De betekenis van de ‘levende doden’

ONDERWERPEN: Alles heeft een basale vorm van bewustzijn – onbezielde materie heeft geen zelfbewustzijn – alleen wezens met zelfbewustzijn kunnen transcenderen – de Bewuste Jij kan dat – als de Bewuste Jij tegen groei rebelleert, kan hij het voertuig van de ziel misschien in de steek laten – de goddelijke vonk of drievoudige vlam – wat het betekent dat iemand een levende dode is en geen goddelijke vonk heeft – hoe je de goddelijke vonk kunt aanwakkeren

Vraag: In de vraag over duistere boodschappen in muziek en advertenties was een deel van het antwoord dat sommige mensen op deze planeet lege doppen zijn en geen lichtvonk in zich hebben. Ik dacht dat ieder levend wezen op deze planeet de goddelijke vonk in zich heeft en daar op ieder moment contact mee kunnen maken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals wij elders uitleggen, wordt alles in de wereld van vorm gemaakt van Gods substantie. Gods substantie is ook Gods bewustzijn en daarom heeft alles in de wereld van vorm het zaad van Gods bewustzijn in zich. Zelfs een steen heeft een bepaald bewustzijnsniveau, en daarom zei ik:

Maar hij antwoordde: “Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.” (Lucas 19: 40)

Er bestaat echter een fundamenteel verschil tussen onbezielde materie en een levensstroom die afdaalt uit het materiële rijk. Onbezielde materie kan in feite een staat van bewustzijn bereiken waardoor het zichzelf ervan bewust wordt dat het bewust de perfectie van God uitstraalt, maar dit kan het niet uit zichzelf. Dit wordt gedetailleerder beschreven in de verhandeling van de Aanwezigheid van Oneindig Licht en Moeder Maria.

De Bewuste Jij heeft een hoger bewustzijnsniveau waardoor hij zich van zichzelf bewust wordt en dat hem het potentieel geeft om medeschepper met God te zijn. Dit geeft de Bewuste Jij de optie om bewust en opzettelijk zijn bewustzijnsstaat en identiteitsgevoel te veranderen. Met andere woorden, de materie kan alleen maar de matrix uitvergroten die erop geprojecteerd wordt door een zelfbewust wezen, terwijl de Bewuste Jij er opzettelijk voor kan kiezen welke matrix hij wil uitvergroten. De Bewuste Jij heeft de vrije wil om zijn voordeel met dit potentieel te doen of dit potentieel te negeren. Hij kan kiezen of hij meer of minder wil zijn dan waar hij voor werd geschapen. Hij kan ervoor kiezen om zijn bewustzijn te verhogen of te verlagen.

De macht om te transcenderen (omhoog of omlaag) is de ware kern van de Bewuste Jij, omdat die voortkomt uit het verlangen van de IK BEN aanwezigheid om te transcenderen – wat weer voortkomt uit het verlangen van God om te transcenderen. Dit beschrijven sommige esoterische leringen als de goddelijke vonk en het is een geschenk van God dat je niet bij materie of zelfs bij dieren ziet. We zouden kunnen zeggen dat de goddelijke vonk een onderdeel is van de talenten die God aan de Bewuste Jij heeft gegeven, zoals ik heb uitgelegd in mijn parabel over de talenten (Matteüs 25:14).

Wanneer je naar het viervoudige voertuig kijkt – wat ook wel de vier lagere lichamen, jouw energieveld of in sommige leringen de ziel wordt genoemd – is dit spirituele vuur gelokaliseerd in het centrum van je energieveld, op dezelfde hoogte als je fysieke hart, maar in het midden van je borst. Het is gelokaliseerd in het energiecentrum, of chakra, achter de hartchakra, vaak de geheime kamer van het hart genoemd. Als de Bewuste Jij ervoor kiest om zijn vrije wil in harmonie met de wetten van God te gebruiken, kan die goddelijke vonk zich geleidelijk vergroten, totdat de ziel een zichzelf verlichtend wezen wordt en naar het spirituele rijk kan ascenderen.

Zoals elders wordt uitgelegd, heeft de goddelijke vonk drie aspecten, namelijk liefde, wijsheid en kracht. Om die drievoudige vlam te laten groeien, moet je deze drie aspecten in evenwicht brengen. Met andere woorden, je moet jouw macht om te scheppen en het verlangen om liefde tot uitdrukking te brengen, gebruiken op een manier die in evenwicht wordt gebracht door de wijsheid van de Christusgeest.

