Wat moet ik doen als ik een verkeerde leraar heb gevolgd?

ONDERWERPEN: Voel je niet rot, omdat je naar een verkeerde leraar hebt geluisterd – het spirituele pad vereist dat jij je geest van verkeerde ideeën zuivert – beseffen dat je voor de gek bent gehouden of nog steeds voor de gek gehouden worden? – deel van jouw missie is verkeerde ideeën tegenkomen – wat is een verkeerd idee? – de sluier van Maya – geen aardse maatstaf om verkeerde ideeën te staven – doel van een spirituele lering is de mensen te helpen met het transcenderen van het dualiteitsbewustzijn – de intentie van een idee – de waarheid kan niet in woorden worden uitgedrukt – de vibratie onderscheiden – geen enkele spirituele lering is geheel zuiver – alle uitspraken kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd – lering moet in hun context bekeken worden – verkeerde lering met zuivere ideeën – geen enkele leraar is perfect – de rol van een spirituele leraar is om de illusies van de mensen aan te vechten – gebruik je intuïtie om de vibratie van de leraar te voelen – logische stap dat je anderen onderwijst voor jij de allerhoogste status hebt verworven – accepteer dat jij niet perfect bent in plaats van je achter een gezaghebbende te verschuilen – leraren die willens en wetens anderen om de tuin leiden – verkeerde leraren herkennen – jouw ego vervormt je onderscheidingsvermogen – innerlijke en uiterlijke pad – verkeerde leraren zeggen dat je gered kunt worden zonder het ego onder ogen te zien – onopgeloste psychische problemen maken je gevoelig voor verkeerde leraren – weinig gevoel van eigenwaarde – de hoogmoed van een duistere lering te begrijpen – de enig verkeerde leraar is je ego – hoe je groeit door naar een verkeerde leraar te luisteren – een verkeerde leraar kan je geest niet overnemen – draag de verantwoordelijkheid voor jouw pad – was een verkeerde leraar onderdeel van jouw goddelijke plan? – aan welke leraar ben jij toe? – een verkeerde leraar kan de snelste manier zijn om jouw lessen te leren – niet nodig om spijt te hebben – vergeven is jezelf bevrijden – je intuïtie zat niet fout – astrale haken – het pad is een innerlijk pad tussen jou en God

Vraag van Kim: Jezus, regelmatig praat ik met mensen of ontvang ik e-mails van mensen die zich gerealiseerd hebben dat ze een spirituele of religieuze leraar gevolgd hebben die ze nu als een verkeerde leraar beschouwen. Sommigen zijn zelf tot deze conclusie gekomen, sommigen hebben ergens anders iets gelezen en sommigen hebben gelezen wat jij op deze website zegt.

Een aantal van deze mensen is behoorlijk bezorgd over hoe dit van invloed kan zijn op hun spirituele pad, zelfs in de toekomst. Ik zie deze bezorgdheid geconcentreerd op het volgende:

* Sommige mensen zijn bang dat als ze een keer door een verkeerde leraar voor de gek gehouden konden worden, wat er dan voor moet zorgen dat dit hen niet nog een keer overkomt. Sommigen gaan zelfs zover dat ze nooit meer een leraar willen vertrouwen.
* Sommige mensen hebben een groot gevoel van spijt en hebben het gevoel dat ze het beter hadden moeten weten. Enkelen hebben zelfs het gevoel dat hun Christuszelf of de meesters hen hadden moeten waarschuwen.
* Sommige mensen zijn bezorgd dat ze op de een of andere manier blijvend zijn beïnvloed op een manier waardoor ze er niet aan kunnen ontsnappen.

Ik vraag me af of jij wat over dit onderwerp wilt zeggen, aangezien het een struikelblok voor veel mensen schijnt te zijn die oprecht spirituele groei nastreven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (20 juli 2006):

Het onderwerp verkeerde leraren is voor alle spirituele zoekers een uitermate belangrijk onderwerp. De reden dat ik er niet eerder uitvoerig op ben ingegaan, is dat ik wilde dat er eerst een bepaald aantal leringen over het menselijke ego zou worden uitgebracht. Zo kan ik de discussie over verkeerde leraren bekorten door naar de serie ‘Het minste wat je over het menselijke ego zou moeten weten’ te verwijzen.

Laat ik eerst zeggen dat er geen enkele reden voor oprechte spirituele zoekers is om zich rot te voelen over het feit dat ze een verkeerde leraar of lering gevolgd hebben. Zoals ik uitleg in de verhandelingen over het ego, is elk aspect van het leven op deze planeet door het dualiteitsbewustzijn beïnvloed. Er is daardoor vrijwel niemand op deze planeet die niet met verkeerde ideeën in aanraking is gekomen. Het is praktisch onmogelijk ergens op te groeien, zonder ‘gehersenspoeld’ te worden door ideeën die uit de geest van de antichrist voortkomen. De meeste mensen zijn in een meer georganiseerde vorm met zulke ideeën in aanraking gekomen, hetzij een orthodoxe religie, hetzij het wetenschappelijk materialisme of eenvoudig het algemene wereldbeeld dat mensen in hun familie of de maatschappij hebben.

Mijn punt is dat het praktisch onmogelijk is om op aarde te incarneren zonder met verkeerde leringen in aanraking te komen. Als spirituele zoeker moet je eenvoudig het feit accepteren dat je sinds je jeugd aan verkeerde ideeën bent blootgesteld en dat een belangrijk deel van het spirituele pad is jouw geest van de verkeerde overtuigingen die erin geprogrammeerd zijn te zuiveren.

Ik begrijp dat veel zoekers zich rot voelen, omdat ze nu een bepaalde lering of goeroe als foutief herkennen en ze beseffen dat ze voor de gek zijn gehouden. Maar laat ik jou deze vraag stellen: “Wat is het beste? Beseffen dat je voor de gek gehouden bent of dat je nog steeds voor de gek gehouden wordt?” Uiteraard word je, op het moment dat jij beseft dat je voor de gek gehouden bent, niet meer voor de gek gehouden. Je hebt laten zien dat je een bepaalde mate van Christusonderscheid hebt, dus waarom zou je spijt voelen? Wat je moet doen, is voorkomen dat je ego jouw zoektocht naar waarheid stillegt of van je zoektocht naar waarheid laat afdwalen. In plaats daarvan moet je voortborduren op wat je bereikt hebt en je Christusonderscheid blijven aanscherpen – wat de enige en allerbeste bescherming tegen verkeerde leraren is.

Je moet de typische reactie van je ego vermijden die uit het zwart-wit denken ontstaat. Namelijk dat je beslist dat je nooit weer een spirituele leraar volgt. De volwassen reactie is dat je nooit weer naar een spirituele leraar luistert zoals de laatste keer. Maar de reden is dat je iets hebt geleerd van de laatste keer. Als je dat niet had gedaan, hoe had je dan iets kunnen leren?

Zie je mijn onderliggende punt? Het leven is het proces van jouw persoonlijke Christusschap opbouwen. Dit brengt met zich mee dat jij je vermogen vergroot om onderscheid te maken tussen wat van de Ene Waarheid van de Christusgeest komt en wat van de ontelbare dualistische ‘waarheden’ van de geest van de antichrist komt. Momenteel wordt het leven op deze planeet sterk beïnvloed door de geest van de antichrist. Het is dus onvermijdelijk dat je opgroeit met verkeerde leraren en leringen en daardoor wordt beïnvloed. Dit is momenteel een onderdeel van het leven op deze planeet, dus er bestaat geen reden om hierover te klagen, hoewel het belangrijk is het niet als een permanente of onvermijdelijke situatie te beschouwen. In plaats daarvan zou een spirituele zoeker moeten accepteren dat het een onderdeel van het het spirituele pad is om te leren hoe jij verkeerde leraren herkent en jezelf van verkeerde leraren bevrijdt.

