Is AIDS Gods straf?

ONDERWERPEN: God straft de mensen niet – Jezus heeft God als een liefdevolle God beschreven – christenen gebruiken een verkeerd beeld van God om anderen te veroordelen – aids is een product van karma door promiscue seksualiteit – liefdeloze seksualiteit en haat voor de moeder – toename in seksuele perversies – karma komt terug aan het eind van het Vissentijdperk – mensen die het kwetsbaarst zijn, oogsten het karma al eerste – de Karmische Raad kan karma tegenhouden om de mensen te helpen met groei – Sodom en Gomorra – God heeft geen virussen geschapen – aidsvirus en geheime laboratoria – jezelf tegen het virus beschermen – een spiritueel geneesmiddel voor aids.

Vraag: Is aids Gods straf voor homoseksuelen, zoals enkele fundamentalistische dominees zeggen? Ik denk dat het niet zo is, maar heeft de Karmische Raad besloten dat aids zich moest manifesteren om de mensen een les over seksualiteit te leren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je hebt het bij het rechte eind dat aids GEEN straf van God is. Het beeld van een boze en straffende God is een gesneden beeld dat op God werd geprojecteerd in de tijd van het Oude Testament, zoals ik elders uitleg. Het is een verkeerd beeld en daarom een schending van het tweede gebod. De ware God is een God van onvoorwaardelijke liefde zoals ik in een ander antwoord uitleg. Ik kwam gedeeltelijk om de mensen een nieuw beeld van God te geven, namelijk dat van een liefdevolle Vaderfiguur met wie mensen een persoonlijke relatie kunnen hebben.

Toe ik tegen de mensen zei: “Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand” (Matteüs 22:37), zei ik in principe tegen de mensen dat ze het oude beeld van een boze God moesten loslaten. Hoe kun je ooit van een God houden die boos is en klaar staat om je te straffen voor de minste overtreding?

Nodeloos te zeggen dat ik bedroefd word van het feit dat zoveel moderne christenen dat beeld van God nog steeds hebben dat al 2000 jaar verouderd is en dat recht tegenover het beeld van God staat dat ik hen heb gegeven. Ik word zelfs nog bedroefder van het feit dat zoveel christenen dit verkeerde beeld van God gebruiken om hun medemensen te veroordelen en te vervloeken. Verder word ik nog bedroefd, omdat ik weet dat Gods wet niet met zich laat sollen. Dus deze christenen zullen onvermijdelijk worden beoordeeld met dezelfde maatstaf waarmee ze anderen beoordelen.

Zoals ik overal op deze website uitleg, heeft God een mechanische wet geschapen die alle energie naar je terugzendt die jij het universum inzendt. Dit staat duidelijk in de Bijbel vermeld: “Vergis u niet, God laat niet met zich spotten, wat de mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7). Je zou misschien kunnen zeggen dat het universum als een spiegel werkt die naar jou spiegelt wat je anderen aandoet. Dat is de echte reden dat ik tegen de mensen heb gezegd dat je anderen moet behandelen zoals je zelf ook door het universum behandeld wilt worden.

Dus is aids een product van het karma van de mensheid, wat het gevolg is van hun voortdurend vervormen van de energie van God. In dit geval het vervormen van de energie die door seks heeft plaats gevonden, daarom wordt het ook in de vorm van een seksueel overdraagbare ziekte weerspiegeld. Het vervormen van energie die in het bijzonder heeft geleid tot de ziekte aids is promiscue verkeer. Waarmee ik bedoel de seks die alleen maar dient voor de bevrediging van de lagere (egoïstische) emoties zonder een diepgaander gevoel van onbaatzuchtige liefde.

Deze vorm van seksuele activiteit wordt in feite gebaseerd op geen eerbied hebben voor de lichaamstempel als geschenk van God en als het voertuig om je van het materiële universum te bevrijden. Het dient alleen maar om de levensstroom nog meer aan het materiële universum te binden. Veel mensen die zich bezighouden met liefdeloze seks hebben eigenlijk een – meestal niet herkende – haat voor het lichaam. En omdat het menselijke lichaam van de energie van de Moeder wordt gemaakt, het Ma-terlicht, bestaat dit in feite uit haat voor de Moeder. Dit is dezelfde haat die begon bij de val van Lucifer, zoals door Moeder Maria in haar verhandeling wordt uitgelegd.

Wanneer een groot aantal mensen doorgaat met een activiteit die energie vervormt, krijg je opgebouwde spanning. Je kunt dit vergelijken met water dat achter een dam rijst. Het water oefent druk uit op de dam en uiteindelijk breekt dat op de zwakste punten van de dam door. Dit is simpelweg een mechanisch proces en als je de druk en de zwakste plekken van de dam weet, kun je uitrekenen wanneer en waar het water zal doorbreken.

