Omgaan met een meer totalitaire regering in Rusland

ONDERWERPEN: De meesters willen niet dat een spirituele elite de oude machtselite vervangt – zij willen dat de bevolking zichzelf regeert – het Russische volk moet mogen experimenteren met de consequenties van hun keuzes – fysieke kracht altijd minder dan geestkracht – het geloof in sterke mannen – uit liefde spiritueel werk verrichten; niet uit angst – dus wees niet gehecht aan fysieke resultaten

Vraag: In 2005 heeft Aartsengel Michaël gezegd dat er een draaikolk van negatieve negatieve energie midden in het hart van Rusland is, een draaikolk die de hele planeet beïnvloedt en in de weg staat om Saint Germains Gouden Eeuw op planetair niveau te manifesteren. Is de situatie veranderd? Als je kijkt naar de resultaten van de recente parlementaire verkiezingen in Rusland, kunnen toegewijde harten slechts betwijfelen of al het rozenkransenwerk dat ze hebben gedaan met Aartsengel Michaëls Rozenkrans voor Rusland en de rozenkrans om het WOORD in Rusland in ere te herstellen ooit positieve veranderingen heeft opgeleverd. Is de draaikolk nog net zo krachtig als in het begin? Wat kunnen spirituele mensen in Rusland en andere landen van de CIS doen om veranderingen tot stand te brengen behalve rozenkransen opzeggen en naar persoonlijk Christusschap streven?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels (8 december 2007):

Noot: Voor een specifieke bespreking van wat je moet doen wanneer je spirituele werk schijnbaar geen fysieke resultaten oplevert, zie je bij dit antwoord. (Kim heeft geen link toegevoegd)

Wat willen wij, de geascendeerde meesters, bij iedere natie graag zien? Dat de meerderheid van de bevolking wordt gewekt en dat de mensen de mogelijkheid krijgen om zichzelf te regeren. Wat is er in het verleden steeds gebeurd? Dat een kleine elite de macht nam en de mensen hun macht ontnomen heeft, hetzij met fysieke kracht of door hen te laten geloven dat ze zichzelf niet kunnen regeren (of beide).

Dus – in tegenstelling tot wat een aantal mensen gelooft – zoeken we NIET naar een situatie waarin een kleine elite van spirituele mensen de macht van de oude machtselite afneemt en dan de nieuwe elite wordt. Wij zoeken naar de top tien procent van de mensen die hun echte rol begrijpen om het spirituele evenwicht te handhaven voor de bevolking door eraan te werken om het collectieve bewustzijn te verhogen tot de mensen zelf een hoog niveau kunnen handhaven.

Met andere woorden, we proberen niet de ene elite door een andere te vervangen, zelfs niet door een elite van spirituele mensen. We willen zoveel mogelijk mensen mondiger maken. En om dit te laten gebeuren, moet wij een volk soms de consequenties van hun keuzes laten ervaren. Dus als de mensen van Rusland ervoor kiezen om een regering te steunen die hen hun vrijheid afpakt onder het mom om van Rusland weer een grote wereldmacht te maken, dan moet het hen toegestaan worden om dit te ervaren tot zij inzien dat dit niet werkt. En daardoor kan zelfs een tijdelijke achteruitgang hen voorbereiden op het proces om volwassen te worden dat er op den duur voor zorgt dat het Russische volk haar macht terugneemt om zichzelf te regeren in plaats van altijd naar een bovenmenselijke kracht buiten zichzelf te kijken. In plaats daarvan zullen ze naar een bovenmenselijke kracht BINNENIN zichzelf op zoek gaan.

Begrijpen jullie wat ik wil zeggen? Spiritueel werk is nooit verspild. De draaikolk van duisternis in Rusland is substantieel verminderd door jullie rozenkransen en het collectieve bewustzijn is lichter geworden. Positieve veranderingen vinden plaats en blijven plaats vinden – zelfs als de huidige regering aan de macht blijft. Want hoeveel fysieke kracht een regering misschien heeft, fysieke kracht kan nooit de veranderingen tegenhouden wanneer het volk haar bewustzijn verandert. Want fysieke kracht is altijd minder dan de kracht van de geest. Juist daarom is het communisme gevallen en vooral de spirituele mensen van Rusland zouden de les al moeten hebben geleerd dat fysieke kracht niet tegen spirituele kracht op kan.

Het effect op lange termijn van de recente verkiezingen in Rusland is dat een meer totalitaire regering op den duur het volk van Rusland ‘dwingt’ te beseffen dat zij de leiding over hun natie moeten nemen in plaats van het aan ‘sterke mannen’ over te laten die nooit het antwoord kunnen zijn. Want één persoon kan een natie niet regeren – maar wel één volk – een volk dat verenigd wordt door spiritueel eenzijn – kan met succes een natie regeren.

In het laatste deel van Maitreya’s boek staat een uiterst belangrijke lering over de noodzaak om je spirituele werk los te maken van de wens om specifieke resultaten te zien en waarom dit zo’n gevaarlijke val is voor de spiritueel volwassener mensen. Dit is een heel uitgebreide uitleg die ik niet in dit antwoord zal herhalen. Ik raad enkel alle volwassen spirituele studenten aan om het boek te bestuderen en ernaar te streven om die boodschap te internaliseren.

Want mijn geliefden, wanneer jullie pas op het spirituele pad zijn, bezie je spirituele groei nog steeds door het filter van de dualiteit. Zodoende heeft jouw wezen nog angst die jou laat denken in termen van het stok-en-wortel-scenario. Je doet het spirituele werk om aan de hel te ontsnappen of een planetaire ramp te voorkomen. Of je doet het om persoonlijk beloond te worden, of om het planetaire paradijs te zien. Naarmate je groeit, moet jij die dualistische motivatie ontstijgen en de hogere motivatie omarmen, waardoor je alles wat je doet, doet met de wens om je spirituele identiteit tot uitdrukking te brengen – om je spirituele zon te laten schijnen – op de materiële wereld. Je stapt van gemotiveerd worden door angst over op gemotiveerd worden door liefde, de volmaakte liefde die angst uitbant.

Er komt een moment waarop je geen spiritueel werk doet omdat je verwacht een bepaald resultaat te zien. Je doet het als uitdrukking van wie je bent. Deze verandering in houding – van dualiteit op non-dualiteit overgaan – wordt heel duidelijk en beknopt beschreven in het boek ‘The Art of Non-War‘.

Hier beneden alles zijn wat je Boven al bent, zal natuurlijk de grootst mogelijke veranderingen tot stand brengen, want dan besef jij dat jouw zelf in de buitenwereld niet het werk doet, maar de vader in jou – jouw spirituele zelf – doet het werk door jou heen. De Bewuste Jij beschouwt zichzelf dan als verlengstuk van God, zoals Jezus tot uitdrukking bracht toen hij zei: “Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk.” En dit is de stap die zowel de studenten in Rusland als overal ter wereld kunnen doen om hun dienstbaarheid duidelijk op een hoger niveau te brengen.