Is een ernstige ziekte het gevolg van persoonlijk karma?

ONDERWERPEN: karma is vervormde energie – sommige mensen dragen wereldkarma en dat manifesteert een ziekte – meer wereldkarma verteren door spirituele hulpmiddelen te gebruiken – persoonlijk karma – het zo snel mogelijk willen terugbetalen – ziekte kan ook worden veroorzaakt door verkeerde overtuigingen of psychische wonden – lijden zonder karma terug te betalen – een ziekte gebruiken als excuus om niet te veranderen

Vraag: Lieve Jezus, zijn voortdurend ernstige ziekten het resultaat van persoonlijk karma of draagt de persoon dan planetair karma? Is er ook hoop op verandering in die situatie waarin dat gebeurt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik overal op de website uitleg, wordt alles van energie gemaakt en energie is simpel het zuivere licht van God dat op een lagere frequentie vibreert dan het hoogste potentieel daarvan. De consequentie is dat elke onvolmaakte omstandigheid wordt gevormd uit laagfrequente energie en daarom kan de situatie worden veranderd door de frequentie van die energie te verhogen. Dit wordt gedetailleerder uitgelegd in de verhandeling door de Aanwezigheid van Oneindig Licht.

Je hebt het bij het rechte eind wanneer je zegt dat er veel levensstromen hebben aangeboden om een deel van de last van het wereldkarma te dragen. En veel van die levensstromen doen dat door zelf een ernstige ziekte te krijgen. Maar toch draagt niemand het hele gewicht van het wereldkarma. Elke persoon draagt een deel ervan en als die portie wordt getransmuteerd door andere middelen dan kan een ziekte, die gewoon het karma uitvergrootte, inderdaad worden geheeld.

Dus ik raad alle mensen met een ernstige ziekte sterk aan de rozenkransen van Moeder Maria en de decreten dagelijks te gebruiken. Ik zeg hiermee niet dat een ernstige ziekte beslist wordt geheeld. Veel levensstromen hebben zo’n sterke wens om de mensheid vooruit te helpen, dat ze gewoon nog meer wereldkarma op zich zouden nemen wanneer één portie was getransmuteerd. Maar dan nog kan iemand met spirituele hulpmiddelen daadwerkelijk veel meer wereldkarma verteren dan door die ziekte alleen.

Een ander scenario dat mogelijk is, is dat een ernstige ziekte het resultaat is van het eigen karma van iemand. Sommige levensstromen beseffen dat ze ernstig karma hebben dat in de onafzienbare toekomst moet worden afgelost. Ze kiezen er daarom voor om te incarneren in omstandigheden waarin ze op den duur een ernstige ziekte oplopen. Het is de bedoeling van deze ziekte om het karma in één incarnatie terug te betalen in plaats van dat over vele levens te spreiden.

Je zou dit kunnen vergelijken met iemand die een grote schuld heeft opgebouwd. Sommige mensen kiezen ervoor om de rest van hun leven iedere maand een beetje af te betalen, terwijl anderen een paar jaar twee banen nemen om de schuld aan de kant te krijgen, zodat ze vrij zijn om later van het leven te genieten. Er zijn veel levensstromen die een hele incarnatie opofferen om in één leven zoveel vooruitgang te boeken dat zij kunnen ascenderen aan het eind van dat leven, of in het volgende leven. Zulke levensstromen kunnen inderdaad decennia lang of zelfs een heel leven worden belast met een ernstige ziekte of andere omstandigheden.

Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat de levensstroom zijn karma terugbetaalt. Het is niet de bedoeling van de levensstroom om aan een ernstige ziekte te lijden. Dus als de levensstroom andere manieren kan bedenken om zijn karma terug te betalen, kan de ziekte inderdaad worden genezen. Opnieuw, ik raad aan om spirituele hulpmiddelen te gebruiken om alle karma en negatieve energie te verteren. Vanzelfsprekend kun jij, als één van je geliefden gebukt gaat onder een ernstige ziekte, spirituele hulpmiddelen gebruiken om dat karma voor hen te transmuteren.

Er is echter nog een derde scenario waarmee je rekening moet houden. In veel gevallen is een ernstige ziekte niet alleen het gevolg van het karma uit het verleden van die persoon. De ziekte wordt eigenlijk veroorzaakt door verkeerde overtuigingen of emotionele wonden van de levensstroom. Dus in dat geval is het niet genoeg om een spirituele techniek te gebruiken om het karma te transmuteren. Je moet dan geschikte middelen gebruiken om echt psychisch te genezen. In veel gevallen kan een ziekte eenvoudig niet genezen worden tot het eraan ten grondslag liggende psychische probleem volledig is opgelost.

Mijn punt is dat er veel mensen zijn die aan een ernstige ziekte lijden vanwege hun onopgeloste psychische problemen. Dus hoewel deze mensen hun hele leven lijden, betalen zij eigenlijk geen karma terug en daarom boeken ze ook geen spirituele vooruitgang. Het is eenvoudig onnodig lijden dat helemaal niets voor iemand doet.

In sommige gevallen kan een levensstroom een ernstige ziekte in feite gebruiken om niet met zijn psychologische beperkingen te hoeven afrekenen. Een ziekte die jou uitschakelt, kan het perfecte excuus lijken om geen leiding over je leven te nemen, om niet je psychische problemen op te lossen of geen acties te ondernemen die de levensstroom nodig heeft om verder te komen op het spirituele pad. Dus is mijn punt dat er een aantal mensen zijn die lijden aan twee problemen.

Het ene probleem is de eraan ten grondslag liggende beperking. Het tweede is dat er naast de eraan ten grondslag liggende beperking een heel diep gewortelde houding zit dat de levensstroom niet het onderliggende probleem wil aanpakken. En de levensstroom is zelfs bereid om een ernstige ziekte te krijgen om te vermijden dat hij met het probleem aan de slag moet. Zulke levensstromen willen zichzelf en hun aanpak van het leven gewoon niet veranderen. Ze kunnen heel moeilijk te bereiken zijn en daarom kan de ziekte heel moeilijk te genezen zijn. Hoeveel rozenkransen en gebeden je ook doet, ze zullen iemand niet van zo’n ziekte genezen tot hij de verantwoordelijkheid voor zijn of haar situatie op zich neemt en iets aan de onderliggende oorzaak doet.

Zulke levensstromen zouden er goed aan doen om over de definitie van waanzin na te denken die Albert Einstein heeft gegeven: Het is waanzin wanneer je hetzelfde blijft doen, maar toch andere resultaten verwacht.