Autochtone Amerikanen moeten een nieuwe cultuur vormen

ONDERWERPEN: Houd op met Indiaan zijn – transcendeer aardse beperkingen – jij bent een universele levensstroom ongeacht jouw lichaam – je verleden onderzoeken – de oorspronkelijke cultuur stagneerde al voor de Europeanen arriveerden – de oorspronkelijke Amerikanen hadden hun oude cultuur kunnen transformeren – potentieel tot native-staten

Vraag: Mijn vraag gaat over het bewustzijn en de staat van het oorspronkelijke Amerikaanse volk en het oorspronkelijke volk van Alaska, waar lijden en gebrek heerst. En hoe moeten ze Meer worden wanneer voor al te veel van hen Jezus een symbool is geworden van de missionarissen die hen hebben onderdrukt. Dus hoe kunnen zij dan een hoger bewustzijn krijgen? En hebben de blanke mensen in Amerika, degenen van wie de voorouders het geweld in het leven hebben groepen, een rol bij het helpen om de oorspronkelijke bevolking hun huidige staat van gebrek en lijden te transcenderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je herinnert je misschien nog wel dat de geascendeerde meester Patrick werd gevraagd wat hij tegen het Ierse volk zou willen zeggen. En zijn opmerking was: “Zet je erover heen dat je een Ier bent!” En op dezelfde manier zou ik tegen de oorspronkelijke Amerikanen willen zeggen: Zet je erover heen dat je een Indiaan bent!”

Wat willen wij graag zien bij alle mensen op aarde? Dat ze hun menselijke aardse beperkingen transcenderen en zichzelf als spirituele mensen gaan bezien. De mensen die momenteel geïncarneerd zijn in wat je ziet als oorspronkelijke Amerikaanse lichamen, zijn geen oorspronkelijke Amerikaanse zielen, het zijn universele spirituele levensstromen. Net als de mensen in Afrika in een zwart Afrikaanse lichaam of Aziatisch lichaam of blank lichaam geen blanke zijn of zwarte, of rode of gele zielen zijn. Het zijn universele levensstromen.

Dus wat wij willen, is dat alle mensen hun ware spirituele identiteit opeisen en die tot uitdrukking brengen. En dit houdt niet in dat alle mensen hun huidige cultuur moeten opgeven en dat we een wereld visualiseren waarin er op den duur maar één wereldwijde cultuur is, want dat is helemaal niet onze visie. Het is heel goed mogelijk dat de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking haar universele spiritualiteit in een bepaald aspect, een bepaalde versie, van hun traditionele cultuur tot uitdrukking brengt. Maar dat zal niet de cultuur die ze nu op dit moment hebben, zijn, dat is een nieuwe – getransformeerde – cultuur die veel universeler is dan nu.

Voor het oorspronkelijke Amerikaanse volk naar die universaliteit kan reiken, moeten zij hun emotionele gehechtheid overwinnen om een traditie en geschiedenis met zich mee te dragen waar de tijd mee op de loop is gegaan. Waarom hebben wij gezegd dat het Britse volk de monarchie moet onderzoeken die al duizenden jaren zo vast als een huis in het Britse bewustzijn zit? Kunnen jullie niet zien dat het oorspronkelijke Amerikaanse volk voor dezelfde uitdaging staat en net als mensen overal ter wereld de beperkingen uit het verleden moet overwinnen en groei omarmen?

Het echte probleem met de Amerikaanse cultuur is dat die zelfs al gestagneerd was voor de blanken kwamen. En dus zijn de Amerikaanse Indianen in een bewustzijnsstaat gekomen waarin zij het gevoel hebben dat zij het slachtoffer zijn. Ze hebben op een of andere manier het gevoel dat de blanken gekomen zijn en hun cultuur vernietigd hebben. Maar wanneer je nadenkt over de lering van de kosmische spiegel, kun je dan niet inzien dat als de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking geen verdeeldheid in hun eigen bewustzijn had gehad, zij dan niet een externe kracht in het leven hadden kunnen roepen die gekomen is om hun cultuur omver te werpen?

In feite kan ik wel zeggen dat het hoogste potentieel voor Amerika was dat de oorspronkelijke Amerikanen hun tradities los lieten en zich aanpassen – een heel nieuwe cultuur te scheppen, waarin ze niet kritiekloos de Europese cultuur overnamen of de Europese religie, maar waarin ze bereid waren om hun eigen cultuur te transformeren, te beseffen dat ze niet meer konden vasthouden aan het oude, maar dat de verandering in de tijd eenvoudig een transformatie eiste.

Kijk eens naar de geschiedenis van Europa en vraag je eens af waarom Europa zo’n dominante invloed in de wereld werd. Je ziet natuurlijk dat één aspect van deze dominantie de dominantie van geweld is, die in het leven wordt geroepen door de machtselite. Maar de machtselite had in Europa in feite geen fysieke macht om de expansie te creëren die tot de kolonisatie van andere werelddelen heeft geleid. Ze liften in feite mee op de expansie in bewustzijn die werd aangedreven door het feit dat de volken in Europa bereid waren om het oude los te laten, het katholieke mentale kader, in de eeuw van verlichting te komen en dan te transcenderen en zich aan te passen – de oude cultuur los te laten en een nieuwe te creëren.

Het hoogste potentieel voor de oorspronkelijke Amerikanen was dat ze hun eigen periode van verlichting zouden meemaken, waardoor je in feite de opkomst van een heel nieuwe cultuur had kunnen krijgen die bepaalde staten in Amerika had gecreëerd die nog steeds onderdeel van Amerika hadden kunnen zijn, maar met een aparte cultuur, een veel meer onderscheiden oorspronkelijk Amerikaanse, maar ook een veel modernere cultuur.

Dit potentieel is verloren gegaan, maar de enige manier voor de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking om vooruit te komen, is om nu te creëren wat ze toen hadden kunnen creëren en de traditionele cultuur te transcenderen en te beseffen dat ze universele levensstromen zijn en dat hun oorspronkelijke spiritualiteit kan worden getransformeerd in een hogere spiritualiteit die veel universeler is. Ze hoeven in geen geval het christendom over te nemen, maar je zou zeker een mix van de universele principes van de oorspronkelijke Amerikaanse spiritualiteit met de universele principes van het christendom kunnen zien. Dus dan zou je een meer oorspronkelijke Amerikaanse versie zien die wel het christendom en het Christuspotentieel in iedereen respecteert.