Zijn wij onsterfelijke zielen?

ONDERWERPEN: Jij bent niet onsterfelijk tot jij voor jouw ascensie in aanmerking komt – om je te plaatsen moet jij jouw gescheiden zelf laten sterven en het Christusschap verwerven – door de ascensie word je onsterfelijk

Vraag: Zijn menselijke wezens onsterfelijke zielen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik elders uitleg, is het permanente deel van jouw wezen het spirituele zelf, of de IK BEN Aanwezigheid. Dit is het gedeelte van jou dat door jouw spirituele ouders werd geschapen en dit verblijft in het spirituele rijk waar het boven sterfelijkheid verheven is.

Wat de meeste mensen de ziel noemen, is het viervoudige voertuig dat de Bewuste Jij maakt om zichzelf in het materiële rijk tot uitdrukking te brengen en te dienen als medeschepper van God in dat rijk. Zoals ik in een ander antwoord uitleg, kan het viervoudige voertuig niet onsterfelijk worden – je moet dat geleidelijk laten sterven tot je het Christusschap verwerft en dan gaat accepteren dat de Bewuste Jij een verlengstuk is van de IK BEN Aanwezigheid. Met volledig Christusschap kan de Bewuste Jij ascenderen en dan wordt hij onsterfelijk.

De levensstroom wordt dan lid van de geascendeerde meesters, en wij zijn allemaal onsterfelijke wezens. Dit is het potentieel dat iedere levensstroom heeft, maar de levensstroom moet zich plaatsen voor de ascensie door keuzes te maken die leiden tot het Christusbewustzijn in plaats van keuzes te maken die ervoor zorgen dat hij vast komt te zitten in een lager identiteitsgevoel.

De Bewuste Jij heeft vrije wil en dus het potentieel om haar eigen identiteitsgevoel te creëren en haar eigen realiteitszin. Dit betekent niet dat de Bewuste Jij een permanente realiteit kan creëren die zich buiten God bevindt. Maar het betekent wel dat de Bewuste Jij een identiteitsgevoel en realiteit kan creëren, waardoor hij gelooft dat dit echt bestaat en permanent zo blijft. Zolang de Bewuste Jij vasthoudt aan dit onvolmaakte identiteitsgevoel, en zichzelf gescheiden van God beschouwt of zelfs als het tegenovergestelde van God, kan hij niet onsterfelijk worden.

Daarom is de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet niet onsterfelijk. Ik wilde dat ik kon zeggen dat zij op weg zijn om onsterfelijke zielen te worden, maar helaas is dat is dit bij lange na niet het geval, zoals ik elders uitleg. Toen ik 2000 jaar geleden naar de aarde kwam, kwam ik om te demonstreren dat er een duidelijk pad tot het Christusbewustzijn leidt en dus ook tot onsterfelijkheid. Ik kwam een voorbeeld stellen dat alle mensen konden opvolgen. Helaas heeft juist de religie die beweert mij op aarde te vertegenwoordigen, mij in een afgod veranderd, mij op een voetstuk geplaatst en verklaard dat het blasfemie is als iemand beweert dat hij mij in mijn voetsporen kan treden.

Dit is een perfect voorbeeld van de soort valse waarheid en identiteit die menselijke wezens kunnen creëren. Vanzelfsprekend is het een vergissing en ik kan je verzekeren dat het christendom in zijn huidige vorm bijzonder sterfelijk is en het uiteindelijk niet kan overleven. Het zal in dit nieuwe millennium snel in verval raken, tenzij dit een spirituele wederopstanding doormaakt en op één lijn met mijn echte leringen wordt gebracht.