Basale leringen over wat er na de dood gebeurt

ONDERWERPEN: Geen algemeen antwoord – hangt af van het bewustzijn van de persoon – het emotionele of astrale vlak – geëxcarneerde zielen – het mentale rijk – etherische retraites – bijna-doodervaringen – ascenderen – boddhisatva’s – karma in evenwicht brengen voor je ascendeert – gemakkelijker om karma in evenwicht te brengen wanneer je geïncarneerd bent – radicale acties kunnen nodig zijn om al je karma in evenwicht te brengen – alle mensen hebben de optie om naar het licht te gaan – een transformatie in bewustzijn is altijd mogelijk – geen reden om bang voor de dood te zijn – een vorm van bevrijding

Vraag: lieve Jezus, wanneer een ziel de overgang maakt, kun jij ons uitleggen waar de ziel onmiddellijk daarna heengaat en wat die daarna ervaart?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er bestaat geen algemeen antwoord op deze vraag, omdat alles afhangt van het bewustzijn van de levensstroom. Ik zou je willen adviseren om wat te lezen over de vele bijna-doodervaringen en je zult dan al gauw zien dat het bewustzijn van de persoon grote invloed heeft op waar de levensstroom heengaat, nadat hij zich afscheidt van het lichaam. Ik heb in een ander antwoord een basaal inzicht in de ziel/levensstroom gegeven en je kunt er je voordeel mee doen als je dat eerst leest.

Er zijn diverse algemene categorieën, of richtingen, waar de levensstroom heen kan gaan. Om dit te begrijpen moet je onze lering lezen over de vier niveaus van het materiële universum.

* Levensstromen die in een zeer negatieve bewustzijnsstaat verkeren, creëren een magnetische aantrekkingskracht en worden aangetrokken tot het emotionele rijk. Dit rijk heeft vele lagen en een paar van de lagere lijken heel erg op wat veel mensen als de hel beschouwen. Levensstromen die zich bezig hebben gehouden met anti-spirituele activiteiten, zoals satanisme verschillende vormen van hekserij, zwarte magie, misdaad of geweld gaan naar de laagste niveaus van wat vaak het astrale vlak wordt genoemd. Levensstromen die verteerd worden door woede of haat, of die door schuldgevoel verteerd worden en andere negatieve emoties gaan naar de hogere rijken van het emotionele rijk. Levensstromen die zelfmoord hebben gepleegd gaan daar ook naar toe.
* Sommige levensstromen zijn erg gehecht aan het fysieke lichaam of hun leven op aarde. Die levensstromen kunnen moeilijk hun gehechtheid aan het lichaam of deze wereld loslaten en blijven daarom op het hoogste niveau van het emotionele rijk, dat het dichtst bij de vibraties van het materiële universum ligt. Er zijn fysieke plekken op deze planeet waar de vibratie zo laag is dat het fysieke en emotionele rijk elkaar bijna overlappen. Of je zou ook kunnen zeggen dat er portalen tussen die rijken zijn. Dit noemen sommige psychologen en spirituele leringen geëxcarneerde levensstromen. Deze geëxcarneerde levensstromen zwerven rond in het materiële frequentiespectrum en hechten zich vaak aan mensen die nog geïncarneerd zijn. Dit kan ervoor zorgen dat zulke mensen dezelfde psychologische of zelfs fysieke problemen ervaren als de geëxcarneerde levensstromen in hun laatste incarnatie.
* Mensen die heel erg materialistisch zijn en het bestaan van God hebben ontkend, hebben de neiging naar het mentale rijk te gaan, waar niveaus bestaan waarin de levensstromen zich bezig houden met zeer intellectuele activiteiten. Zulke mensen hebben vaak het vermogen om verder op te klimmen, maar dat gebeurt niet omdat zij eenvoudig niet geloven dat zij ergens ander heen kunnen.
* De meer spirituele levensstromen naar het identiteitsrijk gaan. Dit is natuurlijk het ideaal en wat de bedoeling is met iedere levensstroom. Hier ontvangen zij instructies en heling om hen op hun volgende incarnatie – of in sommige gevallen hun ascensie – voor te bereiden.

