Innerlijke leiding ontvangen om een ziekte te genezen

ONDERWERPEN: Je geest voorbereiden om innerlijke aanwijzingen – Jezus kan niet altijd een wonder verrichten – medische behandeling kan onderdeel vormen van jouw goddelijke plan – sta open voor alle opties

Vraag: Geliefde Jezus, de Christus mijn Heer en Redder: Ontvang de liefde van mijn hart en mijn dankbaarheid voor alle liefdevolle diensten die jij onze geliefde planeet aarde bewijst voor de Overwinning van God. Ik dank jou ook voor alle hulp en assistentie die jij me hebt gegeven tijdens al mijn incarnaties. Geliefde Jezus, ik erken en aanvaard dat jij mijn Heer en Verlosser bent en daarom kom ik bij jou.

Ik erken ook de talloze wonderen en voortekenen die jij hebt verricht. Jij bent de grootste en beste chirurg die er is op deze planeet aarde. Daarom kom ik bij jou in naam van de Almachtige God, van mijn Grootse IK BEN Aanwezigheid en mijn eigen Christuszelf, in naam van de geliefde Moeder Maria, mijn geliefde Saint Germain en Aartsengel Michaël opdat jullie mij persoonlijk kunnen assisteren in het verhaal dat ik nu ga vertellen. Al mijn geloof, vertrouwen en hoop stel ik in jou en ik vraag jou, omdat ik weet dat omdat jij duizenden die vanaf hun geboorte leproos, blind en kreupel waren, hebt genezen en geheeld, zelfs Lazarus die je uit het graf liet opstaan, om mij op dezelfde manier te helen.

Geliefde Jezus, al ongeveer 3 jaar lang verlies ik langzamerhand mijn fysieke gezichtsvermogen, omdat een tumor met een middenlijn van ongeveer 4 cm in mijn hypothalamusklier op mijn oogzenuw drukt en deze laat wegkwijnen. Dit geval heeft een operatie nodig volgens de medische wetenschap. Tot nu toe ben ik nog niet in staat geweest om een efficiënte alternatieve behandeling te vinden die de tumor kan zonder operatie, die erg riskant is, kan verwijderen. Ik ben er heel erg op tegen om me te laten opereren om een aantal redenen.
Geliefde Jezus, ik weet dat met God en in God alles mogelijk is. Daarom kom ik bij jou, omdat er bij jou er geen risico’s of fouten mogelijk zijn. Ook als leerling van de geascendeerde meesters en als Bewaker van het Licht van de Moeder heb ik het voorrecht en de mogelijkheid en de gelegenheid om op jouw hulp en de rechtstreekse assistentie van een geascendeerde meester te rekenen voor mijn genezing en dit is wat ik nu opeis, dat jij een rechtstreekse interventie pleegt in mijn hypothalamusklier en in mijn oogzenuw zodat alle misvorming, het slechte functioneren, oorzaak, gevolg, opslag en geheugen daarin gecorrigeerd kan worden door de Violette Vlam, vergeving en jouw Wonderliefde.
Geliefde Jezus, in afwachting van een positief en gunstig antwoord van jou, laat ik jou in oneindige dankbaarheid als jouw toegewijde en trouwe discipel achter.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde broeder, ik begrijp je gevoelens en prijs je om je geloof. Ik kan je echter geen medisch advies geven door een boodschapper in de buitenwereld, want zulke beslissingen moeten door jou genomen worden op grond van antwoorden die jij ontvangt van binnenuit. Dit vormt een onderdeel van jouw verantwoordelijkheid en jouw goddelijke plan.

Om mijn antwoord en het antwoord van je Christuszelf echter te ontvangen, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

* Je moet de ziekte en ALLE behandelingsopties die er beschikbaar zijn, bestuderen.
* Je moet het antwoord binnenin jou zoeken en bereid zijn jouw eigen beslissing te nemen.
* Je moet openstaan voor elk antwoord dat je van binnenuit zou kunnen ontvangen. Sluit je geest niet af voor een optie door te besluiten dat je een bepaalde vorm van behandeling niet zult laten uitvoeren.
* Wanneer jij je in een open gemoedsgesteldheid hebt gebracht, vraag dan om mijn antwoord en wees bereid acht te slaan op het antwoord, zelfs als ik het je door een bron in de buitenwereld geef, zoals een dokter. Als de boodschapper een mier is, sla er acht op.

Om het juiste antwoord te ontvangen, overweeg je het volgende:

* In enkele gevallen kan ik niet een Bijbels wonder uitvoeren, omdat ik dan jouw goddelijke plan verander. Je moet misschien een les leren voordat een ziekte kan genezen of je moet misschien karma in evenwicht brengen (of beide). Streef ernaar om de les te leren en de rozenkransen op te zeggen om het karma in evenwicht te brengen. Vraag mij jou te helpen de les te leren in plaats van mij te vragen de ziekte te genezen.
* Vanwege de vooruitgang in de wetenschap heb ik tegenwoordig veel meer mogelijkheden om wonderen te verrichten dan 2000 jaar geleden. Ik verricht iedere dag wonderen door de geest en handen van vaardige chirurgen.
* Medische behandeling kan onderdeel zijn van jouw goddelijke plan, zelfs in haar huidige onvolmaakte staat. Bijvoorbeeld, je zou het een arts mogelijk kunnen maken om karma terug te betalen of je zou het oordeel over een arts of de medische wetenschap teweeg kunnen brengen. Je zou misschien de medische wetenschap bevorderen of helpen hen bewustzijn bij te brengen over een ziekte en de behandeling ervan.
* In enkele gevallen nemen mensen ziekten op zich om andere mensen lessen te leren, mededogen te ontwikkelen of karma in evenwicht te brengen. Totdat die andere mensen aan de reden hebben voldaan waarom jij die ziekte op je hebt genomen, kan die niet genezen zonder jouw goddelijke plan te veranderen.
* Sommige mensen nemen een ziekte op zich om te helpen het wereldkarma te verlichten. Nogmaals, de ziekte helen, zou jouw goddelijke plan in de war maken. Probeer in plaats daarvan het geloof dat deze ziekte veroorzaakt op te lossen – waardoor jij helpt het collectieve bewustzijn te helen – en de rozenkransen te gebruiken om het karma in evenwicht te brengen.

Je moet altijd openstaan voor alle opties, zelfs degene die door de medische wetenschap worden gepresenteerd. Je bent het misschien niet eens zijn met de methoden of de filosofie van de moderne wetenschap, maar je moet er toch voor openstaan, zodat ik en je Christuszelf jou het antwoord kunnen geven dat voor jou in jouw individuele situatie het juiste is. Dus bevrijd je geest van alle vooringenomen standpunten en vraag mij om antwoord van binnenuit. Ik zal antwoorden, maar jij moet bereid zijn om naar mij te luisteren.