Het Jaar van de Wilskracht

ONDERWERPEN: De noodzaak dat Rusland niet terugkeert naar een totalitair regime – Hoe je mensen psychisch helpt met natuurrampen om te gaan – Waarom de Amerikaanse regering haar les in Irak nog niet heeft geleerd

Geascendeerde meester Moeder Maria, 31 december 2004

Geliefde Harten, ik kom aan het begin van dit nieuwe jaar degenen onder jullie feliciteren die zo trouw en liefdevol de laatste 33 dagen de Rozenkrans van Oneindig Licht hebben opgezegd. Ik heb jullie al verteld dat de rozenkransen die jullie opgezegd hebben zelfs een nog grotere aardbeving heeft afgewend en dat daardoor veel levens zijn gered. Ik weet dat het moeilijk is toe te kijken bij zo’n groot verlies aan levens en een overwinningsgevoel te krijgen te midden van die ramp. Toch moet ik jullie zeggen dat de matiging van deze aardbeving door jullie gebeden zeker een overwinning is.

Nog een grote overwinning die door jullie rozenkransen behaald is, is de uitkomst van het verkiezingsproces in de Oekraïne. Het opzeggen van jullie rozenkransen heeft echt het uitbreken van geweld op grote schaal na de mislukte verkiezingen in november voorkomen. Het licht dat door jullie rozenkransen werd opgeroepen, heeft de weg gezuiverd naar een vreedzame oplossing en de nieuwe verkiezingen die na de kerst plaats hadden. Jullie gebeden zuiverden de weg naar de verkiezingen voor de keus van de mensen over het presidentschap.

Dit is een grote overwinning voor het volk van de Oekraïne en dit geeft hen in potentie echte vrijheid en echte democratie in een natie te brengen die eens deel uitmaakte van het totalitaire regime van de Sovjet Unie. Dit is een heel belangrijke overwinning, omdat het het potentieel in zich heeft om een brughoofd van licht te bouwen dat naar andere voormalige Sovjetrepublieken en Moeder Rusland zelf, uitgebreid kan worden. Dit is echt van groot belang, omdat de keuzes die de komende jaren door het Russische volk gemaakt worden, enorme invloed op de wereld als geheel hebben.

De noodzaak dat Rusland niet terugkeert naar een totalitair regime
Ik kan je zeggen dat ik veel liefde voel voor het volk van Moeder Rusland en ik weet dat veel van hen veel liefde voor mij voelen. Ik moedig alle spirituele mensen in Rusland zeer aan mijn rozenkransen te gaan gebruiken en ik ben oneindig dankbaar aan degenen die hun tijd eraan besteed hebben om ze in de Russische taal te vertalen en pogingen hebben gedaan om ze in gedrukte vorm of op het internet te publiceren.

Ik kan jullie ervan verzekeren dat het uiterst belangrijk is, niet alleen voor het Russische volk, maar ook voor de wereld als geheel, dat Rusland, en alle totalitaire regimes waarschijnlijk, niet terugvalt op een totalitair regime dat misschien verleid wordt militaire macht te gebruiken om zichzelf te verdedigen tegen wat als de vijand van buitenaf wordt gezien, maar die in het echt de kosmische spiegel is die de dictators hun eigen misbruik van macht reflecteert.

Zodoende kan ik je zeggen dat één van de belangrijkste kwesties op de wereld in het komende jaar 2005 inderdaad een grootschalig ontwaken van het Russische volk is, zodat ze volledig en eindelijk die dromen en verwachtingen loslaten die onder het communistische bewind zijn opgebouwd. Het Russische volk moet nu voor altijd ophouden naar de staat te kijken om deze voor hen te laten zorgen en in plaats daarvan moeten ze naar God kijken om hem voor hen te laten zorgen. Het is essentieel dat het Russische volk het feit beseft dat ze nu grotere vrijheid heeft en dus het potentieel hun eigen lot in handen te nemen. Maar ze kunnen die leiding alleen maar pakken door de macht van God in zichzelf te ontsluiten, zodat ze met God een nieuwe natie kunnen medescheppen.

