrote meerderheid van de moslimlanden, maar voordat dit kan gebeuren, moet Amerika een lange, pijnlijke blik werpen op de nationale psyche en zich afvragen of deze natie het momenteel verdient om een christelijke natie genoemd te worden.

Met betrekking tot hoe jij je over die situatie hoort te voelen, is het niet mijn rol om mensen te vertellen wat zij moeten voelen. Je voelt wat jij voelt en je erkent dat gewoon. Als je een spiritueel persoon bent die wil groeien, kijk dan met een objectieve blik naar jouw gevoelens en zie wat dat zegt over jouw bewustzijnsstaat. En dan werk je eraan dat bewustzijn te verhogen, zoals wij ook gedaan hebben tot wij geascendeerd zijn (en dat nog steeds doen, maar dan op een ander niveau). Maar als jij de dualiteit hebt getranscendeerd, zou je vanzelfsprekend geen triomf voelen, maar eerder iets van er niet-gehecht aan zijn of onverschilligheid.

Je vraagt: Hoe kan ik het op een beleefde manier niet met hen eens zijn zonder ervan beschuldigd te worden dat ik een ‘pretbederver’, ‘negatief’, of een verrader ben, zonder uitleg te geven over karma en het dualiteitsbewustzijn, iets wat zij niet kunnen begrijpen? Mijn commentaar is: Laat jezelf zijn wie je bent en druk je vrij uit zonder je zorgen te maken over de reactie van anderen. Hier gaat het op het pad van Christusschap om en je kunt wat sleutels vinden in de Cursus in Christusschap en ook hoe ik omging met de Schriftgeleerden en farizeeërs.

De wens om ‘beleefd’ te zijn, geeft aan dat jij je drukker maakt over de reacties van anderen dan de open deur te zijn voor jouw hogere Zelf. Dus in plaats van de waarheid gewoon door jou heen te laten stromen, evalueer je die van te voren al om er zeker van te zijn dat je anderen niet beledigt. Dit is begrijpelijk, maar het is een reactie waar je aan moet werken. Besluit gewoon dat jij niets hoeft te zeggen en wees daarna de open deur om alles te zeggen wat uit je hart in jou opkomt.

Je leeft op planeet aarde en dit geeft je het recht om je mening te geven. Andere mensen hebben het recht te reageren op wat jij zegt op de manier die zij willen. En jij hebt het recht om zowel hen als jezelf vrij te laten door niet op hun reacties te reageren, maar gewoon te zijn wie je bent.

Nu het onderwerp dat moslims Bin Laden als een soort held of symbool beschouwen en ze geschokt zijn als ze zien dat er politici zijn die het doden van hem goedkeuren. Het gevoel van shock is gewoon het bewijs dat veel moslims net zo gevangen zitten in een gesloten mentaal kader als vele Amerikanen. Daardoor hebben moslims weinig inzicht in hoe Bin Laden in het westen gezien wordt, omdat veel westerlingen heel weinig inzicht hebben in hoe hij door moslims beschouwd wordt.

Maar op dieper niveau is dit ook het bewijs hoe effectief de machtselite is door een dualistische strijd op te zetten tussen moslims en het westen. Met dit in het achterhoofd, zou het misschien kunnen helpen als beide kanten erover nadenken dat Osama Bin Laden gewoon een propagandamiddel was dat gebruikt werd door de elite op hun voortdurende zoektocht om kunstmatig conflicten op te werpen, waardoor zij winst kunnen maken.

Elk enigszins ontwaakt persoon zou zich ervan bewust moeten zijn dat internationale bankiers al verscheidene honderden jaren enorme winst hebben geboekt door leningen te verstrekken aan naties voor de kosten om zich te verdedigen en hen dan ook nog de wapens te verkopen. En ze zijn zelfs nog een stap verder gegaan door conflicten te scheppen om er zeker van te zijn dat de wapens gebruikt werden. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel landen in de schuld zijn geraakt, waardoor de internationale banken in principe belasting bij het volk van die naties kunnen heffen.

Het moet niet al te moeilijk zijn om te zien dat vele oorlogen – waaronder de beide wereldoorlogen – kunstmatig in het leven werden geroepen door een bestaand conflict op te blazen en gewoon te zorgen voor een vonk, zoals één schot, die zogenaamd de Eerste Wereldoorlog heeft veroorzaakt. Ik zeg hiermee niet dat er een gezamenlijke samenzwering op touw is gezet die geheime bijeenkomsten houdt en besluit om een oorlog te beginnen. Het verenigende element zit hem niet in een fysieke organisatie, maar de niet-fysieke, namelijk de duistere krachten en oorlogsbeesten die de mensen achter de schermen in hun macht hebben.

Mijn punt is dat hoewel er mensen zijn die denken dat zij de macht hebben om oorlogen te beginnen, zij zelf eigenlijk in de macht zijn van krachten die zij niet begrijpen. Dit geldt voor de machtselite achter de internationale banken en de zogenaamde militaire industriële complexen. Maar dit geldt ook voor iemand als Osama Bin Laden.