Dit is niet alleen in het belang van jouw eigen groei, maar ook om anderen te kunnen laten zien hoe jij een verkeerde lering overwint en gewoon doorgaat op jouw weg naar persoonlijk Christusschap. De meeste spirituele zoekers van tegenwoordig hebben zich vrijwillig als voorloper aangemeld om te laten zien hoe je het bewustzijn van de Gouden Eeuw ingaat. Dus houd ermee op je rot te voelen over het feit dat jij aan verkeerde leraren hebt blootgestaan. Het maakt deel uit van wat je vrijwillig wilde doen, dus ga door en maak het beste van elke situatie die je tegenkomt. Je bent hier om te laten zien hoe je zoiets te boven komt, dus ga zo door! Geneesheer, genees jezelf – en ga dan verder met anderen genezen!

Bepalen wat onjuiste ideeën zijn
Wanneer er over een onderwerp wordt gepraat, is het vaak verstandig het eerst te definiëren, dus laten we proberen te definiëren wat we bedoelen wanneer we praten over verkeerde leringen en laten we op het niveau van een enkel idee beginnen. Zoals ik uitleg in de verhandelingen over het ego zitten veel religieuze mensen vast in het zwart-witdenken en zij zouden een verkeerd idee op deze manier definiëren: Onze religie is de enige ware, dus is elk idee dat ervan afwijkt, die tegenspreekt of verder dan de officiële doctrines van onze kerk gaat, een vals idee en het werk van de duivel.

Ik hoop dat degenen die voor deze website openstaan, kunnen begrijpen dat dit niet een heel bruikbare definitie is. Net zo denken degenen die de grijs-benadering hebben dat er misschien geen onjuiste ideeën zijn en dat elk idee even juist als elk ander idee is. Of ze definiëren een verkeerd idee misschien als volgt: De ware universele leringen benadrukken alle de noodzaak om liefdevol en vriendelijk te zijn, dus elk idee dat niet bevestigt dat dit alles is wat we hoeven te doen, is een fout idee. Dit is opnieuw geen bruikbare definitie, dus we moeten een andere aanpak hebben.

Er zijn veel mensen die heel graag zouden willen dat deze planeet een heel nette en goedverzorgde plaats was, waar het gemakkelijk is om de dingen in goed en slecht onder te verdelen. Maar zoals ik in de verhandelingen over het ego uitleg, is de waarheid dat alles nogal duister is vanwege de invloed van het dualiteitsbewustzijn. Het gevaarlijkste effect van het dualiteitsbewustzijn is dat het voor een sluier zorgt – die de Boeddha Maya noemde – en het gevolg is dat de mensen het moeilijk vinden om te onderscheid te maken tussen iets wat in absolute zin waar en onwaar is. Dit maakt het ook moeilijk om onderscheid te maken tussen juiste en onjuiste ideeën.

Veel mensen willen bijvoorbeeld graag geloven dat als een uitspraak door een ware spirituele leraar wordt gedaan, het dan absoluut, universeel waar en tot in eeuwigheid waar is. Veel christenen willen graag geloven dat iedere uitspraak die ik 2000 jaar geleden deed aan deze eisen voldeed. Deze wens wordt, natuurlijk, door jouw ego in het leven geroepen in zijn poging een automatisch pad naar verlossing te definiëren. Jouw ego probeert jou te laten geloven dat jij, omdat je tot een bepaalde religie behoort, geen Christusonderscheid meer hoeft te gebruiken, maar zonder meer de uiterlijke doctrines van jouw kerk moet accepteren. Mijn punt is dat je ALTIJD op je hoede moet blijven en je de verantwoordelijkheid om van binnenuit onderscheid te maken, moet blijven dragen.

Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb eens de volgende opmerking gemaakt:

3 Toen kwamen er Farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?

6. Zij zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God zo heeft samengevoegd, mag een mens dus niet scheiden. (Matteüs 19)

Veel christenen, waaronder de katholieke kerk, interpreteren dit als dat ik zei dat echtscheiding in alle gevallen verkeerd is. In werkelijkheid werd deze lering gegeven om een bijzondere situatie aan te pakken, namelijk dat veel mannen in die tijd vrouwen als een stuk bezit beschouwden, bedoeld om kinderen te baren, het huishouden te doen en beschikbaar te zijn voor seksueel plezier. Dus wanneer hun vrouwen oud werden en niet aantrekkelijk meer waren, lieten veel mannen hen gewoon in de steek en namen een jongere vrouw. Tegelijkertijd hadden vrouwen niet de mogelijkheid om zelf de kost te verdienen, dus was dit zeer onmenselijk en dit bracht ook een groot sociaal probleem teweeg. Maar tegenwoordig kan men deze opmerking niet uitleggen als dat het zou betekenen dat echtscheiding in alle gevallen verkeerd is, omdat er nu andere overwegingen een rol zijn gaan spelen.

Nog een voorbeeld:

Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:16)

Deze opmerking is waar, maar alleen wanneer je begrijpt dat ik sprak als vertegenwoordiger van het universele Christusbewustzijn. Deze universele bewustzijnsstaat is de open deur naar het koninkrijk van God en niet een historische persoon. Mensen kunnen deze universele geest rechtsreeks benaderen op een manier die niet afhankelijk is van een verlosser of kerk in de buitenwereld. Dus hoewel de opmerking waar is, is die door talloze christenen verkeerd gebruikt om allerlei wantoestanden te rechtvaardigen, van de kruistochten tot het discrimineren van niet-christelijke buren.

Mijn punt hier is aan te tonen dat het niet zo heel eenvoudig is om een idee als onjuist te bestempelen. Wat in één context en tijdsperiode waar is, kan in een andere onjuist zijn. Wat een ware opmerking is, kan altijd verkeerd worden uitgelegd en door het dualiteitsbewustzijn verkeerd gebruikt worden. Mijn punt is te laten zien dat de oude zwart-witovertuiging dat een idee, óf goed, óf fout is, niet bruikbaar is voor een spirituele zoeker. Je moet je onderscheidingsvermogen vergroten.

Zoals ik in de verhandelingen over het ego uitleg, is het ware doel van spirituele groei het dualiteitsbewustzijn ontstijgen en in het Christusbewustzijn herboren worden. Dus is het doel van een ware spirituele leraar NIET een of andere absolute waarheid naar voren brengen – want elk idee dat in woorden is uitgedrukt, is het rijk der dualiteit ingegaan – maar om een specifieke groep mensen te helpen hun dualistische illusies te ontstijgen. Met andere woorden, de leringen van de Boeddha zijn even waar als mijn leringen, maar ze werden aan andere mensen in een andere cultuur gegeven en ze pakken enigszins andere aspecten van het dualiteitsbewustzijn aan. Mijn punt is dat je een idee beter kunt beoordelen als naar de intentie ervan kijkt. Wordt het idee gegeven met de bedoeling om jou van een aspect van het dualiteitsbewustzijn te bevrijden?

Een waar idee wordt gegeven om jou te bevrijden, terwijl een verkeerd idee wordt bedacht om jou in het dualiteitsbewustzijn gevangen te houden. Ik besef dat dit voor sommige mensen teleurstellend is, want ze zoeken nog steeds naar de zwart-witmanier om iets als een fout idee te bestempelen. Toch is er slechts één manier om aan de verkeerde leraren te ontsnappen en dat is je onderscheidingsvermogen aan te scherpen, wat een creatief, niet een mechanisch, proces is.

