Kan Pakistan als moderne natie herboren worden?

ONDERWERPEN: De gematigde mensen moeten hun land terugpakken van de extremisten – ernstige beproeving voor de Pakistanen door de manier waarop hun natie werd gevormd – had Pakistan een aparte natie moeten vormen? – moslims en hindoes die in vrede leven – opwaartse en neerwaartse spiraal – een president moet krachtig zijn zonder dictatoriaal te worden

Vraag: Ik zou willen weten of de moord op Bhutto in Pakistan daar een ongunstige situatie heeft geschapen, hebben de gematigde mensen het gevoel dat genoeg genoeg is en zijn er optimistische vooruitzichten voor hen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zou jij willen dat het een positieve of een negatieve ontwikkeling was? Want als je wilt dat het positief is, besluit dan om het positief te laten zijn, zodat het de gematigden in Pakistan bewust maakt van de noodzaak om sneller met een heel nieuwe aanpak voor hun natie te komen.

Ik kan die vraag niet beantwoorden, omdat het aan de vrije wil van het volk in Pakistan ligt. Maar wat jij kunt doen als spiritueel persoon, is het volmaakte concept handhaven. Het kan zijn dat genoeg mensen zich ervan bewust worden door deze gebeurtenis dat ze het pad van geweld moeten mijden. Het kan zijn dat er nog andere gewelddadige gebeurtenissen in Pakistan plaatsvinden. Maar je zou desondanks de matrix, het volmaakte concept, moeten handhaven de visie dat er een moment komt waarop de kritieke massa wordt bereikt opdat de gematigde mensen een stap nemen en zeggen: “Wij pakken onze natie terug van de extremisten. We zullen een nieuwe natie stichten, een herboren natie die niet wordt gebaseerd op spanningen en conflicten.”

Dit is vooral een serieuze uitdaging voor het volk van Pakistan, want wanneer je de stichting van Pakistan bestudeert als een natie die onafhankelijk is van India, zie je dat deze natie uit conflicten is ontstaan. In feite was de stichter van Pakistan – ik wil het feit niet achterhouden – één van de hoogste gevallen engelen die heel erg gehecht was aan het dualiteitsbewustzijn. In feite zo erg daaraan gehecht dat hij na die tijd naar de tweede dood is gegaan.

Het is twijfelachtig of Pakistan ooit als apart land gesticht had moeten worden. Want het was inderdaad beter als het een deel van India was gebleven en dan naar een staat toe te werken waarin India als natie zowel moslims als hindoes zou kunnen tolereren. En waar ze samen in vrede kunnen leven en werken, zoals de visie van Gandhi was, die er alles aan heeft gedaan om het bloedvergieten tussen moslims en hindoes te stoppen.

De vraag is eigenlijk: Kan Pakistan haar eigen achtergrond ontstijgen? Kan ze op een punt komen waarop ze zichzelf niet als de moslim-natie ziet die de tegenstander is van de hindoe-natie India? Kan het een waarachtig vrije natie worden of aftakelen tot een machtsstrijd waarbij de moslimextremisten een gewelddadige neerwaartse spiraal inzetten die op den duur tot de ineenstorting van de natie kan leiden? Wat verscheidene verschillende scenario’s kan aannemen, waaronder een invasie door India of door een internationale macht die zou proberen stabiliteit in de chaos te scheppen die zich door de hele moslimwereld dreigt te verspreiden.

Dit zou in potentie een heel ernstige situatie kunnen worden en daarom heeft Moeder Maria juist de voorspelling gedaan om de oproepen te doen en de visie te handhaven dat welk conflict er ook tussen Kerstmis en Nieuwjaar zou uitbreken, het niet zou escaleren en dan, hoewel ik je het potentieel geef voor wat er zou kunnen gebeuren, ik niet wil dat jullie je hierop concentreren. Ik wil graag dat jullie het volmaakte concept handhaven en de oproepen doen om de situatie niet te laten escaleren in onstuitbaar geweld, maar die natuurlijk tot een positieve uitkomst leiden.

Maar toch moet ik jullie zeggen dat Pakistan niet in staat is zich te verheffen zolang de huidige president aan de macht is, dus, opnieuw, sta je voor een heel delicate situatie dat jullie een nieuwe president nodig hebben, maar het moet een president zijn die sterk genoeg is, waardoor er geen machtsvacuüm ontstaat dat de extremisten aanmoedigt. En dus wordt de vraag hoe je een kandidaat vindt die krachtig genoeg is om de extremisten eronder te houden, zonder tegelijkertijd zijn macht te misbruiken door de democratie tegen te houden.

En dit is natuurlijk een dilemma waar geen gemakkelijke oplossing voor is – tot de mensen hun bewustzijn verhogen. En zodoende zal het bewustzijn van het volk zelf een kandidaat in het leven roepen die de noodzakelijke balans heeft tussen liefde, wijsheid en macht.
a