Gebeden met slechte bedoelingen

ONDERWERPEN: Waarom is de weg naar de hel geplaveid met goed bedoelingen – je hebt nooit het recht om de vrije wil van de mensen beïnvloeden – het verschil tussen iemand anders iets aandoen en proberen zijn keuzes te beïnvloeden – je hoeft Gods wet niet te helpen – de verantwoordelijkheid voor anderen dragen, betekent dat jij geen verantwoordelijkheid voor jezelf draagt – je hebt recht op jouw innerlijke ervaring – je hebt geen recht om je te bemoeien met de ervaring van andere mensen – de bron van alle menselijke conflicten – een zuiver gebed – zwarte magie is jouw eigen mentale beelden op anderen projecteren – hoed je voor boosheid – bid niet dat anderen een bepaalde keuze maken – spirituele bescherming gaat niet tegen de vrije wil van anderen in – laat jouw innerlijke vrede niet van andere mensen afhangen – gehecht zijn aan jouw publieke imago – je krijgt gemoedsrust als je de vrije wil van anderen helemaal respecteert – je hoeft je niet door de mening van iemand anders te laten beïnvloeden

Vraag: Lieve Jezus, sommige van mijn christelijk fundamentalistische familieleden hebben gebeden dat ik mij bevrijd van mijn belangstelling voor wat zij de new age-cultus noemen en terug te keren naar hun kerk. Een vriend van mij noemt dit ‘gebeden met slechte bedoelingen’ en zegt dat dit een vorm van zwarte magie is, omdat die mijn vrije wil schenden. Hij zegt dat het me kan beïnvloeden, maar ik begrijp niet goed waarom, als ik bescherming oproep. Kun jij me helpen om dit te begrijpen en hoe ik mij tegen de invloed daarvan kan beschermen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Om gebeden met slechte bedoelingen en duidelijker vormen van zwarte magie te begrijpen, moet je mijn leringen kunnen begrijpen over epische drama’s, die ervoor zorgen dat mensen de behoefte voelen om te bidden voor iets wat tegen de wil van andere mensen ingaat. De reden is dat de mensen die gevangenzitten in die drama’s op een dubbele manier worden bedrogen, doordat ze zijn gaan geloven dat zij het recht hebben om de vrije wil van anderen te schenden als het om het grotere goed gaat en daarom geloven ze dat zij – hoewel zij weten dat ze de vrije wil van anderen overtreden – de beste bedoelingen hebben.

Daarom hebben de epische drama’s de uitdrukking ‘De weg naar de hel wordt geplaveid met goede bedoelingen’ in het leven geroepen. Om je van zo’n drama te bevrijden, moeten de mensen toegeven dat ze ZOWEL werden bedrogen door de illusies van de antichrist ALS dat hun bedoelingen niet juist waren. Dit is heel moeilijk voor veel mensen, daarom moeten ze dezelfde kant blijven opgaan, wat hen onvermijdelijk in het kleine, gesloten mentale kader leidt dat natuurlijk de enige hel is die er bestaat.

Natuurlijk ontkent een fundamentalistische christen dit en zegt hij dat ik de duivel ben. Hij of zij zou zeker zeggen dat JIJ om de tuin wordt geleid en daarmee heeft de duivel jouw vrije wil al geschonden, wat het nodig maakt dat zij voor je bidden om jou te bevrijden van de invloed van de duivel. De waarheid is echter dat IEDERE KEER dat jij denkt dat je IETS moet doen dat tegen de wil van mensen ingaat, JIJ in een episch drama zit en jij dan degene bent die niet meer het vermogen heeft om vrijuit te kiezen – door je eigen weigering om de verantwoording voor jezelf te dragen.

De Wet van Vrije Wil is heel helder. Alle van zichzelf gewaar zijnde wezens hebben het recht, zolang zij maar willen, de ervaring voor zichzelf te creëren die zij willen, (binnen het kader van de wet). Dit houdt in dat JIJ het recht hebt te doen wat je maar wilt – zolang jij je maar niet bemoeit met de vrije wil van anderen. Begrijp je het subtiele onderscheid? Je kunt doen wat je maar wilt, zelfs als het andere mensen beïnvloedt. Je hebt echter niet het recht – volgens Gods wet – om je te bemoeien met de keuzes die zij maken. Bijvoorbeeld, iemand op de wang slaan beïnvloedt iemand vanzelfsprekend, maar het is geen schending van de wet, want hij is nog steeds vrij om ervoor te kiezen of hij jou terugslaat, of dat hij jou zijn andere wang toekeert. Maar iemand proberen te bedriegen of te manipuleren om bepaalde keuzes te maken, is wel een schending van de Wet van Vrije Wil.

