Je door jouw ego laten verleiden om de lering af te wijzen die je van het ego kan bevrijden

ONDERWERPEN: Het is de bedoeling van een lering dat je verder komt door die lering – afgoderij versus elk gezag afwijzen –naar de bron van de lering kijken – twijfel is een projectie van duistere krachten – gebruik je weerstand om je gehechtheden te ontdekken – jouw ego beschuldigt anderen van de fouten die hij niet bij zichzelf ziet – als jouw ego pocht dat hij niet oordelend is, zal hij juist heel erg veroordelend zijn ten opzichte van de mensen die hij als veroordelend ziet – laat je niet door jouw ego bedriegen door een lering af te wijzen die je van jouw ego kan bevrijden

Vraag: Hoe moeten volwassen spirituele zoekers reageren wanneer ze leringen op deze website vinden die hun bestaande overtuigingen aanvechten en waarmee ze het niet eens zijn? Ik zie dat de vrienden die ik deze website laat zien vaak één klein detail dat hen niet aanstaat, eruit pikken en dat gebruiken om de hele website af te wijzen. Kun je dit bespreken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus:

Laat me proberen om het heel duidelijk te maken dat mijn opmerkingen hier NIET verkeerd moeten worden uitgelegd, omdat die zouden betekenen dat de mensen zomaar moeten accepteren wat op deze en de andere websites wordt gepresenteerd en elk woord als een onfeilbaar evangelie aannemen. Zoals ik geprobeerd heb uit te leggen, is het de bedoeling van elke ware lering om de student een stapsteen te geven om verder dan de uiterlijke lering te reiken naar de Geest van Waarheid – de geascendeerde meesters – waar de lering vandaan gekomen is. De lering is een verbindingslijn die bedoeld is je naar de bron van de lering te leiden.

Wat ik ermee wil zeggen, is dat je er altijd naar moet streven verder dan de uiterlijke woorden van de lering te kijken en naar innerlijk inzicht te reiken, dat je hogerop brengt dan de lering. De verantwoordelijkheid van een boodschapper is een lering uit te brengen die zo zuiver mogelijk is. De verantwoordelijkheid van de student is verder dan de uiterlijke lering te kijken en daardoor eventuele tekortkomingen in de lering te transcenderen. Zolang jij met de bron verbonden bent, zijn eventuele tekortkomingen in de lering niet belangrijk. En als je niet naar de bron reikt, kan zelfs een volmaakte lering – als zoiets al bestaat – je verlossing niet garanderen.

De mogelijke valkuil is – zoals altijd – de twee uitersten van het ego:

* Studenten in het zwart-witdenken zullen een blinde verering voor de boodschapper en de lering hebben, denkend dat dit de hoogste lering is en altijd correct. Daarom zouden ze nooit verder durven te denken dan wat er in de lering wordt gezegd.

* Studenten die nog steeds door het grijs denken worden beïnvloed, zullen zeggen dat geen enkele lering een bijzonder gezag heeft. Daarom zullen ze met hun eigen interpretatie van de lering komen, zodat die lijkt te zeggen wat zij willen horen.

De uitweg is te beseffen wat ik zojuist gezegd heb. Je moet de lering enkel als een opstapje gebruiken om bij de bron van de lering te komen. De geascendeerde meesters staan boven het zwart-wit- en het grijs denken. Dus, tenzij je bereid bent verder dan je huidige bewustzijnsniveau te kijken, kun je eenvoudig geen contact met ons maken. Je zult in jouw huidige bewustzijnsniveau blijven vastzitten en je interpretatie van de uiterlijke lering als rechtvaardiging gebruiken om niet hogerop te komen.