Je ziet dus dat er veel lagen zijn in het emotionele, mentale en identiteitsrijk en daarom is er geen kenmerkende ervaring. De niet-fysieke rijken zijn veel vluchtiger dan de materiële wereld en daarom wordt de ervaring van de levensstroom altijd aangepast aan de individuele behoeften van de levensstroom. Als je echter bijna-doodervaringen bestudeert, zie je dat veel levensstromen in het algemeen dezelfde algemene stadia doorlopen:
* De levensstroom scheidt zich van het lichaam en zweeft vaak boven het lichaam.
* De levensstroom ziet een schitterend licht en beweegt zich naar dat licht toe.
* De levensstroom gaat door een tunnel en komt in een groot wit licht waar hij vaak wordt opgewacht door overleden familieleden of andere spirituele wezens waar de levensstroom een band mee heeft.
* De levensstroom wordt op zijn gemak gesteld en krijgt vaak een terugblik op het laatste leven.

In de gevallen van mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad, kregen deze mensen uiteraard de keuze om naar hun lichaam terug te gaan en hebben voor die optie gekozen. Daarom kunnen zij vertellen over hun bijna-doodervaringen. Veel levensstromen hebben deze optie echter niet, simpelweg omdat hun tijd op is en ze verder moeten.

Na de eerste verwelkoming in het spirituele rijk gaan zulke levensstromen meestal naar centra waar ze leren of helen, waar zij zich kunnen voorbereiden op hun volgende incarnatie. In sommige gevallen gaat een levensstroom al na zeer korte tijd terug naar een nieuw lichaam. In andere gevallen kan het zijn dat de levensstroom heel lang niet, zelfs duizenden jaren gemeten in aardse tijd, incarneert. Sommige levensstromen incarneren zelfs op andere planeten voor zij weer op aarde incarneren.

Sommige levensstromen zijn zo hoog ontwikkeld dat zij niet weer hoeven te incarneren en in dat geval heeft de levensstroom verscheidene opties. Als een levensstroom al zijn karma in evenwicht heeft gebracht, alle psychologische problemen heeft opgelost, en alles heeft gedaan wat hij op aarde wil doen, kan hij onmiddellijk naar het spirituele rijk ascenderen, waar hij door een periode van leren en integratie met zijn spirituele zelf of IK BEN Aanwezigheid heengaat. Daarna heeft de levensstroom de optie om bij de aarde te blijven, om als geascendeerde meester, als spirituele leraar, te dienen om andere niet geascendeerde mensen te helpen met hun spirituele groei. Levensstromen die voor deze mogelijkheid kiezen, staan bekend als boddhisatva’s. Andere levensstromen kiezen ervoor om niet bij de aarde te blijven en zij gaan verder naar andere rijken in de spirituele wereld, waar ze dan blijven leren en groeien of zelfs diverse spirituele functies vervullen.

Als een levensstroom nog niet alle karma in evenwicht heeft gebracht (maar genoeg om niet meer terug te hoeven komen), moet dit karma vanuit het spirituele rijk uitgewerkt worden. Dit is veel moeilijker dan karma in evenwicht brengen, terwijl je nog geïncarneerd bent en daarom is het erg belangrijk dat mensen een poging doen om hun karma in evenwicht te brengen wanneer ze nog op aarde zijn. Je ziet trouwens in de Bijbel dat ik een benadering van spirituele groei adviseerde die rechtstreeks gericht was om de mensen te helpen zoveel mogelijk karma in evenwicht te brengen.

Dit is de verklaring voor een paar van mijn suggesties die sommige mensen als radicaal of extreem beschouwen. Je kunt je bijvoorbeeld misschien wel mijn advies aan de rijke man herinneren om al zijn geld aan de armen te schenken (Matteüs 19: 16-26). Ik zeg hiermee niet dat alle mensen hun geld moeten weggeven. Maar voor deze specifieke levensstroom, en voor veel levensstromen in een vergelijkbare situatie, was de enige manier waarop hij de rest van zijn leven zijn karma in evenwicht kon brengen, zijn fortuin weggeven en zich de rest van zijn leven op spirituele activiteiten concentreren.

