Het ware verhaal van 9/11

ONDERWERPEN: Het dualiteitsbewustzijn schept een tegenovergestelde kracht – Amerika is niet de grote Satan, noch een grote heilige – veel samenzweringstheorieën worden door een machtselite gesmeed om de mensen te overweldigen – als de elite de macht had om alle aspecten van het leven te beheersen, zou dat al gebeurd zijn – als de machtselite de totale macht had gehad, zou de planeet allang uiteengevallen zijn – de machtselite is niet zo intelligent als de mensen denken – de elite creëert onherroepelijk een tegenovergestelde kracht die veel van hun macht neutraliseert – de Elohim die de aarde hebben ontworpen, maakten haar te groot voor een gecentraliseerde macht – God is machtiger dan welke elite ook – de torens van macht zullen onder hun eigen gewicht instorten

Vraag: Wat is het echte verhaal van 9/11?

 
Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Het echte verhaal is dat je een probleem niet kunt oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat als de bewustzijnsstaat die het probleem in het leven heeft geroepen. En wanneer je dan een probleem hebt gecreëerd en je weigert dat bewustzijn te ontstijgen, dan vorm je een tegengestelde kracht en vroeg of laat moet die tegengestelde kracht naar het fysieke leven doorbreken. En iemand die ook in het dualiteitsbewustzijn zit, besluit dan jou aan te vallen, omdat ze jou als de grote Satan zijn gaan zien.

En hoewel het incorrect is om Amerika als een grote Satan te zien, is het net zo incorrect om haar als een grote heilige te zien. Want Amerika is in geen geval een onschuldige macht op de wereld. Amerika is veel verder gegaan dan mijn visie voor deze natie door een pion van de machtselite te worden. En de Amerikaanse regering en het leger hebben al veel te lang de bevelen van de machtselite en de grote multinationale corporaties uitgevoerd die geen band met de Amerikaanse natie of de visie van Saint Germain voor die natie hebben.

Dus dit is waarachtig het echte verhaal – als je het echt spirituele verhaal wilt horen. Er zijn natuurlijk veel details over hoe dit tot stand is gekomen en dit is een heel ingewikkeld web van krachten en tegenkrachten, zowel binnen de Verenigde Staten als daarbuiten. Wat ik, opnieuw, wil zeggen, is dat de wilde samenzweringstheorieën die in omloop zijn, totaal niet kloppen met de werkelijkheid, omdat ze worden bedacht door mensen die uit hun evenwicht zijn en daarom ook pionnen in het spel worden.

Zoals ik al eerder heb gezegd, toen de machtselite het internet – en de vrije verspreiding van informatie die mogelijk is over het internet – niet kon tegenhouden, hebben ze plan B gemaakt door het internet met zoveel informatie te overladen dat de mensen er overweldigd door raken en het hen zo in de war maakt dat ze niet meer weten wat boven of beneden is. En dus zijn er bepaalde machtselitegroepen die de wilde samenzweringstheorieën hebben gesmeed om de mensen in verwarring te brengen en hen te overweldigen.

Maar, ik moet je zeggen dat er niet één enkele coherente samenzwering was binnen de regering van de Verenigde Staten of het leger of de CIA die 9/11 heeft veroorzaakt. Ook was er geen enkele eenheid die dit heeft laten gebeuren. Er bestond informatie over en als die bij elkaar was gelegd, had dat 9/11 kunnen voorkomen. Maar die informatie werd niet door één enkele persoon of een groep samengevoegd die daarna besloten heeft om het achter te houden en 9/11 te laten doorgaan.

Het is niet realistisch om je over te geven aan complottheorieën en te geloven dat de machtselite zo intelligent is dat ze al die geheime plannen weten en dat ze alles wat er op deze planeet gebeurt, kunnen beheersen. Want als de geascendeerde meesters het gezag hadden om de Gouden Eeuw zelf tot stand te brengen, denk je dan niet dat het al gebeurd zou zijn? En opnieuw, je kunt die vraag ook omdraaien en zeggen: “Als de machtselite de macht had om ieder aspect van deze natie te beheersen, denk je dan niet dat het al gebeurd zou zijn?” En als de machtselite volledig de macht over deze planeet had gekregen, kan ik je ervan verzekeren dat de planeet van binnenuit uiteen was gevallen en zou je niet hier zijn om de vraag te stellen of de machtselite de aarde in haar macht kan krijgen.

Dus dit moet je wat troost bieden. Want ik moet heel duidelijk zeggen dat de machtselite niet zo intelligent is als je denkt. Ze zijn niet half zo slim als je denkt. Geef hen niet zoveel eer, zoveel gewichtigheid. Want degenen die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn, zoals we nu al diverse keren hebben uitgelegd, zullen bij alles wat ze doen een tegengestelde kracht opwekken. En die tegengestelde kracht zal hun macht neutraliseren.

Door de tijd heen zie je dat één machtselitegroep een tegengestelde kracht heeft gecreëerd die zich als een andere machtselitegroep heeft gemanifesteerd. En daardoor hebben ze elkaar verzwakt en elkaars macht afgenomen. En daarom zijn machtselite groepen er nooit in geslaagd om deze hele planeet in hun macht te krijgen.

God werkt daadwerkelijk door heilige geometrie te scheppen. En geometrie is de verhouding van de dingen tot elkaar. Dus de Elohim zijn niet onintelligent en toen ze de aarde hebben gecreëerd, voorzagen ze dat de aarde een tehuis voor bepaalde levensstromen met heel grote ego’s zou kunnen worden. Dus hebben ze de planeet zo’n dimensie gegeven door zo groot te zijn dat geen enkel ego haar helemaal in zijn macht kon krijgen. En dus zie je dat iedereen die geprobeerd heeft om de hele planeet te veroveren, op den duur faalde, of het nu Alexander de Grote, Napoleon, Hitler of de Sovjet Unie of welke multinationale corporatie of banksysteem ook is.

Deze planeet is net een beetje te groot om door één enkele macht te worden beheerst, behalve de macht van God dan natuurlijk. En daarom moet je beseffen dat jij jezelf uit dat bewustzijn moet halen van bang zijn dat er een machtselite is die deze planeet achter de schermen in haar macht kan krijgen en dat je niets kunt doen om dat tegen te gaan. Jullie moeten praktische realisten worden en beseffen dat God in jou veel machtiger is dan welke machtselitegroep op aarde ook die ooit op aarde heeft bestaan, of die ooit zou kunnen bestaan op deze planeet.

En daarom zullen die machtselitegroepen, die misschien machtig lijken, wanneer jij de open deur wordt voor de macht van God, maar een grassprietje zijn dat door de wind van de Heilige Geest wordt weggeblazen. Zoals zij trouwens in veel beschavingen in het verleden werden weggeblazen, toen de mensen voldoende bewustzijnsniveau kregen, was het alsof er een omslag plaatsvond. En ineens begonnen de torens van Babel, de torens van macht, af te brokkelen, want die brokkelden af onder hun eigen gewicht, toen de mensen niet meer hun eigen licht wilden geven om deze illusies te handhaven.