Gebruik je intuïtie en je gezonde verstand

ONDERWERPEN: kunt niet kiezen om te reïncarneren op elke manier die je maar wilt – incarnatie en reïncarnatie – karma maakt het noodzakelijk om terug te komen – vrije wil en consequenties – je kunt niet aan jouw zelfgevoel ontkomen – geen keuze zonder consequenties – de oorzaak van de zondeval – de manier van de slang en Lucifer – kunt alleen maar lijden laten stoppen door betere keuzes te maken – vorige keuzes kunnen toekomstige keuzes beperken

Vraag: Sommige gechannelde leringen zeggen dat je na je fysieke dood ervoor kiest om terug te keren in elke belichaming die je maar wilt, niet dezelfde, of met hetzelfde bewustzijn. Kun je dat verhelderen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Wanneer je een spirituele lering evalueert, is het belangrijk dat jij je intuïtie gebruikt en een onderdeel van jouw intuïtie is jouw gezond verstand. In zuivere vorm is gezond verstand het redeneringsvermogen van jouw Christuszelf.

Dus wanneer je de ideeën over reïncarnatie leest, is het zorgvuldig als je ze vergelijkt met de leringen over reïncarnatie die al millennia in de oosterse religies en al eeuwenlang in de westerse esoterische leringen worden gegeven. Dit zou het je moeten vergemakkelijken in te zien dat het idee dat je kunt kiezen hoe je terug wilt komen in principe precies het tegenovergestelde is van alle leringen over reïncarnatie die er op deze planeet bestaan. Je zou kunnen zeggen dat als jij zou kunnen kiezen of jij wilt terugkomen en hoe je dan terug wilt komen, het nog weinig zin heeft om te reïncarneren.

Het is misschien nuttig om onderscheid te maken tussen incarnatie en reïncarnatie. Toen jouw IK BEN Aanwezigheid besloot je levensstroom te scheppen, was de allereerste belichaming een incarnatie. Je IK BEN Aanwezigheid kan kiezen waar en hoe je levensstroom incarneert, hoewel hij vaak met andere spirituele wezens samenwerkt om een groep levensstromen naar beneden te sturen op een specifieke missie. Nadat je levensstroom ascendeert en een onsterfelijk spiritueel wezen wordt, kan hij ervoor kiezen om een deel van zichzelf naar beneden te sturen om weer te incarneren. Dit is ook een incarnatie, omdat niet alles van een geascendeerd wezen weer incarneert.

Het belangrijkste idee van reïncarnatie is dat je moet terugkomen in een lichaam. Wanneer je in een fysiek lichaam afdaalt, word je onderworpen aan de wet van actie en reactie, ook wel de wet van karma genoemd. Deze wet zegt dat jij verantwoordelijk bent voor hoe je Gods energie gebruikt en als je een deel van die energie verkeerd gebruikt, ben jij degene die verantwoordelijk is om de energie weer opnieuw in balans te brengen door de vibratie ervan te verhogen in de oorspronkelijke zuiverheid. Als jij hier op aarde karma maakt, moet je dat karma op deze planeet weer in evenwicht brengen. Dus als je karma hebt dat nog niet in evenwicht is gebracht wanneer jouw fysieke lichaam sterft, ben je niet vrij om overal heen te gaan waar je maar wilt. Je zult een karmische band hebben die je aan de aarde bindt tot je dat karma in evenwicht hebt gebracht.

Door dat karma moet je terugkomen en daarom bepaalt het karma ook welke opties je krijgt om terug te komen. Met andere woorden, als je karma hebt gemaakt met bepaalde mensen, moet je weer bij die mensen reïncarneren om het karma in evenwicht te brengen. Je kunt deze mensen in je volgende leven niet zomaar ontlopen. Net zo, als je karma hebt gemaakt door bepaalde fouten te maken, moet je terugkeren naar een situatie waarin je de gelegenheid krijgt om van die fouten te leren, zodat je het bewustzijn kunt overwinnen dat ervoor heeft gezorgd dat je die fouten maakte. Als je bijvoorbeeld in een leven macht hebt misbruikt, moet je misschien weer reïncarneren in een situatie waar je wordt blootgesteld aan het misbruik van macht. Als je ervoor zou kunnen kiezen om weg te lopen van je fouten, hoe kun je dan ooit iets leren?