Zoals uitgelegd in de verhandelingen over het ego, kan jouw ego de Geest van Waarheid niet begrijpen, maar probeert altijd een uitspraak uit deze wereld tot de status van onfeilbaarheid te verheffen. De enig echte manier om onderscheid te maken tussen ware en onjuiste leringen is echter je onderscheid op een directe, innerlijke ervaring van de Geest van Waarheid te baseren. De Geest van Waarheid is meer dan bepaalde woorden, omdat woorden op verschillende manieren door het dualiteitsbewustzijn kunnen worden uitgelegd.

Toch is er maar één Geest van Waarheid en als je die eenmaal ervaart, weet je dat die boven een bepaald frequentieniveau vibreert. Zo kun je – met je hart, niet met je hoofd – de vibratie van elk idee met de vibratie van de Geest van Waarheid vergelijken. Als je geest zuiver is en je bedoelingen liefdevol zijn, weet je of een idee uit de Christusgeest of uit de geest van de antichrist voortkomt.

Naarmate je dit vermogen verscherpt om de vibratie van een idee – inclusief de bedoeling die eraan ten grondslag ligt – te lezen, zul je de allerbeste maatstaf hebben om een fout idee bloot te leggen. Eigenlijk zijn de meeste spirituele zoekers – in het bijzonder degenen die al eerder een verkeerde lering hebben doorzien – al begonnen deze vaardigheid te ontwikkelen. Ze moeten er gewoon mee doorgaan zonder hun ego, hun emoties of hun intellectuele verstand dit proces te laten verstoren. Oefening baart inderdaad kunst, maar als je niet blijft oefenen, stagneer je.

Kortom, een fout idee is een idee dat wordt bedacht om jou in het dualiteitsbewustzijn gevangen te houden en te voorkomen dat jij het ego transcendeert.

Bepalen wat een verkeerde lering is
Laten we nu eens verder gaan dan één enkel idee en kijken hoe je een spirituele lering, wat inhoudt een groep ideeën die tot één geheel zijn samengebracht, beoordeelt. De zwart-witbenadering zou zeggen dat er in een ware lering geen onjuiste ideeën voorkomen, terwijl een lering die één fout idee bevat, een verkeerde lering is. Als je dit criterium toepast, zul je geen enkele ware lering op deze planeet vinden. Veel christenen geloven bijvoorbeeld dat de Bijbel een ware lering is, maar dat komt omdat ze de vergissingen en tegenstrijdigheden in de Bijbel met opzet niet willen zien.

Het op aarde brengen van spirituele leringen en die in de menselijke taal vertalen, is een moeilijk proces. Woorden zijn op zich voor meer dan één uitleg vatbaar, dus zelfs als je een uitspraak zo precies mogelijk verwoordt, kunnen mensen nog steeds met verschillende interpretaties aankomen. Dus wat voor de één juist lijkt, kan voor een ander onjuist lijken. Eigenlijk is wat waar of onwaar lijkt, en niet de feitelijke uitspraak, maar de persoonlijke interpretatie daarvan. Hiertegen kan geen enkele spirituele leraar zijn uitspraken beschermen.

Je moet je ook realiseren dat er zelfs in de beste leringen een paar fouten staan, omdat er iets ‘door het vertalen verloren gaat’. Verder moet je de context waarin de lering gegeven werd, in aanmerking nemen. Zoals ik in de lezingen over het ego uitleg, wil het ego een lering tot de status van onfeilbaarheid, namelijk dat die onder alle omstandigheden en tot in eeuwigheid absoluut waar is, verheffen. Dit is een onmogelijke droom, want je kunt geen enkele lering begrijpen zonder het in een context te plaatsen. Een lering die bijvoorbeeld in het oosten wordt uitgebracht, wordt aangepast aan de manier van denken, de cultuur en zelfs het woordgebruik in dat gebied. Als je de lering vanuit de westerse denkwijze beoordeelt, zou je misschien fouten in die lering zien die niet in de oorspronkelijke vorm zaten.

Aan de andere kant moet het duidelijk worden gemaakt dat er zelfs in een verkeerde lering veel ware ideeën staan. Als er niets waars in stond, zou die maar weinig mensen aantrekken. In feite bevatten de meer geraffineerde verkeerde leringen meestal ideeën die – op zichzelf staand – waar zijn. Maar wanneer ze in hun context worden gezien, wordt er een lichte draai aan gegeven die de zich er niet van bewuste zoeker op een dood spoor kan zetten. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel oprechte spirituele zoekers verkeerde leraren gingen volgen, omdat ze hun aandacht richtten op de vele juiste uitspraken die door zo’n leraar werd gedaan. De leraar zegt zo veel dingen die zij willen horen dat ze onbewust – of soms zelfs willens en wetens – de weinige waarschuwingstekens die de verkeerde intentie van de lering blootleggen, over het hoofd zien.

Nogmaals, een betere maatstaf voor de waarde van een lering is de intentie die erachter zit. Een waarachtige lering wordt gemaakt om jou te helpen het dualiteitsbewustzijn te ontstijgen, terwijl een verkeerde lering wordt bedacht om jou gevangen te houden, terwijl je denkt heel spiritueel te zijn en alles goed doet. Dit kan worden ontdekt wanneer jij je intuïtieve vermogens gebruikt om de vibratie van een lering te lezen.

Bepalen wat een verkeerde leraar is
Een van de meest gebruikelijke fouten die religieuze en spirituele mensen maken, is dat zij verwachten dat een spirituele leraar een volmaakt menselijk wezen is. Ze beoordelen dit op grond van de normen in hun religie, samenleving of zelfs persoonlijke maatstaf. Het probleem is dat die normen vaak sterk door hun ego beïnvloed worden en het gevolg is dat niemand er ooit aan kan voldoen.

Een ander belangrijk punt is dat het niet de bedoeling is dat een spirituele leraar aan een menselijke maatstaf van volmaaktheid voldoet. Integendeel, de rol van een echte spirituele leraar is de mensen uit hun starre manier van denken te halen. Dus verschijnt een ware leraar vaak onherkenbaar of speelt een rol die de vooropgezette meningen van mensen aanvecht. Veel mensen wezen mij bijvoorbeeld 2000 jaar geleden af, omdat ik niet aan hun verwachtingen voldeed over hoe de Messias – een volmaakt menselijk wezen volgens hen – moest verschijnen en zich gedragen.

Mijn punt is dat je, als jij naar het uiterlijk en het gedrag kijkt, geen juist onderscheid kunt maken tussen ware en verkeerde leraren. In werkelijkheid nemen veel ware leraren met opzet een bepaalde verschijning aan die bedoeld is om diegenen eruit te filteren die geen serieuze studenten zijn, diegenen die niet bereid zijn verder dan het uiterlijk te kijken. En veel verkeerde leraren proberen de schijn te wekken dat zij volmaakt in overeenstemming zijn met de verwachtingen van het publiek waarop zij zich richten. Een echte leraar zal je vertellen wat jij moet horen, terwijl een verkeerde leraar jou zal vertellen wat jij wilt horen.

Opnieuw, je moet je dagelijkse denkgeest uitschakelen en je intuïtie gebruiken om de bedoelingen en de vibratie van een leraar te lezen. Gelukkig is dit veel gemakkelijker bij een bestaand persoon dan een lering die in woorden wordt uitgedrukt. Wanneer je iemand ziet, zelfs een foto, kun je het hele energieveld van iemand lezen – zelfs al zie je dat niet. In een lering die in woorden is uitgedrukt, is het gemakkelijk om vergissingen te camoufleren of te verbergen. Toch kan niemand volledig zijn of haar energieveld onder controle houden en een opmerkzame student kan het energieveld van een toekomstige leraar lezen. Veel studenten hebben een leraar onmiddellijk herkend, terwijl bij anderen ogenblikkelijk afkeer werd opgewekt. Dit proces is echter niet altijd onfeilbaar, zoals we later zullen bespreken.

