Wordt er ‘niemand achtergelaten’?

ONDERWERPEN: De tweede dood een consequentie van de vrije wil – twee opties – elke levensstroom kan worden gered – meesters geven nooit een levensstroom op – alles is niet oké, tenzij de mensen voor het leven kiezen – verlossing is een innerlijke gebeurtenis – het leven is eeuwige zelftranscendentie

Vraag: Hoe kan de uitdrukking ‘Niemand wordt achtergelaten’, zoals door diverse channelers en leraren wordt gezegd, in overeenstemming worden gebracht met de informatie van Jezus over de mogelijkheid van de tweede dood. Of kan dit niet in overeenstemming worden gebracht en is de uitspraak ‘Niemand wordt’ achtergelaten in feite onjuist.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je hebt gelijk dat de uitdrukking ‘Niemand wordt achtergelaten’ niet in overeenstemming kan worden gebracht met de tweede dood en dus is die uitspraak in feite onjuist. De tweede dood is echter simpelweg een onvermijdelijke consequentie van het feit dat iedere levensstroom vrije wil heeft.

Zoals ik overal op de website uitleg, is de Wet van Vrije Wil de basiswet van dit universum, maar die vormt een polariteit met de Wet van Actie en Reactie, de wet van karma. Dus je hebt het recht om alles te kiezen wat je maar wilt, maar je oogst onvermijdelijk wat je hebt gezaaid en ervaart de consequenties van jouw keuzes.

Je zou kunnen zeggen dat als je naar het bos kijkt in plaats van de bomen, heb je in principe twee opties waar je uit kunt kiezen. Je kunt de Christusgeest kiezen, waardoor jij jouw ziel als verlengstuk van een onsterfelijk spiritueel wezen ziet en inziet dat je het potentieel hebt om je met jouw IK BEN Aanwezigheid te verenigen en daardoor een onsterfelijk spiritueel wezen wordt.

Of je kunt ervoor kiezen jouw onsterfelijkheid te ontkennen en daardoor het bewustzijn van de antichrist krijgt. Als je lang genoeg in die bewustzijnsstaat blijft, kun je op den duur geen kansen meer benutten. Daardoor komt je ziel voor de allerlaatste keus van de laatste dood te staan. Maar zoals elders wordt uitgelegd, maakt geen enkele ziel de tweede dood mee zonder daarvoor te kiezen.

Daarom heb ik gezegd dat ik ben gekomen opdat allen het leven krijgen, in tegenstelling tot het doodsbewustzijn waarin de meeste mensen gevangen zitten – zonder dat zij dat inzien natuurlijk.

Je zou misschien kunnen zeggen dat de uitdrukking dat ‘Niemand wordt achtergelaten’ kan worden uitgelegd als dat iedere levensstroom echt de kans krijgt om naar huis terug te keren, als hij daarvoor kiest. Wat ik bedoel, is dat er een bewustzijn bestaat dat bepaalde mensen, zelfs vele christenen, zulke verschrikkelijke zonden hebben begaan dat ze nooit gered kunnen worden. De waarheid is dat hoeveel zonden de levensstroom ook heeft begaan, in dit leven of in vorige levens, de levensstroom altijd de keus kan maken om daarop terug te komen. De levensstroom kan ervoor kiezen bereid te zijn om het bewustzijn van de antichrist los te laten en het pad te bewandelen dat tot Christusschap leidt. En zolang de levensstroom op dat pad loopt en bereid is om constant te transcenderen, wordt die levensstroom niet achtergelaten.

Nog een aspect is dat de geascendeerde meesters nooit een levensstroom opgeven. We blijven iedere levensstroom steeds opnieuw benaderen en het opwaartse pad aanbieden. Dat is trouwens de reden dat de Bijbel beschrijft hoe ik naar de hel afdaalde in de drie dagen die vooraf gingen aan mijn wederopstanding. Ik deed dat om tegen de levensstromen te preken die in het bewustzijn van de hel vastzaten om hen een uitweg te bieden. Dus je zou kunnen zeggen dat niemand wordt achtergelaten, behalve degenen die ervoor kiezen om te worden achtergelaten.

Ik ben mij ervan bewust dat er in veel new age-kringen een heel subtiel bewustzijn bestaat dat het op den duur wel goed komt en er dus geen enkele levensstroom wordt achtergelaten. Dit komt heel erg overeen met het bewustzijn dat in veel fundamentalistische christelijke kringen bestaat, omdat de mensen geloven dat je al gered wordt als je gewoon zegt dat Jezus Christus jouw Heer en verlosser is.

Het probleem met deze bewustzijnsstaat is dat die het bestaan van de vrije wil ontkent en mensen ook laat geloven dat er geen reden is om je echt in te spannen om iets in jou te transcenderen. Per slot van rekening zal er niemand worden achtergelaten of als Jezus mij toch redt ondanks wat ik allemaal heb gedaan, waarom zou ik me dan inspannen om mijn bewustzijn te veranderen en hogerop te komen?

Het komt erop neer dat het Christusbewustzijn inhoudt dat jij eeuwig blijft transcenderen. Veel mensen hebben niet een volledig inzicht in wat het betekent om het koninkrijk der hemelen in te gaan. Ze denken dat het een soort gebeurtenis is die buiten hen omgaat, waarbij God, Jezus of een engel plotseling verschijnt en hen meesleurt naar een andere plek. Zoals ik op deze website probeer uit te leggen, is het koninkrijk van God een bewustzijnsstaat. Dus om het koninkrijk der hemelen in te gaan, moet je de bewustzijnsstaat transcenderen die jou buiten de hemel houdt, namelijk het bewustzijn van de antichrist.

Mijn punt is dat als jij het idee laat bestaan, welke kromme leugen ook, dat jou laat denken dat jij niet meer iets in jou hoeft te transcenderen, dan heb je het bewustzijn van de antichrist omarmd en het bewustzijn van Christus verloochend. De sleutel om het koninkrijk der hemelen in te gaan, is dat jij je constant inspant om bereidwillig jouw huidige bewustzijnsstaat te blijven transcenderen. Als jij je huidige bewustzijnsstaat blijft transcenderen, zul je vroeg of laat de grens oversteken om naar het Christusbewustzijn te stijgen dat waarachtig het koninkrijk der hemelen is, waar jij ook bent. En alleen degenen die het Christusbewustzijn hebben, worden niet achtergelaten terwijl de eeuwige cycli van onze zichzelf transcenderende God almaar verder gaan.