Wat gebeurt er met extremisten, die denken dat zij voor een waardevolle zaak hebben gedood?

ONDERWERPEN: De mensen leren door keuzes te maken en de consequenties daarvan te dragen – Gods wet schenden om te voorkomen dat de mensen Gods wet schenden – iemand doden ontneemt een levensstroom de kans om iets te leren – jouw bewustzijnsstaat bepaalt waar jij na de dood heen gaat – je krijgt meer kansen om te leren – het is moeilijk om te helpen wanneer zij niet inzien dat ze een fout hebben gemaakt – levensoverzicht – helpen om jou je fouten te laten inzien zonder je gevoel van eigenwaarde te vernietigen – God steunt extremisme nooit – extremisme toont de onevenwichtigheid van de levensstroom aan

Vraag van Kim: Vandaag wordt een voormalige Presbyteriaanse dominee, Paul Hill, ter dood gebracht omdat hij een abortusdokter en zijn escorte heeft gedood. In een interview heeft hij gezegd: “Hoe eerder ik word geëxecuteerd … hoe eerder ik naar de hemel ga. Ik verwacht een hoge beloning in de hemel. Ik kijk uit naar die eer. Ik voel geen berouw.”
Ik zou wel willen weten wat jij daar van vindt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat ik allereerst het absoluut duidelijk maken dat de redenering van deze persoon fundamenteel in gebreke blijft en niets met Gods Wil te maken heeft. Zoals ik in mijn bespreking over de oorlog in Irak heb gezegd, is er absoluut geen enkele reden – en ik bedoel echt geen enkele reden – het doden van een menselijk wezen in de ogen van God goedkeurt.

De kern van deze kwestie is dat God zelf de keus heeft gemaakt om menselijke wezens vrije wil te geven. God heeft dit in een goddelijke wet bepaald, wanneer ik verwijs naar de Wet van Vrije Wil. Zoals ik elders op deze website zeg, staat de Wet van Vrije Wil niet op zich. Hij werd gemaakt als polariteit van de Wet van Oorzaak en Gevolg. Dus de essentie van het leven is dat menselijke wezens moeten leren door keuzes te maken en de consequenties van die keuzes te dragen. God laat mensen daden plegen die zijn wetten schenden, omdat hij weet dat mensen op den duur de consequenties ervan zullen dragen en zo de kans krijgen om te leren.

Wat ik probeer uit te leggen, is dat de essentie van het leven op aarde is dat mensen de kans krijgen om te leren door keuzes te maken. God laat mensen keuzes maken die zijn wetten schenden. Daarom is het doden van iemand om te proberen te verhinderen dat iemand de wet van God schendt, op zich al een overtreding van Gods intenties en de Wet van Vrije Wil. Met andere woorden, de overtuiging dat de middelen het doel heiligt of het gezegde: “Laat ons het kwade doen opdat het goede eruit voortkomt,” is nooit van God of de geascendeerde meesters gekomen.

Het idee dat het acceptabel is om iemands vrije wil te schenden om te voorkomen dat hij slechte dingen doet, komt van de krachten die tijdelijk tegen Gods bedoeling om te scheppen zijn. Deze wezens proberen de mensen te dwingen om zich te laten redden, terwijl God wil dat de mensen worden gered door hun eigen keuzes. Met andere woorden, als je Gods bedoeling echt begrijpt en Gods wet respecteert, zie je duidelijk dat je iemand niet mag doden, zelfs als het schijnbaar nog groter kwaad voorkomt (Laat me zeggen dat je dit moet begrijpen in de context van zelfverdediging, zoals in mijn opmerkingen over de oorlog in Irak besproken.)

De reden dat het verkeerd is om een mens te doden, is dat het de kans van een levensstroom teniet doet om te leren en zo hun verlossing tot stand te brengen. Omdat de kans om te leren juist de bedoeling van het leven op aarde is, bestaat er geen grotere schending van de wetten van God dan deze kans vernietigen. Doden is niet de enige manier om de kans om te groeien te vernietigen, maar het is zeker één manier.

Kim: Dus je zegt dat God deze man niet zal belonen voor zijn daden?

Jezus: Correct. Eén van de fundamentele lessen die mensen uit de Bijbel (of elk ander religieus geschrift) moeten leren, is dat ‘God geen onderscheid tussen de mensen maakt’. Met andere woorden, Gods wet wordt niet beïnvloed door menselijke meningen. Wat deze persoon, of de mensheid als geheel, ook gelooft, God laat niet met zich spotten en zijn wet zal geen jota veranderen.