Dit lijkt heel erg op de karmische spanning die opbouwt wanneer een groot aantal mensen zich bezig houden met promiscue seksualiteit. Vanzelfsprekend gaat dit al heel lang zo, dus komt er nu veel karma terug vanwege het eind van het Vissentijdperk. Dit karma moet in evenwicht worden gebracht voor de mensheid de sprong kan maken naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk en daarom is aids op dit moment opgedoken. In de vorige decennia, te beginnen in de jaren (19)60, is er een toename in promiscue seksualiteit geweest en vele vormen van seksuele perversies, zoals pornografie, seksuele slavernij, seksueel misbruik van kinderen, enzovoort.

Dit heeft een spanning opgebouwd die in het emotionele rijk is begonnen, dat net boven het materiële rijk in vibratie ligt. Ik leg dit gedetailleerder elders uit. Naarmate de spanning een kritieke massa bereikt, begint ze door te breken naar het materiële rijk en op dat moment zie je daadwerkelijk fysieke gebeurtenissen, in dit geval het begin van het uitbreken van het aidsvirus. Vanzelfsprekend vond de eerste doorbraak naar het materiële rijk, net als met het water achter de dam, op de zwakste plekken plaats, in dit geval gebieden waar men voortdurend seksuele energie vervormt.

Ik ben er zeker van dat de meeste onbevooroordeelde mensen zich ervan bewust zijn dat er veel promiscuïteit in de homogemeenschap bestaat en er is veel promiscuïteit in veel gebieden van Afrika. In werkelijkheid heeft God absoluut niet de bedoeling om bepaalde groepen mensen te straffen, noch wordt men beoordeeld op ras en seksuele oriëntatie. Het is gewoon een mechanisch effect dat wanneer de karmische spanning een bepaalde intensiteit bereikt, dit zich in het leven van de mensen manifesteert die het gevoeligst zijn voor deze vorm van karmische oogst. In dit geval werd de kwetsbaarheid veroorzaakt door de onwil om de promiscuïteit bij de seksuele activiteiten om te buigen. Zowel in Afrika als de homogemeenschap was dit te danken aan bepaalde culturele overtuigingen die de mensen lieten denken dat promiscuïteit bij seks geen negatieve consequenties heeft. Deze mensen waren Oost-Indisch doof voor de diverse waarschuwingen door zowel de religie als de wetenschap die erop wijzen dat alle acties consequenties hebben.

Je brengt de Karmische Raad ter sprake, die een groep geascendeerde wezens is die toezicht houdt op de spirituele groei van menselijke wezens en is belast met de taak om mensen te helpen zich te bevrijden van de neerwaartse aantrekkingskracht van hun karma. Zorg ervoor dat je niet het beeld van een straffende God op de Karmische Raad overbrengt. In werkelijkheid bepalen de leden van de Karmische Raad niet wie welk karma moet ontvangen en wanneer. Dit wordt allemaal door een zuiver mechanische wet bepaald.

Wat de Karmische Raad wel kan doen, is een deel van het karma achterhouden voor een individu of een groep mensen met de bedoeling hen een kans te geven op spirituele groei. Met andere woorden, als iemand grote bereidheid heeft getoond om in een positieve richting te veranderen, maar die persoon heeft een karmische oogst die de vooruitgang van die persoon tegenhoudt, dan kan de Karmische Raad een seizoen lang dat karma vasthouden. Daardoor kan de persoon goed karma vormen wat ik ‘je schat in de hemel verzamelen’ heb genoemd (Matteüs 6: 19-20), zodat het gemakkelijker is om de karmische schuld terug te betalen.

Maar toch doet de Karmische Raad dit niet zomaar. Het wordt allemaal bepaald door hoe de levensstroom waarschijnlijk de kans benut. Met andere woorden, de Karmische Raad evalueert wat het grootste potentieel heeft om de spirituele groei van de levensstroom te assisteren. Als de levensstroom bereid is te veranderen, is het achterhouden van een bepaalde portie karma vaak de beste manier om de levensstroom te helpen. Maar als een levensstroom niet bereid is te veranderen, dan is het laten ervaren van de karmische consequenties vaak de beste manier om de levensstroom te helpen de levensstroom te wekken voor de realiteit van het leven, namelijk dat je zult oogsten wat je hebt gezaaid.

