Iedereen profiteert van de afschaffing van de slavernij aan armoede

ONDERWERPEN: slechts het ego houdt de deling tussen rijke en arme landen in stand – controle op immigratie is grotendeels oneerlijk – hoe groeien de mensen als te veel mensen arme landen verlaten? – niet acceptabel dat 2/3 van de wereldbevolking in armoede leeft – armoede is een andere vorm van slavernij – de manipulatie van de machtselite – meer overvloed scheppen in plaats van de rijkdom herverdelen – iedereen profiteert ervan als de mensen in arme naties hun armoede ontstijgen

Vraag: Ik, als iemand uit Zuid Amerika, maak me zorgen over de nieuwe wetten die de Europese Unie nu heeft voor alle illegale immigranten en ik vraag me af wat er gaat gebeuren met de relatie tussen de regeringen in Zuid Amerika, in Afrika en de Europese Unie. Ik maak me zorgen over wat er gaat gebeuren met de mensen uit Zuid Amerika en Afrika die naar Europa gaan waar ze de arbeiders nodig hebben om de klussen te doen die zij niet graag willen doen. En wat gebeurt er met deze mensen als men ze 18 maanden in de gevangenis zet en zij niet binnen vijf jaar mogen terugkeren naar Europa?

Ik heb het gevoel dat het oneerlijk is dat de Europese Unie dit doet met alle illegale mensen die naar hun landen komen. Ik heb het gevoel dat ze andere wetten moeten maken of manieren om mensen te helpen vanwege hun bezorgdheid dat er niet genoeg voedsel voor iedereen op de wereld is. Waarom geven ze de mensen die naar hun landen komen niet alle hulp en betere technologie in gebruik om hun eigen landen te ontwikkelen en voedsel voor iedereen te verschaffen en ik vraag me af waarom doen ze dit allemaal?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Wanneer je naar de huidige omstandigheden op de wereld kijkt – en de ongelijkheid tussen de rijke landen in Europa en Noord-Amerika en de arme landen in andere delen van de wereld – zie je duidelijk dat dit alleen maar uit het ego kan ontstaan – de onevenwichtigheid van het ego, de onverschilligheid van het ego over wat er gebeurt met andere mensen zolang hij zijn eigen privileges en zijn levensstijl, maar heeft en zich veilig voelt in zijn eigen kleine wereldje dat hij voor zichzelf heeft geschapen. Omdat de rijke naties een wereld voor zichzelf hebben gecreëerd waarin ze in materieel opzicht comfortabel kunnen leven en daardoor past het hen het best om te negeren dat hun broeders en zusters in andere delen van de wereld onder de armoedegrens leven.

Wat je ziet bij de vaststelling van immigratiewetten is dat het ego, het collectieve ego, inderdaad bang wordt dat de toestroom van mensen te veel wordt en dat zij bepaalde rechten opeisen en dat zij de voorrechten en de overvloed afnemen. En dus is de gebrekkige reactie van het ego altijd om de rem erop te zetten, er met angst op te reageren en de toestroom tegen te houden die zoals je aangaf oorspronkelijk werd gecreëerd om arbeiders te importeren die voor lagere lonen dan de mensen in de rijke landen willen werken.

En dus, ja, inderdaad, het is grotendeels oneerlijk. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de Verenigde Staten of Europa de deur moeten openzetten voor onbeperkte immigratie, want het is niet het plan op lange termijn voor de Gouden Eeuw dat mensen in groten getale van arme landen naar rijke landen emigreren. Want wat je zou zien als er onbeperkte immigratie was – en wat je ook al bij de huidige immigratiewetten vooral in de Verenigde Staten ziet – is dat vaak de mensen die, óf de beste opleiding hebben gehad, óf het meeste initiatief tonen om uit hun arme land verhuizen, een beter leven te zoeken in een ander land, ook al is dat een moeilijke stap voor iedereen.

En wat er zou gebeuren als immigratie onbeperkt werd toegestaan, is dat de arme landen verstoken zouden blijven van de mensen die het initiatief nemen en de opleiding om die landen verder en dichter bij een Gouden Eeuw te brengen. En dus zie je inderdaad dat er een bepaalde balans moet komen en de mensen die verblind zijn door hun ego, zullen natuurlijk niet altijd de optimale balans vinden en daarom soms wetten aannemen die te beperkend zijn en andere keren misschien wetten aannemen die te liberaal zijn in het toelaten van immigranten.

