Betoveringen en toverformules

ONDERWERPEN: zoek eerst het Christusbewustzijn – als je aan resultaten gehecht bent, schenden de betoveringen en toverspreuken de vrije wil van andere mensen – zeer groot karma – dit bevordert jouw groei niet

Vraag: Wat vindt Jezus van religieuze en spirituele groepen die betoveringen en toverspreuken gebruiken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een van mijn belangrijkste uitspraken is: “Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere wordt eraan toegevoegd.” Het belang van deze uitspraak is dat het koninkrijk van God symbool staat voor het Christusbewustzijn. Wanneer je dit combineert met een andere uitspraak: “Wie bereid is zijn leven om mijnentwil te verliezen, zal het vinden”, dan besef je dat de sleutel om het Christusbewustzijn te manifesteren is alle gehechtheden, hunkeringen en verlangens die met de wereld te maken hebben, loslaten is.

Je beseft dan ook dat wanneer je het Christusbewustzijn krijgt, jij de dingen die echt belangrijk voor jou zijn, direct van God krijgt. Met andere woorden, de omstandigheden van jouw leven in de buitenwereld zijn een natuurlijke reflectie van jouw spirituele bedoeling om te incarneren.

Wanneer je echt het belang van het zoeken van het Christusbewustzijn inziet en totaal nergens aan gehecht bent op deze wereld, dan besef je ook dat het geen zin heeft om betoveringen en toverspreuken te gebruiken om te krijgen wat jij wilt op deze wereld. Het gevaar van die praktijken is dat jij, als jij niet totaal onthecht bent van de dingen op deze wereld, bijna onvermijdelijk de vrije wil van andere mensen schendt. Hiermee overtreedt je onvermijdelijk de Wet van Vrije Wil, die zoals ik al ontelbare malen op deze website heb gezegd, de meest basale wet in dit universum is. Het betekent dat jij, wanneer je de vrije wil van iemand anders schendt, het zwaarste karma oploopt dat je ooit kunt maken.

Daarom moedig ik iedereen aan om het Christusbewustzijn te zoeken in plaats van te proberen om betoveringen, toverspreuken en andere vormen van magie te gebruiken, of je het nu zwart of wit noemt, om te krijgen wat jij wilt. Wanneer je het Christusbewustzijn krijgt, schendt jij nooit meer de vrije wil van een ander menselijk wezen. Tot je het Christusbewustzijn krijgt, is het heel gemakkelijk om de vrije wil van een ander te schenden en daardoor zwaar karma op te lopen.