Geen enkele helingsmethode is een totaal geneesmiddel

ONDERWERPEN: veel nieuwe genezingsmethoden maar niet één is onfeilbaar – technologie is geen magische toverstaf – je moet altijd verder kijken dan het materiële universum – om nieuwe genezingsmethoden te ontwikkelen, moeten de mensen zich op de meesters afstemmen – ware genezing moet ook psychisch zijn – het bewustzijn van de persoon is een noodzakelijk ingrediënt tot genezing – de functies van het brein en spirituele vermogens herstellen – multi-level marketing

Vraag: Geliefde Jezus, Ik heb een vraag, in feite waarschijnlijk een aantal vragen hier. Ik weet dat er veel karmische redenen zijn waarom mensen ziek worden, je weet wel, misschien om karmische redenen, of een dieet, een levensstijl, emoties en dat soort dingen. Ik heb onlangs kennis gemaakt met een nieuwe technologie en het heet Glyconutriënten en het beweert dat het de communicatie van cel tot cel helpt en de gezondheid en het welzijn van het lichaam verbetert en dat het kan helpen om het lichaam zichzelf te laten genezen. En er wordt min of meer beweerd dat het door God geschonken technologie is. Ik vroeg mij de authenticiteit daarvan af en er zijn ook beweringen dat het de functie van het brein verbetert. En omdat je noemde dat alcohol je brein vernietigt, en deze technologie beweert dat het in feite de functie van het brein kan herstellen vroeg ik mij af of dat waar was.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er zijn veel nieuwe technologieën op medisch gebied en elders waartoe men door de geascendeerde meesters geïnspireerd wordt. Wees echter voorzichtig met de bewering dat iets door God geschonken is. Omdat mensen de neiging hebben om de afgodendienst van de traditionele religies te verplaatsen en dan te denken dat deze technologie nu onfeilbaar zou moeten zijn en dus alles zou kunnen genezen.

Er is, zoals ik zei in mijn verhandeling, maar één waarachtig systeem en dat is het non-systeem van het Christusbewustzijn. Technologie behoort tot de materiële wereld. Er bestaat geen technologie die een toverstaf is, een steen der wijzen die alles geneest. Die is er nooit geweest – die zal ook nooit zo komen. Want als er een materiële manier was om alle problemen op te lossen, waarom zouden mensen dan ooit verder kijken dan het materiële universum?

Er is veel goede en waardevolle technologie, en die zou ontwikkeld en nagevolgd moeten worden, maar mensen die dat doen, moeten voorzichtig zijn om niet die bewustzijnsstaat van denken te krijgen dat we nu eindelijk een totaalgeneesmiddel hebben gevonden. Want degenen die die bewustzijnsstaat krijgen, zijn heel dicht bij de bewustzijnsstaat van de mensen die slangenolie verkochten en andere remedies die beweerden alles te genezen.

Degenen die op het gebied van genezing en met nieuwe technologieën werken, zouden zich heel erg bewust moeten zijn van het feit dat ze de beste resultaten krijgen wanneer zij zich afstemmen op de geascendeerde meesters, op hun eigen hogere Zelf, die nieuwe ideeën uit het spirituele rijk voortbrengen. Maar ze zouden zich ook bewust moeten zijn van het feit dat ware genezing een psychologische, spirituele genezing, moet zijn, waarbij de persoon geholpen wordt een bewustzijnsstaat te overwinnen die zich uitvergroot als een fysieke ziekte en fysieke syndromen.

Er zijn heel veel mensen op het gebied van genezing die gedreven worden door een oprecht verlangen om anderen te helpen, maar er zit nog steeds wat ego doorheen, dus hebben sommigen de wens om beroemd te worden, anderen willen geld verdienen. En dit geeft hen die drive om dit laatste totaalgeneesmiddel dat alle mensen zal helpen, te ontdekken. De enige totale genezing is het bewustzijn van de mensen verhogen, zodat ze het bewustzijn transcenderen dat de directe aanleiding is tot een bepaalde ziekte.

Ik zou je ook willen waarschuwen, dat er veel technologieën om te genezen zijn die wel deugdelijk zijn. De ene die jij noemt, is deugdelijk. Maar er is geen technologie om te genezen die op een totaal mechanische manier werkt. Want als je mijn leven op aarde bestudeert, zie je dat ik verscheidene keren voor ik iemand genas, hen vroeg: “Gelooft gij, dat ik de kracht heb dit te doen?” En alleen als de mensen bevestigend antwoordden, werden ze genezen.

Het bewustzijn van iemand zelf is het noodzakelijke ingrediënt om het fysieke lichaam te genezen. Daarom zijn heel veel moderne medicijnen gericht op het behandelen van symptomen in plaats van de oorzaken. Want veel van de moderne medicijnen genezen niet echt, ze verbloemen gewoon het symptoom, zodat iemand zijn of haar levensstijl kan voortzetten zonder het symptoom te voelen dat echt een uitvergroting is van een bepaalde bewustzijnsstaat.

Hoewel het fysiek mogelijk is om de hersenfunctie te herstellen, zelfs door bepaalde oefeningen, kunnen de ware spirituele vermogens niet eenvoudig met fysieke middelen hersteld worden, ook kunnen ze feitelijk niet helemaal vernietigd worden door fysieke vergiften. En het is mogelijk dat mensen hun spirituele vermogens weer op kunnen eisen, zelfs als ze drugs of alcohol hebben gebruikt. Maar het vraagt wel een dramatische omslag in bewustzijn, waardoor mensen het moeilijk vinden om dat te doen wanneer ze belast zijn met alcohol en drugs, die hun spirituele vermogens afstompen. En dat is de reden dat het een vicieuze cirkel wordt en zelfs een fysiek herstel van de breinfunctie hoeft dat niet beslist te compenseren. Want wat nodig is, is dat iemand de volledige en uiteindelijke verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar groei en bewustzijnsstaat.

En mijn laatste opmerking is dus: gebruik de technologie die er is, die deugdelijk lijkt, maar raak niet verstrikt in het denken dat er een mechanisch geneesmiddel is en dat het niet nodig is je bewustzijn te veranderen.

Noot: Dit antwoord moet NIET opgevat worden alsof Jezus een bepaald product, bedrijf of marketingmethode onderschrijft. In feite keuren de geascendeerde meesters multi-level marketing in het algemeen niet goed, omdat het ertoe neigt de rijkdom in de handen van een paar mensen aan de top van de piramide te concentreren. De echte vraag zou echter moeten zijn of het product zelf deugdelijk is. Verkoopt een bedrijf een product dat de mensen helpt of verkoopt het een marketingplan gebaseerd op de droom van snel rijk worden?