Deze man heeft Gods wet overtreden door een ander mens te doden en hij zal onvermijdelijk de consequenties daarvan moeten dragen.

Kim: Dus je zegt dat hij niet naar de hemel gaat, zoals hij denkt?

Jezus: Correct. Volgens de Wet van Oorzaak en Gevolg, moet hij zijn schuld aan het leven terugbetalen. Daarom moet hij opnieuw incarneren en de mensen compenseren die hij heeft gedood door hen te helpen hun kansen te verbeteren die hij heeft afgebroken toen hij hen doodde. Kijk daarvoor bij mijn andere besprekingen van reïncarnatie.

Kim: Dus wat gaat er met deze levensstroom gebeuren na de dood van zijn fysieke lichaam?

Jezus: In tegenstelling tot het christelijke geloof, is er geen instant-verlossing of eeuwige verdoemenis na de dood. In plaats daarvan zijn er blijvende kansen voor de levensstroom om te leren en te groeien.

Als mensen geïnteresseerd zijn in een gedetailleerdere beschrijving van wat er gebeurt met een levensstroom na de dood, zouden ze wat van de bijna-doodervaringen moeten bestuderen die overal verkrijgbaar zijn. Ik zou het graag duidelijk willen maken dat deze bijna-doodervaringen deel zijn van Gods plan om inzicht in het leven van de mensen te vergroten. Deze ervaringen zijn ook een poging om mensen te helpen hun angst voor de dood te overwinnen.

De kern van de vele bijna-doodervaringen is dat wanneer het fysieke lichaam sterft, de levensstroom zich uit het lichaam losmaakt en naar een ander rijk verhuist. Zoals overal op deze website wordt uitgelegd, opent het wetenschappelijke feit dat alles uit energie bestaat de mogelijkheid dat er veel rijken kunnen zijn, vele vibratieniveaus, die boven het materiële universum liggen. In feite zijn er een aantal rijken, octaven of plaatsen waar de levensstroom na de dood naar toe kan worden gebracht. Wat bepaalt waar een levensstroom naar toe gaat, is de bewustzijnsstaat van de levensstroom voor de dood.

In het geval van Paul Hill, hebben we hier een levensstroom die overduidelijk één van de fundamentele wetten van God heeft overtreden. Tegelijkertijd voelt deze levensstroom totaal geen berouw voor zijn daden. Opnieuw, in tegenstelling tot het populaire christelijke geloof, heeft God niet de wens om menselijke wezens te straffen. De bedoeling van het leven is dat de levensstroom groeit. Dus wanneer een levensstroom zijn fysieke lichaam achterlaat, wordt hij naar een plaats gebracht waar die specifieke levensstroom de allerbeste kans krijgt om te leren. De levensstroom moet de lessen leren die hij in zijn laatste leven had moeten leren en dan hopelijk keuzes maken waardoor de levensstroom verder komt met het spirituele groeiproces.

Wat ik zeg, is dat het de bedoeling van alles wat er gebeurt na de dood, is de levensstroom opleiden. Straf vormt gewoon geen onderdeel van het plaatje, in tegenstelling tot wat heel veel mensen willen geloven. Nog eens, Gods wet wordt niet aangepast aan de mening van de mensen.

Elke levensstroom heeft een aantal spirituele leraren die aan hem zijn toegewezen. De rol van deze leraren is om de levensstroom te helpen met groei en naar hogere niveaus op te klimmen. In dit specifieke geval staan de leraren van de levensstroom van Paul Hill voor een moeilijke situatie. Deze levensstroom is er absoluut van overtuigd dat hij een daad van martelaarschap heeft gepleegd en dat hij in de hemel wordt beloond. Zoals ik heb gezegd, is dit een illusie. Daarom kan de levensstroom niet verder tot hij zijn illusie heeft opgegeven en dit moet gebeuren door een keus uit vrije wil van die levensstroom.

Het probleem in gevallen zoals deze, is hoe je een levensstroom laat beseffen dat hij Gods wet heeft overtreden zonder tegelijkertijd het gevoel van eigenwaarde van de levensstroom te vernietigen en die levensstroom in schuldgevoel, hopeloosheid en wanhoop te dompelen. Dit kan een heel wankel evenwicht zijn die moeilijke uitdagingen aan de spirituele leraren van een levensstroom biedt. (Laat me hierover zeggen dat dit dilemma ook van toepassing is op levensstromen die een abortus hebben laten plegen of daarvoor hebben gekozen. De levensstroom van de abortusdokter staat bijvoorbeeld ook voor een heel moeilijke situatie om met zichzelf in het reine te komen vanwege het feit dat hij de kansen van duizenden levensstromen heeft verknoeid.)