Laat mij daarover een heel duidelijke uitspraak doen. Als je ontdekt dat je bezig bent een lering of de boodschapper ervan te analyseren, te veroordelen of te bekritiseren – in het bijzonder als jij ontdekt dat jij denkt beter te weten hoe de lering gegeven zou moeten worden – moet je dit onmiddellijk als een signaal voor gevaar zien. Je kunt er ALTIJD op rekenen dat dit soort gedachten van jouw ego en de duistere geesten komen die ik in mijn commentaar op een andere brief beschreef, te weten de Bedervers. Je moet dus beseffen dat je bepaalde dualistische overtuigingen hebt die jou kwetsbaar maken voor de energie van de Bedervers. En de intensiteit van jouw gevoelens over de lering is een maatstaf van hoe sterk jij aan die overtuigingen gehecht bent.

De onverstandige studenten gebruiken de tekortkomingen die zij in anderen zien (die in werkelijkheid door hun ego op anderen worden geprojecteerd) om zelf niet te veranderen. Verstandige studenten kijken altijd naar de balk in hun eigen oog en verwelkomen elke kans om die te zien en hem eruit te halen. Dus wanneer een wijze student een lering op de website of in elke andere spirituele lering tegenkomt die een van zijn bestaande overtuigingen aanvalt, denkt hij na over de vraag: “Komt mijn weerstand tegen de lering voort uit het feit dat ik aan een bepaalde illusie gehecht ben?” Als je zo’n gehechtheid ontdekt, komt een verstandige student er altijd mee voor de dag en laat hem los. Een onverstandige student vindt een tekortkoming bij de boodschapper en de boodschap en gebruikt die als excuus om de gehechtheid te negeren.

Een verstandige spirituele student moet altijd proberen zijn ego te ontmaskeren en een van de beste manieren is door te kijken naar tegenstrijdigheden en tegenspraken in jouw overtuigingen, uitspraken of handelingen. De reden daarvoor is dat jouw ego altijd zijn eigen standpunten op anderen projecteert. Zo is het ego altijd heel kritisch op vermeende fouten bij andere mensen zijn, juist omdat hij die fout zelf bezit. Jouw ego zal anderen beschuldigen van iets wat men hem aandoet, maar wat jouw ego hen – en jou – nu al aandoet.

Er zijn bijvoorbeeld spirituele studenten die zich richten op een vals beeld van liefde, dat die altijd zachtaardig en vriendelijk moet zijn en dat zij nooit ideeën of standpunten mogen aanvallen. Maar wat zij niet zien is dat zij mensen veroordelen die directer zijn dan zijzelf.

Mensen die door het grijs denken verblind worden, zijn heel kwetsbaar voor deze vorm van veroordeling. Bijvoorbeeld, ze nemen de houding aan dat een ware spirituele leraar liefdevol en tolerant in elke menselijke situatie moet zijn. Ze geloven echt dat de enige manier om liefdevol te zijn, is door mensen nooit uit te dagen en dat al dit soort daden veroordelend zijn. Maar wat zij niet kunnen zien is dat ze zelf heel veroordelend zijn ten opzichte van diegenen die niet voldoen aan hun definitie van wat het betekent om liefdevol te zijn. Met andere woorden, vele anderszins oprecht spirituele zoekers denken dat ze heel erg liefdevol zijn, maar zij veroordelen anderen die zij als liefdeloos bestempelen.

Dit klopt duidelijk niet met elkaar en iemand die bezig is het grijs denken te ontstijgen, zou in staat moeten zijn om deze leringen te gebruiken om snel alle egospelletjes los te laten. De meer volwassen spirituele zoekers zouden in staat moeten zijn om de neiging van jouw ego om één enkel detail eruit te halen bij iets hem niet aanstaat en dat dan te gebruiken als excuus om een hele lering af te wijzen. Er zijn leringen op onze website die kunnen helpen om alle mensen te bevrijden van hun ego. Maar als jij je door het ego laat bedriegen door de lering af te wijzen, dan kan de lering jou natuurlijk niet bevrijden. Ik heb spirituele mensen dit al zien doen sinds ik 2000 jaar geleden op aarde rondliep. Wat het ego betreft is er echt niets nieuws onder de zon. De specifieke argumenten die gebruikt worden kunnen af en toe variëren, maar het mechanisme is altijd hetzelfde.