Omgaan met een depressie

ONDERWERPEN: Een depressie is een aanval door duistere krachten – kan een neerwaartse spiraal worden – het gevoel van isolatie overwinnen – gebruik spirituele hulpmiddelen – God beantwoordt gebeden door mensen – vastzitten door niet bereid te zijn te veranderen – geen schande om te erkennen dat je hulp nodig hebt – je moet bereid zijn beslissingen te nemen en jezelf te veranderen

Vraag: Lieve Jezus, Je hebt de laatste vragen die ik je gestuurd heb, niet beantwoordt. Ik veronderstel dat jij er jouw redenen voor hebt, maar ik ben nog steeds in de war. Ik blijf schrijven in de hoop dat je iets zegt.
Ik worstel met overbezorgdheid en depressie. Ik worstel echt. Jij zegt dat we niet kunnen verwachten dat God ons redt, maar dat wij zelf aan het werk moeten. Ik haat het om dat te horen. Deze ziekte gaat mijn krachten te boven. Ik ben bang. Is het zo fout om voor een wonder in mijn leven te bidden? Is het zo fout om God te vragen om of hij mij echt wil helpen, om het verschil te maken dat ik nodig heb? Geloof me, ik heb geprobeerd mijzelf te helpen, maar mijn gedachten en gevoelens zijn zo chaotisch dat ik de technieken op jouw website niet kan aanwenden. Wat zeg jij tegen mensen in mijn situatie?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde vriend, hoewel ik een onbeperkt spiritueel wezen ben, is mijn boodschapper een mens, net als jij. Hij heeft maar 24 uur per dag en kan daarom niet iedere vraag die naar deze website gestuurd wordt, beantwoorden, vooral omdat ik hem veel andere opdrachten heb gegeven die op de juiste tijd moeten worden uitgevoerd. Daardoor ontstaat er achterstand bij de vragen, omdat hij er geen tijd voor heeft om ze te beantwoorden. Jij bent niet de enige die op een antwoord uit de buitenwereld moest wachten Maar je hebt de optie om te luisteren naar innerlijke antwoorden die altijd beschikbaar zijn.

Wanneer je worstelt met een depressie, is het altijd een aanval op jouw levensstroom door duistere krachten. Ik heb hier meer over gesproken in het antwoord op een andere vraag en je moet mijn antwoorden bestuderen. Het grootste probleem met een depressie is echter dat het een neerwaartse spiraal kan worden die ertoe leidt dat mensen zich steeds meer isoleren, totdat zij helemaal overmand worden door de situatie. Je moet een oprechte poging doen om die neerwaartse spiraal te doorbreken en je kunt dat op twee manieren doen:

* De eerste manier is door hulp te zoeken bij andere mensen, hetzij familie, een kerk, maatschappelijke diensten of een getrainde professional. Het is essentieel dat je hulp zoekt bij iemand die je kan helpen om het gevoel van isolatie te doorbreken. Ik ben mij er volledig van bewust dat de omgang met andere mensen vaak teleurstellend kan zijn, vooral wanneer je depressief bent. Ondanks dat MOET je ergens hulp zoeken!!! Dat je naar mij schrijft, is een duidelijk teken dat je levensstroom hulp zoekt. God is wil jou heel graag helpen, maar in veel gevallen neemt Gods hulp niet de vorm van een wonder aan. Gods hulp komt door andere mensen die er voor jou willen zijn – als jij bereid bent om je hart en geest te openen voor wat zij je te bieden hebben. Je zegt dat je ziekte jouw krachten te boven gaat en dat moet jou duidelijk maken dat jij hulp van andere mensen nodig hebt.

* Een andere efficiënte manier om hulp te vragen, is met een spiritueel ritueel. In jouw geval is het essentieel dat je spirituele bescherming oproept en de meest efficiënte manier die beschikbaar is op de planeet aarde, zijn de decreten aan Aartsengel Michaël. Ik begrijp dat je het gevoel hebt dat je geest zo chaotisch is dat je geen spirituele techniek kunt aanwenden. Toch is een decreet aan Aartsengel Michaël uitprinten niet een ingewikkelde opdracht, om tijd uit te trekken en jezelf te dwingen het decreet van begin tot eind op te lezen. Als je een e-mail kunt schrijven, kun je natuurlijk ook een decreet oplezen, ook als je dat op een enigszins mechanische manier doet. Ik kan je ervan verzekeren, dat als jij deze rozenkrans elke dag opzegt, jij je beter ZULT voelen. Wij hebben ook speciaal een Spiritual Crisis Toolkit gemaakt voor mensen die in jouw situatie zitten.

Laat ik nogmaals zeggen, dat het goed is om te bidden voor hulp van Boven, het is essentieel dat je openstaat voor het feit dat God je gebeden vaak zal beantwoorden door mensen of andere wereldse middelen. De reden is eenvoudig, ik heb al geprobeerd om jouw gebeden te beantwoorden door jouw aanwijzingen te geven door middel van het zachte, kleine stemmetje binnenin jou. Maar in veel gevallen zijn mensen niet in staat om acht te slaan op die aanwijzingen. Je opmerking: “Je zegt dat we niet van God kunnen verwachten dat hij ons redt, maar dat we zelf aan het werk moeten. Ik haat het, als ik dat hoor” maakt dat ik mij grote zorgen maak, omdat het laat zien dat jij tot dusver niet bereid bent om acht te slaan op die stem in jouw innerlijk.