Het is essentieel dat het Russische volk besluit haar vrijheid te waarderen, de democratie te waarderen en de ware democratie en vrijheid op te eisen van hun leiders. Ik kan je garanderen dat als dit wordt gedaan vanuit een echt spirituele bewustzijnsstaat, het inderdaad de volledige en uiteindelijke omverwerping van het totalitarisme in Rusland kan veroorzaken zonder enig bloedvergieten. Je hebt het proces gezien dat in de Oekraïne heeft plaatsgevonden en dat proces kan in Moeder Rusland worden gekopieerd. Maar dat kan alleen als de zonen en dochters van Moeder Rusland ontwaken en besluiten hun moeder tegen de krachten van het totalitarisme te verdedigen die proberen Moeder Rusland gevangen te zetten en haar van haar licht te beroven.

Dit drukt mij echt zwaar op het hart en ik kan je ervan verzekeren dat, wij de geascendeerde meesters, klaar staan om enorme assistentie te verlenen aan de spirituele mensen in Rusland als jullie mijn rozenkransen opzeggen. Daarom zeg ik tegen jullie, bewijs het mij en ik zal zoveel zegeningen uitstorten dat er geen ruimte meer is om nog meer te ontvangen. En jullie zullen echt het begin van vrijheid, democratie en voorspoed in Moeder Rusland zien.

Hoe je mensen psychisch helpt met natuurrampen om te gaan
Ik ga nu naar de recente ramp in Azië die door de tsunami’s en aardbevingen veroorzaakt werd. Ik voel me trouwens voldaan als ik zie hoe de wereld gedeeltelijk gewekt is door deze ramp en hoeveel mensen zich gehaast hebben hulp te bieden. Toch hoop ik dat degenen onder jullie die openstaan voor mijn woorden, kunnen inzien dat er behoefte is om de energie van deze ramp echt tot een trechter te vormen om de mensen juist bewust te maken van het feit dat zelfs natuurrampen het product zijn van de verkeerd gekwalificeerde energie die door de mensheid wordt geproduceerd. Ik vertrouw erop dat jullie ook kunnen inzien dat er behoefte is om mensen die door deze ramp zijn geraakt, te helpen hun leven weer op een positieve manier op te bouwen.

Als je ooit de psychologische gevolgen van natuurrampen of een door mensen gemaakte rampen bestudeerd hebt, weet je dat veel levens van mensen letterlijk geruïneerd worden, omdat ze de emotionele wonden niet te boven kunnen komen en de ramp achter zich kunnen laten. Je moet begrijpen dat de zielen die uit hun lichaam werden gehaald, om karmische redenen daar uit werden gehaald. Deze zielen zijn dus op hun rechtmatige plaats, en als ze eenmaal losgesneden zijn door jullie oproepen aan Shiva, zullen ze door de engelen naar plaatsen in het spirituele rijk gebracht worden, waar ze assistentie, leiding en genezing krijgen.

De zielen die werden achtergelaten, werden achtergelaten omdat het niet hun karma was om te komen en omdat hun ziel op aarde wilde blijven om verder te groeien. Toch gebeurt het vaak dat de shock en het trauma van de gebeurtenis, en het verdriet om geliefden, materiële bezittingen of hun voormalige leven te verliezen, ervoor zorgt dat mensen zo verlamd raken dat ze elk contact met de echte wensen van hun ziel verliezen. En omdat de overlevenden fysiek geïncarneerd zijn, kunnen wij, de geascendeerde meesters, hen niet tegen hun vrije wil in helpen. Daarom is er een enorme behoefte aan degenen onder jullie die het spirituele bewustzijn hebben om oproepen voor hen te doen en onze hulp op te roepen ten behoeve van degenen onder jullie broeders en zusters die zo getraumatiseerd zijn door deze ramp dat ze niet zelf onze assistentie kunnen inroepen. Veel van hen zijn gewoon te veel in shock en willen geen hulp van een God die ze als boos waarnemen en van wie ze geloven dat die hen gestraft heeft door hen de ramp te laten overleven.

Om jullie te helpen deze oproepen voor jullie broeders en zusters te doen, niet alleen voor deze ramp, maar ook voor toekomstige rampen, hebben wij besloten een speciale rozenkrans voor jullie uit te brengen voor de genezing van de slachtoffers bij alle soorten rampen. Dit is echt een heel krachtige rozenkrans die de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël en Shiva, als de Alpha of mannelijke, polariteit, oproept en de Aanwezigheid van Kuan Yin en mij op als de Omegapolariteit. Door deze handeling, kun je daadwerkelijk de wolk van angst en verdriet laten optrekken die deze hele gebeurtenis omringt. Je kunt dus je broeders en zusters en zelfs de aardemoeder zelf helpen van alle littekens te helen. Je kunt je broeders en zusters helpen verder te gaan om hun leven weer zo snel mogelijk op te bouwen.