Het onderscheid tussen groeiende leraren en verkeerde leraren
Laten we hier wat meer in detail op ingaan. Zoals ik op deze website probeer uit te leggen, is het Christusschap dat niet tot uitdrukking wordt gebracht, geen Christusschap. Het Alpha-aspect van Christusschap is dat je een innerlijke band met je hogere wezen tot stand brengt, een band die niet afhankelijk is van, en niet verstoord kan worden door, wat ook maar op aarde. Het Omega-aspect is dat je die verbinding gebruikt om onbaatzuchtig andere delen van het leven te verheffen. Alleen wanneer deze complete cirkel, deze stroom in de vorm van een 8, bestaat, heb je een zekere mate van Christusschap bereikt. Mijn punt is dat voor de meest volwassen zoekers op deze planeet, het onderwijzen van anderen (of hen op andere manieren helpen) een natuurlijk en onvermijdelijk onderdeel van het spirituele pad is.

Een korte blik op het internet laat zien dat er vele, vele mensen zijn die beweren dat zij in een bepaald opzicht spirituele leraren, channelers of boodschappers zijn. Kunnen we redelijkerwijze zeggen dat de meeste hiervan verkeerde leraren zijn? Dat hangt af van de criteria die je hiervoor gebruikt. Mijn punt is dat onderwijzen een natuurlijk onderdeel van het Christusschap is, toch hoef je niet volmaakt te zijn voor jij aan deze onderwijsmissie begint. Mensen die in het zwart-witdenken vastzitten, zeggen dat alleen een volmaakt iemand een ware leraar kan zijn. Mensen die gevangen zitten in de grijs-benadering, zullen zeggen dat iedereen een ware leraar kan zijn. De waarheid staat natuurlijk boven die twee uitersten.

Het is een feit dat er tegenwoordig veel mensen zijn die proberen anderen te onderwijzen, maar zelf zijn ze niet volmaakt en hebben niet het volledige Christusschap bereikt. Laat ik duidelijk maken dat hier per definitie niets verkeerds aan is. Juist door het onderwijzen leer je echt, dus als je niet met onderwijzen begint, kan jouw leren zich maar tot een bepaald niveau ontwikkelen. Met andere woorden, je moet beginnen met onderwijzen voor je volmaakt bent. De grote vraag wordt of jij wilt erkennen en toegeven dat je niet volmaakt bent of dat je probeert je onervarenheid achter een sluier van onfeilbaarheid te verbergen.

Er is niets verkeerds aan dat een volwassen spirituele zoeker probeert anderen te onderwijzen. Het is echter heel erg belangrijk om nederig te blijven en je NIET door je ego laten aanpraten dat je het spel van superioriteit of onfeilbaarheid moet spelen. Zolang je duidelijk onthoudt dat je niet alles weet en voortdurend leert en groeit, kun je altijd anderen helpen en persoonlijke groei voelen.

Begrijp je het verschil? Veel van de mensen die onderwijzen, hebben niet het hoogst mogelijke inzicht in de waarheid of de leringen van de geascendeerde meesters. Ze kunnen misschien zelfs nog een aantal persoonlijke gebreken of onopgeloste psychische problemen hebben. Met andere woorden, ze hebben nog steeds bepaalde foutieve of onvolledige overtuigingen, wat inhoudt dat zij een paar ideeën zouden kunnen onderwijzen die fout zijn. Maar als hun bedoeling zuiver is, als ze niet beweren dat ze onfeilbaar zijn en als ze voortdurend proberen te groeien, dan zijn het GEEN verkeerde leraren. Het kunnen misschien onvolwassen, onervaren of gebrekkige leraren zijn, maar het zijn geen verkeerde leraren, omdat ze niet opzettelijk en kwaadwillig anderen proberen te misleiden en te manipuleren. Als zo iemand eerlijk en oprecht met zijn of haar volgelingen is, is het mogelijk dat een groep mensen enorm veel vooruitgang kan boeken door samen te groeien.

Dit brengt ons vervolgens bij het herkennen van een groep leraren die we veilig het stempel van verkeerd kunnen geven. Dit zijn degenen die proberen opzettelijk – en in veel gevallen weten ze dit bewust – anderen om de tuin te leiden. Zij doen dit om diverse redenen, variërend van geld tot de behoefte om zich superieur te voelen, tot de behoefte spirituele energie uit anderen te zuigen die het nog wel hebben. Deze leraren kunnen vaak moeilijk door onervaren zoekers ontmaskerd worden, omdat die heel goed hun ware bedoelingen kunnen verbergen achter een façade van oprechtheid, geloofwaardigheid, onbaatzuchtigheid en nederigheid. Ze zijn goed in het spelen van het spel om mensen dat te geven waar zij bij een spirituele leraar naar zoeken.

Hoe herken je zulke verkeerde leraren? Hier zijn een paar uiterlijke aanwijzingen die je een basis kunnen geven, maar vergeet niet dat de belangrijkste punten intentie en vibratie zijn:

* Verkeerde leraren zijn vaak erg bezig met zichzelf als gezaghebbend op te stellen. De bedoeling is dat ze zich zo opstellen dat er niet aan hen kan worden getwijfeld of worden tegengesproken. Een aantal christelijke kerken en zelfs new age-organisaties beweren bijvoorbeeld dat zij de enige ware vertegenwoordiger van Christus zijn, gebaseerd op een erfelijke lijn van mensen die helemaal tot mij, 2000 jaar geleden, teruggaat. In werkelijkheid heeft zo’n aardse erfelijke lijn geen enkele waarde, omdat die heel gemakkelijk kan worden verontreinigd. Het enige wat werkelijk van belang is, is dat je de spirituele zalving van de opgevaren Jezus Christus hebt gekregen.
* Een verkeerde leraar probeert vaak zichzelf boven zijn volgelingen te stellen, vaak zeggen dat zij in een heel aparte categorie vallen. De reden zou misschien kunnen zijn dat de leraar beweert dat hij God of een geïncarneerd spiritueel wezen is die enigszins door boven gezalfd is, in vorige levens iemand is geweest of iets heeft gedaan of iets in dit leven heeft gedaan. Een ware leraar zegt: “De werken die ik doe, zullen jullie ook doen en nog grotere werken zullen jullie doen.” Hij vestigt de aandacht op zijn leerlingen, niet op hem.
* Een verkeerde leraar geeft zichzelf vaak een vipbehandeling, met betrekking tot luxe accommodaties en om als een superieur wezen behandeld te worden, terwijl de volgelingen en het personeel in slechte omstandigheden leven.
* Een verkeerde leraar schept vaak een cultuur van angst in zijn organisatie, zodat mensen bang zijn om vragen over de leider of de lering te stellen of bang zijn om te vertrekken.
* Een verkeerde leraar vormt vaak een organisatie met een dubbele maatstaf die tot oneerlijkheid leidt. De leider en zijn naaste medewerkers kunnen zich achter een rookgordijn verstoppen en kunnen onder dingen uitkomen die niet ethisch of legaal zijn.
* Een verkeerde leraar heeft vaak een uitgesproken vibratie van hoogmoed en superioriteit die niet moeilijk te ontdekken is – als je maar bereid bent zelf in de spiegel te kijken om je eigen hoogmoed te ontdekken.
* Een verkeerde leraar heeft vaak een bepaalde zwakke plek in het karakter of een bepaald wangedrag dat, ofwel verborgen is, of door slim redeneren wordt vrijgepleit. Niets kan echter het seksueel, fysiek of emotioneel misbruiken van andere mensen, of hun geld afnemen, rechtvaardigen.
* Een verkeerde leraar probeert vaak zijn volgelingen afhankelijk van hem te maken, zodat ze niet hun eigen beslissingen durven te nemen. Ze denken niet zelf na, maar vragen het advies van de goeroe of baseren hun beslissingen op de lering in de buitenwereld in plaats van hun innerlijke Christusonderscheid.
* Een verkeerde leraar steelt in feite de spirituele energie van zijn volgelingen. Hij kan dit doen door de mensen hun aandacht op hem te laten richten, maar voor veel verkeerde leraren is dit niet voldoende om hen de energie te geven die ze nodig hebben om te overleven of waar ze naar hunkeren om hun ego te vergroten. Dus gebruiken ze diverse vormen van spirituele en emotionele manipulatie om de mensen te dwingen hun energie los te laten. Wanneer jij je leeg of uitgeput voelt, nadat je bij een leraar in de buurt bent geweest, is dat een teken van gevaar.
* Kortom we zouden kunnen zeggen dat een ware leraar iets aan de volgelingen probeert te geven wat hen hogerop brengt. Een verkeerde leraar probeert iets van zijn volgelingen af te nemen en dat te gebruiken om zichzelf boven alle andere mensen te verheffen.