De reden is dat jij al weet dat jij om je situatie te verbeteren enkele veranderingen in jouw leven moet doorvoeren, maar dat jij tot dusver niet bereid bent geweest om dat te doen. Dit gebeurt meestal bij mensen die in een depressie zitten. De psychologische oorzaak van een depressie is dat jij je het gevoel hebt dat je vastzit, maar de reden dat je vastzit, is dat je geen veranderingen wilt aanbrengen die jouw situatie zouden kunnen verbeteren. Daarom zitten mensen in een spirituele catch-22, een impasse die onmogelijk te doorbreken lijkt. Toch lijkt het alleen maar moeilijk, omdat jij niet bereid bent te doen wat nodig is, zoals professionele hulp zoeken of bepaalde veranderingen doorvoeren.

Vanzelfsprekend ben je niet de enige persoon die in deze situatie zit. Toch hoop ik dat jij je zult realiseren dat wanneer jij niet naar je innerlijke stem luistert, mijn volgende optie is om jou te proberen te helpen door een wereldlijke stem die jij kunt horen. Als jij zelfs die stem afwijst, welke opties heb ik dan nog over? Ik weet dat je situatie helemaal niet grappig is, maar er is wel een oude grap die hier betrekking op heeft:

Er is een hevige overstroming en een man wordt gedwongen naar het dak van zijn huis te klimmen. Het water blijft stijgen en de man bidt vurig tot God om hem te redden. Een roeiboot komt voorbij, maar de man weigert in te stappen, omdat hij gelooft dat God hem elk moment zal redden. Omdat het water blijft stijgen, bidt hij nog hartstochtelijker. Een motorboot komt voorbij en weer weigert de man in te stappen. Omdat het water de top van het dak bereikt, bidt de man weer en deze keer komt er een helikopter langs. De man weigert nog steeds om de ladder op te klimmen naar de helikopter, omdat hij verwacht dat God hem zal redden. Het water blijft stijgen en de man verdrinkt. Wanneer zijn levensstroom in het spirituele rijk komt, ontmoet hij een engel, en hij vraagt verontwaardigt: “Ik heb tot God gebeden om mij te redden, waar waren jullie?” De engel antwoordt: “Wat bedoel je, Ik heb jou een roeiboot gestuurd, een motorboot en een helikopter, wat wilde je nog meer?”

De moraal van het verhaal is natuurlijk, dat hoewel het niet verkeerd is om voor een wonder te bidden, het wel nodig is dat jij je openstelt voor het feit dat het wonder wel eens in een wereldlijke vermomming kan komen. Als je verwacht dat er een engel in de lucht verschijnt om jou te redden, zou jij die engel in vermomming wel eens over het hoofd kunnen zien die vlak naast je staat. Tussen haakjes, enkele engelen hebben zich vermomd als professionele therapeuten in de gezondheidszorg en als je geconfronteerd wordt met een ernstige depressie is het geen schande om toe te geven dat je professionele hulp nodig hebt. Stel dat je een gebroken arm hebt, zou je dan liever een wonder meemaken of naar het ziekenhuis gaan? Dus waarom zou je geen hulp zoeken bij een geestelijke ziekte? Het is geen schande om hulp te vragen, maar het zou zonde zijn als jij niet je voordeel doet met de hulp die jou op deze wereld ter beschikking staat.

Denk je, dat het toeval is, dat jij deze website hebt gevonden? Nee, het was het antwoord op jouw gebeden! Ik heb jou naar een plaats verwezen die de middelen heeft om een ommekeer in jouw leven teweeg te brengen. Dus neem de ferme beslissing dat jij de middelen gaat gebruiken die voor jouw neus liggen in plaats van te bidden om een wonder dat uit de lucht moet komen vallen. En neem het besluit om hulp in te schakelen van professionals die ook het antwoord op je gebed kunnen zijn.

Zoals ik overal op deze website uitleg, is alles in het leven ondergeschikt aan jouw vrije wil. Jouw levensstroom wil bepaalde lessen in dit leven leren en ook al kan het heel moeilijk zijn om een crisis mee te maken, haalt God niet zomaar de lessen weg die jouw levensstroom wilde leren, voordat jij incarneerde. Dat is de reden dat God iemand vaak geen miraculeuze oplossing kan geven in een moeilijke situatie. Dat doen, zou de vrije wil van jouw levensstroom schenden, hoewel je bewuste geest momenteel wil ontsnappen.

Ik voel veel medeleven met jouw situatie, maar jij moet je realiseren dat ik jou niet kan helpen tegen de vrije wil van jouw levensstroom in. Wanneer jij gebruik maakt van je spirituele en praktische hulpmiddelen om de druk van de situatie te verlichten, begin je meer in contact te komen met jouw levensstroom en de lessen die jij hier kwam leren. Je kunt dan beginnen die lessen op te zoeken en wanneer je hoort wat je kwam leren, kun jij je helemaal bevrijden van de beperkingen waar jij momenteel tegenaan loopt.

Je zult dan ontdekken dat er een heel nieuwe wereld van spirituele groei voor jou opengaat. Het ontbrekende ingrediënt is echter jouw bereidheid om de eerste stap te nemen en elk beschikbaar middel te blijven gebruiken om de huidige impasse te doorbreken en verder te gaan met jouw leven. God kan alleen degenen helpen die bereid zijn zichzelf te helpen. Als je steeds een klein stapje per keer doet, zul je op een dag terugkijken op jouw huidige situatie en verbaasd staan over hoe jouw leven verbeterd is.

Omdat jij vrije wil bezit, moet elke verbetering beginnen met een beslissing. Ik begrijp dat veel mensen die in een depressie gevangenzitten uit een impasse gestoten moeten worden voor zij de beslissing kunnen nemen om te veranderen. Eén zo’n stoot: luister naar de dictaten in de toolkit en laat de vibraties van Aartsengel Michaël en Moeder Maria de krachten van de depressie in jouw wezen verteren!