Ik moedig jullie aan deze nieuwe rozenkrans te gebruiken wanneer er zich een ramp op grote schaal voordoet. Laat me wel zeggen dat ik enigszins behoedzaam ben om een rozenkrans uit te brengen om degenen te helen die door rampen zijn getroffen. Ik wil niet dat je de rozenkrans regelmatig opzegt, omdat ik wil dat je mijn andere rozenkransen gebruikt om te voorkomen dat er andere rampen gebeuren. Echt, een ons preventie, verslaat een pond genezing.

Dit is een belangrijk principe dat jullie moeten begrijpen. Zoals geliefde Jezus heeft uitgelegd, zijn er vier niveaus in het materiële universum. Omdat karma terugkeert of zich als negatieve energie verzamelt, bouwt ze geleidelijk spanning op die op den duur in het emotionele rijk belandt net voor het fysiek wordt. Zoals je weet, zijn emoties erg vloeibaar en ze worden voorgesteld door het waterelement. Hoewel de emoties in het emotionele rijk heel intens kunnen zijn, is het veel gemakkelijker om emotionele energie te verteren dan de energie die overgestoken is naar het materiële rijk. Met andere woorden, jullie oproepen en rozenkransen hebben veel meer effect voor de energie of karma naar het fysieke rijk doorbreekt. Als de energie eenmaal overgestoken is, zijn er meer rozenkransen en gebeden nodig om de effecten van de ramp te matigen dan om de ramp te voorkomen voor die fysiek werd.

Ik hoop daarom dat dit een woord aan de wijzen is en dat degenen die zich al bewust geworden zijn van de spirituele werkelijkheid, zoals die door ons in onze laatste dictaten is uitgelegd, het dit jaar echt tot jullie taak maken om anderen bewust te maken van het verband tussen het bewustzijn van de mensheid en natuurrampen. Ik hoop oprecht dat er het komende jaar een bewustwording op grote schaal tot stand zal worden gebracht, zodat veel meer mensen mijn rozenkransen of andere spirituele technieken zullen oppakken om het wereldkarma te matigen en negatieve energie te verteren. En natuurlijk hoop ik dat, aangezien mijn rozenkransen de krachtigste spirituele rituelen zijn die momenteel beschikbaar zijn op deze planeet, veel mensen deze rozenkransen ontdekken en besluiten ze te gebruiken.

Echt één rozenkrans per dag, houdt de ramp op afstand. En dat zou wel eens het motto kunnen zijn dat de mensheid goed zou kunnen dienen in het jaar 2005, want het potentieel dat zowel natuurlijke als door mensen gemaakte rampen op diverse manieren deze planeet kwellen, bestaat echt.

Waarom de Amerikaanse regering haar les in Irak niet heeft geleerd
Als teken van waarschuwing wil ik jullie aandacht vestigen op de situatie in Irak en de komende verkiezingen. Laat me alsjeblieft op jullie overbrengen dat je de sleutel om deze situatie op te lossen zonder dat het tot een escalatie komt van bloedvergieten die tot burgeroorlog leidt, echt niet in Irak vindt, maar in Washington D.C., het Witte Huis, het Congres en het Pentagon.

Zoals mijn geliefde Jezus uitgelegd heeft, heeft de Amerikaanse regering en het leger een kracht geschapen en het universum heeft een tegenkracht opgewekt, die je als het oproer in Irak gemanifesteerd ziet. En wanneer je wind zaait, zul je wervelstorm oogsten door mensen als tegenstander te krijgen die zich meer op geweld richten dan jullie. Daardoor is het jullie misschien opgevallen dat terwijl de rest van de wereld mededogen toonde voor de ramp met de tsunami, het oproer in Irak doorging met al dat bloedvergieten alsof er niets gebeurd was. Dus staat de Amerikaanse regering, door hun egoïstische agenda in Irak te voort te zetten, nu tegenover mensen die nog veel egoïstischer zijn. Deze oproerkraaiers worden trouwens door hun eigen zelfhaat, die ze op de uiterlijke vijand projecteren, verteerd.

De Amerikaanse regering heeft tot dusver een totaal verkeerde aanpak van deze crisis gehad. Ze zitten zo in hetzelfde bewustzijn vast dat ervoor heeft gezorgd dat ze een oorlog tegen Irak zijn begonnen, dat ze niet kunnen zien dat hoe meer ze duwen om het oproer met geweld te vernietigen, hoe meer het universum zal terugduwen in een poging hen bewust te maken van hun dwaze manier van doen, zodat ze hun lessen kunnen leren.