Hoe lang moet je nog nadenken voor je inziet dat de machtselite immens van beide wereldoorlogen heeft geprofiteerd en dat na de Tweede Wereldoorlog, hun belangrijkste bron van inkomsten de Koude Oorlog was? Wat ervoor gezorgd heeft dat de oorlog niet ‘heet’ werd, lag grotendeels aan het feit dat het bijna onmogelijk geworden was om een oorlog te beginnen tussen twee wereldmachten zonder kernenergie te gebruiken. Zelfs degenen die verblind waren door de winsten, konden begrijpen dat als de wereld door een kernoorlog werd vernietigd, er niet veel kans meer was om die winst te gebruiken. En ondanks hun pogingen om de Sovjet Unie overeind te houden, bleek de tweede wet van de thermodynamica sterker.

Nadat de Sovjet Unie was ingestort, begon de elite aan de volgende fase in hun winstmachine, en hoewel er diverse kandidaten waren, bleek Osama Bin Laden het meest belovende middel. Hij was psychisch kwetsbaar waardoor hij een duwtje kreeg om een campagne tegen het westen te beginnen en in het geheim werd hij gefinancierd, hoewel dit waarschijnlijk nooit bewezen kan worden, omdat het geldspoor heel goed verborgen is.

Dus wat veel moslims als een soort volksheld beschouwen, was gewoon iemand die niet slim genoeg was om in te zien hoe hij de perfecte kandidaat was om door de machtselite gemanipuleerd te worden om een dualistische strijd aan te gaan op een nieuw niveau. Door het incident van 9/11, zorgde hij voor de vonk die het opdoemende conflict tussen de moslimlanden en het westen deed ontbranden – en schiep daarmee een moderne versie van de kruistochten. Daardoor werd de vervanging van de koude oorlog een conflict met religieuze boventonen – het wederom opvoeren van een thema dat in het verleden al voor heel veel conflicten heeft gezorgd.

Wat de meeste mensen – noch in het westen noch in moslimlanden – nog steeds niet begrijpen, is dat er geen echt conflict is tussen moslims en westerlingen. Er zijn nog nooit echte conflicten geweest tussen groepen mensen. Zelfs al hebben groepen mensen uiterlijke verschillen – zoals ras, etniciteit, religie of nationaliteit – mensen zijn in essentie mensen en ze willen over het algemeen hetzelfde, namelijk, vreedzaam leven en hun gezin opvoeden.

Daarom zijn de gevallen wezens op deze planeet de ware oorzaak van conflicten, zoals we tot in detail in ‘Healing Mother Earth’ uitleggen. Ze creëren verschillen of laten die ontbranden tussen mensen, zodat twee groepen mensen elkaar als vijand gaan bezien. En als die spanning er eenmaal is, komen de gevallen wezens erbij met hun kromme logica dat het doel om de vijand te doden, de middelen om die vijand te doden heiligt.

Dit patroon is zo vaak herhaald op deze planeet dat je je begint af te vragen wanneer een kritieke massa mensen ontwaakt en zegt: “Genoeg is genoeg!” en, er is natuurlijk al een kritieke massa mensen geïncarneerd die het potentieel heeft dit ontwaken mee te maken en zich te scholen om een kracht te worden die een geweldloze aanpak van een kwestie ondersteunt. Deze mensen zijn overal ter wereld strategisch geïncarneerd, waaronder in moslimlanden.

Jullie hebben onlangs gezien wat de vreedzame revolutionairen in Tunesië en Egypte hebben klaargespeeld. Het blijft afwachten wanneer ze zullen ontwaken en invloed krijgen op andere moslimlanden. En het blijft afwachten of de bevolking zal reageren op de vreedzame revolutionairen of dat ze naar hun pseudohelden, zoals Osama Bin Laden blijven luisteren. De ware helden zijn degenen die slim genoeg zijn om zich niet mee te laten sleuren in de dualistische strijd en de enige manier om dit te bereiken is door een niet tot compromissen bereide toewijding te hebben aan geweldloosheid.

Als laatste opmerking, het is waar dat het zogenaamde ‘ka’ van een overleden persoon kwaad kan aanrichten in het emotionele rijk, maar dit hangt altijd af van de macht van de individuele levensstroom. In dit geval was Osama Bin Laden niet een bijzonder machtig mens en hij heeft zoveel ‘vijanden’ dat deze ka niet iedereen kwaad kan doen.

Het is echter gepast om oproepen te doen om zijn levensstroom naar het juiste niveau te laten brengen, wat in dit geval niet het spirituele rijk is, maar een rijk dat het niveau genoemd wordt van ‘wensen vervullen’, omdat een levensstroom daar zijn tijd kan besteden om alle wensen die ze niet op aarde kon vervullen, uit te leven. Oproepen aan Astrea zijn het efficiëntst hiervoor.

Met betrekking tot oproepen doen voor de algemene situatie, kun je het Decreet aan Astrea gebruiken en alle rozenkransen die over het Midden-Oosten en vrede gaan.