Zeggen dat je kunt doen wat je maar wilt, betekent vanzelfsprekend niet dat jouw daden geen consequenties hebben. God heeft een wet gemaakt die ervoor zorgt dat jij ervaart wat je schept, dat je zult oogsten wat jij hebt gezaaid. Dit is de kosmische spiegel die reflecteert wat jij projecteert, in combinatie met de tweede wet van de thermodynamica die elk mentaal kader afbreekt dat uit de illusie van een gescheiden zelf wordt gecreëerd.

Dus is de waarheid heel eenvoudig. De wet zal naar iedereen terugzenden wat hij uitzendt en dus hoef jij Gods wet niet te helpen door de wil van anderen te bedwingen. “De wrake komt mij toe, zegt de Heer. Ik betaal terug.” Je ziet nu het basale feit dat de wet van God in principe heel adequaat is, in feite volmaakt in ontwerp en werking. Dus IEDERE KEER dat mensen geloven dat ze zich moeten bemoeien met de vrije wil van anderen, zijn ze het niet eens met Gods wet en dat is nu juist de oorsprong van de epische drama’s.

Zulke mensen hebben het gevoel de verantwoordelijkheid voor anderen op zich te moeten nemen en dat kan alléén maar worden veroorzaakt door het feit dat ze weigerden de totale verantwoordelijkheid voor zichzelf te dragen. De Wet van Vrije Wil maakt jou duidelijk dat JIJ volledig verantwoordelijk bent door jouw eigen verlossing – jij bent NIET verantwoordelijk voor de verlossing van iemand anders. Als je over deze ene uitspraak nadenkt, kun je het Christusschap, Boeddhaschap manifesteren en je voor je ascensie plaatsen.

Ik zeg nu niet dat je niet voor anderen mag bidden, maar je moet wel heel voorzichtig zijn hoe je dat doet. Het is de bedoeling van het leven is dat je in zelfbewustzijn groeit en dat houdt in dat alle wezens bepaalde ervaringen nodig hebben om te leren wat voor hen wel en niet werkt. Dat is de oorsprong van rollen, zoals ik heb uitgelegd in mijn verhandeling over persoonlijke drama’s. Dit is een heel persoonlijk proces, omdat het bewuste zelf van elk persoon LEVENSbeslissingen moet nemen om te groeien. En wat is ervoor nodig om iemand zulke beslissingen te laten nemen?

Het belangrijke punt is hier dat elk afzonderlijk wezen anders is en naar het leven kijkt vanuit een specifiek gelokaliseerd gezichtspunt. Dus jij gaat misschien door het leven door naar iets te kijken vanuit JOUW standpunt en je krijgt dan misschien bepaalde ervaringen die jou tonen wat wel of niet werkt – voor jou. Het probleem met epische drama’s is dat die ervoor zorgen dat mensen gaan generaliseren en redeneren dat JOUW ervaring universeel is en daardoor wel voor iedereen moet gelden, wat betekent dat andere mensen dezelfde keuzes als jou zouden moeten maken of door jouw manier van denken moeten worden gedefinieerd.

Juist nu – bij de gevolgtrekking dat anderen naar JOUW maatstaven keuzes moeten maken – komen we bij de bron van in principe elke menselijk conflict. Zolang jij vasthoudt aan deze denkwijze, ZUL jij jezelf in het dualiteitsbewustzijn en de epische drama’s gevangenhouden. Je kunt jezelf eenvoudig niet bevrijden uit de epische strijd, totdat je andere mensen de vrijheid geeft om hun eigen keuzes te maken – en dat onvoorwaardelijk doet. Maar om dit te doen, moet je echter eerst jezelf de vrijheid geven om jouw eigen keuzes te maken onafhankelijk van de keuzes die in jouw epische drama worden gedefinieerd. En dat houdt in dat jij volledig de verantwoordelijkheid voor jezelf moet nemen.

Dus het punt is dat jij, door voor anderen te bidden, moet nadenken of jij hen echt probeert te helpen of dat je eigenlijk uit egoïsme bidt, omdat het ontstaat door jouw epische drama en de daaruit voortvloeiende behoefte dat anderen het daarmee eens moeten zijn. En als je zelfs maar even de wens ontdekt om invloed uit te oefenen op de vrije wil van anderen, dan weet je dat je door een episch drama wordt beïnvloed en dat houdt in dat voor anderen bidden alleen maar dient om jou nog steviger in het epische drama gevangen te houden. Het kan ook anderen beïnvloeden en dan maak je karma voor jezelf, wat jou ook aan het drama bindt. Maar het echte probleem is dat het jou in een denkwijze vasthoudt die je niet te boven kunt komen, omdat je niet toegeeft dat zowel je overtuigingen als je intenties onzuiver waren.

