Hoe jij je energieveld heelt na een traumatische ervaring

ONDERWERPEN: Jouw energieveld kan gewond raken – neem de tijd om emotioneel te helen – spirituele R&R – maakt tijd om te helen – een helingsritueel – raak er niet door in de stress

Vraag: Ik ben de laatste tijd door wat moeilijke tijden heengegaan, maar ik heb het gevoel dat het me op mijn pad naar spirituele groei geholpen heeft. Ik ben echter een beetje uitgeblust en vind het moeilijk om mij met God verbonden te voelen wanneer ik bid en mediteer. Ik probeer het, maar alles wat ik zie, is zwart. Wat kan iemand doen om dat gevoel van innerlijke vrede en contact met God te krijgen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je kunt beginnen met de waarheid over de situatie toe te geven en die waarheid is dat je gewond bent en genezing nodig hebt. Ik zie heel veel mensen die emotioneel gekwetst worden, toch hebben zij geen idee hoe ze zichzelf moeten helen. Het is één van de grootste gebreken in de westerse cultuur dat mensen niet opgevoed worden met het inzicht in hoe zij hun energieveld en psyche kunnen helen. Dit allemaal gaat de komende decennia veranderen, maar daar heb je op dit moment niets aan. Dus wat je moet doen, is erkennen dat als jouw lichaam gekwetst kan worden, dat ook met jouw energieveld kan gebeuren, wat jouw mentale en emotionele lichaam inhoudt.

Als je een gebroken been had, staat het buiten kijf dat je naar het ziekenhuis moet. Je zou ook enige tijd moeten besteden aan de genezing van het been voor je weer op je normale routine kunt overgaan. Het probleem is dat de meeste mensen niet herkennen dat hun energieveld net zo gekwetst kan worden als hun lichaam. En wanneer jouw energieveld gewond is, moet jij je dagelijkse routine afbreken, voor jezelf zorgen en jouw mentale en emotionele lichaam helen, net zoals bij jouw fysieke lichaam. Maar de meeste mensen denken dat als je emotioneel gewond wordt, jij in staat moet zijn om met je dagelijkse verantwoordelijkheden door te gaan alsof er niets gebeurd is. Als je een been breekt, verwacht je dat je pas een marathon kunt lopen wanneer het geheeld is. Dus kun je ook niet verwachten dat jij, als jij jouw energieveld ernstig hebt beschadigd door een traumatische ervaring, met je dagelijkse activiteiten doorgaat zonder een poging te doen om jezelf te helen.

Wanneer je het moeilijk vindt om te bidden en te mediteren, of op andere manieren contact met God te maken, komt dat omdat jouw energieveld beschadigd is. Je veld staat daardoor open voor negatieve energie van buitenaf en die stroomt jouw veld binnen en overmant jouw gedachten en gevoelens en dat maakt het moeilijk om te mediteren of zelfs te bidden. Dus je moet je heel erg bewust van het feit zijn dat jij tijd nodig hebt om jouw energieveld te genezen, net zoals je zou doen als je lichaam gewond was. Wat ik je zou willen aanraden, is dat je wat spirituele R&R nodig hebt, en daarmee bedoel in niet rust en relaxatie, maar rust en rituelen.

Als je een gebroken been had, zou je onmiddellijk het besluit nemen om bepaalde normale activiteiten aan de kant te zetten en doen wat nodig is om jouw been te laten helen. Daarom moet je om een psychische wond te genezen, beginnen een soortgelijk besluit te nemen, namelijk dat het nodig is om een paar van je gewone activiteiten opzij te zetten om jezelf te helen.

Je hebt rust nodig om jouw energieveld te genezen, maar rust betekent niet beslist dat je niet actief bent. Als je een been breekt, moet je het stil houden, maar het onvermijdelijke neveneffect is dat je spieren zwak worden. Om jouw energieveld te helen, moet je stoppen met activiteiten die spanning bij jou veroorzaken, zoals bepaalde activiteiten in jouw dagelijkse routine, maar je moet niet simpelweg inactief of passief worden.

Ik beveel aan dat je zoveel van die gewone activiteiten aan de kant zet als je kunt en dan een ritueel opstelt dat je iedere dag doet. Als je ziek was en je moest medicijnen innemen, zou je ongetwijfeld die medicijnen innemen als ze twee keer per dag door de dokter voorgeschreven werden. Wanneer het aankomt op het helen van je energieveld, heb je speciale spirituele medicijnen nodig. Daarom moet je het besluit nemen dat jij je bezig zult houden met een specifiek spiritueel ritueel en dat je dat ritueel iedere dag zult doen. Je neemt gewoon een vast besluit dat je een specifiek ritueel uitvoert en dat je dat een bepaalde periode doet, bijvoorbeeld twee of drie weken.

