Een non-lineair beeld van tweelingvlammen

Vraag: De vraag gaat over tweelingvlammen. Incarneren de tweelingvlammen tegelijk en worden zij als elkaar goddelijke echtgenoot beschouwd? Wat gebeurt er als een tweelingvlam door de Tweede Dood gaat? Waarom is de goddelijke echtgenoot in het spirituele rijk? Wat betekent het om echtgenoot in het spirituele rijk te zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Laat mij beginnen met verwijzen naar wat Nicholas Roerich in Novosibirsk heeft gezegd, toen hij sprak over de mensen die een heel erg lineaire denkwijze krijgen en de ene lering van een geascendeerde meester, die door één boodschapper of dispensatie, is gegeven, met een andere vergelijken. Zij zoeken dan naar discrepanties en tegenstellingen en gebruiken die om de ene als vals, of beide als vals, of alle spirituele leringen als vals te bestempelen.

Je begrijpt dat wanneer wij een lering door een specifieke dispensatie geven, wij dat voor een specifiek bewustzijnsniveau doen. Wij proberen geen allerlaatste of absolute lering te geven, omdat het niet mogelijk is, zoals Nicholas en anderen hebben gezegd, om een laatste lering in woorden te geven.

Je weet wel dat Saint Germain eerder al over het feit heeft gesproken dat het concept tweelingvlammen in het geascendeerde rijk niet zo lineair is als veel studenten zijn gaan denken In eerdere dispensaties is gezegd dat twee levensstromen die tweelingvlammen waren, samen in het spirituele rijk werden geschapen. Maar er is ook gezegd dat een paar geascendeerde meesters niet op aarde zijn geïncarneerd, terwijl hun tweelingvlam wel op aarde incarneerde. In sommige gevallen is die tweelingvlam een geascendeerde meester geworden, in andere gevallen is de tweelingvlam nog niet geascendeerd. Er is zelfs gezegd dat ik, El Morya, een tweelingvlam had die door de Tweede Dood is gegaan. Je kunt hieruit opmaken dat het nodig is om de dingen uit een iets minder lineair perspectief te begrijpen, als je meer inzicht in dit concept wilt.

Het is juist dat alles in de schepping voortkomt uit het model dat wij hebben beschreven, toen de verenigde, ondeelbare Schepper vorm begon te scheppen door twee uitdrukkingsvormen van zichzelf te scheppen, het mannelijke en vrouwelijke. Het is juist dat dit model door de hele hiërarchische structuur loopt, die van de Schepper door alle niveaus heenloopt naar de sfeer waarin jullie je bevinden. Levensstromen worden in paren geschapen, de ene heeft de meer mannelijke polariteit en de andere de meer vrouwelijke.

Maar jullie moeten ook begrijpen dat elk van die twee levensstromen ook een totale sfeer hebben geschapen, die een mannelijke en vrouwelijke polariteit op zich bezaten. Dus jouw IK BEN Aanwezigheid staat in polariteit tot een andere IK BEN Aanwezigheid, maar jouw IK BEN Aanwezigheid is een individueel wezen dat zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen heeft.

Wanneer het aankomt op incarneren in een niet geascendeerde sfeer, zoals de aarde, komen er andere overwegingen aan te pas. Er zijn veel verschillende scenario’s. Het is mogelijk dat twee tweelingvlammen besluiten dat maar één van hen zal incarneren, terwijl de ander in het hogere rijk blijft. Het is mogelijk dat zij allebei tegelijkertijd incarneren. Het is mogelijk dat één van de tweelingvlammen op één planeet incarneert, en de andere op een andere. Dus er zijn veel verschillende scenario’s die worden bepaald door hoe de IK BEN Aanwezigheid het pad van groei wil volgen. Het is dus belangrijk te beseffen dat een levensstroom, wanneer hij incarneert, niet met een tweelingvlam op dezelfde planeet hoeft te incarneren.

Nu komt er weer een overweging. Het is natuurlijk mogelijk dat een levensstroom in het materiële rijk incarneert zonder te vallen, zonder het bewustzijn van gescheidenheid en de dualiteit aan te nemen. Hij houdt verbinding met zijn IK BEN Aanwezigheid en gebruikt die verbinding om de hele weg door het proces van ascensie af te leggen.

Wanneer een levensstroom in feite valt, gaat hij naar de dualiteit en je kunt niet naar de dualiteit gaan zonder dat je een deling krijgt. Dit betekent echter niet dat de levensstroom, of op dit punt zouden wij de ziel kunnen zeggen, in twee delen wordt gesplitst die een paar vormen. Als een levensstroom op deze manier werd gesplitst, zou het voor de twee levensstromen, de twee aspecten van de ziel, in principe onmogelijk zijn om samen te komen en echt te ascenderen.

