Laat fysieke beperkingen niet jouw spirituele groei tegenhouden

ONDERWERPEN: Laat fysieke beperkingen jou niet van jouw spirituele groei weerhouden – jouw mentale beelden hebben jouw fysieke omstandigheden geschapen – laat de leugen los dat de materie macht over jouw geest bezit – jij kunt altijd de volgende stap nemen – je kunt een seismische omslag in bewustzijn maken – jouw bewustzijn heeft de fysieke omstandigheden gevormd – je hebt het massabewustzijn aangenomen

Vraag: Je hebt uitgelegd hoe je emotionele en psychologische moeilijkheden onder ogen kunt zien door het Christusschap te realiseren. Zou je ook de fysieke beperkingen die we in de driedimensionale wereld zien, kunnen aanpakken, zoals chemische onevenwichtigheden, lage bloeddruk, attention deficit disorder (ADD), en alle fysieke beperkingen die de mens tegenkomt en die een negatieve invloed hebben op het verhogen van ons bewustzijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je moet herkennen dat elke materiële toestand een uitvergroting is van een bewustzijnstoestand. En dus moet je – bewust – beslissen dat de fysieke beperkingen die jij nu hebt, jou er niet vanaf zullen houden om de volgende stap op je persoonlijke pad te nemen.

De leugen die wordt bevorderd door de krachten op deze wereld, de prins van deze wereld, is dat materiële omstandigheden macht over de echte jij hebben. De echte jij is een Spiritueel Wezen. Je drukt je op dit moment uit door middel van een fysiek lichaam, maar jij bent meer dan dat lichaam.

Wat er met de meeste geïncarneerde mensen is gebeurd, is dat je de herkenning, het gewaarzijn, de acceptatie van wie jij echt bent als spiritueel wezen, bent kwijtgeraakt. En door die scheiding ben je begonnen het sterfelijke zelf te creëren – jouw ego – en je hebt daarna mentale beelden op het Ma-terlicht geprojecteerd. En die beelden zie je nu uitvergroot in elke willekeurige fysieke situatie die je nu ziet, terug.

En de leugen die door de verkeerde leraren wordt bevorderd, is dus dat de fysieke omstandigheden die je ziet, niet door jouw gemoedstoestand werden gevormd. En daarom heb je niet de geestkracht om aan die fysieke toestanden te ontstijgen of die te veranderen, maar je zou moeten accepteren dat je verstand, je geest, door die omstandigheden wordt beperkt. Dit is de leugen die je moet gaan inzien en van je afzetten. Ik weet dat dit – door de meeste mensen – niet in één magisch moment kan worden gedaan, maar het kan wel door langzamerhand de illusie te overwinnen dat fysieke omstandigheden de macht hebben om jouw geest in te perken.

Ik vraag je om voorzichtig te zijn bij het verschil onderscheiden, zodat jij niet een analytische reactie krijgt. Jij beseft dat je nu op dit moment bepaalde fysieke beperkingen en omstandigheden hebt en je bent misschien niet in staat – en het kan ook wel niet in je goddelijke plan staan – om die in één ogenblik wonderbaarlijk te laten helen. Maar dan nog, welke fysieke beperkingen jij ook hebt, er is iets wat je kunt doen om de volgende stap op je pad te nemen. Zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, is op dit moment jouw hoogste potentieel misschien niet het allerhoogste potentieel, wat dat ook zou kunnen zijn. Het is misschien wel niet jouw volledige Christusschap manifesteren. Maar jouw hoogste potentieel is de volgende stap naar dat Christusschap te nemen. En je kunt die stap nemen ondanks de fysieke beperkingen die jij hebt.

Dit is dan de omslag in bewustzijn. En mijn geliefden, je KUNT die omslag in bewustzijn ogenblikkelijk maken – als je bereid bent om het een seismische omslag te laten zijn die ogenblikkelijk jouw hele kijk op het leven verandert. Wanneer jij herkent dat het, als spiritueel wezen, helemaal niet uitmaakt of fysieke omstandigheden de uitdrukkingsvorm van jouw geest kunnen inperken, zou je zelfs misschien gaan inzien dat de fysieke omstandigheden die jij hebt één of twee bedoelingen hebben.

Eén doel is jouw persoonlijke groei is, wat jij persoonlijk leert, omdat jij moet leren dat jij in vorige levens in een bewustzijnsstaat kreeg die als de fysieke omstandigheden uitvergroot worden die jij nu ziet. En wanneer jij je op dat bewustzijn afstemt en hoe het uitvergroot wordt door fysieke beperkingen, nu dan kun je persoonlijk leren dat je dat bewustzijn ontgroeit. Daardoor stel jij je open voor een geleidelijke of zelfs een plotselinge reactie op jouw fysieke staat, zelfs jouw fysieke lichaam, om die omstandigheden te overwinnen.

De tweede mogelijkheid is dat je een deel van het massabewustzijn hebt aangenomen, waardoor jij jezelf de fysieke omstandigheden laat ervaren waarin jij bent. Dat, nogmaals, de bedoeling kan hebben om te demonstreren hoe je dat bewustzijn overwint en ontstijgt, en dus die fysieke toestand ontstijgt. Of zelfs demonstreren hoe je een spiritueel leven leidt ondanks die fysieke toestand, zodat je andere mensen in die toestand kunt inspireren om dat te ontstijgen, het hen niet langer mogelijk maken dat als iets te zien wat niet kan worden overwonnen, iets wat zij moeten accepteren, omdat het hen voor de rest van dit leven zal beperken. Voor deze leugen zijn jullie allen hier gekomen, om die met jullie voorbeeld te ontkrachten.