Persoonlijke Rozenkransen en Invocaties

Via deze pagina krijg je snel toegang tot alle persoonlijke rozenkransen en invocaties. De Invocaties staan onderaan. (De nieuwste staan onderaan.)

Je kunt ook kijken bij: Hulpmiddelen uitkiezen naar persoonlijke behoefte

 

Persoonlijke Rozenkransen

ROS01: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans
Moeder Maria’s speciale geschenk voor zowel het terugdraaien van veranderingen op aarde als voor de oplossing voor persoonlijk zaken. Een korte rozenkrans die een heel goede manier is om te beginnen met rozenkransen opzeggen.

ROS02: Moeder Maria’s Rozenkrans voor Kinderen
Een variatie op de Wonderrozenkrans die speciaal voor kinderen gemaakt is.

ROS03: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Dankbaarheid
Manifesteer overvloed in je persoonlijke leven en neutraliseer de kracht van het terrorisme.

ROS04: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Vergeving
Breek de spiraal van boosheid en wraak die op deze planeet duizenden jaren lang versterkt is. Ook een krachtig middel om je eigen spirituele vrijheid veilig te stellen.

ROS05: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Onvoorwaardelijke Liefde
Verteer alle krachten van antiliefde in je wezen op aarde. Verbind je opnieuw met je eerste liefde voor je IK BEN Aanwezigheid en voor Gods eeuwig vloeiende stroom van leven.

ROS06: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Aanvaarding
Roep het koninkrijk van God als gemanifesteerde werkelijkheid in je persoonlijke leven en op de planeet op.

ROS07: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Eenzijn
Breid je gewaarzijn uit van je spirituele zelf, het spirituele rijk en God.

ROS08: Aartsengel Michaëls Rozenkrans
Roep spirituele bescherming op voor jezelf, anderen en voor de aarde. Specifiek uitgebracht om ons te laten helpen de wereld te veranderen door Aartsengel Michaël en zijn miljarden Blauwvlammende Engelen het gezag te geven om alle duisternis van de aarde te verwijderen en van de planeet als geheel.

ROS09: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Oneindig Licht
Roep het oneindige licht van God op en richt het op specifieke persoonlijk en planetaire omstandigheden en breng ze daardoor weer op één lijn met de hoogste visie.

ROS10: Moeder Maria’s Rozenkrans van Gods Wil
Roep de Wil van God op, die waarachtig de wil van je eigen Hogere Wezen is en niet een ver verwijderd wezen in de lucht. Gemaakt om je de illusies van het ego te helpen opgeven en je te herenigen met je hogere zelf. Zal je ook helpen om Gods koninkrijk op aarde te manifesteren en je etherische lichaam of identiteitslichaam te zuiveren.

ROS11: Moeder Maria’s Rozenkrans van Alles doordringende Wijsheid
Roep Gods Wijsheid op als de wijsheid van je eigen Hogere Wezen. Gemaakt om je jouw goddelijke plan te helpen ontdekken dat je ziel en je spirituele leraren bedacht hebben voor je geïncarneerd bent. Zuivert ook je mentale lichaam.

ROS12: Moeder Maria’s Rozenkrans van Wonderbare Koesterende Zorg
Roep Gods overvloed in je leven op en breng jezelf weer op één lijn met de wil van je IK BEN Aanwezigheid en de ware verlangens van je ziel. Zuivert je emotionele lichaam.

ROS13: Moeder Maria’s Rozenkrans van Wonderbare Onafhankelijkheid
Roep je waarachtige, spirituele onafhankelijkheid op en overwin de vele subtiele overtuigingen die je aan het ego binden en het gevoel van strijd. Zuivert je fysieke lichaam en helpt je jouw hogere visie te manifesteren.

ROS14: Moeder Maria’s Rozenkrans voor Innerlijke Leiding
Een korte rozenkrans om innerlijke leiding te krijgen voor je spirituele pad. Vooral effectief wanneer je het geeft voor je een spirituele lering of Bijbelboek bestudeert.

ROS15: Aartsengel Michaëls Rozenkrans voor het Overwinnen van een Spirituele Crisis
Een krachtig hulpmiddel om je te helpen een spirituele crisis te overwinnen.

ROS16: Moeder Maria’s Rozenkrans voor Eigenwaarde
Een krachtig hulpmiddel om je te helpen een gezond gevoel van eigenwaarde op te bouwen.

 

Persoonlijke Invocaties

 
INV01: Wonder Invocatie voor Dagelijkse Groei
Moeder Maria heeft deze invocatie uitgebracht, omdat ze zich er bewust van is dat veel mensen een druk bestaan hebben. Ze heeft een dagelijkse rozenkrans gemaakt om het maximum aan persoonlijke groei te leveren in de kortst mogelijke tijd. Het is ook een goede rozenkrans voor mensen die nog niet eerder gesproken affirmaties hebben gebruikt, omdat het evenwicht brengt tussen spirituele bescherming, de transformatie van negatieve energie en de oplossing van onvolmaakte overtuigingen.

INV02: Rivier van Leven Invocatie
Roep het licht op dat je in de stroom van de Rivier van Leven plaatst door alle blokkades op te ruimen tussen de manifestatie van het overvloedige leven voor jou en voor de wereld.

