Is Jezus een aardige en liefdevolle leraar of een confronterende leraar?

ONDERWERPEN: Nergens uit de geschiedenis blijkt dat Jezus een zachtaardige leraar was – Jezus viel iedereen aan, zelfs zijn eigen discipelen – een groep verkeerde leraren heeft een vals beeld van Jezus willen verspreiden – een Jezus die nooit het menselijke ego aanvalt, is niet de echte Jezus – Jezus heeft een aparte persoonlijkheid – als zoeker moet je leren om verder dan de uiterlijke schijn te kijken – het christelijke beeld doorzien van een Jezus die hellevuur predikt – de echte Jezus is op de Middenweg – Jezus staat boven voorwaardelijke liefde, wat betekent dat hij wil dat zij hun beperkingen transcenderen – dus zal Jezus onze beperkingen aanvallen

Vraag: Ik heb vrienden die zeggen dat de Jezus op deze website niet de echte Jezus is. Zij zeggen dat Jezus Christus het levende symbool van onvoorwaardelijke liefde en onmetelijke vergeving is. Hij de Ene die altijd mededogend iedere menselijke situatie begrijpt en ons allemaal zonder voorwaarden accepteert. Heb je hier ook iets over te zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik sprak in een ander antwoord al over twee verschillende soorten leraren, namelijk het directe type en het zachtaardige type. Ik weet heel goed dat er een wijdverbreide visie in de new age en in de progressief christelijke gemeenschap bestaat dat de geascendeerde Jezus Christus, de echte Jezus Christus, een bijzonder zachtaardige en liefdevolle leraar was. Maar hoe kwam dit beeld in de wereld en hoe komt het dat zoveel oprechte en ruimdenkende zoekers erin zijn gaan geloven?

Als je onbevooroordeeld naar het Nieuwe Testament kijkt, zelfs naar het Evangelie van Thomas, zie je dat er geen historische basis is om mij als een zachtaardige leraar te zien. Ik viel de Schriftgeleerden en de farizeeërs voortdurend aan en deed dat vaak op een heel directe – sommigen zullen zeggen op een harde en veroordelende – manier:

Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. (Johannes 8:44)

Ook daagde ik mijn eigen discipelen uit en bracht hun illusies aan het licht. Ik vocht de algemene Joodse houding aan dat ze Gods uitverkoren volk waren door iedereen de hand te reiken die de Joden als buitenstaander beschouwden. Door de mensen te vertellen dat zij de andere wang moesten toekeren, vocht ik de manier aan waarop vrijwel elk mens met zijn medemens omgaat. Dus op basis van de Bijbel zou je moeten zeggen dat de historische Jezus een heel directe leraar was. De hele bedoeling van mijn missie was de illusies van de mensen aan te vechten en dat deed ik zonder mijzelf beperkingen op te leggen.

Hoe komt het dan dat heel veel progressief spirituele zoekers dit niet zien? Gedeeltelijk omdat zij in het algemeen de officiële Bijbel verwerpen en zeggen dat die door de denkwijze van de mensen uit die tijd, gekleurd is. Dus gebruiken ze dit als wapen om te zeggen dat de Bijbel een onjuist beeld van de werkelijke Jezus schetst. Tussen twee haakjes, het is juist, zoals ik overal op deze website verklaar, dat de Bijbel beïnvloed werd door de denkwijze van de mensen die de geschriften maakten en kregen – een feit dat alle Christenen zouden moeten erkennen naar mijn mening. Het is echter niet juist dat de Bijbel een heel verkeerd beeld van mij schetst. Ik was echt een heel directe leraar.

Er zijn mensen die zullen zeggen dat ik, zelfs als ik destijds een heel directe leraar was, nu erg liefdevol ben geworden. Zij baseren dit gedeeltelijk op een aantal valse channelings, zoals het Aquariusevangelie van Jezus Christus, een aantal channelings door Sananda en door andere wezens die beweren dat zij mij zijn. Zij zullen hun beeld van een zachtaardige Jezus ook baseren op een onevenwichtige interpretatie van anderszins betrouwbare leringen, zoals een Cursus in Wonderen.

De waarheid is dat een groep verkeerde leraren (geïncarneerd en niet geïncarneerd) – in een opzettelijke poging om de mogelijkheid af te breken mijn ware leringen in deze tijd te laten herleven, wat de ware bedoeling van deze website is – hun uiterste best doen om een vals beeld van Jezus te scheppen als de zachtaardige leraar die zo liefdevol is dat hij elke vorm menselijk gedrag tolereert. Veel mensen zijn hiervoor gegaan, omdat het hun ego de kans geeft om met hun manier van leven door te gaan en dat daardoor dan elke levensstijl of overtuiging door de nieuwe, liefdevolle Jezus wordt goedgekeurd. Dit geldt zowel voor de new age-beweging als de in beginsel progressievere christelijke bewegingen.

In werkelijkheid schildert dit beeld van een liefdevolle en vriendelijke Jezus mij af als iemand die geen persoonlijkheid of individualiteit bezit. Elke spirituele leraar en zelfs een boodschapper mag zijn of haar ware, spirituele identiteit – niet te verwarren met de menselijke, op het ego gebaseerde identiteit – door zijn of haar werk tot uitdrukking brengen. De reden is dat je als spirituele zoeker altijd bereid moet zijn verder dan de uiterlijke schijn te kijken – waaronder de persoonlijkheid van de leraar – om te reiken naar de Geest van Waarheid. In feite zetten veel echte spirituele leraren opzettelijk een bepaalde persoonlijkheid, zelfs menselijke zwakheden, neer als een manier om snel uit te zoeken welke studenten nog niet klaar zijn om onderwezen te worden, omdat ze nog steeds naar uiterlijke dingen kijken.

