De Imitatie van Christus door Thomas a Kempis

ONDERWERPEN: De Imitatie van Christus heeft tijdloze leringen – het boek werd voor die tijd geschreven – richt zich te veel op het lijden

Vraag: Geliefde Jezus, Ik heb de Imitatie van Christus gelezen, door Thomas a Kempis, en ik zou graag willen dat je de relevantie van het boek besprak met betrekking tot de Leringen die jij op dit moment uitbrengt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is een prachtig boek en Thomas a Kempis was waarachtig een van mijn boodschappers. Er staan zoveel tijdloze leringen in het boek dat het zelfs tegenwoordig nog heel erg relevant is.

Een van de belangrijkste thema’s is dat iedereen rechtstreeks met God kan communiceren. Dit is precies dezelfde boodschap als ik op deze website probeer te presenteren. Vanzelfsprekend is dit geen toeval. Wij, de geascendeerde meesters, proberen de mensen die boodschap al duizenden jaren te laten begrijpen. In het Aquariustijdperk is het belangrijker dan ooit dat de mensen deze boodschap begrijpen, omdat de mensen in het nieuwe tijdperk beter de kans hebben om rechtstreeks met God te communiceren.

Wanneer je de Imitatie van Christus leest, onthoud dan dat dit boek zes eeuwen geleden werd geschreven. Het werd geschreven voor een overwegend katholieke cultuur. Daarom mochten veel dingen niet in het boek gezegd worden, omdat die veel verder dan de kerkdoctrine gingen. In die tijd had dat tot vervolging van de auteur geleid en dat had ervoor kunnen zorgen dat veel mensen bang zouden worden om het boek te lezen. In feite beschouwden veel mensen het boek destijds als veel te radicaal. Sommige christenen vinden dat nog steeds.

Onthoud ook dat het boek werd geschreven in de zogenaamde donkere middeleeuwen. Dat was een tijd waarin het leven veel moeilijker was dan voor de meeste mensen in de westerse wereld van tegenwoordig. Daarom heeft het boek de neiging om meer zich meer toe te spitsen op het lijden en op de ontberingen dan tegenwoordig relevant is.

Niettemin is het boek een prachtig voorbeeld van hoe iemand zijn of haar bewustzijn kan verhogen om als boodschapper voor de geascendeerde meesters te dienen. Het is een prachtige inspiratiebron die iedereen kan helpen om met God te communiceren.