Ik besef dat mensen zich uitgeput voelen na een traumatische ervaring en de gedachte aan het uitvoeren van een ritueel kan overweldigend lijken. Maar in werkelijkheid zal je emotionele lichaam het ritueel verwelkomen, omdat het ritueel de orde en de integriteit van je energieveld weer zullen helpen in orde te brengen. Per slot van rekening heeft de chaos en het onregelmatige aan de negatieve ervaring het trauma veroorzaakt. Dus de sleutel om te helen is niet je van alle activiteiten te onthouden. De sleutel is de regelmaat weer terugkrijgen en een ritueel is de beste manier om dit te doen.

Wat overweldigend kan lijken, is de gedachte dat jij beslissingen moet nemen en het ritueel dagelijks moet opzeggen. Daarom stel ik voor dat je het aanpakt alsof de dokter jou medicijnen voor een fysieke ziekte had voorgeschreven. In dat geval wordt de beslissing uit noodzaak genomen en als er eenmaal een vast besluit genomen is, veroorzaakt dat geen stress. Je moet het gewoon doen. Door iedere dag een spiritueel ritueel te doen, bouw je een positieve spiraal op die op den duur jouw energieveld heelt en jou weer afsluit tegen de negatieve energie die ervoor zorgt dat je duisternis ziet tijdens de meditatie.

Wanneer ik een spiritueel ritueel zeg, bedoel ik niet een ritueel dat van je eist dat je denkt, of dat jij je er zelfs maar op concentreert. Ik denk aan een ritueel dat je op een bijna mechanische manier kunt volgen tot je genezen bent en weer meer van je hart in het ritueel kunt leggen.

Mijn voorstel zou zijn: de oproepen aan Aartsengel Michaël doen om jouw energieveld te beschermen tegen alle negatieve energie of duistere krachten. Ik stel voor dat je deze oproep in ieder geval één maal per dag 15 minuten lang op een bepaald tijdstip doet. Ik wil je ook voorstellen om 15 minuten te besteden aan oproepen aan de Violette Vlam. Ik stel ook nog voor dat je 15 minuten lang oproepen aan Elohim Astrea doet.

Besluit gewoon hoeveel tijd je hebt voor de oproepen die je doet, bepaal een tijd waarop je weet dat je ze kunt doen en herhaal ze dan iedere dag. Je kunt de oproepen aan de Violette Vlam doen na de oproepen aan Michaël of na de oproepen aan Astrea.

Als je meer tijd hebt, stel ik één van de vele rozenkransen en invocaties voor. Dan is er nog één die jouw specifieke vorm van trauma aanpakt. Wanneer je een traumatische ervaring meemaakt, is het bijna onvermijdelijk dat fragmenten van je levensstroom zich zullen afsplitsen en van het geheel worden gescheiden. Dit schept een vacuüm dat de ruimte geeft aan duistere energie om je veld binnen te komen. De Oost-West invocatie zorgt ervoor dat al die fragmenten kunnen terugkeren.

Mijn punt is dat je niet probeert een ritueel uit te voeren dat bepaalde gedachten of beslissingen van jouw kant vraagt. Je besluit gewoon dat je gewond bent en dat je dit bepaalde medicijn één of twee keer per dag moet innemen. Dan voer je het ritueel uit zonder er ook maar een moment over na te denken, net alsof je een medicijn moet innemen om het lichaam te genezen.

Als je zo’n ritueel nauwgezet doet, zul je verbetering gaan zien en je zult weer in staat zijn om contact te leggen met God. Laat mij ook nog zeggen dat jij, terwijl jij dit proces van genezing doormaakt, je niet druk hoeft te maken over of jij je met God verbonden voelt. Als je energieveld gekneusd of beschadigd is, is het heel erg moeilijk om je met God verbonden te voelen. Maak je hier niet druk over en voer het ritueel uit tot jij spontaan het gevoel krijgt dat jij weer contact met God krijgt. Als jij het ritueel elke dag doet, zal je contact terugkomen. Maar als je begint te stressen over je niet verbonden met God voelen, maak je de situatie alleen maar erger. Daarom beveel ik je een ritueel aan dat je mechanisch kunt opvolgen tot je energieveld genoeg aan heelheid wint om weer contact met God te maken.