Bereid zijn om van een ziekte te leren

ONDERWERPEN: de onderliggende les heb je niet geleerd – een ziekte om karma terug te betalen – situatie accepteren en er dan het beste van maken – bestrijdt het niet met middelen in de buitenwereld, maar accepteer de psychische oorzaak – probeer de les te leren

Vraag: Deze vraag heeft te maken met de vorige vraag over ziekte. Hoe komt het dat sommige mensen met terminale ziektes in staat zijn om ze op alle niveaus, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, als natuurlijk te behandelen en anderen die misschien een karmische oorzaak voor hun ziekte hebben, niet in staat zijn om beter te worden, wat ze er ook aan doen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Hier zijn twee hoofdredenen voor, mijn geliefde harten. Als je op geen enkele manier een ziekte kunt genezen, kan het zijn dat er een onderliggende psychologische voorwaarde niet is opgelost – omdat je nog niet hebt begrepen wat je moet inzien. Je hebt nog niet de beslissing genomen die je moet nemen om de situatie te wijzigen.

Maar zoals Jezus heeft uitgelegd, kunnen er soms tijden zijn dat je beslist een fysieke ziekte op je te nemen om de rest van dat leven karma terug te betalen. Soms nemen mensen zelfs een ziekte op zich om het karma van de mensheid terug te betalen bovenop hun persoonlijke karma. En dan zal de ziekte niet genezen, omdat je vanuit je hogere wezen weet, dat het niet de bedoeling is dat de ziekte geneest. In ieder geval niet totdat er een oplossing komt of dat al het karma is terugbetaald.

En dus opnieuw, ik besef dat het altijd moeilijk is om aan een fysieke ziekte te lijden. Desondanks zijn de leringen van Jezus die hij eerder gegeven heeft, hierop van toepassing. Als je eenmaal de situatie aanvaardt en besluit er het beste van te maken, kan je lijden al heel veel minder worden. En mijn geliefden, ik moet zeggen dat er soms tijden zijn dat het noodzakelijk is een fysieke ziekte te accepteren voor je die werkelijk kunt laten genezen. Met andere woorden, er zijn mensen die een ziekte bestrijden met hun wil en met middelen in de buitenwereld – hetzij door natuurlijke genezing of traditionele medicijnen – omdat ze eigenlijk niet willen accepteren dat de situatie wordt veroorzaakt door hun eigen bewustzijn.

En daarom zijn ze niet begonnen aan het proces om hun leven en overtuigingen opnieuw te evalueren. Ze hebben niet echt in de spiegel gekeken. Dus proberen zij gewoon de uiterlijke symptomen te verwijderen in plaats van de spirituele oorzaak te onderzoeken. En als de ziekte het resultaat van karma is, nu dan moet jij die les dus leren, jij moet iets leren van dat karma, voordat de ziekte kan worden genezen.

Er zijn ook mensen die een ziekte op zich nemen om zichzelf te dwingen een bepaalde les te leren. En nogmaals, je kunt dan de situatie krijgen dat je dagelijkse denkgeest rebelleert tegen de ziekte en probeert te genezen met elk beschikbaar middel, terwijl je hogere zelf in werkelijkheid niet wil dat de ziekte geneest, totdat je dagelijkse denkgeest de les heeft geleerd.

En hoe harder je dus tegen de ziekte vecht, hoe meer die zal volharden. Terwijl mensen zich zouden moeten overgeven en gewoon zeggen: “Wat moet ik van deze ziekte leren? Christuszelf, geliefde Moeder Maria, toon mij wat ik moet leren van deze ziekte. Toon mij wat ik moet veranderen om uit die bewustzijnsstaat die de aanleiding was tot deze fysieke ziekte, te komen.”