Drie dagen duisternis

ONDERWERPEN: Ware en onware profetieën – een kernoorlog zou een periode van duisternis kunnen veroorzaken – niet meer waarschijnlijk – nog steeds de mogelijkheid tot een grote oorlog

Vraag: Was de profetie over drie dagen duisternis accuraat en als dat zo is, bestaat er dan nog steeds een mogelijkheid dat deze profetie uitkomt? Ik verwijs naar het derde geheim van Fatima dat oorspronkelijk aan Jacinta, aan Padre Pio van 1949/50 aan de vier jonge meisjes in Garabandal van 1961 – 1965 en aan Veronica Lueken van 1970 – 1995 in New York, als ook op andere plaatsen werd gegeven.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik zou willen beginnen met je de reden te geven waarom wij in het algemeen geen specifieke profetieën bespreken. De belangrijkste reden is dat ik niet wil dat mensen afhankelijk worden van de antwoorden die ik op deze site geef. Ik wil dat mensen een oprechte poging doen om hun individuele Christusschap op te bouwen en dan het onderscheidingsvermogen te krijgen dat hen persoonlijk antwoorden geeft.

Er zijn tegenwoordig zo veel profetieën (zowel echte als valse) dat mensen zich er heel gemakkelijk verward of er door belast kunnen voelen. Ik zie veel oprechte zoekers die zich belast worden, omdat zij zo bang zijn voor een profetie, dat zij het pad naar persoonlijk Christusschap niet kunnen volgen. Dit wil ik liever niet. Dus de enige manier om te weten te komen of deze specifieke profetie op jou van toepassing is, en welke vorm van actie jij dan misschien onderneemt vanwege die profetie, door persoonlijke openbaring is.

Het belangrijkste doel van deze website is mensen te inspireren hun persoonlijke Christusschap aan te nemen. Als ik begon te bespreken of een of andere profetie waar is, denk ik dat jij wel kunt voorzien dat veel mensen deze website gaan gebruiken als een soort verrekenkantoor. Met andere woorden, ik denk dat je kunt voorzien dat mensen dan naar antwoorden in de buitenwereld gaan zoeken in plaats van in hun innerlijk.

Dit gezegd hebbend, zal ik een paar algemene opmerkingen maken over de drie dagen duisternis. Door de tijd heen hebben een aantal mensen visioenen gehad van een periode duisternis, waaronder drie dagen duisternis.

Verscheidene van deze visioenen zijn deugdelijke visioenen. Er heeft inderdaad een potentieel bestaan dat een gebeurtenis een fenomeen zou creëren dat lijkt op de drie dagen duisternis, zoals in verscheidene visioenen beschreven. Deze gebeurtenissen waren een allesvernietigende atoomoorlog tussen de supermachten. Als zo’n oorlog plaats had gevonden, hadden zelfs wetenschappers beseft dat het genoeg stof zou doen opwaaien om de zonnestralen te blokkeren.

In een paar van de visioenen die verwijzen naar drie dagen duisternis, was het oorspronkelijke visioen waar, maar de beschrijving die door visionaire persoon werd gegeven, werd enigszins gekleurd door het bewustzijn en de overtuigingen van die persoon. Bijvoorbeeld het idee dat tijdens de drie dagen duisternis enkel gezegende kaarsen willen branden. In een rationele tijd hoef je zo’n idee niet te geloven. Dit betekent niet dat je het hele visioen of de boodschap moet afwijzen (zoals veel mensen doen). Je moet echter je innerlijke onderscheidingsvermogen gebruiken en antwoorden zoeken bij je Christuszelf.

Over jouw vraag of de drie dagen duisternis nog steeds kunnen gebeuren, moet ik zeggen dat ik dat niet zeker weet. Hoe kan ik garanderen dat de mensheid geen atoomwapens gebruikt? Wat ik wel kan zeggen, is dat tot het jaar 2002 – een atoomoorlog op grote schaal een reële mogelijkheid was. Het jaar 2002 markeert echter het eind van een intense terugkeer van planetair karma. Daarom zou ik zeggen dat ik het onwaarschijnlijk acht dat er een atoomoorlog op grote schaal op deze planeet zal komen.

Ik hoop dat vele mensen troost vinden bij deze verklaring. Ik hoop ook dat de mensen nu niet in slaap vallen. Er bestaat nog steeds een reële mogelijkheid tot een oorlog op grote schaal, misschien wel een wereldoorlog. Als je het nieuws leest, zie je veel tekenen die wijzen op de mogelijkheid van zo’n conflict. Je moet echter niet aannemen dat een derde wereldoorlog dezelfde vorm van conflict zou worden als de eerdere wereldoorlogen.

Tegenwoordig is het veel waarschijnlijker dat er een conflict door terroristische aanvallen tegen burgers ontstaat. Als dergelijke aanvallen in toenemende mate gebeuren, ligt het voor de hand dat veel naties samen aan een militaire actie beginnen om deze aanvallen te stoppen. Als je Pandora’s doos, of de oorlog, eenmaal opent, wie kan er dan nog voorspellen hoe dat zal aflopen?

Ik kan niet de uitkomst van een gebeurtenis voorspellen die zo sterk beïnvloed wordt door mensen die volledig door het dualistische denken worden geabsorbeerd. Daarom moedig ik jullie aan om je gebeden en andere spirituele werk te richten op het verminderen of vermijden van een derde Wereldoorlog.

Let er alsjeblieft op dat ik niet zeg dat er definitief zo’n oorlog komt. Ik zeg dat ik het als een mogelijkheid beschouw en daarom spreken verscheiden profetieën over zo’n oorlog. Ik denk dat iemand met gezond verstand, hetzij religieus of op een andere manier, in staat zou moeten zijn om de tekenen des tijds te lezen.

Reageer alsjeblieft niet op deze beweringen met angst. Onthoud dat de sleutel om een profetie te verkleinen het Christusbewustzijn is.