Is een Cursus in Wonderen van de geascendeerde meesters?

ONDERWERPEN: bevat veel ware leringen – elke lering wordt door het bewustzijn van de boodschapper gegeven – verder dan de cursus kijken – niet juist om te zeggen dat de wereld niet echt is – mensen scheppen de wereld mede – het is niet de bedoeling dat de wereld verdwijnt, maar het koninkrijk van God wordt – volg jouw innerlijke leiding

Vraag: Verscheidene jaren geleden raakte ik geïnteresseerd in het lezen en bestuderen van Een Cursus in Wonderen en daarna verloor ik ineens mijn interesse erin en besloot ik om die lering niet meer te volgen. Later werd mij door een student van de geascendeerde meesters verteld dat deze lering slechts voor 90% nauwkeurig was (of op waarheid berustte). Bevat deze populaire cursus eigenlijk wel ware leringen van de geascendeerde meesters?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een cursus in Wonderen bevat inderdaad ware ideeën net als veel andere religieuze en spirituele leringen. Veel mensen, vooral in de new age-beweging, hebben de cursus gebruikt om dieper inzicht in het spirituele pad en mijn ware, innerlijke leringen te ontwikkelen. Aan hun vruchten kent men de boom en de Cursus in Wonderen heeft veel mensen geholpen.

Je hebt gelijk als je denkt dat de cursus niet 100% nauwkeurig is, maar ik kan wel zeggen dat geen enkele spirituele lering in de materiële wereld 100% nauwkeurig is.

Een spirituele lering wordt altijd gegeven via het bewustzijn van een geïncarneerde persoon. Daarom wordt de spirituele lering onvermijdelijk beïnvloed door het bewustzijn van de persoon die als boodschapper fungeert. In enkele gevallen, zoals elders wordt uitgelegd, kan de persoonlijke agenda van de boodschapper de spirituele lering kleuren of zelfs vervormen. Zelfs als iemand echter geen agenda heeft, beïnvloedt de inhoud van het bewustzijn van de persoon de spirituele lering.

Bijvoorbeeld: wanneer ik door Kim spreek, moet ik woorden en ideeën gebruiken die in zijn vocabulaire en bewustzijn bestaan. Het zou erg moeilijk voor mij zijn om een betekenisvolle verhandeling te geven over een onderwerp waar hij niets vanaf weet. Met andere woorden, hoe meer een boodschapper over een onderwerp weet, hoe dieper en betekenisvoller de spirituele lering via die boodschapper naar buiten gebracht kan worden. En hoe minder de boodschapper een persoonlijke agenda heeft, hoe zuiverder de lering kan zijn die door die boodschapper naar buiten gebracht kan worden.

De boodschapper die de Cursus in Wonderen naar buiten bracht, was niet een spiritueel geïnteresseerde persoon. Haar overtuigingssysteem werd gebaseerd op het wetenschappelijk materialisme. Dit was niet beslist een nadeel, omdat het de Cursus aantrekkelijker maakte voor mensen met die geestesgesteldheid. Maar omdat de boodschapper geen kennis uit de buitenwereld had of een diepgaand innerlijk inzicht in spirituele ideeën, zat er een limiet aan wat via haar uitgebracht kon worden. Ik zeg dit niet om de boodschapper op wat voor manier ook te bekritiseren, omdat het haar echt tot eer strekt dat ze de Cursus naar buiten heeft gebracht en omdat ze bereid was haar scepsis aan de kant te zetten en het materiaal toch naar buiten te brengen. Ik stel gewoon een duidelijk feit vast.

Het doel van elke spirituele lering is om een transformatie in bewustzijn teweeg te brengen. Als de boodschapper van de Cursus in Wonderen deze transformatie in bewustzijn volledig omarmd had, zou de Cursus diepgaander en zuiverder geweest zijn. Daarom is het belangrijk dat studenten van de Cursus zich realiseren dat ze verder moeten kijken dan de Cursus.

Wat ik hiermee zeg, is dat bepaalde ideeën uit de Cursus niet helemaal nauwkeurig of volledig zijn. Er ontbreken een paar stukken die verwarring kunnen stichten bij onervaren studenten. Verder is het belangrijk om je te realiseren dat de Cursus niet compleet is of op zichzelf staat. Het is slechts één voorbeeld van voortgaande openbaringen en studenten van de Cursus kunnen ervan profiteren als zij ook andere bronnen bestuderen.