Ik wil duidelijk maken dat er gevaar schuilt in een soort lijst te maken om verkeerde leraren te ontmaskeren. Het gevaar is dat de verkeerde leraren dan weten welke criteria ik op mijn lijstje heb staan en dan kunnen zij daarnaar gaan handelen. Dit is al duizenden jaren lang gaande op deze planeet en daarom zijn er een aantal verkeerde leraren die er uitzonderlijk goed in zijn om zichzelf een dekmantel te geven. Er zijn ook een aantal ware leraren die misschien een of meer van deze eigenschappen laten zien. Dus, opnieuw, alleen het gebruik van je intuïtie kan je waar onderscheidingsvermogen opleveren. Wat het voor ons essentieel maakt om te bespreken, is hoe bepaalde krachten zich kunnen bemoeien met onderscheidingsvermogen bij jouw eigen psychologische problemen.

Hoe jouw ego zich met jouw onderscheidingsvermogen bemoeit
Wat ik in de bovenstaande secties gedaan heb, is de manier onderzoeken waarop veel mensen onderscheid tussen ware en verkeerde leringen proberen te maken. Iemand die niet volwassen is, zal een zeer duidelijke vorm van zwart-witbeoordeling gebruiken, gebaseerd op criteria in de buitenwereld die door het dualiteitsbewustzijn zijn gedefinieerd. Het is mijn hoop dat de volwassener zoekers beseffen dat jij om echt onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, je bewust moet worden van hoe jouw ego het proces zal proberen te beïnvloeden. De bedoeling van spirituele groei is jouw ego te transcenderen en je kunt dit niet doen zolang jij je ego jouw pad laat beïnvloeden. Jouw ego zal je nooit naar het beloofde land brengen, maar op een dood spoor zetten om zijn eigen overleving veilig te stellen.

Zoals ik in de verhandelingen over het ego heb uitgelegd, wil je ego jou een verkeerd pad laten volgen, een pad dat je belooft dat je gered kunt worden zonder jouw ego los te laten. In principe beloven alle verkeerde leraren jou dat ze jou op dit verkeerde pad kunnen brengen, het pad dat ik het uiterlijke of het mechanische pad naar verlossing noem. Het gevolg is dat je ego onophoudelijk probeert jou naar een verkeerde leraar te laten luisteren en elke ware leraar die jij tegenkomt af te wijzen.

Jouw ego probeert jou te laten geloven dat elk idee dat hem, of zijn manipulatie van jou, dreigt te ontmaskeren, een verkeerd idee is. Je ego zal dat in de allereerste plaats doen door een bepaald fout idee te nemen dat boven twijfel verheven is en dan te zeggen dat alles wat dit tegenspreekt of verder gaat, een fout idee is.

Om te begrijpen hoe jouw ego jou manipuleert, moet je al mijn leringen over het ego bestuderen. Laat mij je echter de belangrijkste zet geven die jouw ego gebruikt. De meeste verkeerde leraren beloven jou dat ze jou kunnen redden, wat betekent dat zij het werk voor jou kunnen doen dat jou kwalificeert voor verlossing. Slechts door hen te volgen – in overeenstemming met de regels die zij bepalen – zul je gered worden, een hogere staat van bewustzijn bereiken, door een UFO meegenomen worden of welke belofte zij jou ook maar geven. Wat zij eigenlijk zeggen, is dat je gered kunt worden zonder het zware werk te doen van naar de balk in je eigen oog – jouw ego – te kijken en die te overwinnen. Je kunt gered worden zonder het dualiteitsbewustzijn te transcenderen en je persoonlijke Christusschap aan te nemen.

Daarom doet je ego er alles aan om jou deze bewering te laten accepteren en de waarheid af te wijzen dat er geen vervangingsmiddel voor zelftranscendentie is. Een voorbeeld is de bewering van het christendom dat ik alle zonden van de wereld op mij heb genomen. Een andere is de bewering van de new age-beweging dat vriendelijk en liefdevol zijn alles is wat je nodig hebt.

Om te proberen je onderscheidingsvermogen te vertroebelen, zal je ego vakkundig alle onopgeloste kwesties gebruiken die jij nog in je eigen psyche moet oplossen. Dit zijn de dingen die jou in de eerste plaats gevoelig voor een verkeerde leraar maken. Hier zijn veel van, maar laat mij een van de meest gangbare noemen. Veel oprechte spirituele zoekers zijn geen krachtige, maar zeer liefdevolle mensen. Het gevolg is dat hun ego er vaak in geslaagd is hun gevoel van eigenwaarde te verminderen. Dit maakt hen gevoelig voor een verkeerde leraar die beweert dat hij heel bijzonder is en al het werk voor hen kan doen.

Deze mensen hebben vaak het gevoel dat zij zichzelf niet kunnen redden, dus hebben zij een sterke leider nodig. Als ze die leider eenmaal hebben geaccepteerd, krijgt hun eigenwaarde een oppepper omdat zij een volgeling van deze ‘volmaakte’ leider zijn. Dit gevoel van eigenwaarde is echter ook afhankelijk van het feit dat ze de leider volgen in plaats van zelf na te denken. Zolang als de leider zijn aura van onfeilbaarheid in stand kan houden, kan hij zulke mensen bijna alles laten doen. Omdat zij proberen persoonlijke verantwoordelijkheid te vermijden – omdat zij het gevoel hebben dat ze niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te dragen – zullen zij zelfs de meest buitensporige aanwijzingen van de leider opvolgen.

Andere mensen zijn intellectueel heel sterk en hun ego zal proberen hen trots te laten voelen, omdat zij in staat zijn een heel complexe lering te begrijpen. In werkelijkheid is de uitleg van de basiskennis voor spirituele groei niet zo gecompliceerd dat hier een fijnzinnige intellectuele verklaring voor nodig is. Toch zijn sommige mensen in de val gelopen dat als een lering moeilijk te begrijpen is, die wel heel geleerd moet zijn.

Nog weer andere mensen zijn erg emotioneel en hun ego zal hun emoties gebruiken om hen te manipuleren. Dit kan door angst gebeuren of door in te spelen op de boosheid van mensen. Sommige mensen leven bijvoorbeeld voortdurend in angst voor het einde van de wereld of een grote natuurramp en als gevolg daarvan durven zij hun Christusschap niet tot uitdrukking te brengen. Ze redeneren dat zij alleen aan hun Christusschap kunnen gaan werken, wanneer het gevaar voor de wereld voorbij is. Anderen voelen woede ten opzichte van een andere groep mensen of zelfs duistere krachten. Hun doel is de tegenstander verslaan in plaats van het Christusschap verwerven dat hen in staat stelt de tegenstander te transcenderen.

