Hoe kunnen spirituele mensen helpen om veranderingen in het Midden-Oosten door te voeren?

ONDERWERPEN: Een nieuw bewustzijn naar buiten brengen – geen ideale situatie in het dualiteitsbewustzijn – eis buitenlands beleid voor het volk niet voor de elite – in het Midden-Oosten kunnen de mensen alleen maar leren door harde klappen – weerstand tegen verandering – behoud de visie, maar laat de mensen de ervaring krijgen die zij nodig hebben

Vraag: Op je website zeg je dat de geascendeerde meesters hoopten dat de regering Bush niet naar Irak zou gaan en hebben ook gezegd dat zij, als ze dat wel zou doen, dan een grove fout maken. Dat is duidelijk bewaarheid geworden. Mijn vraag is nu: gezien de chaos in het gebied in het Midden-Oosten en Irak, hebben de mensen in de Verenigde Staten genoeg van deze oorlog en ik denk dat ze eisen dat zij zich terugtrekken in de komende zes maanden. Mijn vraag is wat wij als spirituele mensen kunnen doen om het licht vast te houden voor dat gebied voor het grotere goed op dit moment. Is het dat wij ons uit Irak moeten terugtrekken en hen hun eigen problemen laten oplossen, of is er nog een manier?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (14 juli 2007):

Het beste wat jullie als spirituele mensen in de Verenigde Staten kunnen doen, is je eigen bewustzijn verheffen en helpen door deel uit te maken van de beweging om een nieuw gewaarzijn naar buiten te brengen. Op dit moment is er niet één ideale oplossing voor de situatie in Irak.

Dit is zoals Saint Germain heeft uitgelegd de consequentie van het feit dat er, wanneer je iets doet wat wordt gebaseerd op het dualiteitsbewustzijn, problemen ontstaan waar geen oplossing voor is in het dualiteitsbewustzijn. En dus is de enige manier om uit die situatie te komen het dualiteitsbewustzijn ontstijgen en reiken naar een hoger gewaarzijn.

Dus is het hoogste potentieel voor de Verenigde Staten dat de mensen worden gewekt, zoals Saint Germain heeft gezegd om de leiding over hun leiders te nemen en te eisen dat hun buitenlandse politiek in het belang staat van de spirituele visie voor deze natie en niet het geldelijk belang of het machtsbelang van de elite. En de hele natie haar les kan halen uit deze situatie.

Het andere aspect is natuurlijk de situatie in Irak. Maar hier hebben de mensen in de Verenigde Staten minder invloed op vanwege de vrije wil. Het ligt echt aan de mensen in het Midden-Oosten wat ze aan die situatie doen. En dat hangt, opnieuw, heel erg af van het evenwicht tussen de gematigden – die in de meerderheid zijn, maar die tot nu toe tot de zwijgende meerderheid hebben behoord – en de minderheid van de radicalen die proberen de hele regio in chaos te dompelen, waarvan zij, om geheel verkeerde redenen, geloven dat het hun zaak, hun geheime agenda, dient.

Soms is het helaas nodig dat mensen hun lessen op de school van de harde klappen leren, omdat ze soms pas willen leren als de klappen heel erg hard worden. De mensen in Irak moeten op het punt komen dat ze de verantwoording voor hun natie willen nemen en zichzelf te regeren in plaats van de ene onderdrukker na de andere in het leven te roepen, zoals ze al heel lang doen.

En dit is natuurlijk iets waar je het volmaakte concept voor kunt handhaven. Maar niettemin kun je, vanwege de wet van vrije wil, niet verhinderen dat mensen de situatie scheppen die nodig is om hen hun lessen te laten leren – misschien door eindelijk genoeg te krijgen van het bloedvergieten en geweld.

De hele regio van het Midden-Oosten vertegenwoordigt een gebied van bijna extreme complexiteit, vergeleken met de situatie in de Verenigde Staten waarin je een veel groter potentieel op een doorbraak naar een hogere bewustzijnsstaat hebt. Het is natuurlijk geen toeval dat sommige naties een hogere levensstandaard hebben, een hoger ontwikkeld onderwijsstelsel en wetenschappelijk systeem. Omdat het hun bereidheid toont om hogerop te komen en met de tijd mee te gaan.

Terwijl zoals ik al eerder zei, heb je in het Midden-Oosten nog steeds een heel groot percentage van de bevolking dat hun levensstijl wil voortzetten, dat al duizenden jaren hetzelfde is gebleven – en niets wil veranderen aan de manier waarop zij vrouwen behandelen, aan de economie of op het gebied van religie natuurlijk. Dit is enigszins anders dan wat je in de westerse wereld ziet, waar de elite zich in de eerste plaats tegen veranderingen verzet en de status-quo wil handhaven, omdat zij de macht daarover hebben. In het Midden-Oosten wil een veel groter percentage van de bevolking de status-quo handhaven. En dit maakt het natuurlijk veel moeilijker om veranderingen tot stand te brengen.

Dus opnieuw, richt je als spirituele mensen van het westen eerst op je eigen natie. Concentreer je op het leren van de lessen die moeten worden geleerd, vooral om jezelf en jullie natie zo snel mogelijk onafhankelijk van de olie in het Midden-Oosten te maken. Dit houdt natuurlijk in dat je de visie moet handhaven dat een bepaalde mate van stabiliteit in Irak wordt gehandhaafd, zodat de Verenigde Staten zich er niet op zo’n manier uit terugtrekt dat het totale chaos veroorzaakt die zich door de streek zal verspreiden en dan de olieleveringen afsluit.

En dus moet je, hoewel de situatie in het Midden-Oosten verre van ideaal is, nog steeds wat gevoel van stabiliteit visualiseren die verscheidene jaren kan aanhouden, zodat wij een crisis kunnen vermijden die tot wereldproporties kan uitgroeien. En zoals we hebben eerder gezegd, iedere dag die voorbijgaat zonder het uitbreken van een belangrijk conflict in het Midden-Oosten, wordt het waarschijnlijker dat we dat conflict kunnen vermijden.

Maar hier bestaat, opnieuw, geen zekerheid over vanwege de vrije wil.