Vanzelfsprekend is iedereen anders en heeft een andere missie en ander karma. Daarom wil ik niet dat mensen denken dat deze opmerking voor iedereen geldt. Het zou echter nuttig zijn als de mensen, naarmate zij ouder worden, gaan nadenken over wat zij de rest van hun leven zouden moeten doen om zoveel mogelijk karma in evenwicht te brengen en hun missie voor dit leven uitvoeren. Als zij de oefening voor innerlijke afstemming en andere spirituele middelen gebruiken, kan ik je ervan verzekeren dat de meeste mensen die innerlijke leiding zullen krijgen en het zal er meestal voor zorgen dat zij hun leven drastisch veranderen om maximale spirituele vooruitgang te boeken en maximaal gebruik te maken van de kans die het leven werkelijk is. Een van de meest efficiënte manieren om grote hoeveelheden karma in evenwicht te brengen, zijn de invocaties en de decreten.

Laat mij duidelijk stellen dat iedere levensstroom, ongeacht de bewustzijnsstaat van de levensstroom, het fysieke lichaam verlaat na de dood van het lichaam. Wanneer de levensstroom het lichaam heeft verlaten, wat meestal onmiddellijk na de dood gebeurt, zal de levensstroom het licht zien dat naar het spirituele rijk leidt. Daarom krijgt iedere levensstroom die het lichaam verlaat de kans naar het spirituele rijk te gaan. Hier zijn geen uitzonderingen op. Iedere levensstroom heeft de kans om hogerop te komen.

Zoals ik overal op deze website uitleg, is alles op deze wereld echter ondergeschikt aan de vrije wil van de individuele levensstroom. En als een levensstroom ervoor kiest niet naar het licht te gaan, blijft hij op één van de lagere niveaus, wat afhankelijk van zijn bewustzijnsstaat is. Dit is de reden dat wij, de geascendeerde meesters, de vele bijna-doodervaringen hebben gesponsord. Wij willen dat de mensen begrijpen dat iedere levensstroom de optie heeft naar het licht te gaan om heling en instructies te ontvangen.

Maar om naar het licht te gaan, moet de levensstroom hiervoor kiezen nadat hij zich van zijn lichaam afscheidt. En de bewustzijnsstaat van iemand vlak voor de dood heeft een grote invloed op het vermogen van de levensstroom om te kiezen voor het licht. Zoals eerder uitgelegd, stellen sommige mensen zichzelf zo op dat het bijna onmogelijk voor hun levensstroom wordt om te kiezen naar het licht te gaan. Dit zou echter kunnen worden veranderd als de persoon door een transformatie in bewustzijn zou gaan. Zelfs als deze transformatie in bewustzijn vijf minuten voor de persoon stierf, plaatshad, dan zou het nog een geweldige hulp voor de levensstroom na de dood zijn.

Laat mij zeggen dat ik het sterk aanbeveel dat iedereen een aantal van de vele bijna-doodervaringen bestudeert en daardoor zijn of haar visie op het leven, op de levensstroom en op de dood verandert. Als jij echter een spiritueel leven hebt geleid, ongeacht de religie die jij hebt gehad (of als je zelfs formeel geen religie had), heb je niks van de dood te vrezen. De enige les die je zou kunnen leren van de vele bijna-doodervaringen, is dat de dood geen oncomfortabel proces is, maar een groot gevoel van bevrijding. Daarom heeft iedereen die oprecht geprobeerd heeft een goed persoon te zijn, zelfs als hij niet religieus was, niets te vrezen van de dood. Het zal trouwens een prettige ervaring zijn voor de levensstroom, zolang de levensstroom ervoor kiest naar het licht te gaan en door te gaan naar een hoger rijk.