In een niet geascendeerde sfeer is het noodzakelijk dat elke ziel nog steeds het potentieel heeft om als individu te ascenderen. Wanneer een ziel in de dualiteit terechtkomt, bestaat er een groot risico dat hij in een neerwaartse spiraal terechtkomt. Als hij aan een andere ziel of zielsfragment werd gekoppeld en alleen maar samen met die andere kon ascenderen, zou het voor beide moeilijk worden om te ascenderen. Wat er feitelijk gebeurt wanneer je in de dualiteit terechtkomt, is dat je een andere levensstroom, een andere ziel, krijgt toegewezen die ook tot de dualiteit is vervallen.

Die twee zielen vormen dan een paar. Dit betekent dat zij in feite aan elkaar zijn toegewezen op basis van de eerste eigenschap die zij belichaamden nadat zij tot de dualiteit vervielen. Bijvoorbeeld, om het heel eenvoudig te houden – wat natuurlijk niet het hele verhaal is, maar om onnodige complexiteit te voorkomen – de ene levensstroom kan, wanneer hij valt, een mannelijker eigenschap belichamen en krijgt dan een polariteit toegewezen die een vrouwelijker eigenschap belichaamt.

Dit wordt gedaan, omdat er dan het potentieel bestaat dat twee levensstromen samen kunnen komen en samen incarneren en zij kunnen elkaar in evenwicht houden. Wanneer een levensstroom daarna bij zijn eerste incarnatie in de dualiteit terechtkomt, incarneert hij samen met zijn tweelinglevensstroom, zijn tweelingziel. Maar als de twee zielen deze kans niet pakken, als zij elkaar niet in evenwicht houden, maken zij karma dat hen kan opsplitsen, zodat zij in volgende levens niet samen incarneren.

Daarom zijn er veel mensen op aarde die ervan dromen in deze incarnatie de perfecte partner te vinden en de perfecte man-vrouwrelatie te krijgen, of soms zelfs een man-man-, of vrouw-vrouwrelatie, omdat zij het gevoel hebben dat er nog een levensstroom is die zij wanhopig willen vinden. Waar zij in hun diepste innerlijk echt naar verlangen, is terug te komen in hun polariteit met de IK BEN Aanwezigheid, maar op oppervlakkiger niveau verlangen zij terug te komen bij de tweelingziel die hen werd toegewezen nadat zij vielen.

Er zijn inderdaad een aantal spirituele studenten die in hun laatste leven, of wat in potentie hun laatste leven kan worden, de kans krijgen om samen met die tweelingziel te incarneren en dan een relatie met die ziel te krijgen. Opnieuw, sommige pakken die kans, en brengen elkaar in evenwicht, terwijl anderen dat niet doen. Soms kunnen zij zoveel karma maken dat één van hen of beide niet na dat leven kunnen ascenderen. In andere gevallen kunnen zij elkaar helpen, zodat zij beide kunnen ascenderen.

Dus je begrijpt dat alles vluchtiger is in een niet geascendeerd rijk. Daarom zijn er veel scenario’s mogelijk. Wij hebben al eerder een lering gegeven die tamelijk simpel was om het niet al te ingewikkeld te maken, omdat wij toen vonden dat de mensen niet in staat waren er mee om te gaan. Wat ik nu zeg, is maar een glimp van hoe complex de situatie eigenlijk is wanneer levensstromen tot de dualiteit vervallen. Dit helpt je te begrijpen hoe ongelooflijk ingewikkeld het is voor wat jullie de Karmische Raad noemen. Dit is wat jullie alleen weten over de Karmische Raad voor de aarde, maar er is natuurlijk een Karmische Raad voor elke planeet met niet geascendeerde levensstromen.

Het is ongelooflijk complex om te proberen levensstromen door het proces heen te loodsen dat tot de ascensie leidt. Het is nog een wonder hoe de geascendeerde meesters die de Karmische Raad vormen, erin slagen om een paar levensstromen die tot de dualiteit zijn vervallen en ver in een neerwaartse spiraal zijn terechtgekomen, weer op het opwaartse pad te brengen en hoe zij erin slagen om levensstromen die karma met elkaar hebben, bijeen te brengen en hen soms kans na kans te bieden.

Als je de overwegingen en berekeningen ziet, die er plaatsvinden, zou je onder de indruk zijn. De beste supercomputers op aarde zouden zelfs niet eens de heel ingewikkelde processen kunnen berekenen die een Karmische Raad doormaakt om één levensstroom, of een groep levensstromen, naar de geascendeerde staat te laten terugkeren.

