De Boeddhische concepten ‘leegte’ en ‘geen zelf’

ONDERWERPEN: relatief goed en kwaad – het scheppen van een pseudozelf heeft tot al het lijden gevoerd – geen zelf om het pseudozelf te transcenderen – je eigen ware identiteit kennen – weer met het zuivere wezen versmelten – leegte ontstijgt de wereld van vorm – leegte als bevrijding van het ego – naar zuiver gewaarzijn terugkeren

Vraag: Zou je de ware betekenis van de Boeddhische concepten ‘leegte’ en het concept van ‘geen zelf’ kunnen uitleggen? Heeft Heer Gautama Boeddha dit echt onderwezen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Beide concepten die jij noemt, werden ontwikkeld na het overlijden van Gautama Boeddha. Dus het is niet helemaal juist om te zeggen dat de Boeddha de concepten heeft onderwezen zoals je die momenteel bij de vele boeddhistische leringen tegenkomt. De Boeddha heeft echter wel over concepten gesproken die lijken op de concepten van leegte en geen zelf.

Zoals ik overal op de website uitleg, is het echte probleem op aarde dat de mensen tot een lagere bewustzijnsstaat zijn vervallen. De mensen vervielen tot deze bewustzijnsstaat, omdat zij van de verboden vrucht aten, die symbool staat voor een bewustzijnsstaat waarin alle relatief is. Dit wordt aangetoond met het concept goed en kwaad, in de betekenis van relatief goed en kwaad. De kern van deze bewustzijnsstaat is juist het gevoel van gescheidenheid van jouw bron, het gevoel van gescheidenheid van God.

Juist dit gevoel van gescheidenheid van je spirituele bron, is de ware oorzaak van al het lijden. Toen de levensstroom het contact met het spirituele zelf, of IK BEN Aanwezigheid, begon te verliezen moest hij een nieuwe vorm van zelf scheppen, een pseudozelf, om de leegte op te vullen. Dit valse zelf, vaak het ego of de dualistische geest genoemd, is de oorzaak van al het lijden dat de levensstroom ervaart. Dit zelf zorgt ook voor veel strijdige en storende gedachten en emoties die tot het lijden van de levensstroom voeren.

Het doel van het spirituele pad is het valse zelf overwinnen, zodat de levensstroom vrij is om zich met dat spirituele zelf te verenigen. Dit is de ware betekenis van het concept geen zelf. Wanneer de levensstroom die bewustzijnsstaat bereikt, heeft hij het pseudozelf, dat ervoor heeft gezorgd dat hij zich van zijn bron gescheiden voelde, overwonnen.

In die hogere bewustzijnsstaat beseft de levensstroom dat hij uit de basissubstantie van God wordt gemaakt, of zoals de Boeddha zou zeggen, alles is de Boeddhanatuur. De levensstroom beseft dan dat het onzin is te denken dat hij ooit zou kunnen bestaan buiten, of een zelfgevoel kan hebben dat gescheiden is van, zijn spirituele bron.

Dit wordt dan de staat van geen zelf doordat de levensstroom niet meer het identiteitsgevoel heeft dat hij van zijn bron wordt gescheiden. Dit betekent echter niet dat de levensstroom elke gevoel van individualiteit en identiteit verliest. De ware identiteit van de levensstroom zit verankerd in het spirituele zelf. De ware individualiteit gaat niet verloren als je het pseudozelf opgeeft. In feite kan de levensstroom, pas nadat hij het menselijke ego heeft overwonnen, zijn ware individualiteit tot uitdrukking brengen.

Er bestaat ook een hoger concept van geen zelf, waarbij een individuele levensstroom op den duur zo met God één wordt dat hij ervoor kiest naar de bewustzijnsstaat terug te keren die de Boeddhisten Nirvana noemen, en die ik het Al-zijn noem. Een individuele levensstroom kan dan vrijwillig zijn individualiteit opgeven om naar die staat van zuiver Zijn terug te keren waaruit hij is voortgekomen. Dit is echter een concept dat maar voor weinig mensen relevant is, omdat de meeste mensen die op deze planeet incarneren, veraf zitten van de optie om zich met het Al-zijn te verenigen.

Het concept leegte kun je ook als verschillende niveaus bekijken. Uiteindelijk betekent leegte de staat van zuiver Zijn, het Al-zijn, het niet gemanifesteerde, waarin geen vorm of uitdrukkingsvormen bestaan.

Op persoonlijk niveau betekent leegte de staat van het menselijke ego te boven komen. Door het ego te boven te komen ervaart de levensstroom dat alle van de vele storende gedachten en emoties tot zwijgen zijn gebracht. Daarom ervaart de levensstroom dan een staat van bevrijding van dit mentaal en emotioneel geruis, een staat van leegte, en geen lawaai van het ego meer ervaren.

Opnieuw, dit betekent niet dat de levensstroom alle individualiteit verliest, elk gewaarzijn of zelfs gedachten en emoties. Het betekent eenvoudig dat de levensstroom de strijdige gedachten en emoties die tot lijden voeren, kwijtraakt. De levensstroom is dan vrij om de ware gedachten en gevoelens die aan zijn van God gekregen individualiteit ontspringen, kan ervaren en dus tot het allerhoogte geluk van zelfexpressie voeren, het tot uitdrukking brengen van het ware zelf.

Ik heb over deze staat gesproken, toen ik over het koninkrijk van God sprak dat binnenin jou is en toen ik de mensen zei dat ze niet moesten oordelen. In de dualistische gemoedsgesteldheid denk je dat je moet oordelen en alles volgens jouw relatieve maatstaf moet benoemen. Jouw ego staat er natuurlijk op dat deze maatstaf de absolute waarheid is en dit is nu juist de belangrijkste illusie van het ego. Dit zorgt ervoor dat jouw geest constant aan het oordelen is en deze staat van intern geruis heeft de Boeddha de kern van het lijden genoemd. Leegte is het tegenovergestelde.

Je zou misschien de leringen over de Bewuste Jij kunnen bestuderen, die puur gewaarzijn is zoals wij uitleggen, wat inhoudt dat hij geen maatstaf aanhoudt om te oordelen. Door alles te ervaren zoals het is – zonder een dualistisch waardeoordeel. Dan ziet hij met de geest van Christus. De Bewuste Jij kan het leven zo zien – met het Christusbewustzijn – of door het filter van het ego en het uiterlijke zelf.

Maar zoals ik heb gezegd, kan geen ander ‘mens’ naar de hemel terugkeren dan degene die uit de hemel is afgedaald. Wat inhoudt dat de Bewuste Jij pas kan ascenderen als hij naar de staat van puur gewaarzijn terugkeert, waarmee hij de eerste keer is afgedaald.