Het verdriet van een abortus te boven komen

ONDERWERPEN: het is nooit te laat om te genezen – als iets eenmaal is gebeurd, is je enig zorge, hoe je verder moet – de aarde is een heel complexe omgeving, waarin je niet altijd kunt doen wat je van plan was – levensstromen kunnen andere kansen krijgen om te incarneren – gebruik spirituele hulpmiddelen om alle energie en karma te verteren – accepteer Gods vergeving en ga verder met je leven

Vraag: Ik ben 41 jaar en moeder van twee prachtige kinderen. Ik heb in totaal 5 zwangerschappen gehad – 1 miskraam en 2 abortussen. Ik heb lange tijd met mezelf overhoop gelegen met vrede met God sluiten en mijn beslissing om die kinderen te aborteren. Hoe kan ik hier vrede mee sluiten? Is het te laat? Kunnen die zielen de diepten van mijn smart en spijt, omdat ik hen de kans heb ontzegd, kennen? Een tijdlang was ik in staat om te redeneren dat mijn twee levende kinderen de zielen van die zielen waren die ik had geaborteerd en dat ze gewoon op een ‘betere’ tijd hadden moeten wachten tot ik de moeder voor hen kon zijn die ik wilde zijn. Nu ben ik daar niet zo zeker meer van en begin ik opnieuw verdriet te krijgen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde zuster, ik heb elders al antwoord gegeven op een soortgelijke vraag en alles wat ik in dat antwoord heb gezegd, is ook op jouw situatie van toepassing. Laat mij een paar opmerkingen plaatsen om de kwesties aan te pakken die niet in mijn eerdere antwoord werden aangeroerd.

Laat me in de eerste plaats zeggen dat het nooit te laat is. Je kunt vrede sluiten met elke fout die jij hebt gemaakt en de eerste en belangrijkste stap is te erkennen dat je een fout hebt gemaakt. Je hebt deze stap al gedaan en daarom rest alleen nog dat jij jezelf moet vergeven, zoals ik in het andere antwoord uitleg.

Je vraagt of de levensstromen die je hebt geaborteerd de diepte van jouw verdriet kunnen kennen en het antwoord is dat ze dat kunnen en dat het ook zo is. Zij willen echter niet dat jij verdriet voelt. Ze willen dat jij je fout erkent, van je fout leert en dan Gods liefde en vergeving accepteert, zodat jij verder kunt met je leven. Deze levensstromen willen jou geen pijn doen of straffen; ze willen alleen maar dat jij doorgaat en ze willen ook dat je verder gaat met jouw leven.

Het is correct dat een abortus de levensstroom de kans ontzegt om te incarneren. Maar het is niet correct om aan te nemen dat een bepaalde zwangerschap de enige kans voor die levensstroom was om te incarneren. Begrijp mij niet verkeerd. Mijn vorige opmerkingen over abortus stellen duidelijk dat de maatschappij abortus illegaal moet maken en dat een vrouw geen abortus zou moeten krijgen, behalve in een op leven of doodsituatie. Niettemin is er niets wat je kunt doen om te veranderen wat er is gebeurd, als je eenmaal een abortus hebt gehad. Wat je wel kunt, is de situatie omdraaien, zodat iedereen die erbij betrokken is door die situatie kan groeien.

Planeet aarde zit momenteel in een heel chaotische omgeving die talloze uitdagingen biedt aan de geascendeerde meesters. We staan voor een heel complex web van karmische relaties en in al die chaos proberen wij altijd de beste manier voor een levensstroom te vinden om te groeien. Voor een levensstroom incarneert, creëren de levensstroom en zijn spirituele leraren een blauwdruk van hoe een levensstroom het maximale uit zijn kans kan halen. Dit kan inhouden dat de levensstroom een bepaald aantal kinderen geboren moet laten worden en dat dit in het ideale geval op bepaalde momenten gebeurt.

Toch beseffen wij, de geascendeerde meesters, ook heel goed dat als de levensstroom eenmaal geïncarneerd is, er talloze factoren zijn die de blauwdruk van de levensstroom voor dat leven kunnen veranderen. Een vrouw kan hebben besloten om een bepaald aantal kinderen te laten incarneren, maar er kan iets gebeuren waardoor de vrouw van gedachten verandert. Dit is toegestaan in overeenstemming met de Wet van Vrije Wil. Er kunnen ook dingen gebeuren die het voor de vrouw onmogelijk maken om kinderen te krijgen of ze in een redelijke omgeving op te voeden. Dus wij, de geascendeerde meesters, begrijpen dat er omstandigheden kunnen zijn die het een vrouw onmogelijk of moeilijk kunnen maken om het aantal kinderen te baren dat ze van te voren had gepland.

Wat ik nu zeg, is dat jij jezelf niet moet laten denken dat als jij een levensstroom aborteert of als jij besluit geen kinderen te krijgen, de levensstroom van het ongeboren kind geen andere manier heeft om te incarneren. Vanwege de verraderlijke omstandigheden die je op aarde hebt, zijn de geascendeerde meesters expert geworden in het vinden van alternatieve manieren om een bepaalde levensstroom te laten incarneren.

Het is heel goed mogelijk dat een vrouw die een abortus heeft gehad, een paar jaar later een kind krijgt, in feite de geaborteerde levensstroom kan baren. Het is echter ook mogelijk dat die levensstroom een andere mogelijkheid vindt om te incarneren. Met andere woorden, een levensstroom zal altijd naar de volgende kans op zoek gaan om verder te komen met zijn goddelijke plan. Wanneer een geschikte mogelijkheid zich voordoet, zal de levensstroom die kans aanpakken.

Gebruik mijn leringen om jouw gevoel van verdriet en spijt te boven te komen. Je hebt een imperfecte beslissing genomen, maar je hebt nu die imperfecte keus toegegeven en van je fout geleerd. Het volgende wat je kunt doen, is spirituele middelen gebruiken om oproepen te doen om de negatieve consequenties van je beslissing te verteren. Je kunt de Violette Vlam gebruiken en de rozenkransen van Moeder Maria om de lasten van de levensstromen die je hebt geaborteerd, te verteren. Je kunt oproepen doen om al het karma dat je hebt gemaakt door die beslissing en alle karma tussen jou en de geaborteerde levensstromen, te verteren. Je kunt veilig aannemen dat elke vrouw die een abortus heeft gehad (en elke man die betrokken was bij die beslissing) karma uit vorige levens met de levensstroom van het geaborteerde kind, heeft. Dus het beste wat je kunt doen voor jezelf en de levensstroom van het kind, is ijverig oproepen te doen om dat karma te verteren.

Mijn punt is dat in elke situatie waarin mensen een fout maken, God wil dat je van je fout leert, zijn vergeving accepteert, jezelf en alle andere mensen vergeeft, en dan verder gaat met je spirituele pad naar het Christusschap. Ik wil dat je verder gaat, en elk ander lid van de geascendeerde meesters wil dat ook. Jouw Christuszelf wil dat je verdergaat en ook de levensstroom van de kinderen die je hebt geaborteerd. Daarom, als iedereen wil dat je verder gaat met jouw leven, laat jouw dagelijkse denkgeest dan Gods vergeving accepteren, zodat je verder kunt en deze last te boven komen.

Ik ben gekomen opdat allen het leven krijgen en dat ze het in overvloed krijgen. Ik wil je graag het geschenk van het overvloedige leven geven. Accepteer je dat geschenk? Als je dat doet, accepteer dan dat jij geheeld bent, ga heen en zondig niet meer.