De reden om je deze voorbeelden te geven, is je te laten zien dat zowel jouw ego als een verkeerde leraar alle onopgeloste dingen in je eigen psychologie zullen uitbuiten. Ze zullen proberen die dingen – zoals angst – op te blazen en dat vervolgens gebruiken om je in een bepaalde richting te manipuleren. In veel gevallen weet een verkeerde leraar niet wanneer hij ermee op moet houden, wat betekent dat hij het manipuleren te ver doorvoert en zichzelf ontmaskert. Dat is de reden dat veel mensen uiteindelijk een verkeerde leraar doorhebben.

Maar het is heel belangrijk dat jij begrijpt dat jouw ego in beide gevallen aan het langste eind trekt. Zolang je naar een verkeerde leraar luistert, laat het ego jou de verkeerde kant opgaan. Mocht je echter de verkeerde leraar gaan doorzien, dan kan het ego mensen vaak naar het andere uiterste laten doorslaan, door alle leraren of het spirituele pad in zijn geheel af te wijzen. In beide gevallen heeft jouw ego het gewonnen en is hij erin geslaagd uit het zicht te blijven en de leraar in de buitenwereld van alles de schuld te geven.

Mijn grootste punt is dat er voor jou persoonlijk eigenlijk slechts één verkeerde leraar is, namelijk jouw ego. Elke leraar in de buitenwereld is alleen maar een instrument dat je ego gebruikt om jou te manipuleren en tegelijk voor een zondebok te zorgen die de aandacht van het werkelijke probleem – het ego zelf – afleidt. Het voornaamste doel voor je ego is jou onopgemerkt te beïnvloeden en hij zal onverbiddelijk gebruik maken van een leraar in de buitenwereld om dit doel te bereiken. Hij kan zelfs een waarachtige leraar gebruiken om dit te doen door jou te laten geloven dat jij niet zelf hoeft na te denken nu jij die volmaakte leraar hebt.

Hoe je een verkeerde leraar als springplank voor groei kunt gebruiken
Wanneer spirituele zoekers tot de conclusie komen dat zij een verkeerde leraar hebben gevolgd, is een van de gebruikelijkste reacties dat zij boos op de leraar worden en zij hebben het gevoel dat ze misleid en gemanipuleerd zijn. Zulke gevoelens zijn heel begrijpelijk, maar er komt een punt waarop het noodzakelijk is verder dan die gevoelens te kijken en een heel belangrijke vraag te stellen: “Wil je van die ervaring leren en groeien of wil jij jouw ego de kans geven om dit in een smoes te veranderen om niet de volgende stap op het pad te zetten?”

God heeft de wet van karma geschapen, dus elke verkeerde leraar zal vanzelfsprekend zijn karma oogsten omdat hij jou om de tuin heeft geleid. Dat gaat jou verder niet aan, want Gods wet zal hiervoor zorgen en jouw hulp is daarbij niet nodig. Wat wel jou zorg moet zijn, is hoe jij deze ervaring met een verkeerde leraar kunt omzetten in een stap voorwaarts op jouw persoonlijke pad. Dit kan alléén als jij bereid bent de verantwoordelijkheid voor je pad te dragen, in de spiegel te kijken en jezelf af te vragen wat jouw psyche gevoelig voor deze verkeerde leraar maakte? Waarom geloofde jij de beloften die door de leraar werden gedaan, beloften waarvan jij nu weet dat ze loos waren.

Als je bereid bent dit proces van zelfbeoordeling aan te gaan – zelfs als het pijnlijk is – kun je de hele situatie omkeren en grote vorderingen maken. Als je niet bereid bent naar de balk in je eigen oog te zoeken, kun je een heel leven klagen over de splinter in het oog van een ander en uiteindelijk een hele incarnatie verspillen zonder de vooruitgang te boeken die in je goddelijke plan staat. In plaats daarvan vraag jij jezelf af waarom je zo nodig een leraar moest volgen die jou vertelde wat jouw ego wilde horen.

Ik weet dat het pijnlijk kan zijn toe te geven dat jouw eigen psychische problematiek je gevoelig voor de verkeerde leraar maakte. Het is veel gemakkelijker om het idee te accepteren dat – dat door bepaalde richtingen, zoals de zogenoemde anticultus-beweging, wordt aangeprezen – de leraar zo bekwaam was dat hij je geest kon overnemen. Maar de waarheid is dat niemand jouw geest kan overnemen als jij dat niet had toegestaan. En de onopgeloste problematiek in je eigen psyche zorgt ervoor dat je anderen de zeggenschap over jouw geest geeft. Je gelooft in de valse belofte dat zij, wanneer jij hen de zeggenschap geeft, jouw problemen zullen opruimen, zodat jij die niet zelf onder ogen hoeft te komen.

Laat ik een duidelijke uitspraak doen die misschien harteloos kan lijken, maar in feite heel bevrijdend is wanneer je die accepteert: ALS JE EEN VERKEERDE LERAAR GEVOLGD HEBT, KAN ER SLECHTS EEN REDEN VOOR ZIJN, NAMELIJK DAT JIJ NIET DE VOLLEDIGE VERANTWOORDING VOOR JE EIGEN PAD HEBT GENOMEN! De poging om deze verantwoordelijkheid te vermijden heeft ervoor gezorgd dat je een verkeerde leraar invloed op jouw leven hebt gegeven.

Het bevrijdende aspect van deze waarheid is dat je de ervaring met een verkeerde leraar kunt gebruiken om de noodzakelijke stap te zetten die je buiten het bereik van ELKE verkeerde leraar brengt. Die stap is dat je de VOLLEDIGE verantwoording voor je eigen pad draagt en je Christusonderscheid en je vaardigheid om juiste beslissingen te nemen, begint aan te scherpen. Dit is het punt waarop je het verkeerde pad naar verlossing – het uiterlijke pad – verlaat en het ware pad naar verlossing opgaat, namelijk het innerlijke pad van zelftranscendentie, het pad naar persoonlijk Christusschap.

Je kunt dan je ervaring met een verkeerde leraar gebruiken om jouw ego te ontmaskeren in plaats van jouw ego die ervaring te laten gebruiken om je van het spirituele pad af te brengen en zich te verschuilen in de schaduwen van jouw onopgeloste psychische problemen. Als je bijvoorbeeld eerlijk kunt toegeven dat je een probleem hebt met weinig gevoel van eigenwaarde, kun je beginnen te reiken naar een goed zelfgevoel – namelijk dat jij als medeschepper naast God werd geschapen – en dan geleidelijk een echt gevoel van eigenwaarde opbouwt dat niet door jouw ego of andere mensen kan worden gemanipuleerd. Als je eenmaal weet wie jij bent, voel jij je niet minder dan een ander en dan heb je dus niet langer een leraar nodig die superioriteit opeist.

Laten we dit nu op een diepgaander niveau brengen.

Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar
Is het mogelijk dat je ontmoeting met een verkeerde leraar deel uitmaakt van jouw goddelijke plan? Het goddelijke plan is een blauwdruk voor deze incarnatie dat je hebt gemaakt voor je geboren werd. Je stelde dit plan op in samenwerking met je Christuszelf en spirituele leraren en je hebt het gemaakt toen je een ruimer gezichtsveld had dan nu – omdat je alles ziet vanuit het mentale kader van je huidige incarnatie. Daardoor plannen mensen vaak dingen waar ze nu in die situatie niet voor zouden hebben gekozen.

