Godbestuur in de economie

ONDERWERPEN: Het beeld van de ver verwijderde God overwinnen en de ver verwijderde regering – de mensen hebben het gevoel dat het niet uitmaakt op wie zij stemmen – in een Gouden Eeuw worden de mensen betrokken bij hun regering – de machtselite bestaat vanwege de kloof tussen de mensen en de regering – een regering die alle mensen probeert te verheffen in plaats van privileges aan de elite te verschaffen – de blindheid van de elite veroorzaakt een economische crisis

Vraag: We hebben gesproken over het transformeren van de monotheïstische in intra-theïstische religies – het kerkaspect dus. Ik vraag me af wat het staatsaspect is. Wat is de visie van het volmaakte concept voor Godbestuur in de economie en de nationale regeringsstelsels?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain door Kim Michaels:

Dit is natuurlijk een heel uitgebreide vraag en het antwoord hierop zou een boek kunnen vullen. Maar wat ik wilde zeggen, is dat de essentie van Godbestuur in de Gouden Eeuw een regering is van de mensen, door de mensen en voor de mensen.

Dus wanneer jij de focus op de theïstische religie – de monotheïstische religie – te boven komt, zie je dat je het beeld van de gescheiden God, het ver verwijderde wezen in de lucht en de afstand tussen God en de mensen, loslaat. En als je naar de regering kijkt zoals je die in beginsel overal op deze planeet hebt, zie je dat het monotheïstische beeld van God is gedupliceerd in de kijk van de meeste mensen op de regering. Omdat zij zien dat de regering ver van de mensen afstaat, gescheiden van de mensen.

Veel mensen denken dat jullie een afstandelijke regering in Washington D.C., of elders, hebben van de zogenaamd gewone man – hoewel ik volledig besef dat de gewone man niet bestaat – maar desondanks zien de mensen een grote kloof tussen zichzelf en de regering. Daarom voelen zij zich vaak hopeloos en gescheiden en hebben het gevoel dat het geen verschil maakt op wie ze stemmen, want ze vormen allemaal onderdeel van diezelfde verre regering die daar in Washington D.C. is, waar ze totaal geen invloed op hebben.

En dit is het enige wat moet veranderen in de Gouden Eeuw, zodat de kloof tussen de regering en de mens wordt overwonnen. Zodat er geen kloof meer is, want ik neem aan dat je kunt begrijpen dat alleen de kloof tussen de mensen en de regering ervoor zorgt dat een machtselite kan bestaan en haar invloed op de regering kan uitoefenen, ten koste van de mensen.

Dus het korte antwoord is dat je naarmate je de gescheidenheid tussen God en jezelf te boven komt – naarmate jij het monotheïstische beeld op God te boven komt, omdat jij gescheidenheid tussen God en de kerk ziet, tussen de kerk en de mensen – nu dan overwin je ook het gevoel van gescheidenheid tussen God en de regering, tussen de regering en de mensen. En dan heb je geen regering meer die ver van de mensen, ver van de waarheid van God, de principes van God, afstaat die in de eerste plaats al het leven willen verheffen.

En dan komt er een regering die zich wijdt aan het verheffen van alle mensen – in plaats van een regering die door de machtselite wordt gemanipuleerd, zodat die zich erop richt om de elite haar bevoorrechte positie te laten houden. Zelfs die bevoorrechte positie die alle redelijkheid te boven gaat, vergroot – zoals je momenteel ziet in de economische situatie in de Verenigde Staten waardoor je de kloof tussen de rijke top tien procent en de gewone bevolking enorm ziet vergroten. De mensen verliezen daadwerkelijk hun koopkracht en verliezen hun levensstandaard, terwijl de elite steeds rijker wordt en steeds meer macht over de economie krijgt.

Wat je direct kunt zien aan de hebzucht en de waanzin van de elite die de zogenaamde belangrijkste hypotheekcrisis en de andere economische ellende in het leven heeft geroepen. Omdat ze uit blinde hebzucht de ene situatie na de andere veroorzaken waardoor de hele kolossus die ze hebben gebouwd – de hele toren van Babel die zij hebben opgebouwd – dreigt in te storten onder haar eigen gewicht. En onder haar eigen gewicht inderdaad misschien wel instort – tenzij de mensen zich bewust worden van de noodzaak om de economie weer gezond te maken.