Als jij uit het evenwicht raakt of moedwillig de wetten van God schendt, zullen de grootte en de intensiteit van de drievoudige vlam geleidelijk verminderen. Als jij vele levens lang Gods wetten schendt, vooral als hij bewust en moedwillig tegen zelftranscendentie rebelleert, kun jij uiteindelijk zo’n laag bewustzijnsniveau krijgen dat de drievoudige vlam meer een flikkerend puntje wordt dan een gelaagde vlam. Je zou kunnen zeggen dat de vlam is gedoofd.

Wat er dan kan gebeuren, is dat de Bewuste Jij de situatie bekijkt en zijn rebellie tegen groei naar het volgende niveau brengt, omdat hij eenvoudig weigert het viervoudige voertuig te gebruiken. De Bewuste Jij laat letterlijk het voertuig van de ziel in de steek dat hij uit zijn eigen keuzes heeft gevormd. Op dat moment is het viervoudige voertuig of de ziel letterlijk gestorven in de spirituele betekenis van het woord, omdat hij dan niet meer kan transcenderen. Dit betekent niet dat de ziel dan ogenblikkelijk wordt uitgewist in de tweede dood, maar het betekent wel dat de ziel niet meer het innerlijke licht heeft dat haar in staat stelt om het pad naar Christusschap te bewandelen. De ziel heeft nog wel bepaalde tijd over en kan het klaarspelen om door te leven, niet alleen voor de levensduur van het fysieke lichaam, maar zelfs ook nog daarna. De reden waarom de ziel nog mag blijven bestaan, is dat de Bewuste Jij er nog voor kan kiezen om naar de ziel terug te keren en haar weer beginnen te verheffen op de wenteltrap.

Een spiritueel dode ziel kan geen energie van de IK BEN Aanwezigheid ontvangen, omdat die energie door de Bewuste Jij heen komt. Dus kan de ziel zichzelf enkel onderhouden door energie uit haar omgeving te absorberen en de energie die ze in haar eigen wezen heeft opgeslagen, te gebruiken. Je zou kunnen zeggen dat de ziel voordat de ziel door de Bewuste Jij in de steek werd gelaten, constant direct geld ontving van de geldpers. Nadat ziel werd achtergelaten, kan de ziel het geld besteden wat ze nog op de kosmische bankrekening heeft staan en wat ze nog bij elkaar schraapt op de markt, maar kan ze geen nieuw geld meer laten drukken. Ze kan de talenten gebruiken die ze in de grond heeft begraven, maar ze kan die niet meer vermenigvuldigen en nog meer ontvangen. Daarom is iemand uit spiritueel perspectief één van de levende doden, wanneer de ziel in de steek wordt gelaten.

De mogelijkheid bestaat dat de goddelijke vonk van de ziel opnieuw kan worden aangewakkerd. Maar de ziel kan dit niet zelf doen. Dit moet de Bewuste Jij doen door te besluiten met zijn rebellie op te houden en de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen groei. Terwijl hij dit doet, krijgt hij voldoende licht van de IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters om de drievoudige vlam weer aan te wakkeren. Met andere woorden, zelfs de Bewuste Jij kan de goddelijke vonk niet op eigen kracht aansteken. Dit moet gebeuren door een verlosser van buitenaf die genoeg Christusbewustzijn heeft om de goddelijke vonk aan te wakkeren. Dit is een van de diepere spirituele betekenissen van de uitspraak:

Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)

Ik kwam om het leven te geven aan die zielen die hun goddelijke vonk verloren hadden, maar toch bereid waren om het dualistische denken los te laten en aan het pad naar Christusbewustzijn te beginnen. Hoe kan de goddelijke vonk worden aangewakkerd? De Bewuste Jij moet vrijwillig kiezen om het spirituele licht van het Christusbewustzijn direct van mij of een andere spirituele leraar te accepteren. Dit verkoos ik te symboliseren tijdens het laatste avondmaal en ik sprak hierover in de volgende passage:

51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.
52 Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!
53 Daarop zei Jezus: Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. (Johannes 6)

De betekenis is dat jouw goddelijke vonk niet opnieuw kan worden aangestoken, tenzij je bereid bent om het Christusbewustzijn dat ik je aanbied, op te nemen en dan heb je geen leven in jou. Als je goddelijke vonk niet is gedoofd, is deelname aan het Christusbewustzijn nog steeds de sleutel om deze vonk te vergroten en daardoor je individuele Christusschap te krijgen dat de enige sleutel tot het eeuwige leven is.