Dus wat is een zuivere intentie en een zuiver gebed? Nu, één manier om hier naar te kijken, is erover na te denken dat hoe de situatie in de buitenwereld ook is, het de diepere bedoeling van het leven is dat jij groeit, en groei heeft alleen maar door innerlijke ervaringen plaats. Dus je kunt bidden dat iemand bevrijd wordt van de verkeerd gekwalificeerde energie en van de illusies die hem of haar ervan verhinderen alle mogelijke opties te zien (de invocaties van Moeder Maria zijn geschikt voor beide).

Met andere woorden, in een crisissituatie kunnen mensen vaak niet helder denken, dus is het geoorloofd om voor hen te bidden dat ze de beste visie krijgen die mogelijk is. Het is echter uiterst belangrijk elke intentie te vermijden om hen bepaalde keuzes te laten maken. Zelfs een schijnbaar goedbedoelde wens om een ander te laten kiezen wat jij het beste vindt, kan al snel een vorm van zwarte magie worden, doordat jij onbewust een beeld op hen projecteert. Je kunt zelfs je gebeden, decreten of rozenkransen bezielen met deze onderbewuste en niet erkende intentie en daardoor karma maken. Je kunt ook gebeden of visualisaties bezielen met boosheid, wrok of andere negatieve gevoelens, die nog meer energie vervormen en dan nog meer karma maken.

Alle gebeden hebben tot gevolg dat ze een golf psychische energie creëren die vanuit jouw geest op de andere persoon wordt gericht. En die energie zal door alle vier lagere lichamen heentrekken en zo gekleurd worden door wat erin zit, zelfs al ben jij je daar niet eens bewust van gewaar. Wanneer de energie die andere persoon bereikt, zal die door zijn of haar vier lichamen stromen en een interferentiepatroon creëren met de energie die zich daar bevindt.

Als de energie vibreert op het niveau van liefde – die anderen vrij laat in hun keuzes – zal het een positief effect hebben, zodat mensen kalmeren, zodat ze helderder kunnen nadenken. Als het onder dat niveau vibreert, zal het een inperkend effect op iemand anders hebben, afhankelijk van kwaliteit die de energie heeft gekregen en de bewustzijnsstaat van die persoon. Eén veel voorkomend effect is dat het mensen agiteert en het moeilijker voor hen maakt om beslissingen te nemen, zelfs meer risico’s lopen op ongelukken. In ieder geval ben JIJ verantwoordelijk voor de energie die jij uitzendt en het effect dat het op iemand anders heeft.

Let er op dat jij in veel gevallen misschien bidt voor iets wat duidelijk het beste voor iemand is – gezien vanuit het normale perspectief. Maar de waarheid is dat wat echt het beste voor iemand is, een ervaring is die iemand laat beseffen dat hij genoeg heeft van een bepaald drama en zichzelf dus bevrijdt door een LEVENSbeslissing te nemen. Bijvoorbeeld, het kan misschien goed lijken voor iemand te bidden om geen zelfmoord te plegen. Maar in sommige gevallen moet de levensstroom de ervaring krijgen dat hij door zichzelf doden niet kan weglopen voor zijn eigen gemoedsgesteldheid, zelfs niet door de dood. Mijn punt is dat iedere keer dat je voor iemand bidt om een specifieke keus te maken – hoe gerechtvaardigd die misschien ook lijkt – jouw gebed er een is met slechte bedoelingen. (Met betrekking tot een suïcidale persoon kun je bidden dat hij de ervaring krijgt die hij nodig heeft, maar je moet niet gehecht zijn aan de uitkomst.)

Dus hoe kan het dat zulke gebeden jou in feite zullen beïnvloeden, zelfs als je spirituele bescherming oproept? Nu, spirituele bescherming gaat niet tegen jouw vrije wil in, dus het effect hangt af van jouw bewustzijnsstaat. In de vraag hierboven zou je eens kunnen nadenken over hoe jij over je fundamentalistische familieleden denkt. Heb jij de intentie hun overtuigingen te veranderen, hun geest te openen? Heb je het gevoel dat zij jou met rust moeten laten en jou je eigen overtuigingen moeten laten geloven? De laatste reactie lijkt misschien redelijk, maar denk eens na over wat het met je gemoedsgesteldheid doet. Het plaatst je in een gemoedsgesteldheid die jou het gevoel geeft dat jij geen rust krijgt totdat zij jou met rust laten. Dus dan word jij wel gedwongen om te proberen hun gedachten, hun meningen, hun overtuigingen, te veranderen voor jij je vrij voelt om jouw eigen leven te leiden. En omdat het niet waarschijnlijk is dat jij hen van gedachten laat veranderen, verbind jij je met een staat van onvrede die heel lang kan duren.