Er zijn inderdaad mensen die diverse opties hebben hoe ze in een bepaalde incarnatie terugkomen. Met andere woorden, ze kunnen uit twee of meer opties kiezen wanneer en hoe ze precies willen reïncarneren. Toch hebben de meeste mensen maar een paar opties, en sommigen krijgen trouwens maar één kans om opnieuw te incarneren. Dit valt gemakkelijk te begrijpen als je de waarheid over de Wet van Vrije Wil weet.

Ik ben me ervan bewust dat er een aantal new age-leringen zijn, vooral die (maar niet alle) die vanuit het mentale rijk gechanneld zijn, channelings zijn die het concept bevatten dat er nooit tegen de wil van de levensstroom wordt ingegaan. De logische conclusie van dit idee is echter dat niets eigenlijk consequenties heeft en dat je zo ongeveer alles kunt doen wat je wilt en ermee wegkomen. Dit in tegenstelling tot hoe de meeste mensen het leven ervaren en het materiële universum heeft trouwens een manier om deze overtuiging tegen te spreken.

Ik moet je zeggen dat deze leringen onjuist zijn en als jij je gezonde verstand gebruikt, begrijp je waarom. Zoals ik overal op de website uitleg, is de Wet van Vrije Wil de allerhoogste wet in dit universum. Maar deze wet heeft als polariteit de Wet van Actie en Reactie, de wet van karma. Je oogst wat je hebt gezaaid, zoals de meeste religies op deze planeet je vertellen.

Aan de ene kant kun je zeggen dat er niets tegen jouw vrije wil in wordt gedaan, maar er moet aan worden toegevoegd dat je keuzes in het verleden je huidige opties kunnen beperken. Met andere woorden, iedere keus die je maakt, vormt consequenties en die consequenties kunnen de opties beperken die in de toekomst tot je beschikking staan. Een aspect hiervan is dat je karma maakt, dat je opties kan beperken bij wanneer en hoe je weer incarneert. Een ander aspect is dat duistere krachten, als je ervoor kiest die toegang tot je leven te geven, opzettelijk en op een kwaadaardige manier jouw vrije wil zullen manipuleren. Het is waar dat geen enkel wezen in de hemel jouw vrije wil zal schenden, maar God heeft de Wet van Actie en Reactie geschapen om jouw vrije wil onder controle te houden.

Eén van de ideeën die ik op deze website presenteer, is dat planeet aarde een schoollokaal is. Je levensstroom is hier om te leren hoe die met Gods energie moet omgaan. Als je maar kon doen wat je wilde en nooit de consequenties daarvan onder ogen hoefde te zien, hoe zou je dan ooit iets kunnen leren? Wat zou de bedoeling van het universum zijn als er geen regels waren, en waar grote aantallen spirituele wezens maar kunnen rondrennen en doen wat ze willen zonder ooit de consequenties daarvan te ervaren? Zo’n universum zou gewoonweg een chaos worden en niet duurzaam zijn. Dat zou geleidelijk aan afbrokkelen tot het onder zijn eigen gewicht instort.

Het enige waar je niet aan kunt ontsnappen, is jouw bewustzijnsstaat. Jij hebt een bepaalde bewustzijnsstaat vanwege de keuzes die je hebt gemaakt en je neemt die bewustzijnsstaat mee wanneer jouw lichaam sterft. Tenzij je een poging doet om je bewustzijn tussen incarnaties te verhogen – zoals alle spiritueel georiënteerde levensstromen doen – kom je terug in een lichaam met dezelfde bewustzijnsstaat. Dit zal ervoor zorgen dat je dezelfde fouten steeds opnieuw maakt en daarom lijkt het of er geen oplossing voor heel veel problemen bestaat.

Denk eens na over de filosofische implicaties. Het probleem met de ideeën uit de new age is dat ze keuzes en consequenties van elkaar scheiden en dit leidt tot een filosofische catch-22. De kneep zit hem hierin: als er geen consequenties zijn, waarom zou je dan moeten kiezen? Stel dat je een wandeling maakt en je komt bij een splitsing in de weg. Als beide wegen op dezelfde plaats uitkomen, maakt het niet uit welke kant je opgaat, dus het komt erop neer dat je in wezen geen keus hoeft te maken over welke weg je kiest. Je kunt alleen maar kiezen als de twee wegen naar verschillende plaatsen gaan. Je kunt alleen maar een keus maken als je in ieder geval twee opties hebt en als die verschillende consequenties hebben.

