Je hoeft niet te lijden om vergeving van God te krijgen

ONDERWERPEN: je hoeft niet door God te worden vergeven – accepteren dat jij al vergeving hebt gekregen – de psychologische waarde van toegeven dat je fouten maakt – je hoeft niet te lijden om vergeving te krijgen – je weet wanneer je niet in evenwicht bent – laat schuldgevoel los

Vraag: Wat betreft vergeving, is het nodig dat iemand zich tot God wendt voor vergeving? Ik weet dat ik in mijn persoonlijke relaties degenen probeer te vergeven die mij gekwetst hebben, zelfs al vragen ze nooit om vergeving, zodat ik mijn hart kan reinigen van alle onwil om te vergeven. Dan lijkt het mij toe dat Gods onvoorwaardelijke Liefde ons al vergeven heeft voor wij erom vragen. Dus met betrekking tot jouw antwoord over de zonde die niet vergeven kan worden, denk ik dat het iemand is die zichzelf in een staat van niet-vergeven houdt door niet naar een hogere bewustzijnsstaat te reiken, maar Gods Liefde is er altijd en wacht op ons tot wij ons tot hem wenden. Is dit een juist inzicht?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je hebt de essentie van vergeven begrepen en je hebt het goed uitgedrukt. Gods liefde is onvoorwaardelijk en daarom is Gods vergeving ogenblikkelijk. Je hoeft er niet om te vragen, want die regent op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen.

In zekere zin hoef je nooit door God vergeven te worden; je hoeft alleen maar te accepteren dat God jou vergeeft. Het probleem is dat jij tot je het bewustzijn verzaakt dat ervoor gezorgd heeft dat jij verkeerde handelingen verrichtte, niet in staat bent om Gods vergeving te accepteren.

Dus je zou misschien kunnen zeggen dat het proces om een levensstroom te redden, het proces is van die levensstroom helpen het bewustzijn te ontstijgen dat ervoor zorgt dat je Gods energie vervormd. En naarmate hij dat bewustzijn ontstijgt, is de laatste stap dat de levensstroom Gods vergeving accepteert voor alle vorige handelingen, zodat hij volledig kan accepteren dat hij vrij is van het verleden. Wat is er echter voor nodig om een levensstroom vergeving te laten accepteren? Veel levensstromen hebben wel het gevoel dat ze zich tot God moeten wenden en om vergeving vragen en dat doen, is helemaal oké.

Door God om vergeving te vragen, geeft de levensstroom zijn verkeerde handelingen toe. Vanzelfsprekend wordt dit niet voor God gedaan, omdat de levensstroom nooit zijn handelingen voor God kan verbergen. Dus de waarde hiervan ligt op het psychologische vlak. Door de handelingen aan God op te biechten, geeft de levensstroom aan zichzelf toe dat de handelingen verkeerd waren. En dit is de allereerste stap die de levensstroom moet doen om zich van het bewustzijn af te scheiden dat ervoor gezorgd heeft dat hij die daden heeft verricht. Helaas kan het opbiechten van zonden aanleiding geven tot schuldgevoel dat je vermogen om Gods vergeving te accepteren, kan blokkeren.

Het probleem op aarde is dat er zoveel kromme leugens zijn die ervoor zorgen dat de mensen geloven dat het moeilijk of onmogelijk voor hen is om het verleden te overwinnen. Deze reiken van de overtuiging dat God een boze en oordelende God is, van het geloof dat sommige zonden onvergeeflijk zijn, tot het geloof dat jij om je van je zonden te bevrijden door een bepaalde hoeveelheid pijn en lijden heen moet.

Veel mensen geloven dat als je iemand anders pijn hebt gedaan, jouw ervaring van pijn dat op een of ander manier dan weer voor hen goed maakt, alsof twee verkeerde dingen elkaar kunnen opheffen. Door de tijden heen heeft het psychologische mechanisme dat mensen het gevoel hebben dat zij hun zonden kunnen terugbetalen met lijden, aanleiding gegeven tot een aantal religieuze leringen en rituelen. Deze werden door de geascendeerde meesters gegeven met de bedoeling om mensen te helpen hun geest om de tuin te leiden om Gods vergeving te accepteren en zich zodoende van hun verleden te bevrijden.

Helaas bouwen mensen snel dergelijke leringen verder uit en maken hun eigen doctrines en rituelen die vak nogal bizar zijn. Een voorbeeld hiervan is het concept dat jezelf lichamelijke pijn toebrengen op een of andere manier jouw zonden weer in evenwicht brengt. De simpele waarheid is dat deze beide handelingen Gods energie vervormen en hoe kun je het feit goed maken dat je in het verleden energie hebt vervormd door nog meer energie in het heden te vervormen? Vervormde energie wist vervormde energie niet uit – enkel spirituele energie kan lagere energie uitwissen.

Er bestaat echter een subtiel mechanisme dat de gevoelige levensstroom ervan bewust maakt dat hij een onevenwichtigheid in het universum heeft gemaakt. Hoewel veel christenen het concept karma, of vervormde energie, niet begrijpen, voelen zij dat ze gezondigd hebben en hun levensstroom heeft het gevoel dat hij pas als hij de balans in het universum heeft hersteld, van zijn zonden bevrijd is. Ik besef dat de meeste christenen zich niet bewust van het concept karma gewaar zijn, maar niettemin is dit een van de redenen waarom mensen moeite hebben met zichzelf vergeven.

Veel spirituele zoekers hebben een diep verlangen om orde op zaken te stellen met God en de balans in het universum weer te herstellen. Daarom voelen ze intuïtief dat zij al hun karma nog niet in evenwicht hebben gebracht en dus niet van het verleden bevrijd zijn. Hoewel dit intuïtieve gevoel een teken is van spirituele volwassenheid, zorgen de vele verkeerde overtuigingen over zonde die op deze wereld rondwaren ervoor dat spirituele zoekers het gevoel krijgen dat zij zich nog steeds schuldig moeten voelen over hun fouten tot zij het evenwicht weer hebben hersteld.

Zoals ik in het begin heb uitgelegd, hoeft dat helemaal niet. Als je het bewustzijn verzaakt dat ervoor gezorgd heeft dat jij een bepaalde fout maakte, dan hoef jij je niet meer schuldig te voelen omdat jij een fout gemaakt hebt. Welk doel zou het ooit kunnen dienen dat jij je nog steeds schuldig blijft voelen over iets wat achter jou ligt? Het zal je slechts aan die bewustzijnsstaat blijven binden en verhinderen dat je die helemaal loslaat.

Mijn punt is dat je, wanneer jij vergeving echt begrijpt, beseft dat je karma in evenwicht brengen een mechanisch proces is. Zolang jij maar betalingen blijft doen, zou jij je dan schuldig voelen, omdat je de bank geld schuldig bent? Op dezelfde manier is er zolang je maar blijft werken aan het in evenwicht brengen van jouw karma, geen reden om je schuldig te voelen over het feit dat je karma hebt gemaakt, in ieder geval niet wanneer je het bewustzijn overwonnen hebt dat ervoor gezorgd heeft dat jij die fouten maakte.

Ik begrijp dat sommige levensstromen de behoefte voelen om hun schuldgevoel te houden tot het karma volledig is terugbetaald, het gevoel te hebben dat het hen aanspoort om dat sneller te doen. Maar ik hoop dat de volwassener levensstromen kunnen inzien dat dit echt niet nodig is. Ik hoop dat alle spirituele zoekers Gods vergeving en hun eigen vrijheid van elk gevoel dat zij een zondaar zijn of niet de moeite waard in de ogen van God, kunnen accepteren.