Maar hoe komt het dat zelfs volwassen en progressieve spirituele zoekers deze valse Jezus geaccepteerd hebben? De reden is dat deze mensen het zwart-witdenken zijn ontstegen. Daarom zien ze duidelijk dat het christendom in het algemeen nog steeds in het zwart-witdenken vastzit. Deze mensen zien dat het christendom een valse Jezus heeft geschapen, namelijk een zwart-wit Jezus. De predikers van hellevuur en zwavel hebben mij als een van hen afgeschilderd, als een rechter die de mensen naar de hel stuurt, als ze niet blindelings de bevelen van de fundamentalistische predikers opvolgen.

Wat veel spirituele zoekers niet zien, is dat het zwart-witbeeld van Jezus slechts één dualistisch uiterste vertegenwoordigt. En de zachtaardige en vriendelijke Jezus geeft het tegenovergestelde dualistische uiterste weer. Zoals ik in de verhandelingen over het ego uitleg, zijn veel van de volwassener spirituele zoekers aan het zwart-witdenken ontsnapt, maar wel rechtstreeks op het grijze uiterste overgegaan. Dus waar staat de werkelijke Jezus dan?

Op wat de Boeddha, de Middenweg noemde, wat ook de weg is die ik aan mijn discipelen onderwees. Dit is geen compromis tussen de twee dualistische uitersten, want het vereist dat jij je bewustzijn verhoogt en beide uitersten transcendeert. Jouw ego denkt dat je de waarheid in óf één van beide dualistische uitersten, óf in het andere dualistische uiterste, óf ergens daar tussenin, kunt vinden. De Christus staat boven alle dualistische gezichtspunten.

Elk geascendeerd wezen is de menselijke, dualistische bewustzijnsstaat, waaronder de menselijke liefde ontstegen. Menselijke liefde is voorwaardelijk en bezitterig. “Om het waard te zijn mijn liefde te ontvangen, moet je aan die en die voorwaarde gaan voldoen”. Het christendom in het algemeen heeft mij vanzelfsprekend als een wezen met deze vorm van voorwaardelijke liefde afgeschilderd, met de voorwaarden die de leiders van de christelijke kerken hebben gesteld. Dit is een misvatting, maar het is ook onjuist om naar het tegenovergestelde uiterste over te gaan dat zegt dat onvoorwaardelijke liefde inhoudt dat elke menselijke trek acceptabel is.

In werkelijkheid houd ik van elk mens op aarde en ik houd van elk mens met een liefde die totaal geen voorwaarden heeft. Dit betekent dat jij absoluut niets kunt doen om mijn liefde voor jou te verliezen. Welke fouten jij misschien ook gemaakt hebt of welke overtuigingen, houdingen of daden jij laat zien, jij bent nog steeds mijn liefde waard. Ik houd van jou ongeacht hoe jij jezelf op dit moment ziet.

Echter – en hier komt het enige wat mensen in het grijs denken niet kunnen begrijpen – het feit dat ik onvoorwaardelijk van JOU houd, betekent niet dat ik van je imperfecte overtuigingen, jouw zelfdestructieve houdingen en karma scheppende daden houd. Met andere woorden, ik houd van de werkelijke jij, jouw bewuste zelf en ware individualiteit. Ik houd niet van jouw ego en het menselijke identiteitsgevoel dat jou beneden je hoogste potentieel in een val houdt. Met andere woorden, ik houd van je vat van zelf, maar ik houd niet beslist van de hele inhoud die jij in dat vat hebt geplaatst.

Juist omdat mijn liefde voor jou onvoorwaardelijk is, accepteer ik geen voorwaarden die jou ervan afhouden om je hoogste potentieel en ware individualiteit te zijn en tot uitdrukking te brengen. Daarom zal ik voortdurend alles wat in mijn vermogen ligt, doen om jou te helpen aan zulke beperkingen te ontstijgen. En als je een emotionele gehechtheid aan sommige huidige overtuigingen hebt ontwikkeld, zal ik – als ik denk dat het constructief is – heel direct zijn bij het aanvechten van die overtuigingen. In feite ben ik, omdat mijn liefde voor jou onvoorwaardelijk is, bereid het risico te lopen dat jij jouw ego de kans geeft jou te verleiden om mijn pogingen om jou te bevrijden, af te wijzen en misschien zelfs mij en mijn directheid af te wijzen en in plaats daarvan de voorkeur aan de liefdevolle Jezus geven die jouw ego niet aanvalt. Het feit dat ik jou onvoorwaardelijk accepteer, is niet hetzelfde als jou zonder onderscheidingsvermogen accepteren.

Ik zou dit punt nog heel lang uitgebreid kunnen toelichten, maar ik denk dat voor degenen die eraan toe zijn om hogerop te komen, het punt gemaakt is en één woord aan de goede verstaander voldoende is. Dus, de werkelijke vraag is: “Wil je bij mij – de echte Jezus Christus – ZIJN of wil je NIET bij mij zijn?”