Hoe kan iemand persoonlijk helpen om de menselijke gruweldaden te laten ophouden?

ONDERWERPEN: Mensen die gruweldaden plegen worden door demonen bezeten – gebruik spirituele hulpmiddelen om oproepen te doen, die de geascendeerde meesters het gezag geven om in te grijpen – doe een oproep om de besluitvormers los te snijden – vreedzaam protesteren

Vraag: Wat kan men doen om de onthoofding van krijgsgevangen te stoppen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wat jij als individu het beste kunt doen, is de geascendeerde meesters autoriseren om de demonen en duistere krachten te binden die door de terroristen heen werken die deze onthoofdingen en andere gruweldaden uitvoeren. Je moet beseffen dat geen mens zo ontaard kan raken dat hij zulke daden uit eigen beweging pleegt. Iemand kan alleen zulke daden uitvoeren wanneer hij of zij totaal bezeten wordt door demonen en duistere krachten en daarom alle macht over zijn of haar hart en verstand is verloren. Je kunt een ander menselijk wezen gewoonweg niet doden als jij contact hebt met je hartvlam en als jouw intuïtieve vermogens werken.

Dus het beste wat jij op korte termijn kunt doen, is de rozenkrans van Aartsengel Michaël opzeggen en het decreet aan Astrea en specifieke oproepen doen om deze situaties te beëindigen. Bestudeer de situaties, waaronder de terroristen. Schrijf een persoonlijke oproep en noem de naam van alle terroristen die je kent. Ook de naam van de krijgsgevangenen en doe een oproep voor hun bescherming en vrijlating. Zeg deze oproep dan aan het begin van de rozenkrans. Je kunt ook de Rozenkrans van Oneindig Licht gebruiken evenals alle wereldinvocaties van Moeder Maria, waaronder de Rozenkrans voor Vrede, de Rozenkrans voor Vergeving en de Rozenkrans voor Onvoorwaardelijke Liefde.

Op den duur moeten de regeringen van de naties die troepen in Irak hebben, maar vooral de regering van de Verenigde Staten, de fout corrigeren, zodat ze stoppen met het creëren van een kracht die leidt tot de opkomst van een tegenkracht in de vorm van terrorisme. Ik heb dit zeer gedetailleerd elders uitgelegd.

Iedereen kan de oproep doen om de besluitnemers in deze landen duidelijkheid te verschaffen, opnieuw, door de rozenkransen en decreten te gebruiken. Als je een burger bent in één van deze landen, kun je ook gebruik maken van jouw recht om je gekozen officials te zeggen wat jij denkt dat ze moeten veranderen aan wat er in Irak gebeurt. Dit houdt misschien ook in dat je directere actie onderneemt, zoals je van binnenuit geleid wordt.

Er is natuurlijk heel erg een vreedzame protestbeweging nodig om bepaalde regeringen bij zinnen te brengen en een teken te geven dat ze terrorisme niet kunnen gebruiken als excuus om democratische principes in diskrediet te brengen. Het is ook nodig om deze regeringen te laten weten dat zij, hoe groot de dreiging van het terrorisme ook is – of men het laat lijken – niet hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun eigen volk kunnen ontduiken.