Omgaan met het alcoholisme bij de jeugd

ONDERWERPEN: geef mensen een gevoel van zingeving – bevorder het gewaarzijn van de effecten van alcohol op het brein – alcohol is een langzaam werkend gif dat leidt tot sociale en gezondheidsproblemen – de mensen beschouwen alcohol niet als een probleem – jeugdorganisaties die een meer holistische levensstijl bevorderen

Vraag: Je had het over alcoholisme. Wat kunnen wij doen om de jonge mensen te helpen die nu een probleem hebben met alcohol? Zouden we slechts het volmaakte concept voor hen moeten zien?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (27 oktober 2007):

Je kunt veel doen en zou dat ook moeten doen om met een probleem zoals dit om te gaan. Het volmaakte concept handhaven is belangrijk, maar dat is slechts het Alpha-aspect. Het Omega-aspect is dat er actie ondernomen moet worden. De belangrijkste actie zou zijn, zoals ik in mijn verhandeling heb gezegd, om weer een gevoel van zingeving en richting aan het leven te geven. Dit kan natuurlijk niet van de een op de andere dag gebeuren, maar dat is op zich nog niet genoeg. Het is ook noodzakelijk om het gewaarzijn van de gevolgen van alcohol te vergroten en te eisen dat er meer onderzoek naar gedaan wordt in hoeverre het brein, de ontwikkeling van het brein, vooral bij tieners wordt aangetast.

Het is ook nodig om te zeggen dat je tegen alcoholisme als sociaal probleem bent, niet alleen voor jongeren, maar ook voor oudere mensen en zo de maatschappij te helpen in te zien dat dit een tikkende bom is, omdat alcoholisme een heel langzaam werkend gif is dat onvermijdelijk gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar pas over vele jaren. En dus zou het zeker in Europa, waar vele landen een vorm van door de staat betaalde gezondheidszorg hebben, mogelijk moeten zijn om mensen te helpen inzien dat als alcohol wordt toegestaan ongecontroleerd te escaleren, er dan een moment komt waarop de kosten in de gezondheidszorg de economie van die natie zal ruïneren.

Dus er zijn vele manieren om het bewustzijn te verhogen, zodat de maatschappij erkent dat dit een probleem is dat moet worden aangepakt. Nogmaals, dit is een voorbeeld van de nieuwe kleren van de keizer, omdat een probleem zo bekend bij de mensen is dat zij op een of andere manier niet een stap terug kunnen doen en inzien dat het nu veel verder gaat dan in het verleden – en er iets anders aan gedaan moet worden. Omdat je iets niet gewoon om zijn beloop kunt laten op de manier waarop het tot nu toe gegaan is.

Dus gebruik alle middelen die je hebt, alle middelen waarvan jij het gevoel hebt dat die juist zijn voor jou persoonlijk om het bewustzijn in deze kwestie te vergroten. Je zou ook een nieuwe jeugdorganisatie kunnen oprichten die een gezondere levensstijl zou bevorderen, niet zoals het tot nu toe gedaan is als een religieuze opzet, maar zelfs in een veel algemener context. Want ik kan je wel zeggen dat op innerlijk niveau veel jongeren zeker bereid zijn een meer holistische levensstijl te accepteren. Daarom zie je groeiende belangstelling voor een organisch dieet, milieubewustzijn, zelfs politiek bewustzijn, onder jonge mensen. Dus je kunt hier je voordeel mee doen door jeugdorganisaties in het leven te roepen die het bewustzijn zouden vergroten en het tot een erepenning voor jongeren maken om zich te onthouden van alcohol of drugs of veel te vroege seks, niet omdat jouw religie dat dicteert, maar omdat jij alle middelen gebruikt om hen te helpen inzien dat dit verlicht zelfbelang is.