Eén van de middelen die gewoonlijk wordt gebruikt bij een poging om een levensstroom zijn foute handelingen te laten inzien, is wat enkele bijna-doodervaringen beschrijven als een levensoverzicht. Een aantal levensstromen zien dit op een afstandelijke manier, alsof de gebeurtenissen op een filmscherm plaatshebben. Andere levensstromen zien dit op een meer betrokken manier waarbij ze iedere situatie ervaren. In plaats van de situatie te ervaren vanuit hun eigen perspectief, ervaren ze de situatie nu echter vanuit het perspectief van de mensen die zij schade hebben berokkend. Tijdens zo’n overzicht, ervaren mensen vanuit eerste hand hoe de mensen zich voelden die zij schade hebben berokkend in die situatie. Voor een aantal levensstromen kan dit een efficiënte manier zijn om hen bewust te maken van de echte consequenties van hun daden.

In enkele gevallen kan dit ruwe ontwaken te veel voor de levensstroom zijn en dat zorgt ervoor dat de levensstroom zich terugtrekt in een shocktoestand waar hij lange tijd voor nodig heeft om van te herstellen. Daarom is er in tegenstelling tot wat de mensen geloven, geen standaardmanier waarop de levensstroom na de dood wordt behandeld. Dit is een individuele zaak die per geval wordt bekeken door de spirituele leraren van bepaalde levensstromen.

In dit specifieke geval krijgt de levensstroom inderdaad een levensoverzicht door deze situatie te ervaren als de degene die de handelingen ondergaat. Hopelijk heeft dit het resultaat dat het de levensstroom helpt in te zien wat er verkeerd is aan die handelingen zonder het gevoel van eigenwaarde te vernietigen. Maar omdat de uitkomst van deze procedure uiteindelijk bij de vrije wil van de levensstroom ligt, kan zelfs ik de uitkomst niet voorspellen.

Kim: Paul Hill heeft gezegd dat ‘meer mensen hadden moeten handelen zoals ik’. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die misschien door die uitspraak of zijn voorbeeld zijn beïnvloed?

Jezus: Ik zou hen vragen wat zij vinden van de terroristische aanslagen die op 11 september 2001 hebben plaatsgevonden. Ik ben er zeker van dat deze mensen die aanvallen zouden afwijzen.

Daarna zou ik hen vragen te overwegen of de mensen die deze aanvallen hebben uitgevoerd, geloofden dat zij voor een rechtvaardige zaak streden en dat zij in de hemel voor hun daden zouden worden beloond.

Met andere woorden, de denkwijze van de terroristen is precies dezelfde als de denkwijze van Paul Hill en alle andere extremisten, voor welke zaak zij ook streden. Het enige verschil is dat de terroristen van 9/11 Allah aanriepen en Paul Hill mij heeft gebruikt om zijn daden te verdedigen.

Het is gewoon een feit dat Allah net zo min extremisme en fanatisme steunt als ik en mijn Vader in de hemel. Ik kan dit als een waar feit zeggen, omdat de God die tot de islam heeft geïnspireerd, dezelfde God is die tot het jodendom, het christendom en elke andere echte religie die je op planeet aarde ziet, heeft geïnspireerd.

Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, is er een manier die de mens goed toe lijkt, maar die uitloopt op de dood. De manier die de mens goed toe lijkt, is de manier van het extremisme, dat al snel tot fanatisme leidt. Het extremisme wordt altijd gebaseerd op de relativiteit van de dualistische geest. De juiste weg is de Middenweg waardoor iemand naar het hogere perspectief, het evenwichtige perspectief, van de Christusgeest, reikt.

Er is een fundamenteel en fundamenteel belangrijk verschil tussen religieuze hartstocht of vuur en extremisme of fanatisme. Ik geef toe dat het soms moeilijk kan zijn voor zeer religieuze mensen om extremisme te vermijden. Extremisme wordt echter altijd door een onevenwichtigheid bij de levensstroom veroorzaakt en voor de levensstroom echt bij God thuis kan komen, moet hij al die onevenwichtigheden opruimen. Dit kan gemakkelijker worden gedaan wanneer de levensstroom de gevaren van het extremisme herkent en de Middenweg benut die leidt tot het Christusbewustzijn.