In het geval van aids waren er simpelweg niet genoeg mensen die bereid waren om hun houding ten opzichte van seksualiteit te veranderen om dat karma achter te houden. Dit lijkt erg op de situatie rondom de vernietiging van Sodom en Gomorra (Genesis 18). Dit Bijbelverhaal beschrijft een situatie waarin bepaalde mensen zeer zwaar karma hadden gecreëerd vanwege het misbruik van seksuele energie – wat de levenskracht zelf is en daarom heel zwaar karma vormt wanneer het verkeerd wordt gebruikt. Dit karma was zo intens geworden dat het op het punt stond naar het materiële rijk over te lopen.

Abraham werd door de Karmische Raad als boodschapper gebruikt en hij smeekte hen om de stad te sparen als er genoeg rechtschapen mensen te vinden zouden zijn. Zoals je uit het verhaal kunt opmaken, zou de Karmische Raad de stad daadwerkelijk hebben gespaard als er genoeg rechtschapen mensen waren geweest. Maar toen men zulke mensen niet kon vinden, was er niets meer wat het karma kon tegenhouden. Daarom eiste de wet van karma, de wet van actie en reactie, dat de energie haar natuurlijk verloop moest hebben en de steden werden vernietigd door natuurrampen. Ik zeg niet dat ieder aspect van dit verhaal letterlijk moet worden opgevat, maar er ligt een waarheid aan ten grondslag die je toont hoe karma werkt.

In het huidige tijdperk is er weer karma dat terugkeert vanwege het misbruik van seksuele energie. Maar dit wordt niet in één of twee steden geconcentreerd, maar het is een wereldwijd probleem. Daarom heeft de karmische oogst de vorm aangenomen van een seksueel overdraagbare ziekte die – natuurlijk – alleen maar kan worden overgedragen door mensen die zich bezighouden met promiscue seks.

Laat me je erop attent maken dat een virus eigenlijk niet een creatie van God is. God heeft nooit een virus geschapen. Alle virussen worden kunstmatig in de laboratoria van de duistere krachten gemaakt die in het emotionele/astrale rijk verblijven. De virussen kunnen dan worden overgebracht naar het materiële rijk in gebieden waar de vibratie zo laag is geworden dat het gebied vibreert op het niveau van het astrale rijk – wat juist de reden is dat je het in gebieden in Afrika ziet en bepaalde grote steden met een intensief misbruik van seksuele energie. Als het virus eenmaal is overgestoken naar het materiële rijk, kan het zich daarna door materiële middelen verspreiden – hoewel alleen mensen die er karmisch gevoelig voor zijn, die ziekte krijgen.

Maar toch moet ik zeggen dat in het geval van aids dit virus is overgestoken uit geheime laboratoria en de verspreiding daarvan kwam gedeeltelijk door een experiment dat mislukte. Vanzelfsprekend werd dit door mensen gedaan die werden verblind door hun eigen karma en hoogmoed, en gevoelig waren voor de manipulatie door duistere krachten. En dat had niet kunnen gebeuren als de mensheid er niet gevoelig voor was geweest vanwege hun karma. Wat ik wil zeggen, is dat er geen reden is om bepaalde mensen de schuld te geven die meehielpen aan het overbrengen van het aidsvirus. Ze waren gewoon het brandpunt van de algemene karmische kwetsbaarheid en het aidsvirus zou toch wel overgestoken zijn. In werkelijkheid is het virus wel op verschillende locaties overgestoken en daardoor is de hele epidemie niet te wijten aan één enkele fysieke bron.

Dus hoe bescherm jij je tegen het virus? Vanzelfsprekend is een hervorming van je daden de beste verdediging. Houd op met alle promiscue seks en ga er dan toe over om je houding ten opzichte van seks te veranderen, je psychische problemen te helen ten aanzien van alle onbewuste haat voor het Moederlicht. Zoals ik heb gezegd, is de verspreiding van het virus een mechanisch proces omdat de karmische spanning die het virus aanstuurt, mechanisch de zwakste plekken in de maatschappij opzoekt. Dus zorg ervoor dat jij niet één van die zwakke plekken bent wanneer het op jouw seksuele gedrag en houding ten aanzien van seks aankomt.

Vanzelfsprekend kun je ook de rozenkrans van Aartsengel Michaël gebruiken om je te verzegelen tegen vervormde seksuele energie en de rozenkransen van Moeder Maria gebruiken om je energieveld te zuiveren en oud karma te transmuteren. Maar toch hebben die maatregelen alleen maar het maximale effect, als je serieus je daden en houding hervormt. Met andere woorden geef de Karmische Raad de beste reden om het karma dat je misschien gevoelig maakt voor het aidsvirus, opzij te schuiven. Zulke maatregelen kunnen ook voorkomen dat mensen die hiv-positief zijn de symptomen echt ontwikkelen en ze kunnen bestaande symptomen verminderen. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat er een spiritueel geneesmiddel is voor aids net als voor elke andere ziekte.