De enige manier waarop je volledige vrijheid zou hebben om iets te kiezen nadat je lichaam is gestorven – ongeacht de keuzes die je in dat leven hebt gemaakt – is als je handelingen geen consequenties hebben. Maar als je handelingen geen consequenties hebben, heb je in feite geen keus. Dit is één van de meest subtiele kromme leugens die ooit bedacht is. En in feite was het de leugen die voor de zondeval van Adam en Eva heeft gezorgd. De leugen was dat jij dezelfde plek kon bereiken, namelijk het eeuwige leven, door zowel de weg te nemen die door God werd aangeboden, als de weg die de slang je bood. Met andere woorden, je kon gered worden door het pad te nemen dat Lucifer en andere gevallen engelen hadden gevolgd – het pad van gescheidenheid van God.

Dit is gewoon niet waar en je ziet het bewijs overal om je heen. Ik denk dat de meeste spirituele mensen wel beseffen dat de vele onvolmaakte manifestaties die je op aarde ziet, niet in de hemel kunnen voorkomen. De logische conclusie is dat deze situaties het gevolg zijn van keuzes die ongewenste gevolgen hadden. De meeste mensen lijden erg onder die omstandigheden, maar zoals ik zei: “Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?” (Matteüs 6:27) Met andere woorden, de mensen – zelfs de mensheid als geheel – kunnen niet bij elkaar komen om te beslissen dat ze ogenblikkelijk al het lijden loslaten. De reden is dat je om het lijden te verwijderen, eerst de oorzaak ervan moet weghalen. En het lijden is het gevolg van een beperkte bewustzijnsstaat.

Mensen zijn afgedaald naar die bewustzijnsstaat door de keuze te maken om een aantal kromme leugens te accepteren die ervoor hebben gezorgd dat ze van God werden gescheiden en zijn wetten overtraden. Dus de enige manier om het lijden op te lossen, is door systematisch alle keuzes teniet te doen en ze door keuzes te vervangen die gebaseerd zijn op de waarheid van Christus. Verander de oorzaak en je zult automatisch de consequenties veranderen.

De kneep zit hem erin dat jij je bewustzijn pas kunt veranderen als je herkent dat het moet veranderen. En hoe zou je dat kunnen herkennen, tenzij het universum jou de consequenties van je huidige bewustzijnsstaat laat ervaren? Juist de consequenties ervaren van je onvolmaakte keuzes geeft je de optie om ze door betere keuzes te vervangen. Zonder consequenties zou je tot in het oneindige in jouw huidige bewustzijnsstaat blijven en dat zou helemaal ingaan tegen het principe van het leven zelf, namelijk zelftranscendentie.

Laat ik heel direct zijn. Elke lering die je laat geloven dat je maar kunt doen wat je wilt – zonder je huidige keuzes door je toekomstige keuzes te beperken – is geen lering die van de geascendeerde meesters komt of een hogere bron. Het kan alleen maar van machten afkomen die opzettelijk proberen jou te bedriegen door jou te laten denken dat je maar kunt doen wat je wilt. Ze doen dat omdat het ervoor kan zorgen dat jij consequenties schept die je aan een bewustzijnsstaat zullen binden waardoor deze machten jou oneindig in hun macht kunnen houden.

Zo doen de geascendeerde meesters het niet en daarom onderwijzen wij wel dat je daden consequenties hebben. We zijn hier om je te helpen inzien dat jouw huidige keuzes je toekomstige keuzes kunnen beperken. We bieden je het pad naar persoonlijk Christusschap aan, zodat je kunt leren de juiste keuzes te maken – wat inhoudt dat je keuzes maakt die je niet beperken, maar je creatieve uitdrukkingsvorm versterken. Spirituele vrijheid komt door de volmaakte visie van Christus. Vrijheid komt nooit door wat je op het moment voelt zonder de gevolgen op lange termijn daarin mee te nemen.