Wanneer er veel mensen sterven in rampen

ONDERWERPEN: vier niveaus van het materiële rijk – een levensstroom gaat ergens naar toe waar hij onopgeloste stof en overtuigingen heeft – retraites van de meesters

Vraag: Wat doet God met grote massa’s zielen die sterven bij grote rampen, bijvoorbeeld de doden van het World Trade Center, oorlogen, vliegtuigrampen, enzovoort. Worden deze zielen in vergetelheid gehouden of krijgen ze onmiddellijk de aandacht van God, engelen, enzovoort?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het materiële universum is gewoon het topje van de ijsberg en zoals je weet zit het grootste deel van een ijsberg onder het oppervlak van het water. Naast dat waar de meeste mensen zich bewust van gewaar zijn, bestaan er ook nog andere rijken. Zoals elders wordt uitgelegd, zijn er vier niveaus in het materiële rijk, die met de vier niveaus van jouw geest corresponderen.

Zoals ik gedetailleerder in een ander antwoord uitleg, hebben de meeste mensen bepaalde overtuigingen en energie verzameld in hun hogere ‘lichamen’, waarmee ik het emotionele, mentale en identiteitsniveau bedoel. Dus waar iemand heen gaat na de dood van het fysieke lichaam, hangt af van waar hij de meest onopgeloste stof heeft:

* Een levensstroom met onopgeloste emotionele overtuigingen en energie trekt het emotionele rijk aan.
* Een levensstroom die intellectueler is, gaat naar het mentale rijk.
* Een levensstroom die spiritueler is, gaat naar het identiteitsrijk.

De drie andere rijken worden niet met dezelfde parameters gedefinieerd als het materiële rijk. Dus de andere rijken kunnen gemakkelijk alle levensstromen die op aarde leven, bevatten.

Wanneer er een ramp plaatsvindt, is er geen reden om levensstromen in vergetelheid te houden. Er zijn meer dan genoeg engelen in het spirituele rijk die levensstromen kunnen assisteren en hen helpen verder te gaan.

Sommige levensstromen gaan inderdaad naar een soort verzamelplaats na de dood, maar dat is omdat zij hier zelf voor kiezen. Deze levensstromen hebben het gevoel dat zij nog niet klaar zijn om verder te gaan of directer contact met spirituele wezens te hebben. Daarom mogen zij in een stadium blijven waarin ze alleen kunnen zijn en over hun ervaring nadenken. Dergelijke levensstromen zouden echter veel sneller kunnen helen, als zij ons zouden toestaan hen te helpen, maar nogmaals, wij dringen ons niet op aan de vrije wil van de levensstroom.

Er is ook een rijk dat Devachan heet en het helpt spirituelere levensstromen verder te kijken dan hun onvervulde wensen. Veel mensen zijn ook in staat om naar de retraites te gaan die wij, de geascendeerde meesters, in het identiteitsrijk of etherische rijk hebben. Hier ontvangen zij instructies en heling die hen op de volgende incarnatie voorbereidt.