Kun je begrijpen dat deze intentie om anderen te veranderen een vibratie is die minder is dan liefde? Kun je ook inzien dat precies dezelfde energie ervoor zorgt dat mensen voor jou bidden? En wanneer hun gebeden jouw energieveld binnenkomen, hebben zij dus iets van diezelfde lage vibratie waarmee zij een interferentiepatroon creëren. En dit interferentiepatroon, of deze weerstand, beïnvloedt jouw gedachten en gevoelens. Dus we zouden kunnen zeggen dat de intentie van anderen jou alleen kan beïnvloeden als er een soortgelijke intentie of vibratie in jouw onderbewuste is. Dus de manier om jouw eigen geest te bevrijden van wat jij in anderen ziet, is namelijk de behoefte om andere mensen te veranderen in plaats van jezelf te veranderen.

Denk nog eens aan wat ik gezegd heb over de vrije wil en je verlossing. De meningen en overtuigingen of andere mensen zullen ABSOLUUT geen invloed hebben op jouw verlossing. JOUW verlossing hangt UITSLUITEND af van jouw eigen bewustzijnsstaat, niet van die van andere mensen. Dus zolang jij probeert anderen van gedachten te laten veranderen, kun je niet datgene doen wat jou dichter bij verlossing brengt, namelijk jouw eigen bewustzijnsstaat veranderen.

Dus om vrij te zijn van elke invloed van de gebeden van andere mensen, moet jij eerst hen vrijlaten om elke ervaring te krijgen die zij willen, zelfs als dat inhoudt dat ze een bepaalde mening over jou houden die ervoor zorgt dat zij koortsachtig bidden voor jouw verlossing, of dat je bij zinnen komt, of weer iets anders. Tussen haakjes, dit verklaart waarom veel beroemdheden moeilijkheden kunnen ervaren. Ze raken aan een bepaald publiek imago gehecht en dat betekent dat ze de media en het publiek in hun macht moeten proberen te houden – wat niet mogelijk is en dit berooft hen dus van hun gemoedsrust.

Hoe krijg je gemoedsrust? Enkel door TOTAAL respect voor de vrije wil van anderen te ontwikkelen, dus je hebt geen enkele intentie om hen van mening te laten veranderen. Dit doen, leidt ook tot totaal respect voor jouw eigen vrije wil, omdat je beseft dat jij het recht hebt te zijn wie jij bent, wat anderen er ook van vinden. En wanneer jij je niet meer druk maakt over het feit dat andere mensen voor jouw bekering bidden, jij je bewustzijn hebt verhoogd boven het niveau waarop zij bidden (want hun gebeden kunnen alleen uit het gescheiden zelf ontstaan) en dan word jij niet meer beïnvloed door hun gebeden.

Hier volgt een simpel feit dat maar heel weinig mensen hebben geïnternaliseerd: Jij hoeft niet de mening van andere mensen over jou te veranderen, omdat hun mening over jou, JOU niet hoeft te laten veranderen. Dat is de enige weg naar vrijheid. Het is de verborgen betekenis van mijn oproep om de andere wang toe te keren. Het is de enige manier waarop jij kunt vermijden dat hun gebeden jou meeslepen om jouw eigen drama te creëren, omdat jij denkt dat jij hen moet veranderen. Zij bieden weerstand aan de bedoeling van het leven en als jij weerstand aan hen biedt, bied jij ook weerstand aan de bedoeling van het leven.

Wanneer jij hen echt de andere wang toekeert, wordt je geest een spiegel, net een kalm meer dat elk beeld dat je erop projecteert, reflecteert. Dan zullen de bedoelingen van anderen om jou te veranderen en de energie die zij naar jou toe zenden, naar hen worden gereflecteerd. Dit zal hen nog meer agiteren, dus je ziet vaak dat mensen die anderen willen veranderen, een steeds uitgesprokener mening krijgen, steeds bozer worden. En als jij hen de andere wang blijft toekeren, heeft het nog steeds geen effect op jou.

Als zij op den duur zo boos worden dat de terugkomende stroom hen zelf schaadt, dan moet jij daar ook niet aan gehecht zijn. Nogmaals, je moet hun vrije wil en hun recht respecteren om elke ervaring voor zichzelf te creëren die ze nodig hebben, voordat zij genoeg van hun drama’s krijgen en besluiten te stoppen zich op de splinter in jouw oog te richten en in plaats daarvan besluiten vooruitgang te boeken door te kijken naar wat er in hun eigen bewustzijn zit.

Een goed hulpmiddel om je te helpen jouw bewustzijn te verhogen, zodat je niet meer kunt worden beïnvloed door de intenties van anderen, is door de Oost-Westrozenkrans van Moeder Maria of de mantra’s van de Dhyani Boeddha’s op te zeggen.