Toegevoegd door Master MORE:

Wat je ziet, is dat het concept tweelingvlammen – zoals dat in eerdere dispensaties identiteit gebruikt – in feite naar in ieder geval twee verschillende scenario’s kan verwijzen. De oorspronkelijke tweelingvlam met wie jij werd geschapen en dan is er nog de tweelingziel die je kreeg toegewezen nadat je tot de dualiteit verviel.

Zorg ervoor dat je begrijpt dat de oorspronkelijke tweelingvlam op een waarachtig spirituele relatie werd gebaseerd. Jij bezat jouw tweelingvlam niet en jouw tweelingvlam bezat jou niet. Het was de bedoeling dat jullie elkaar zouden aanvullen, maar afzonderlijk ascenderen. Daarom kunnen geascendeerde meesters een tweelingvlam hebben die niet geascendeerd is of naar de Tweede Dood is gegaan.

Jij, als individuele levensstroom – ascendeert NIET samen met jouw tweelingvlam. Twee tweelingvlammen kunnen in theorie tegelijkertijd ascenderen (hoewel dat heel zelden voorkomt), maar wel als twee afzonderlijke individuen. Je hebt een tweelingvlam omdat deze verbinding het gemakkelijker maakt om in een niet geascendeerd rijk te navigeren – het geeft jou het verlangen naar iets groters dan jij. Maar jij kunt alleen maar ascenderen, wanneer JIJ compleet wordt en in jouw eigen onderhoud voorziet als individuele levensstroom, wat betekent dat jij de Alpha- en Omega-aspecten in jouw eigen wezen in evenwicht brengt en completeert. Daarom kan de ene tweelingvlam voor de andere ascenderen.

Wat betreft wat wij de tweelingvlam van de ziel zouden kunnen noemen, is de ervaring die mensen krijgen heel anders. Wanneer je tot de dualiteit vervalt, verlies jij het innerlijke contact met jouw IK BEN Aanwezigheid en de spirituele tweelingvlam en dit maakt dat jij je niet compleet en heel voelt. De tweelingziel dit jou kreeg toegewezen, wordt dan het surrogaat voor de spirituele tweelingvlam en je verwacht of eist dat die ziel jouw verlangen naar heelheid aanvult. Er bestaat vaak het gevoel dat jij niet zonder de anders ziel compleet kunt zijn en dat jij die andere ziel bezit.

Dat is heel jammer, want de tweelingziel kan nooit de positie van de tweelingvlam innemen. Dus creëer je slechts een onmogelijke situatie die er vaak voor zorgt dat beide partners zich in een relatie niet vervuld voelen. Veel spirituele mensen hebben zo’n relatie gehad of zitten erin.

Let op een essentiële overweging hier. De bedoeling dat je een spirituele tweelingvlam hebt, is dat jij naar iets verlangt dat iets dat zoveel meer is, zodat jij bereid bent om het kleine ikje los te laten en je tweelingvlam naar je toe te magnetiseren. Maar JIJ moet veranderen om jouw tweeling aan te trekken.

Veel mensen vergeten dit als zij eenmaal tot de dualiteit zijn vervallen. Zij denken dan dat zij het kleine ikje kunnen gebruiken om een maatstaf te stellen waaraan de tweelingziel moet voldoen. Dit zorgt ervoor dat de macht van het kleine ikje de tweelingziel dwingt te veranderen in plaats van zichzelf te veranderen. Dit kan jou nooit bij de ascensie brengen, maar slechts in een neerwaartse spiraal.

Deze dynamiek verklaart waarom veel spirituele mensen die samen met hun tweelingziel zijn in wat mogelijk hun laatste incarnatie is, moeilijk karma met elkaar in evenwicht kunnen brengen. Als tweelingziel is het absoluut noodzakelijk dat je elk gevoel van iemand bezitten of verplichtingen voelen, overwint. In veel gevallen kunnen één of beide partners in zo’n relatie het gevoel niet loslaten dat zij hun partner bezitten, dat hun partner hen iets verschuldigd is, dat hun partner hen nooit mag verlaten of dat zij het recht hebben iets van hun partner te krijgen. De relatie kan een controlespel worden, dat de relatie laat beëindigen en zelfs daarna nog doorgaan waarbij één of beide partner de andere probeert te vernietigen of in zijn macht te houden.