Een voorbeeld van een onnauwkeurig idee: de Cursus stelt dat de materiële wereld niet echt is. Zij werd niet geschapen door God, omdat God boven tijd en ruimte staat. Zodoende is de wereld, volgens de Cursus, een product van waarneming, van de overtuiging van het ego in een scheiding van God. Hoewel het idee dat de wereld enorm beïnvloed wordt door de waarneming van de mensen, wel enigszins waar is, is het niet juist te stellen dat de wereld uitsluitend door de waarneming van het ego werd gecreëerd. Planeet aarde werd gecreëerd door zeven spirituele wezens die de Bijbel de Elohim noemt. Zij schiepen een volmaakt evenwichtige planeet en hun oorspronkelijke matrix is niet fundamenteel veranderd. Nadat menselijke wezens echter tot een lagere bewustzijnstoestand vervielen, legden de mensen met de creatieve kracht van hun geest er wel een onvolmaakte laag overheen die de originele matrix van de Elohim in grote mate bedekt heeft.

Deze laag is uiteindelijk onecht, omdat die niet in overeenstemming is met Gods wetten en daarom niet duurzaam. Voorlopig is hij echter wel echt, in die zin dat hij uit vervormde energie werd gemaakt. Deze energie verdwijnt niet zomaar even, zelfs niet als alle mensen ineens het Christusbewustzijn verwerven. De huidige onvolmaakte omstandigheden werden in de loop van de tijd geschapen door verkeerd gebruik van energie en het zal tijd en inzet vragen om de vibratie van die energie in de oorspronkelijke zuiverheid terug te brengen.

Met andere woorden, hoewel het essentieel is dat mensen ontsnappen aan het gevoel van gescheidenheid dat voortkomt uit hun ego, zal dit de fysieke wereld niet laten verdwijnen. En het zal de aarde niet uit zichzelf in haar oorspronkelijke staat van zuiverheid terugbrengen. De materiële wereld werd door God geschapen als een verlengstuk van zijn Wezen. Het is de bedoeling dat het een verlengstuk van zijn koninkrijk wordt, maar dit kan alleen wanneer de individualisaties van God – zoals menselijke wezens – zich volledig bewust worden van de rol die voor hen is weggelegd als medeschepper met God. Met andere woorden, het doel van spirituele groei is niet om de wereld te laten verdwijnen, maar om de wereld te verheffen (door de vibratie te verhogen) om zo een waardige woning te worden in mijn Vaders huis.

Wat betreft het tweede deel van jouw vraag: het ware doel van een spirituele lering is je te helpen contact te maken met jouw innerlijke leraar, jouw Christuszelf. Als je dat contact eenmaal gelegd hebt, zou jij je Christuszelf jou naar andere spirituele leringen moeten laten sturen, die jou helpen om verder te komen. Zolang jij je innerlijke aanwijzingen opvolgt, maak jij maximale vorderingen. Pas als jij aan een specifieke lering in de buitenwereld gehecht raakt, verlopen jouw vorderingen langzamer of kom je zelfs tot stilstand.

Je beschrijft hoe jij eerst geïnteresseerd raakte in de Cursus en daarna je belangstelling verloor. De essentiële vraag hier is of jouw eerste interesse van binnenuit kwam of dat dit het resultaat van een invloed van buitenaf was en of dat jij je interesse verloor door die innerlijke of uiterlijke invloed? Zoals ik al zei: Streef er altijd naar de impulsen in jouw innerlijk te volgen.

Laat ik je ook zeggen dat het heel moeilijk is om een hard cijfer te geven over de zuiverheid of waarheidsgetrouwheid van een spirituele lering. Dat hangt heel erg af van de criteria die je gebruikt om de lering te evalueren. Desondanks zou een onervaren student er beter aan doen een lering te bestuderen die erg nauwkeurig en zuiver is. De reden daarvoor is dat de student nog niet het onderscheid heeft ontwikkeld om het verschil te zien tussen een waar idee en een idee dat vervormd of onjuist is. Dus hoe zuiverder de lering, hoe beter het is voor de student.

Naarmate de student echter volwassen wordt en innerlijke afstemming begint te ontwikkelen, wordt de zuiverheid van een spirituele lering minder belangrijk. De student heeft dan een zeker innerlijk onderscheidingsvermogen ontwikkeld en kan dan een lering bestuderen en de woorden die waar zijn eruit halen en daardoor de bruikbare ideeën eruit halen, terwijl de onnauwkeurige ideeën worden genegeerd.