Hoe Natuurrampen kunnen worden gematigd

ONDERWERPEN: Begrijpen hoe aardbevingen kunnen worden gematigd – Een realistische inschatting van aardbevingen – Er is een positieve spiraal gecreëerd

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 29 december 2004

Begrijpen hoe aardbevingen kunnen worden gematigd
Mijn geliefde harten, Ik ben Maria, jullie Moeder, en ik laat vandaag een traan om de duizenden zielen die hun leven bij deze aardbeving hebben verloren. Wij in de hemel, die het dichtst bij de aarde aan het werk zijn, voelen natuurlijk jullie pijn, zowel van degenen die van het levensscherm zijn weggehaald als van degenen die overblijven.

Maar hoe triest dit gebeuren ook is, er zullen nog meer volgen zoals geliefde Shiva heeft gezegd, tenzij de mensheid naar een hoger niveau van bewustzijn gaat. En dus vraag ik van jullie je kijk op het leven en deze planeet aan te passen. Ik vraag jullie bereid te zijn boven de allergrootste vorm van onwetendheid uit te stijgen die zegt: “Alles gaat goed en ik hoef niet te veranderen!”

Onwetendheid betekent niet dat jullie niets weten. Er zijn veel niveaus van onwetendheid en de gevaarlijkste is, in feite, het niveau waarop mensen denken dat ze alles weten wat ze moeten weten. En omdat ze denken dat ze zo intelligent zijn, geloven ze dat zij niet hoeven te veranderen, zij, noch hun overtuigingen, noch hun religie, hoeven niet te transcenderen. Zij worden degenen die geen oren hebben om te horen of ogen om te zien. Zij worden zelfs degenen die de Levende Christus vervolgen, wanneer hij in levenden lijve aan hen verschijnt.

Dit is echt de staat van onwetendheid die de komende jaren vernietigd moet en zal worden. Ik hoop echt dat degenen van jullie die spiritueel gewaar zijn, mijn rozenkransen zullen benutten en het op jullie nemen het woord te verspreiden, niet alleen het verband tussen het bewustzijn van de mensheid en het lichaam van de aarde, maar ook dat er een uitweg is. En dat de uitweg is: het licht van God oproepen en dat is de eenvoudige manier van elke dag een rozenkrans opzeggen en niet alleen jouw eigen psyche helen, maar ook die van het massabewustzijn en de aardemoeder.

Een realistische inschatting van aardbevingen
Te midden van deze droefheid over het verlies aan levens, zou ik jullie een realistische schatting willen geven van deze ramp (De aardbeving en tsunami in Indonesië, op 26 december 2004). Bijna een jaar geleden voorspelde ik dat 2004 het potentieel had om het jaar van de bevende aarde te worden. Ik moet jullie zeggen dat degenen die mijn rozenkransen zijn gaan opzeggen, echt een heel groot deel van die profetie gematigd hebben. Toch moet ik jullie zeggen dat er niet genoeg mensen aan de rozenkransen zijn begonnen om alles te matigen.

Bovendien moet ik jullie zeggen dat er een limiet zit aan wat door het gebruik van rituelen die licht oproepen, gematigd kan worden. En de reden is dat spirituele vooruitgang een proces is van een vork met twee tanden. Het oproepen van licht dat de verkeerd gekwalificeerde energie zuivert die je tegenhoudt. Maar het moet vergezeld gaan van een stijgend gewaarzijn en verantwoordelijkheidsgevoel, tot mensen uiteindelijk de verantwoording voor hun eigen pad, en hun eigen verlossing en hun eigen planeet, op zich nemen.

Dus zelfs al zouden miljoenen mensen mijn rozenkransen gaan gebruiken, dan zouden er toch nog natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen plaatsvinden, tenzij er ook een echt spiritueel ontwaken van de mensheid komt. Besef alsjeblieft dat deze hand in hand gaan. Eén van de belangrijkste factoren die voorkomt dat mensen spiritueel ontwaken, is de enorme wolk met energie van de verkeerde kwaliteit die boven deze planeet hangt. Er zijn maar een paar mensen die de rozenkransen opzeggen nodig om deze energie enigszins te verwijderen en het daardoor gemakkelijker maken dat anderen ontwaken. En dit kan zich dan als kringen in het water verspreiden, tot allen opgetild worden, zoals mijn geliefde Jezus gedaan heeft door zijn ascensie te behalen en het bewustzijn van de mensheid echt op te trekken. Je kunt tegenwoordig niet meer realistisch schatten hoe dicht het bewustzijn was voor Jezus voor de laatste keer incarneerde, maar het verschil is reusachtig.

Dus wat ik nu zeg, is dat de huidige aardbeving niet 100% gematigd had kunnen worden, zelfs als veel meer mensen mijn rozenkransen hadden opgezegd. En de oorzaak daarvan is dat het ontwaken van de mensheid nog geen voldoende hoog niveau bereikt heeft om zo’n matiging te garanderen. Toch moet ik jullie ondanks het verdriet over dit verlies aan levens zeggen dat men zich in de hemel ook verheugt. Omdat wij, wanneer wij een stapje achteruit doen van de onmiddellijke ramp, weten dat deze aardbeving veel erger had kunnen zijn, als hij niet gematigd was. En een groot deel van die matiging komt van degenen die mijn rozenkransen het hele jaar hebben opgezegd en die hebben meegedaan aan de wake voor de Rozenkrans van Oneindig Licht.

