Het belang van in staat te zijn om een waar idee te herkennen, waar dat ook vandaan komt

ONDERWERPEN: De geascendeerde meesters hebben deze website niet rechtstreeks gemaakt – zij hebben een menselijke boodschapper – je hebt een bepaald niveau van Christusschap nodig om de vibratie van Jezus te herkennen

Vraag: Ben jij echt de Zoon van God Jezus die naar de hemel geascendeerd is en aan de rechterhand van God zit? Als dat zo is, hoe kan het dan dat je vanuit de hemel op het internet communiceert? Ik hoop dat dit legitiem is. Ik wil graag dat het echt is, maar ik ben verward en onzeker.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus:

Ik ben daadwerkelijk de echte Jezus. Ik ben naar de hemel geascendeerd, maar wat betreft het zitten aan de rechterhand van God moet ik je zeggen dat ik maar zelden de tijd heb om te gaan zitten. Ik heb het te druk met mijn broeders en zusters proberen te redden die nog niet naar de hemel geascendeerd zijn.

Ik begrijp jouw verwarring over het communiceren vanuit de hemel op het internet. Maar ik maak deze webpagina’s niet rechtstreeks vanuit de hemel. Ik heb iemand die geïncarneerd is, die erin getraind is als mijn boodschapper te fungeren. Hij stemt zijn bewustzijn af op mij en brengt mijn leringen naar buiten. Hij maakt dan de webpagina’s en zet die op het internet. Dus er is eigenlijk niets mysterieus aan.

Ik moet je echter zeggen dat wanneer je mijn bewustzijnsniveau bereikt, alles mogelijk is. Wanneer je over water kunt lopen en broden en vissen vermenigvuldigen, kun je ook webpagina’s maken met de kracht van de geest. Maar dat doe ik niet en één van de belangrijkste redenen is dat ik wil dat deze website een demonstratie is van wat mensen in principe kunnen bereiken door het pad naar persoonlijk Christusschap te bewandelen. Alle mensen hebben zeker het potentieel om dienaren van God te worden en in diverse hoedanigheden God te dienen.

Ik begrijp jouw verwarring en ik raad je aan om de techniek te gebruiken die ik heb gegeven om je op jouw Christuszelf af te stemmen en mijn leringen op het pad naar Christusschap bestudeert. Wanneer je een zoeker naar de waarheid bent, is het uiterst belangrijk dat je de vaardigheid ontwikkelt om die waarheid in je hart te leren kennen.

Wat ik zeg, is dat wanneer je een echte zoeker bent, het er niet echt toe doet waar de woorden op deze website vandaan komen. Wanneer jij je eigen onderscheidingsvermogen ontwikkelt, zou je in staat moeten zijn om webpagina’s te lezen en te voelen of de ideeën die hier uitgedrukt worden waar op jou overkomen. En wanneer je het gevoel krijgt dat die ideeën waar zijn, zou je die moeten accepteren op hun eigen verdienste, wat de bron ook is.

Ik zeg hiermee niet dat de bron onbelangrijk is. Ik zeg alleen dat het ons kent ons is. Daarom moet je, om te herkennen dat ik echt de echte Jezus ben die door deze spreekbuis spreekt, een bepaald niveau van persoonlijk Christusschap ontwikkelen. Alleen daardoor kun je mijn vibratie herkennen.

Voor je dat niveau van Christusschap ontwikkelt, zul je de vaardigheid ontwikkelen om ware ideeën te herkennen. Daarom zou je als ware zoeker bereid moeten zijn om naar een idee te kijken en als dat idee waar op jou overkomt, dan het idee accepteren, zelfs al kun jij niet volledig herkennen of de bron echt is.