Waarom zou je ervoor kiezen om in contact te komen met een verkeerde leraar? Dit zijn de vaakst voorkomende redenen:

* In vorige levens heb je een bepaalde zwakke plek ontwikkeld of heb je die niet overwonnen. Je hebt een verkeerde leraar gekozen die op deze zwakheid kan inspelen om jezelf te dwingen er in dit leven een oplossing voor te zoeken.

* In vorige levens heb je onwil getoond om de (volledige) verantwoording voor jouw pad te nemen. Je hebt voor een verkeerde leraar gekozen om jezelf te dwingen deze zaak af te handelen en de volledige verantwoording te gaan dragen.

* In vorige levens heb je niet voldoende Christusonderscheid ontwikkeld. Je koos een verkeerde leraar om jezelf te dwingen eindelijk dit inzicht te ontwikkelen.

*Je hebt misschien de bovenstaande lessen in vorige levens geleerd, maar je hebt er nu voor gekozen het pad aan anderen te demonstreren. Je bedoeling is dus het mogelijk te maken dat jij met verkeerde leraren in aanraking komt, zodat je kunt laten zien dat zij je groei niet zullen stoppen. Je wilt laten zien hoe jij ongunstige omstandigheden te boven komt en nog steeds verder met jouw spirituele pad gaat.

Wat je motivatie ook is, het belangrijkste is dat je alles hieromtrent vergeet, wanneer je incarneert. Daardoor treed jij de situatie als een onbeschreven blad tegemoet. Het is daarom belangrijk dat jij je bewust wordt van hoe jouw ego zo’n situatie probeert te gebruiken om je vorderingen op het pad te stoppen. Je moet vastbesloten zijn om je niet door jouw ego op een dood spoor te laten brengen, maar vooruit blijven gaan.

Je kunt de dingen gemakkelijker voor jezelf maken door na te denken over het gezegde: “Wanneer de student eraan toe is, verschijnt de leraar.” De echte vraag is aan welke leraar jij op een gegeven moment toe bent? De leraar die jij aantrekt, zal aan jouw bewustzijnsstaat zijn aangepast en zo de soort lessen weerspiegelen die jij moet leren. Met andere woorden, wanneer je een verkeerde leraar tegenkomt, zou dat komen, omdat jij aan zo’n leraar toe was.

Dit is niet beslist negatief – als je eenmaal de naïeve droom te boven komt dat het spirituele pad gemakkelijk en probleemloos zou moeten zijn. Bedenk dat jij, toen je jouw goddelijke plan formuleerde, een ruimer gezichtsveld had. Dan zie je duidelijk welke lessen jij moet leren en één van de belangrijkste lessen is altijd het Christusonderscheid. Het is een feit dat zelfs een verkeerde leraar jou Christusonderscheid kan leren – of misschien moeten we zeggen dat je Christusonderscheid kunt leren door een verkeerde leraar tegen te komen. Door in te contact komen met een verkeerde leraar is het voor sommige studenten daadwerkelijk de snelste manier om bepaalde lessen te leren.

Mijn punt is dat een ware spirituele zoeker zichzelf niets zal verwijten en niet met spijt op iets terugkijkt. Je moet alles wat je overkomen is, benaderen als een mogelijkheid om de belangrijke lessen op het pad te leren. Door een positieve benadering te hebben en naar de balk in jouw eigen oog te kijken, kun je een verkeerde leraar als springplank gebruiken om belangrijke stappen voorwaarts te zetten. Dit is natuurlijk het laatste wat jouw ego wil, wat nog een reden is om een positieve aanpak te hebben.

Laat me wat dat betreft je aandacht vestigen op het feit dat vergeving een essentiële daad voor alle spirituele zoekers is. Ik begrijp dat veel mensen door verkeerde leraren zijn misbruikt en gekwetst en ik probeer op geen enkele manier de handelingen van zulke manipulators te verdedigen. Toch blijft het feit bestaan dat de wet zulke mensen teruggeeft wat zij anderen hebben aangedaan. Jouw zorg moet dus zijn hoe jij verder komt, en dat kan alleen als je alle betrokkenen, onder wie de verkeerde leraar, God en jezelf, vergeeft. Iedereen vergeven is jezelf bevrijden om verder te gaan en de situatie achter je te laten. Niet vergeven is jezelf karmisch en psychologisch aan de verkeerde leraar gebonden houden.

Laat me wat dat betreft het punt aanpakken dat veel zoekers een intuïtieve ervaring kregen toen ze voor de eerste keer een verkeerde leraar tegenkwamen. Ze voelden de innerlijke aanzet om deze leraar te volgen en nu ze zijn gaan beseffen dat het een verkeerde leraar was, voelen ze zich door hun intuïtie/innerlijke leiding bedrogen en aarzelen om opnieuw iemand vertrouwen te schenken. De intuïtieve aansporing die jij echter ontving, was die leraar te volgen. Het vermoeden dat het een betrouwbare leraar was, was iets wat je ego voor elkaar kreeg om op die situatie te projecteren – vanwege jouw eigen onopgeloste psychische problemen en de dromen die hieruit voortvloeiden. Dit werd gedaan met de bedoeling jou in de val te lokken, wanneer de illusie werd doorgeprikt. Jouw ego wilde dat jij jouw innerlijke leiding ging wantrouwen, wat voor jou de ENIGE manier is om verder dan het dualiteitsbewustzijn te kijken.

Mijn punt is dat je innerlijke aansporing juist was. Het was onderdeel van jouw goddelijke plan om deze verkeerde leraar te volgen om bepaalde lessen te leren. Laat je ego de situatie dus niet gebruiken om jou aan je innerlijke leiding en je goddelijke plan te twijfelen. Leer die les en ga door! Gebruik de situatie om de helderheid over jouw innerlijke leiding te vergroten en door je ervan bewust te zijn hoe jouw ego een goede aanwijzing kan vervormen met de bedoeling jou op een dood spoor te zetten. De dingen zijn niet altijd wat ze lijken en er bestaat vaak een hogere bedoeling waarom jij situaties moet meemaken die misschien onaangenaam zijn of fout lijken.

Het is vooral belangrijk te beseffen dat veel van de initiaties op het spirituele pad subtiel zijn – speciaal op het hogere niveau. Zo zit er vaak een verborgen les in elke oppervlakkige ervaring. Er kan bijvoorbeeld een positief doel in het ontmoeten van een verkeerde leraar zitten, als je eenmaal verder dan de oppervlakkige veronderstelling kijkt dat je alleen maar ware leraren zou mogen ontmoeten. Probeer altijd wat afstand van elke situatie te nemen en vraag jezelf af wat de verborgen les zou kunnen zijn.

Hoe je verder gaat
Laat me nu de specifieke punten aanpakken die in de oorspronkelijke vraag naar voren werden gebracht. De eerste is:

Sommige mensen zijn bang dat als ze een keer door een verkeerde leraar voor de gek gehouden konden worden, wat er dan voor moet zorgen dat dit hen niet nog een keer overkomt. Sommigen gaan zelfs zover dat ze nooit meer een leraar meer willen vertrouwen.

De reactie om nooit meer een leraar te vertrouwen, komt ENKEL van jouw ego af. Het is geen echte innerlijke reactie, dus moet je zien wat het is en het van je afzetten. Het is een deugdelijke zorg dat jij, als je eenmaal voor de gek bent gehouden, opnieuw voor de gek gehouden kunt worden. Dit is echter alleen het geval als jij de lessen die je van die situatie moest leren, niet geleerd hebt. En als je niet de volledige verantwoording voor de situatie genomen hebt, heb jij niet al je lessen geleerd. Daardoor trek je waarschijnlijk weer een verkeerde leraar aan als kans om de les die jij niet geleerd hebt, alsnog te leren.