Wanneer je naar een aardbeving kijkt, zie je dat er drie beslissende factoren zijn:

* Waar slaat de aardbeving toe, waar is het epicentrum?
* Hoe diep onder de aardkorst zit het centrum?
* Hoe krachtig is de aardbeving?

Dus de matiging van de aardbeving verschoof het episch centrum naar zee in plaats van heel dicht in de buurt van enkele grote steden in dat gebied. De matiging verminderde ook de sterkte van de aardbeving en duwde hem verder onder de grond. Als de aardbeving niet gematigd was, zou het de grootste aardbeving zijn vanaf het moment dat ze genoteerd werden. Het zou ook één van de dodelijkste van de laatste eeuw geweest zijn.

Stel je voor dat een aardbeving van 9.5 dicht aan de oppervlakte van de aarde nabij een belangrijke stad met miljoenen mensen toeslaat, die ervoor zorgt dat 80% van de gebouwen instort terwijl er nog mensen binnen zijn. Dat geeft je een realistische schatting van hoe deze ramp eruit had kunnen zien, als ze niet gematigd was. Het epicentrum werd naar de zee verplaatst, de kracht werd gereduceerd en de aardbeving werd verder onder de grond geduwd. Plus dat het rimpeleffect was dat het lang niet zo erg was als het geweest had kunnen zijn. Het potentieel bestond echt dat de bevingen als een golf langs de breuklijnen in dat gebied hadden kunnen rollen en zich zelfs tot ver in de Indische Oceaan uitbreiden.

Ik kan je ervan verzekeren dat hoewel de vloedgolven heel krachtig waren, ze nog steeds minder vernietiging en verlies aan levens veroorzaakt hebben dan anders het geval zou zijn geweest. En ze verspreiden ook de schade over een groter gebied dat – hoewel het kan lijken dat het meer mensen beïnvloedt – eigenlijk een vorm van matiging is. Dit komt alleen maar omdat de aardbeving zelf, het karma en de verkeerd gekwalificeerde energie die de aardbeving ontketende, niet alleen door de mensen werd geproduceerd die binnen en paar honderd mijl van het epicentrum wonen. Dit werd veroorzaakt door grote aantallen mensen overal ter wereld en dat is trouwens ook de reden dat veel toeristen die in dat gebied op vakantie waren, door deze aardbeving werden geraakt. Omdat zij in vorige levens een deel van het karma hadden gecreëerd dat de ramp heeft ontketend.

Er is een positieve spiraal gecreëerd
Hoewel dit een sombere gebeurtenis is, wil ik degenen onder jullie die mijn rozenkransen gebruikt hebben, bemoedigen. Ik wil dat jullie weten dat jullie veel gedaan hebben om iets wat een veel grotere ramp had kunnen zijn, af te wenden. Kijk maar eens naar de lijst van de meeste dodelijke aardbevingen in de wereldgeschiedenis en zie hoeveel ervan veel meer mensen gedood hebben, zelfs als ze niet zo sterk waren.

En daardoor kom ik jullie wat troost en bemoediging bieden door het besef dat het jaar 2004, globaal bekeken, een overwinning voor planeet aarde is geweest. Door de inspanningen van miljoenen mensen overal ter wereld, die spirituele mensen zijn en oprecht bezig zijn hun bewustzijn te verhogen, is de aarde een positieve spiraal ingegaan. Een spiraal die stuwkracht heeft gekregen tot op het punt dat ze zich niet meer laat tegenhouden.

Er kunnen nog steeds heel wat hobbels op de weg zijn, tenzij er een spiritueel ontwaken plaats heeft. Maar in het algemeen is dit een overwinningsjaar geweest en de volgende acht jaar zullen een grote acceleratie vormen die de aarde op een nieuw spoor, een nieuw pad, zal zetten. En we zien uit naar dat moment, waarop een kritieke massa mensen niet meer de weg volgt die de mens goed toe lijkt, namelijk het pad van vasthouden aan wat je hebt, de pad van zichzelf samentrekken, zoals door geliefde Zarathustra werd uitgelegd. In plaats daarvan zullen ze bereid zijn om het echte pad naar God te benutten, het pad van het spirituele vuur, de vuurloop naar zelftranscendentie.

En dus groet ik jullie en feliciteer ik jullie. Ik wil dat jullie het verdriet om deze ramp transcenderen en het nieuwe jaar ingaan met een overwinningsgevoel, met het gevoel van hoop, met het gevoel van vastberadenheid, met het gevoel van de Wil van God, waarover jullie binnenkort meer horen. En daardoor verzegel ik jullie nu in de liefde en het licht van de Goddelijke Moeder en ik zal binnenkort weer tegen jullie spreken.

In naam van de Vader, de Moeder, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam van Brahma en Shiva, in naam van Shakti, verzegel ik jullie en ik verzegel de prachtige zielen in het Oosten, die zo veel devotie voor de Moeder van God hebben. Ik verzegel jullie nu in het licht van het nieuwe jaar. Amen.