Ziekte ten gevolge van wereldkarma

ONDERWERPEN: Geen fysieke middelen om karmische ziekten op te lossen – gebruik spirituele hulpmiddelen om het karma te transmuteren

Vraag: Lieve Jezus, Jij hebt gezegd dat als een ziekte wordt veroorzaakt door het feit dat de levensstroom vrijwillig een bepaalde last van vervormde energie om te dragen voor de wereld op zich heeft genomen, dat de enige manier om die ziekte te genezen is door de vervormde energie terug te transformeren in de oorspronkelijke zuiverheid door middel van de violette vlam. Hoe kun je dit, door je manier van eten, ook tot stand brengen? Ik hoop dat dit ook getransmuteerd zou kunnen worden met de juiste manier van eten.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In gevallen waarin de ziekte veroorzaakt wordt door de last van het wereldkarma te dragen, kun je niet verwachten dat de ziekte volledig verdwijnt voor dat wereldkarma is getransmuteerd en in evenwicht gebracht. Geen enkele hoeveelheid voedsel, hoe het ook met spirituele energie is opgeladen, zal de spirituele oorzaak verwijderen, namelijk het karma zelf. Dit kan alleen met spirituele middelen, zoals het oproepen van de Violette Vlam, gebeuren.

Ik zou je zeer aanmoedigen om de rozenkransen en invocaties te gebruiken in zo’n situatie. Bedenk eenvoudig een korte oproep en vraag Moeder Maria om al het wereldkarma te verteren en in evenwicht te brengen dat zich openbaart als de ziekte die jij ervaart.

Laat me je ervan verzekeren dat God, in tegenstelling tot traditionele christelijke overtuigingen, niet van mensen eist dat ze lijden ter compensatie van zonden of karma. Daarom is het niet nodig om ziek te worden om wereldkarma/zonde in evenwicht te brengen. Het simpele feit is dat de vervormde energie op een of andere manier in evenwicht moet worden gebracht en daar zijn twee opties voor. Met fysieke middelen, zoals ongelukken of ziekte. Of met spirituele middelen zoals gebeden, vasten, decreten of andere spirituele technieken.

Daarom moet jij je niet aan de gedachte vasthouden, dat je ziek moet zijn om persoonlijk of planetair karma in evenwicht te brengen. In veel gevallen kan het karma in evenwicht gebracht worden zonder fysiek te lijden. In enkele gevallen kiest een levensstroom (voordat die incarneert) ervoor om een ziekte te krijgen als onderdeel van de leerervaring. In dat geval zullen jouw gebeden niet de dieper gaande keuze van jouw levensstroom tegengaan.