Het doneren van bloed en organen

ONDERWERPEN: sommige mensen hebben ingewikkeld karma met anderen – voor sommige mensen zou hun bloed te veel zijn voor andere mensen

Vraag: Sommige spirituele leringen zeggen dat je geen bloed of organen moet doneren. Ik vroeg me af of dit nog steeds geldt in het nieuwe tijdperk, omdat we allemaal één zijn.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is een vraag waarop ik geen algemeen antwoord kan geven. Om de eenvoudige reden dat dit onderwerp te complex is voor een algemeen zwart-witantwoord.

Er zijn mensen die zulke ingewikkelde karmische omstandigheden met bepaalde andere mensen hebben dat het een onschatbare kans zou zijn om karma terug te betalen door bloed of organen aan die mensen te geven.

Er zijn andere mensen die tot een bepaald bewustzijnsniveau zijn gestegen, waardoor het schadelijk voor andere mensen zou kunnen zijn als zij hun bloed zouden krijgen, omdat het verschil in bewustzijn zo groot is dat het bewustzijn dat in het bloed wordt meegedragen te heftig zou zijn voor de persoon die het ontving.

Dus zie je opnieuw dat de dagelijkse denkgeest, het ego, altijd een duidelijk zwart-witantwoord wil – doe dit, doe dat niet en dan word je altijd gered. Je moet naar het Christusonderscheid opklimmen, waar geen scherpe regels zijn, waar alles een individuele zaak is. En dus moet jij je op individuele basis afstemmen.

Dit heeft ook betrekking op vele andere kwesties die te maken hebben met de gezondheid, zoals of je een wilsbeschikking moet hebben en wat er dan in die wilsbeschikking zou moeten staan. Of jij zou willen dat je lichaam onbepaalde tijd kunstmatig in leven wordt gehouden of dat de ondersteuning van het leven beëindigd moet worden, als dat echt noodzakelijk werd.