INV03: Eeuwige Stroom Invocatie
Een korte en meditatieve rozenkrans om de stroom in de vorm van een 8 in te stellen, waardoor het licht van je Godvlam van je Hogere Wezen naar je lagere wezen kan vloeien.

INV04: Moeder Maria’s Invocatie om het Hart te Zuiveren
Zuiver het hart en het energiecentrum dat je spirituele hart vormt. Dit centrum is het beginpunt van al je gedachten, gevoelens en handelingen en daardoor kleurt de conditie van je hart ieder aspect van je leven.

INV05: Invocatie om Jezelf Lief te Hebben
Een prachtige en hartverwarmende rozenkrans om de blokkades te overwinnen die voorkomen dat je van jezelf houdt en accepteert dat God van jou houdt.

INV06: Jezus’ Invocatie voor Overwinning op de Dood
Door Jezus uitgebracht om je te helpen de planetaire kracht van het doodsbewustzijn te overwinnen en deze ‘laatste vijand’ te overwinnen die je bevrijdt van alle angst voor de dood.

INV07: Invocatie voor Integratie
Een invocatie die gemaakt is om je te helpen de integratie tussen je Hogere Wezen en je lagere wezen weer op te eisen.

INV08: Invocatie om aan het Verleden  te ontstijgen
Roep het licht op om je te bevrijden van pijnlijke situaties en beperkingen uit het verleden.

INV09: Invocatie voor een Gouden Toekomst
Roep het licht op om een gouden toekomst voor jezelf en de planeet te manifesteren.

INV10: Invocatie van het Eeuwige NU
Ontsnap aan de illusie van tijd door je geest te bevrijden door het eeuwige NU te omarmen die de enige tijd is die er is.

INV11: De Manlijke en Vrouwelijke Aspecten van God in Evenwicht brengen
Roep een in balans brengende handeling op om de meest verheven balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect van God in je eigen energieveld, jouw maatschappij en op wereldwijde schaal, te herstellen. Dit evenwicht herstellen is essentieel om conflicten op te lossen, omdat ze allen ontspringen aan een onevenwichtigheid tussen de twee creatieve machten.

INV12: Moeder Maria’s Achtvoudige Helende Rozenkrans
Een krachtige rozenkrans om persoonlijke heling tevoorschijn te roepen en de heling van anderen, waaronder groepen mensen die door een specifieke ziekte beïnvloed worden.

INV13: De Creatieve Vrijheid van de Wil
Uitgegeven door Saint Germain om de energie van de eerste straal op te roepen en je geest te bevrijden door je waarachtige creatieve potentieel te ontsluiten door alle illusies te overwinnen over God die zijn wil aan jou tracht op te leggen.

INV14: Bevrijding van Astrale Projecties
Helpt je om je te bevrijden van de projecties die andere mensen of duistere krachten naar je toezenden, projecties die je vrije wil ondermijnen. Deze invocatie richt zich op projecties van mensen die je kennen en jou in hun macht willen.

INV15: Eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid
Helpt je af te stemmen op jouw IK BEN Aanwezigheid, en geeft je het fundament om geleidelijk het gevoel van eenzijn met de Aanwezigheid te ontwikkelen.

De volgende invocaties vormen een geheel en zij zijn uiterst krachtig om je te helpen je oude identiteitsgevoel te boven te komen evenals je oude gedachtepatronen en mentale beelden. Ze zijn speciaal uitgebracht om ons te helpen alle haat voor de Moeder te overwinnen en vrede te sluiten met het feit dat wij allemaal op aarde zijn geïncarneerd.

INV16: De Goddelijke Moeder liefhebben – Deel 1

INV17: De Goddelijke Moeder liefhebben – Deel 2

INV18: De Goddelijke Moeder liefhebben – Deel 3

INV19: De Goddelijke Moeder liefhebben – Deel 4

INV20 (RINV01): De Eeuwig Transcenderende Stroom van de Heilige Zeven Een invocatie om alle blokkades in de stroom van de Heilige Geest te verteren, om je persoonlijke Christusschap te manifesteren en de Gouden Eeuw op wereldwijde schaal te brengen

INV21 (RINV02): De Zeven Stralen in Evenwicht brengen Een invocatie om de creatieve stroom van alle zeven stralen door je energieveld in evenwicht te brengen. Het roept de zeven Elohim en de Dhyani Boeddha’s op.

INV22 (RINV03): Invocatie om de Zeven Stralen te integreren Een oproep om de blokkades te verteren die de integratie van de zeven stralen in je energieveld blokkeren. Het roept de zeven aartsengelen op en de Godin van Genade, Kuan Yin.

INV23 (RINV04): Invocatie om de Zeven Stralen tot Uitdrukking te brengen Een invocatie om jouw creatieve potentieel te ontsluiten door jouw chakra’s in evenwicht te brengen en je open te stellen voor een evenwichtige stroom van de zeven stralen door jouw wezen. Roept de zeven chohans op bij elk van de zeven stralen.

 

INV Aartsengel Michaël, bescherm mij

INV Astrea, snijd mij los

INV Saint Germain, transmuteer alles