Maar wat er echt moet gebeuren, is dat je oproepen doet die boven deze kwestie gaan staan om het bewustzijn te verhogen dat het niet haalbaar, niet acceptabel, is voor het collectieve bewustzijn van de mensen in de rijke landen dat twee-derde van de bevolking in armoede leeft. Want zoals al eerder gezegd is, een goed voorbeeld van hoe het verhogen van het bewustzijn tot fysieke veranderingen heeft geleid, was de afschaffing van de slavernij, toen het een meerderheid van ten minste de wetgevers in bepaalde landen ineens duidelijk werd dat het niet langer aanvaardbaar voor hen was om andere mensen te behandelen alsof ze eigendommen waren die als slaaf gehouden konden worden, omdat zij niet op eigen initiatief, door hun eigen toedoen, hun positie konden veranderen en overwinnen dat ze slaaf waren.

En daardoor zie je dat de huidige omstandigheden waarbij twee-derde van de mensen onder de armoedegrens leeft, een andere vorm van slavernij is, maar een economische slavernij omdat zij in veel gevallen geen fysieke mogelijkheden krijgen om echt uit die slavernij, de economische slavernij, de slavernij van armoede, te komen. Hoeveel initiatief zij ook willen tonen.

En jullie moeten de oproepen doen en de visie handhaven dat de top tien procent van de mensen in rijke landen het bewustzijn krijgt dat dit gewoon niet meer aanvaardbaar voor hen is en de rijke landen dus moeten veranderen, zodat ze het tot hun voornaamste doel maken dat ze alle mensen overal ter wereld een economische kans geven. Zodat degenen die bereid zijn hun talenten te vermenigvuldigen, een eerlijke opbrengst van de vruchten van hun arbeid en initiatief kunnen oogsten en zo een positieve spiraal beginnen op te bouwen om armoede te overwinnen en het overvloedige leven aan allen te brengen.

Maar dit vereist natuurlijk ook dat je de oproepen doet en de visie handhaaft dat de top tien procent van de meest spiritueel bewuste mensen de manipulaties en de leugens van de machtselite beginnen te doorzien. Want de manipulatie door de machtselite houdt de huidige omstandigheden dat zo veel mensen in armoede leven, in stand. Want de machtselite in de rijke landen zijn, in hun blindheid en in hun hebzucht, bang dat als de mensen in arme landen economische kansen zouden krijgen, er dan een herschikking van rijkdom komt, waardoor zij hun weelde, hun privileges en hun macht verliezen.

En het is waar dat zij hun privileges en hun macht zouden verliezen – zeker omdat er geen tegenstelling tussen rijk en arm meer zou bestaan waardoor het lijkt alsof de rijken echt rijk zijn. Maar wat er in plaats daarvan zou gebeuren, is dat er meer overvloed in het materiële rijk zou komen, zodat meer mensen meer overvloed krijgen.

En als je de situatie in de rijke landen van tegenwoordig vergelijkt met de situatie van de feodale maatschappijen in het middeleeuwse Europa, zie je dat het in die tijd leek alsof de machtselite heel rijk was vergeleken met de gemiddelde persoon die in mistroostige armoede leefde. Maar als je de rijkdom van de feodale heren vergelijkt met de rijkdom die veel meer mensen tegenwoordig hebben, zie je dat de feodale heren eigenlijk niet zo rijk waren. In werkelijkheid waren ze veroordeeld om in vochtige, tochtige kastelen te wonen die hun leven bekortten en hen een nogal somber bestaan gaven vergeleken met de maatstaf van tegenwoordig.

Dus je ziet dat de top tien procent en de tachtig procent van de bevolking moeten worden verheven naar de erkenning dat door de economische kansen voor alle mensen overal ter wereld uit te breiden, iedereen ervan profiteert – behalve een heel kleine elite die fanatiek probeert hun bevoorrechte posities te behouden. Maar die posities zijn gewoon relatief en daardoor kun je, als je eenmaal voorbij de relativiteit ziet, zien dat het voor de meerderheid van de bevolking niet acceptabel is dat het de elite wordt mogelijk gemaakt om hun huidige positie te handhaven, omdat het twee-derde van de wereldbevolking feitelijk veroordeelt tot een leven onder de armoedegrens en zelfs de meerderheid van de bevolking in de rijke landen een lagere levensstandaard heeft dan de standaard in de Gouden Eeuw.