De economische toekomst hangt niet af van een machtselite

ONDERWERPEN: de machtselite doodt de kip met de gouden eieren – de leugen dat de mensen het niet redden zonder elite – als de economie van de machtselite zou instorten, zou er een nieuwe economie ontstaan – een bankstelsel dat door de mensen wordt beheerd – de rijkdom verspreiden in plaats van concentreren – echte rijkdom door goederen en diensten versus de kunstmatige weelde van de machtselite

Vraag: Ik heb een vraag over de economische toekomst van de Verenigde Staten. Het tekort is geweldig groot, ze drukken constant geld, er worden goederen buiten het land geproduceerd, voornamelijk in China en India, dus wat vinden de Meesters van de economische toekomst van Amerika?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Zoals ik al eerder heb gezegd, zitten er inderdaad veel aspecten aan de economie van de Verenigde Staten en de wereldeconomie die helemaal op hebzucht worden gebaseerd, waardoor er een machtselite is die zo verblind wordt door hebzucht dat die er letterlijk alles aan doet om de kip met de gouden eieren te doden. Dus er bestaat geen twijfel over dat er in de toekomst van de Verenigde Staten belangrijke veranderingen moeten komen – net zoals er belangrijke veranderingen in de wereldeconomie moeten komen.

Ik wil op geen enkele manier als een paniekzaaier overkomen, want ik wil, zoals altijd, een positieve visie voor ogen houden. De gevaarlijkste vorm van de manipulatie die op het Amerikaanse volk, en de mensen op de wereld, nu al vele generaties door de machtselite, in het leven is geroepen, is één heel simpele leugen die de mensen laat geloven dat ze het niet zonder de elite kunnen overleven. Daardoor krijg je op het gebied van de economie een heel subtiele overtuiging die nauwelijks iemand herkent, namelijk de overtuiging dat als de manipulatie van het geld zelf, als de machtselite en hun invloed op de economie zou instorten, de economie dan zelf zou instorten en je dan dezelfde situatie krijgt, of erger is, als bij de grote depressie.

Dit is echter niet het enige scenario en zelfs niet het meest realistische scenario. Want zelfs als Wall Street en het internationale monetaire fonds, de Wereldbank, de internationale monetaire elite, zelfs als die internationale financiële instituten morgen zouden instorten, moeten de mensen ondanks alles toch eten. En wat je dan zou zien, is de opkomst van een nieuwe economie die wordt gebaseerd op de ware behoeften van echte mensen en niet de manipulaties van een kleine elite die een onverzadigbare zucht naar rijkdom en macht heeft.

En dus wil ik niet dat je op een of andere manier een negatief beeld voor ogen hebt. Ik wil dat je het dualistische scenario van overwinningen en nederlagen, zwart en wit, instorten of groeien ontstijgt. Omdat je ziet dat er mogelijkheden zijn om de economie te transformeren naar een veel hogere staat, omdat de machtselite haar macht gewoon niet kan handhaven. En hun instituten als een kaartenhuis beginnen in te storten, wat het ook zijn, zonder de echte economie daarin mee te sleuren.

Een van de meest bemoedigende ontwikkelingen in de wereldeconomie is wat je in feite in landen in de derde wereld, bij wijze van spreken, ziet, waar het fenomeen microkrediet bestaat die heel kleine en vaak ongedekte leningen aan mensen verstrekt om een bedrijf op te zetten. En zij zijn dus bereid iets te doen wat de grote banken niet willen.

En dus zie je hier de opkomst van iets wat op den duur het bankstelsel gaat vervangen zoals het er momenteel uitziet: namelijk een bankstelsel dat door echte mensen beheerd wordt, dat voor echte mensen beheerd wordt en daarom op geen enkele manier wordt gebaseerd op geld aan de bevolking onttrekken en het in de handen van een elite concentreren, maar het wordt in feite gebaseerd op een spreiding van de rijkdom onder de bevolking.

Wat de economie echt bestuurt, is wat je echte rijkdom zou willen noemen, wat de rijkdom is die door de productie van goederen en diensten wordt gegenereerd waar echte mensen baat bij hebben. Bovenop dat fundament heb je het kaartenhuis dat door de machtselite is opgebouwd, die ieder aspect van de economie manipuleren, waaronder het geldstelsel zelf. Maar als dat systeem zou instorten, zouden de onderliggende fundamentele zaken in de economie er nog steeds zijn. En wat er dan natuurlijk zou gaan gebeuren, is dat er – na een periode van aanpassing – meer rijkdom zou zijn die over veel meer verschillende mensen wordt verspreid dan tegenwoordig – omdat de rijkdom wordt geconcentreerd door de diverse plannen om de economie te manipuleren. En dus is het realistische scenario dat er, nadat de plannen van de machtselite om de economie in hun macht te houden, uiteenvallen, eigenlijk meer rijkdom, meer overvloed, komt dan tegenwoordig. En dit is natuurlijk de visie die ik graag wil dat je die hebt.

De wereldeconomie is een heel complex onderwerp en dus zal ik nu niet de diepte ingaan. Maar ik kan wel zeggen dat niet alleen het bankstelsel, maar ook het geldstelsel zelf volledig getransformeerd moet worden voor we een Gouden Eeuweconomie kunnen krijgen. En dit kan gebeuren zonder dat het geldstelsel instort. Maar ik kan wel zeggen dat ik mij geen zorgen maak over de instorting van een systeem dat door de machtselite wordt beheerd. Want ik weet dat als het instort, dan zal de noodzaak – de moeder der uitvindingen – een nieuw, beter systeem brengen dat in feite misschien zelfs niet eens een systeem is, maar een vrijere economie.