Wat betreft tweelingzielen, zijn jullie in feite niet eens samen om één te worden of zelfs samen te werken. Jullie zij bij elkaar om elkaar de kans te geven de partner de vrijheid te geven – en daardoor jezelf de vrijheid te geven. Als de ene partner dit weigert, zodat iemand misschien boos wordt als de andere verder in bewustzijn gaat. Elke keer dat je een spiritueel persoon heel boos is op de huidige echtgenoot of die uit het verleden, komt dat omdat hij niet bereid is om de echtgenoot (en zichzelf) de vrijheid te geven. Door zich vast te klampen aan het oude bewustzijn en het gevoel van bezitten, creëert hij zo’n innerlijke spanning dat hij of zij de woede niet kan inhouden en die richt zich vanzelfsprekend op de echtgenoot. Slechts degenen die geen verantwoordelijkheid voor zichzelf willen nemen, richten hun boosheid op andere mensen.

Wanneer het het concept van goddelijke echtgenoot betreft, zouden wij deze term kunnen gebruiken om een derde scenario te beschrijven, namelijk dat een levensstroom die in de dualiteit vastzit, een levensstroom krijgt toegewezen die dicht bij de ascensie is of al is geascendeerd. Veel van ons die van de aarde zijn geascendeerd, hebben een aantal mensen dat is geïncarneerd, voor wie zij dienen als goddelijke echtgenoot. Dit zijn vaak, maar niet altijd, mensen met wie wij karma hebben gemaakt of die karma met ons hebben gemaakt toen wij nog geïncarneerd waren.

Sommige geïncarneerde mensen vermengen dit scenario met het concept tweelingvlammen en denken dat zij een geascendeerde tweelingvlam hebben. Het is natuurlijk wel mogelijk dat een niet geascendeerde levensstroom een geascendeerde tweelingvlam heeft. Maar het is niet beslist het geval dat dit de oorspronkelijke spirituele tweelingvlam van de levensstroom is. Het kan een geascendeerde meester zijn die als tweelingvlam of goddelijke echtgenoot is toegewezen. Je ziet nogal eens studenten die geloven dat zij een geascendeerde meester als tweelingvlam hebben of die dit gehoord hebben van iemand die zij als een gezaghebbende beschouwen. In het merendeel van de gevallen verwijst dit niet naar hun oorspronkelijke tweelingvlam, maar een toegewezen vlam of goddelijke echtgenoot.

Het is natuurlijk de bedoeling om meer geëvolueerde levensstromen aan minder geavanceerde toe te wijzen omdat de meer geavanceerde levensstroom het spirituele evenwicht voor de minder geavanceerde levensstroom kunnen vormen. Dit vormt een aantrekkingskracht die het jullie gemakkelijker maakt om te ascenderen. Ikzelf heb een groot aantal niet geascendeerde levensstromen, die ik heb uitgekozen,  voor dat doel aangenomen. Sommigen geloven dat zij mijn tweelingvlam zijn, en hoewel dit technisch niet juist is, kan het wel nuttig voor hen zijn om die overtuiging te hebben.

Mijn oorspronkelijke tweelingvlam is al heel lang geleden geascendeerd (van een andere planeet dan de aarde) en die heeft het evenwicht voor mij bewaard, terwijl ik ascendeerde. Mijn geascendeerde tweelingvlam werkt momenteel niet met de aarde en staat dus niet als geascendeerde meester bij de aarde bekend. Ik weet dat er in een eerdere dispensatie is gezegd dat mijn tweelingvlam door de tweede dood is gegaan, maar dat was een levensstroom voor wie ik de goddelijke echtgenoot vormde.

Dit kun je vergelijken met Portia, die al lang voor Saint Germain, en ook van een andere planeet, is geascendeerd. Na haar ascensie klom zij op tot Godin van Rechtvaardigheid. Door hun toewijding aan de Vlam van Rechtvaardigheid hebben de bewoners van de aarde (met behulp van Saint Germain natuurlijk) Portia aangetrokken, dus staat zij tegenwoordig bekend als geascendeerde meester.

Mijn spirituele tweelingvlam bekleedt het ambt Godin van Eerlijkheid. Zij kan ook naar de aarde worden gemagnetiseerd, maar tot dusver hebben niet voldoende mensen zo veel toewijding aan de Vlam van Eerlijkheid betoond dat dit ook is gebeurd. Ik geef jullie dit beeld opdat sommige van jullie misschien stappen ondernemen om magneten voor de Vlam van Eerlijkheid te vormen, mocht je daarvoor kiezen.

Dit vereist natuurlijk dat je eerst de lineaire denkwijze loslaat. Er is niets op aarde dat vergelijkbaar is met de Vlam van Eerlijkheid of dat kan worden gebruikt om een maatstaf voor de Vlam van Eerlijkheid te vormen waarmee je alles vergelijkt. Je magnetiseert geen spirituele vlam door aardse eigenschappen te definiëren, maar door die eigenschappen te transcenderen en je af te stemmen op transcendente eigenschap van die vlam.