Vervloekingen en onderwerping en hoe je dat effectief oplost

ONDERWERPEN: Je kunt niet vervloekt worden als dat tegen jouw vrije wil ingaat – iets in jouw psyche geeft anderen macht over jou – jouw intenties geven anderen macht over jou – de zucht naar macht maakt jou kwetsbaar – slachtoffermentaliteit – hulpmiddelen om jouw energieveld te zuiveren

Vraag: Leg alsjeblieft uit hoe het zit met vervloekingen en onderworpenheid en hoe je die effectief oplost en verteert. Lieve Jezus Christus, je bent ongetwijfeld de meester van het vocabulaire en je weet de exacte woorden. Wees zo goed om een paar krachtige decreten te geven om alle bekende en onbekende vloeken en onderworpenheid in het individuele leven, gezinsleven, enzovoort op te lossen en te verteren,

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (1 september 2011):

De allerhoogste wet van dit universum is de Wet van Vrije Wil.

Dit betekent dat niemand jou kan vervloeken of onderwerpen als dat tegen jouw vrije wil ingaat. De vraag die jij jezelf moet stellen is: “Is mijn wil echt vrij?”

Door spirituele zoekers wordt vaak over het hoofd gezien dat de vrije wil een subtiele uitdaging is. In dit geval zou je kunnen zeggen dat je niet de wil hebt om anderen een vloek over jou te laten uitspreken, maar het ligt niet zo eenvoudig.

Neem mijn uitspraak eens: “De prins van deze wereld vindt niets bij mij.” Wat betekent dat als anderen een soort paranormale bescherming over jou heen leggen, er iets in jouw psyche moet zijn dat hen de macht geeft om dat te doen.

De Wet van Vrije Wil zegt dat niemand het recht heeft om macht over jouw geest en energieveld uit te oefenen – het is jouw exclusieve domein. Je kunt echter je vrije wil gebruiken om andere mensen macht te geven over jouw domein.

Het wordt vaak over het hoofd gezien dat één van de beste manieren om andere mensen macht over jouw geest te geven, door jouw bedoelingen is. Het is bijvoorbeeld een onvermijdelijk onderdeel van de Wet van Vrije Wil dat jij wat je zaait, ook oogst.

Als je de intentie hebt om andere mensen tot iets te dwingen of macht over hen uit te oefenen, is het onvermijdelijk dat je jezelf ook opent om andere mensen hetzelfde met jou te laten doen. Hij die leeft door het zwaard, zal door het zwaard sterven.

Er zijn vele, vele mensen – zelfs veel spirituele mensen – die een niet herkende wens hebben om paranormale macht over anderen te hebben. Dit kan voortkomen uit de wens om jezelf te beschermen, wat begrijpelijk is in een verraderlijke omgeving zoals de aarde, maar het maakt je wel kwetsbaar. Het kan ook uit de wens voortkomen om te krijgen wat je wilt en zelfs de wens om anderen te straffen of wraak te nemen.

Maar wat de oorzaak ook is, het feit dat je de wens hebt om macht over de wil van andere mensen te krijgen, maakt je kwetsbaar voor zowel duistere krachten als andere mensen die macht over jou uitoefenen. Het kan niet op een andere manier. Dus uiteindelijk is de enige manier om je hiervan te bevrijden door naar de balk in je eigen oog te kijken, tot je elke subtiele wens blootlegt om macht over anderen te hebben en die door zuivere bedoelingen te vervangen.

Een andere gebruikelijke manier om mensen macht over jou te geven, is door de slachtoffermentaliteit te krijgen, dat natuurlijk ontstaat uit de onwil om verantwoording voor jezelf te nemen en je eigen keuzes te maken. Met andere woorden, als je niet bereid bent om jouw wil te gebruiken, zal dit je onvermijdelijk kwetsbaar maken voor anderen die jouw wil proberen tot iets te dwingen.

Tot je de onderbewuste intenties in je psyche blootlegt, hebben wij decreten ter bescherming gegeven en om je te bevrijden. We hebben ook een invocatie gegeven om je te bevrijden van psychische projecties. De Oost-Westinvocatie is hier ook erg efficiënt voor, net als de invocatie om het hart te zuiveren.

Ik stel ook voor dat je ijverig de decreten aan de Aartsengelen opzegt. En hoewel het decreet aan Astrea het meest efficiënt is om je te bevrijden van paranormale invloeden, door alle zeven decreten aan de Elohim en de Aartsengelen te gebruiken, zul je al je chakra’s zuiveren en dit zal je sneller vooruitgang opleveren om de onzuivere intentie in je onderbewuste geest te zien.

Maar onthoud dat het gebruik van de decreten en de invocaties maar tijdelijke maatregelen zijn. De allerbeste bescherming is transparantie door je ervan te verzekeren dat de prins van deze wereld niets bij jou vindt.

Dit geldt vooral voor alle intenties om de vrije wil van anderen te beïnvloeden. Wat iets is waardoor vele andere spirituele mensen die het anderszins goed bedoelen, om de tuin zijn geleid en in enkele gevallen heeft het hen ook hun ascensie gekost. Je kunt gewoon niet ascenderen zolang je nog de bedoeling hebt om op één of andere manier een ander menselijk wezen te beïnvloeden, tot iets te dwingen of te straffen. Je kunt toch niet echt geloven dat de geascendeerde meesters zulke intenties hebben, wel?