Zoals we recent nog gezegd hebben, moet de mensheid voor het jaar 2012 gewekt worden en als ze niet door spirituele inzichten gewekt kunnen worden, zullen ze door de toename in intensiteit van door mensen veroorzaakte rampen en natuurrampen ervan bewust gemaakt worden. De Amerikaanse regering en het leger moeten op dezelfde manier bewust worden gemaakt van hun dwaze manier van doen. En als ze niet gewekt kunnen worden door spiritueel inzicht, moeten ze door grotere tegenstand in hun beleidszaken ervan bewust worden gemaakt.

Ik kan je garanderen dat het doden dat je deze laatste maanden gezien hebt, het zinloze doden, door zal gaan met escaleren tot de Amerikaanse regering en het leger eindelijk hun les leren. Het is je misschien opvallen dat de Amerikaanse regering heel royaal hulp verleent aan de slachtoffers van de recente ramp in Azië. Maar je zou de grootte van de hulp die door de regering Bush gegeven wordt, eens moeten vergelijken met het geld dat aan de oorlog in Irak wordt besteed. En dit zal je wel een idee geven over waar de prioriteiten van deze mensen liggen en het feit dat hun wereldwijde politieke agenda uitbreiden veel belangrijker voor hen is dan God in alle mensen dienen.

Mijn geliefde Jezus heeft gezegd dat degene die de grootste onder jullie is, de dienaar van allen zou moeten zijn. Tot dusver hebben de leiders van de Amerikaanse regering volledig geweigerd om die les te leren. Ze hebben zich in de illusie gehuld dat ze de zaak van de vrijheid en democratie dienen door hun politieke agenda te verspreiden en democratie en vrijheid aan mensen op te dringen die er nog niet klaar voor zijn.

Toch kan ik je ervan verzekeren dat ze nog niet de les om nederigheid te betrachten en het leiderschap dat in dienst van allen staat, geleerd hebben. Amerika voldoet niet aan haar potentieel om de grootste natie op aarde te zijn. Het is trouwens triest mensen te zien die de religie gebruiken die beweert dat de naam van mijn zoon dergelijke acties rechtvaardigt. Het is triest te zien dat sommige christelijke leiders in de Verenigde Staten die deze oorlog gesteund hebben voor ze begon, haar nu blijven steunen uit hoogmoed, omdat ze niet willen toegeven dat ze ongelijk hadden. Het is triest te zien dat een regering haar vergissingen niet erkent en die niet toe wil geven dat iedere reden afzonderlijk die ze gaf om aan de oorlog te beginnen, ondeugdelijk of gebrekkig is gebleken.

Hoe zal deze natie ooit haar les leren, wanneer de leiders in zowel kerk als staat zich vastklampen aan hun hoogmoed en uit onwil om hun gezicht te verliezen, niet hun vergissingen erkennen, ervan leren en deze natie in de richting van het nationale Christusschap te brengen dat hen tot de grootste natie op aarde zal maken? Dus wij zien dat er in het jaar 2005 grote behoefte is aan mensen die zich zowel in Moeder Rusland als in Amerika bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om hun leiders op hun rechtmatige plaats te zetten als dienaar van het volk, in plaats van dienaar van de agenda van de machtselite die de spirituele mensen op deze planeet proberen in hun macht te krijgen, hen tot slaaf te maken van hun agenda van duisternis.

Dus zeg ik tegen jullie dat er in 2005 behoefte is aan wilskracht bij het volk. De wil om tegen de duisternis en onderdrukking in te gaan, niet met geweld, maar door de kracht van God door zich heen te laten stromen. En dat is mijn agenda voor het komende jaar en zodra ik voldoende oproepen heb gehoord om de slachtoffers van de recente ramp te helpen, zal ik meer leringen over wilskracht geven en ik zal jullie dan ook daadwerkelijk een nieuwe en zeer krachtige rozenkrans geven om mensen bewust te maken van de kracht van de wil van God binnenin hen.

Daarom verzegel ik jullie in het vuur van het hart van een Moeder, het vuur van een Moeder die als een leeuwin haar welpen beschermt tegen de hyena’s die hen voor het middageten verscheuren. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder, verzegel ik jullie in de troostende vlam van de Goddelijke Moeder, Oost en West. Amen.