Richt je niet op het lijden van Christus, maar op zijn overwinning van het lijden

ONDERWERPEN: het gepeupelbewustzijn en de kruisiging van Jezus – de maalstroom van negatieve energie overweldigt de geest van de mensen – de wonden helen die jij in het verleden hebt opgelopen – moeilijk om onschuldig als een duif te zijn tot je wonden zijn geheeld – de overwinning van Jezus op het lijden

Vraag: Iedere keer wanneer ik de mis op Goede Vrijdag bijwoon (ik ben katholiek), kan ik, wanneer ze het lijdensverhaal lezen, de antwoorden niet zeggen. Er is een deel in mij dat de woorden niet hardop kan zeggen, zoals: “Kruisig hem”. Het is bijna net zo moeilijk voor mij als kijken naar iemand die kwaad of iets dergelijks berokkend wordt (in een film, op het nieuws). Wat vind je ervan dat mensen het lijdensverhaal weer opvoeren, zowel door het lezen van de Passie als opvoeringen, zoals in Mexico?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je mijn verhandeling leest over de stadia van spirituele ontwikkeling zie je dat er een bepaalde groep mensen op deze planeet willens en wetens tegen God en Gods bedoelingen rebelleert. Dit zijn mensen die opzettelijk anderen pijn doen of martelen, omdat dit hen een gevoel van macht geeft en zij een onverzadigbare zucht naar macht hebben. Je ziet ook dat er een grote groep mensen is die niet opzettelijk tegen God rebelleert, maar die óf zo kwaad op God, óf zo gekwetst zijn, dat ze onverschillig worden of afgestompt raken. Dit zijn de mensen die gemakkelijk worden meegezogen door het gepeupelbewustzijn en de meeste mensen die het gepeupel vormden die deelnamen aan mijn kruisiging, behoorden tot deze categorie mensen.

Elke keer dat het gepeupelbewustzijn opduikt, komt dat omdat een aantal van de rebellerende mensen in samenwerking met de duistere krachten die niet in een fysiek lichaam bezitten, een draaikolk van negatieve energie hebben gevormd. Wanneer deze draaikolk sterk genoeg wordt, begint hij de mensen in een negatieve spiraal mee te trekken en omdat de energie zich met explosieve snelheid verspreidt, kun je letterlijk zien dat een grote groep mensen ogenblikkelijk in gepeupel kan worden veranderd. Dit is natuurlijk één van de gevaarlijkste fenomenen op planeet aarde en ik kan je ervan verzekeren dat het een heel onaangename ervaring is om het middelpunt van boos gepeupel te zijn.

De meeste mensen die in zo’n neerwaartse spiraal worden gezogen, zijn gewoon niet sterk genoeg om er weerstand aan te bieden en ze begrijpen niet wat er met hen op energieniveau aan de hand is. Ze zien de negatieve draaikolk niet en ze voelen zelfs niet hoe dat hun persoonlijke energieveld overweldigt. Dit is één van de belangrijkste redenen waarom ik heb gezegd: “Vader vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen.” Met andere woorden, zelfs als mensen in het gepeupelbewustzijn worden meegezogen, betekent het niet beslist dat het slechte of kwaadwillige mensen zijn. Zij hebben alleen maar te weinig controle over zichzelf, te weinig individueel identiteitsgevoel, te weinig Christusbewustzijn, om te vermijden dat ze door het gepeupelbewustzijn worden meegezogen.

Zoals je ook in de verhandeling over de niveaus van ontwikkeling kunt zien, zijn er mensen die begonnen zijn hun psyche te helen en die zoekers naar de waarheid zijn geworden. Zulke mensen hebben genoeg controle over zichzelf om niet meegezogen te worden in het gepeupelbewustzijn. Daarom vinden jij en veel anderen het moeilijk om de antwoorden op te zeggen, wanneer het lijdensverhaal in de kerk wordt gelezen. Veel mensen vinden het ook moeilijk om te kijken naar het opnieuw opvoeren van het lijdensverhaal of om zelfs de laatste film over het lijdensverhaal te bekijken.

Ik kan jou en andere mensen slechts prijzen, omdat jullie naar een hoger bewustzijnsniveau zijn gestegen, zodat je weerstand kunt bieden aan de neerwaartse aantrekkingskracht van een negatieve spiraal die door de duistere krachten is gevormd. Het feit dat je het moeilijk vindt om antwoorden op te zeggen zoals: “Kruisig hem!” is een goed teken dat je naar een hoger bewustzijnsniveau bent opgeklommen. Het is ook een goed teken dat jij, als katholiek, bereid bent mij een vraag te sturen op deze website. Ik weet dat veel katholieken nauwelijks op deze site durven te kijken en veel mensen die wel kijken, wijzen hem af en wijzen daardoor mij af, zonder er serieus over na te denken.

Laat me zeggen dat het vanzelfsprekend goed is dat je het moeilijk vindt om toe te zien wanneer een deel van het leven kwaad wordt aangedaan. Niettemin vinden veel mensen het juist moeilijk, omdát ze diepe wonden in hun levensstroom hebben, hetzij omdat ze persoonlijk schade hebben geleden, hetzij omdat ze gezien hebben dat anderen kwaad is berokkend. Zulke mensen raad ik sterk aan de moeite te nemen om deze wonden te helen en één van de beste hulpmiddelen om dat te doen is de Rozenkrans voor Vergeving van Moeder Maria.

De reden dat het belangrijk is om die wonden te helen, is dat jij, als je heel diepe wonden hebt, misschien de neiging hebt niet naar het feit te kijken dat er veel problemen op deze planeet zijn die moeten worden gecorrigeerd en die pas zullen worden gecorrigeerd als de goede mensen stoppen met de problemen te negeren en ertegen in opstand komen. Met andere woorden, ik heb degenen nodig die onschuldig als duiven zijn en daarom nooit een ander deel van het leven kwaad doen, maar toch sluw als slangen zijn, en dus bereid om naar de vele imperfecte omstandigheden die de directe gevolgen zijn van de kromme leugens, te kijken en die leugens aan te vechten waar je ze ook maar tegenkomt.

Zoals ik in mijn verhandeling beschrijf over de ontwikkelingsstadia, hebben mensen verschillende bewustzijnsniveaus. Daarom heb ik er in het algemeen geen bezwaar tegen om het lijdensverhaal opnieuw op te voeren, omdat het mensen de kans geeft om die gevoelens te beleven en dit kan misschien hun gevoelens helen en hen helpen een hoger niveau van volwassenheid te bereiken. Er zijn veel mensen die hebben deelgenomen aan de heropvoering van het lijdensverhaal en die de misvatting hebben ingezien om tot het gepeupelbewustzijn te behoren en te roepen dat ik gekruisigd moet worden.

Dat gezegd hebbende, zou ik er de voorkeur aan geven dat alle heropvoeringen van het lijdensverhaal zouden vermijden al te veel aandacht te vestigen op mijn lijden. Er bestaat een fijn evenwicht tussen de gebeurtenissen rondom mijn kruisiging erkennen zonder al te ver door te slaan en te veel aandacht op de negatieve dingen te vestigen. Dit is ook het probleem met de film van Mel Gibson over mijn lijdensverhaal. Ik zou ook liever willen dat elke heropvoering van mijn lijdensverhaal altijd eindigt met mijn wederopstanding en ascensie, zodat de aandacht van de mensen wordt opgeheven naar wat echt belangrijk was bij mijn kruisiging en fysieke dood. Niet het feit dat ik werd gekruisigd, maar het feit dat ik daarna weer opstond, is belangrijk voor de mensheid.