Een spirituele cyclus loopt in 2012 ten einde

ONDERWERPEN: Er eindigt een spirituele cyclus is 2012 – de wereld houdt niet op te bestaan – ze keert niet terug naar het nulpunt – geen automatische ascensie – kans om te groeien

Vraag: Lieve Jezus, Er is heel veel gedoe over de ascensie in de gemeenschap van het channelen… en of er een verhoging van het bewustzijn op massaniveau is… die vertraagt of stopt rond 2012 AD. — nu mijn levensstroom heeft het verlangen om een geascendeerde meester te worden in dit leven en niet weer te incarneren. Ik heb een intens gevoel hierover… hoe ga je te werk om dit proces te laten plaatsvinden… het fysieke en het bewustzijn te ascenderen? Ik heb je heel erg lief en veel respect en bewondering voor jou.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er eindigt inderdaad een spirituele cyclus in het jaar 2012. Maar dat één cyclus ten einde loopt, houdt echter in dat er weer een nieuwe begint. Het einde van de ene cyclus is het fundament voor de volgende cyclus.

Laat mij jou ervan verzekeren dat het idee dat de wereld in 2012 ophoudt te bestaan, onjuist is. Het is ook niet waar dat de wereld terugkeert naar een soort nulpunt dat automatisch tot het verhogen van het bewustzijn van de mensheid leidt of het verhogen van de vibratie van de hele planeet naar een andere dimensie.

Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die de gemakkelijke uitweg willen en dus naar een bepaalde definitieve gebeurtenis op zoek gaan die automatisch het paradijs op aarde brengt. Zoals ik probeer uit te leggen op deze website, vindt er niet zo’n voorval in de buitenwereld plaats. Alles op planeet aarde hangt af van de bewustzijnsstaat van de bewoners van deze planeet. Om Gods koninkrijk op aarde te manifesteren, is het noodzakelijk dat een kritieke massa mensen het Christusbewustzijn krijgt, zoals ik elders uitleg.

We zijn in een geaccelereerde cyclus terechtgekomen die een ongehoorde kans geeft op spirituele groei. Als mensen hun voordeel willen doen met deze spirituele kans, kunnen zij daadwerkelijk een verhoging in het bewustzijn van de mensheid tot stand brengen dat tot veel positieve veranderingen kan leiden. Niettemin zal het niet tot de automatische ascensie van de mensheid leiden. De ascensie is iets wat op individuele basis gebeurt. Het is mogelijk dat een aantal mensen in ongeveer die zelfde tijd hun ascensie haalt. Maar het is niet mogelijk dat alle mensen automatisch ascenderen vanwege een gebeurtenis in de buitenwereld.

Ik prijs je dat tot het besef bent gekomen dat je na dit leven wilt ascenderen in plaats van terug te komen naar deze planeet. Er zijn inderdaad veel mensen die tegenwoordig geïncarneerd zijn voor wie dit een haalbaar doel is. Om dat doel echter te bereiken, moet je eerst het koninkrijk van God zoeken, wat het Christusbewustzijn inhoudt, waardoor al het andere – waaronder je ascensie – eraan toegevoegd wordt. Met andere woorden, gebruik alle hulpmiddelen en leringen die wij op deze website uitgeven om je Christusbewustzijn te manifesteren en wanneer je dat doet, zul jij je ook voor je ascensie plaatsen. Er bestaat echt geen andere manier om je voor je ascensie te plaatsen dan met het Christusbewustzijn.

Dit is de ware uitleg van mijn uitspraak: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven: geen enkel mens komt tot de Vader dan door mij” (Johannes 14:6). Deze uitspraak is door veel christenen gebruikt om aan te voeren dat het christendom de enige weg naar verlossing is. Het Christusbewustzijn is echter de enig ware weg naar het koninkrijk van God – het koninkrijk dat binnenin jou zit.