Er zijn veel mensen die in contact met een verkeerde leraar staan en dit beseffen, maar ze leggen de schuld bij de leraar. Zulke mensen zullen hun lessen niet leren, maar gewoon opnieuw een verkeerde leraar aantrekken. Misschien doet die volgende verkeerde leraar zich totaal anders voor. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een verkeerde leraar op het gebied van de new age gevolgd, enkel om zich te onderwerpen aan een andere verkeerde leraar in de anticultus-beweging of een fundamentalistische christelijke kerk. Sommige mensen kunnen verschillende verkeerde leraren in één of meerdere levens aantrekken en er al die tijd niet in slagen de les te leren om de volledige verantwoording voor hun pad te accepteren. Maar als je eenmaal begrijpt hoe jouw ego te werk gaat en bereid bent naar de onopgeloste kwesties in jouw eigen psyche te kijken – de dingen die je gevoelig maken voor verkeerde leraren – kun je dit snel achter je laten.

Sommige mensen hebben een groot gevoel van spijt en hebben het gevoel dat ze het beter hadden moeten weten. Enkelen hebben zelfs het gevoel dat hun Christuszelf of de meesters hen hadden moeten waarschuwen.

Het gevoel van spijt wordt vaak door jouw ego versterkt in zijn poging om jouw wantrouwig te maken ten opzichte van het spirituele pad. Maar soms komt de spijt vanuit een dieper deel van je wezen, omdat jij wel wist dat je het beter wist – maar je liet je door jouw ego manipuleren door jouw intuïtieve waarschuwingen in de wind te slaan. Het is een feit dat je altijd een waarschuwing ontvangt, maar in veel gevallen ontkennen de mensen die of rationaliseren dat het niet belangrijk is. Dit gebeurt altijd, omdat je ego jouw onopgeloste psychologische problemen uitbuit en vakkundig gebruik maakt van je verwachtingen over wat deze fantastische nieuwe leraar voor jou zal doen.

Dus rationaliseer je dat jij, wanneer je de leraar eenmaal in een volmaakt menselijk wezen veranderd hebt, niet gevoelig meer bent voor juist die dingen die de verkeerde leraar en jouw ego gebruiken om jou te manipuleren. Jouw spijt komt voort uit het feit dat je voor de verleiding viel door te denken dat de leraar jouw zaakjes voor je zou oplossen – terwijl de waarheid is dat de leraar ze duidelijker zou maken om jou te dwingen ermee aan de slag te gaan.

Laat deze spijt eenvoudig los en besef dat het nooit te laat is om jouw lessen te leren. Neem de verantwoording voor jouw pad en ga door. Het is veel beter toe te geven dat jij een fout hebt gemaakt en verder te gaan dan je door jouw ego over te laten halen om die fout niet toe te geven. Het laatste houdt je alleen maar in de bewustzijnsstaat die er om te beginnen voor zorgde dat je die fout hebt gemaakt. Het is tijd om door te gaan en te transcenderen.

Sommige mensen zijn bezorgd dat ze de een of andere manier blijvend zijn beïnvloed op een manier waardoor ze er niet aan kunnen ontsnappen.

Dit is een deugdelijke zorg, omdat enkele van de meest meedogenloze verkeerde leraren wel degelijk een ‘astraal haakje’ in de onderbewuste geest van diegenen die zich aan hen onderworpen hebben, kunnen aanbrengen. Zelfs nadat je zo´n leraar doorhebt en verlaten, kan zo iemand je nog steeds beïnvloeden en energie aan jouw energieveld onttrekken.

En hoewel dit vaak met grote agressiviteit van de kant van de verkeerde leraar wordt uitgevoerd, moet ik zeggen dat niemand jou tegen jouw vrije wil in kan beïnvloeden. Dan heb je de verkeerde leraar toegang tot je geest gegeven en dat deed je juist omdat er bepaalde onopgeloste psychische problemen waren die jij niet onder ogen wilde zien. Je viel daarom voor de belofte dat de leraar het werk voor jou zou doen zonder dat jij de consequenties daarvan onder ogen hoefde te zien.

De enige uitweg is dat je de volledige verantwoording voor jouw pad accepteert en – misschien met behulp van een professional – je psychische problemen oplost. Als die eenmaal zijn opgelost, kan de verkeerde leraar geen inbreuk op je bewustzijn meer maken – de prins van deze wereld zal komen en niets bij jou vinden. Als tussenstap echter kan het heel nuttig zijn spirituele bescherming op te roepen en Shiva of Aartsengel Michaël te vragen je los te snijden van alle banden met verkeerde leraren. Aartsengel Michaëls Rozenkrans en de Gouden Eeuw Oost-West Rozenkrans zijn waardevolle hulpmiddelen, hoewel geen enkel hulpmiddel een vervanging kan zijn voor de door jou te dragen verantwoording.

Mensen die gevoelig zijn voor zulke astrale manipulaties hebben waarschijnlijk te maken met een splitsing of fragmentatie van de ziel. Daarom is het belangrijk om de situatie als aanzet te gebruiken om naar de juiste genezing van zulke problemen op zoek te gaan, die je al vaak vele levens hebben achtervolgd. Besluit dat dit het leven is waarin je alles op alles zet om heelheid te zoeken en zulke delingen voorgoed achter je te laten. Met andere woorden, de ultieme wraakneming op een verkeerde leraar die jou verwond heeft, is de ervaring te gebruiken om heelheid te zoeken.

De aard van het pad accepteren
Laat mij tot slot nog zeggen dat het spirituele pad een innerlijk proces is tussen de Bewuste Jij en jouw eigen hogere Wezen. Elke leraar die jij op aarde ontmoet – echt of onecht – is slechts een invloed van buitenaf. Geen enkele leraar kan het werk voor jou doen, omdat het ware doel van het spirituele pad is dat jij één met jouw eigen hogere Wezen wordt en dat gevoel van eenzijn kan alleen van binnenuit komen.

Een leraar kan, óf het proces ondersteunen, óf hinderen, maar jij bent ALTIJD degene die elke stap moet zetten. Een onvolwassen spirituele zoeker gaat er vaak vanuit dat een verkeerde leraar jouw voortgang alleen maar kan hinderen, terwijl een waarachtige leraar je alleen kan helpen. In werkelijkheid is dit niet het geval, omdat alles afhangt van hoe jij van de ervaring met de leraar gebruik maakt. Als jij je les leert, je onderscheidingsvermogen aanscherpt en de verantwoording voor jezelf draagt, dan kan een ontmoeting met een verkeerde leraar een belangrijke stap vooruit zijn. Als je denkt dat de leraar al het werk voor je doet, dan zal zelfs een ontmoeting met een ware leraar jou kunnen tegenhouden.

Accepteer dat het spirituele pad een innerlijk pad is en dat het altijd aan jou ligt hoe jij elke situatie gebruikt om jouw lessen te leren. Wanneer jij deze verantwoording neemt, kun je elke ervaring in een stap in de goede richting veranderen. Als je deze verantwoording niet accepteert, kan ik niets voor jou doen. Je kunt naar de verkeerde leraren blijven luisteren, die je altijd beloven dat zij het werk voor jou kunnen doen. Maar wanneer jij genoeg krijgt van dit eeuwenoude spelletje, denk dan aan mij. Ik zal er altijd zijn voor diegenen die bereid zijn naar de balk in hun eigen oog te kijken. En met mijn hulp die balk uitrukken, is lang niet zo moeilijk als jouw ego je wil laten geloven. Probeer mij uit!