Is Hitler naar de hemel gegaan?

ONDERWERPEN: Hitler heeft het laatste oordeel gekregen – naar de tweede dood – bestaat niet meer

Vraag: Ik heb wat gechanneld materiaal gelezen en daarin staat dat Adolf Hitler naar de hemel is gegaan. Dit klopt volgens mij niet, maar ik zou het graag van jou horen

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je het heel technisch bekijkt, kun je zeggen dat die uitspraak juist is. Na de dood van zijn fysieke lichaam, werd de levensstroom Adolf Hitler inderdaad naar de hemel gebracht. Maar de levensstroom werd naar een niveau in het spirituele rijk gebracht dat het Hof van het Heilige Vuur heet. Dit is de plek waar levensstromen hun laatste oordeel ontvangen. Het laatste oordeel is de laatste kans om het hoofd te buigen voor de waarheid van God.

Het oordeel wordt alleen gegeven aan levensstromen die God consistent in zichzelf en anderen loochenen en die al talloze levens tegen zijn wil hebben gerebelleerd. Deze levensstroom heeft een zeer duidelijk overzicht van zijn rebellie tegen God gekregen en krijgt dan de allerlaatste kans om een knieval te maken en aan het spirituele pad te beginnen dat naar God terug leidt.

Als de levensstroom dat weigert, wordt hij in het heilige vuur gewist. Dit noemt het Boek Openbaring het meer van vuur. De levensstroom Adolf Hitler weigerde een knieval te maken en werd in het heilige vuur weggevaagd. Daarom bestaat de levensstroom die in zijn laatste incarnatie Adolf Hitler was, niet meer. Ik neem aan dat dit niet precies de interpretatie is waar de meeste mensen mee aankomen, nadat ze de uitspraak hebben gelezen dat Hitler naar de hemel is gegaan.

Noot: Zie ook het volgende antwoord